Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carlo Goldoni (1707-1793)

Sprog: italiensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Goldoni, C.: Den listige Enke (1760, tekster)
originaltitel: La vedova scaltra, 1750
Detaljer
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
kollaps Noter
 Tekster Goldoni, Carlo: Formynderen. [Oversat af Jens Windtmølle til Det kgl. Teater. Manuskript ikke bevaret, ikke trykt, aldrig opført] (1761, tekster)
originaltitel: Il tuttore, 1753
Detaljer
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
kollaps Noter
 Tekster Goldoni, C.: Løgneren. [Oversat af Jens Windtmølle til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1761, tekster) AEJ 48
originaltitel: Il bugiardo, 1753
Detaljer
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
kollaps Noter
 Tekster Goldoni, C.: Pamela. Comoedie oversadt af det Franske [af Ditlevine Feddersen]. ♦ Christiania, [ca. 1765] (1765, tekster)
originaltitel: Pamela, 1750
oversat af Ditlevine Feddersen (1727-1803)
 Tekster Goldoni, C.: Den fromme Pige (1770 ff, tekster)
oversat af Frederik Anton Friis (1740-1800)
 Dramatik Goldoni: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1c]] De nysgierrige Fruentimmer. Comedie i tre Acter [overs. af Oluf Müller]. 120 sider (1775, dramatik) BD4:sp289 👓
Detaljer
oversat af Oluf Müller
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 245) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Goldoni: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s089]] Huuset i Oprør. Comoedie i tre Acter. [Oversat af Chr. Fr. Jacobi]. Side [89]-260 (1778, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
oversat af Staal (sprog: tysk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske oversættelse af Staal: Die häuslichen Zwistigkeiten.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Goldoni: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s001]] Cavalieren og Damen. Comoedie i tre Acter. Af Herr Goldoni. Oversat af L. Knudsen. Side [1]-182 (1780, dramatik) BD4:sp291 👓
originaltitel: Il cavaliere e la dama, 1752
originaltitel: Der Cavalier und die Dame, 1755
Detaljer
oversat af Karl August Suabe (sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Goldoni, C.: [Syngespil for den Danske Skueplads [5g]] De forliebte Haandverksfolk. Et Syngespil i 3 Acter, hvortil Musiken er componeret af Florian Gasman. Oversat af Lars Knudsen (1781, dramatik) BD4:sp295
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Patrat]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [7s001]] Den fornuftige Daare. Comoedie i een Act. [Oversat af C.F. Jacobi]. Side [1]-54 (1782, dramatik) BD4:sp291 👓
originaltitel: L'Anglais ou Le fou raisonnable, 1781
Detaljer
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Noter
 note til forfatter I Bibliotheca Danica fejlagtigt tillagt Goldoni.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Goldoni: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [9s417]] Den butte Velgiører. Komedie i tre Akter. Efter Goldonis Le bourru bienfaisant, ved F. Schwarz. Side [417]-508 (1784, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Le bourru bienfaisant, 1771
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på fransk.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster Goldoni, C.: Dydens Seier eller Pamela som Huustro. Skuespil i 3 Acter [oversat paa Fransk] af [Benoît] Pelletier-Volmeranges. Oversat [fra Fransk] ved N. T. Bruun (1810, tekster)
 Tekster Goldoni, C.: Hollænderne (1814, tekster)
 Dramatik Goldoni, Carolo: [indgår i antologien: Udvalgte Oversættelser [aa]] Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250 (1821, dramatik) EMP 11
Detaljer
oversat af Johan G. Lund (1793-1860)
1821 Senere udgave: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250]
 Bog Goldoni, Carolo: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250] (1821, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
oversat af Johan G. Lund (1793-1860)
1821 indgår i antologien: Udvalgte Oversættelser [aa] 1. udgave: Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250
 Dramatik Goldoni: Een Tjener og to Herrer. Lystspil i 3 Acter af Goldoni. ♦ Kjøbenhavn, Andr.Fred. Høst, 1857. 131 sider (1857, dramatik)
Detaljer
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 Note (andet) Bauditz, Sophus: Det hemmelige Selskab. Opera i to Akter. Musiken af Fr. Rung. (Efter Motiver fra Goldonis "Le donne curiose"). ♦ Reitzel, 1888. 61 sider (1888, dramatik)
Detaljer
af Sophus Bauditz (1850-1915)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
kollaps Noter
 Dramatik Goldoni, Carlo: Tjener for to herrer (1968, dramatik)
oversat af Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
illustrationer af Sven Okkels (f. 1927)
 Dramatik Goldoni, Carlo: Underfundig uskyld. (La finta semplice). Opera buffa i 3 akter af W. A. Mozart. Bearbejdet af Marco Coltellini. Overs. fra italiensk af Povl Interslev-Jensen (1969, dramatik)
Detaljer
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
bearbejdelse_teater: Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
oversat af Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
kollaps Noter
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket 77.33 (Operatekster).

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Goldoni, Carlo: Den listige EnkeKomedie i 3 Akter af Goldoni. Oversat af Jens Windtmølle
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
(premiere 04-06-1755 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Goldoni, Carlo: Den kærlige KoneKomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni. Oversat af Jomfru Friis
oversat af uidentificeret
(premiere 10-12-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Goldoni, Carlo: Henrik, som tjener to HerrerKomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni, oversat af Jens Windtmølle
[Fra 1856-57 under titlen:] Én Tjener og to Herrer. Oversat af J. Davidsen
[Fra 1896:] Oversat af P.A. Rosenberg
[Fra 1935:] Musiken arrangeret af Erik Tuxen, dans: Elna Jørgen-Jensen
[På Folketeatret:] Lystspil i 2 afdelinger. Oversættelse: Poul Høybye
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
musik af Erik Tuxen (1902-1957)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
oversat af Poul Høybye (1903-1986)
(premiere 08-04-1761 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19, 1889-1975: 126)
Goldoni, Carlo: Husfaderen og StifmoderenKomedie i 3 Akter af Goldoni. Oversat af Jens Windtmølle
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
(premiere 28-10-1761 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Goldoni, Carlo: Kavaleren og DamenKomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni (Il cavaliere e la dama), oversat, efter Schwabes Bearbejdelse, af L. Knudsen
bearbejdelse af Karl August Suabe (sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
(premiere 09-12-1761 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Goldoni, Carlo: KaffehusetKomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni. Oversat af Jens Windtmølle
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
(premiere 17-03-1762 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Goldoni, Carlo: De nysgerrige FruentimreKomedie [S.-F. 1818: Lystspil] i 3 Akter af Goldoni. Oversat af Oluf Müller
oversat af Oluf Müller
(premiere 13-01-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
(tekst)Bondepigen ved HoffetSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Duny [?, tvivlsomt], Teksten af C.S. Favart. Oversat af N.K. Bredal
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
tekst af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
musik af Adolphe Benoît Blaise (d. 1772, sprog: fransk)
musik af Vincenzo Ciampi (1719-1762, sprog: italiensk)
(premiere 12-03-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Goldoni, Carlo: Huset i OprørKomedie i 3 Akter af Goldoni (I puntigli domestici), oversat, efter Staals Oversættelse, af C. F. Jacobi
af Staal (sprog: tysk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
(premiere 23-01-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(tekst)De forliebte HaandværksfolkSyngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L. Gaszmann (Die Liebe unter den Handwerksleuten), Teksten af Carlo Goldoni. Oversat af L. Knudsen
musik af F. L. Gaszmann (1729-1774, sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
(premiere 04-01-1781 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 84)
Goldoni, Carlo: Den butte VelgørerKomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni (Il burbero benefico). Oversat fra Fransk af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 05-11-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Goldoni, Carlo: Dydens Sejreller Pamela som Hustru, Skuespil i 3 Akter af Carlo Goldoni (Pamela maritata), oversat, efter Pelletier-Volmeranges' og Cubières Palmezeaux's Oversættelse, af N.T. Bruun
af Benoît Pelletier-Volmeranges (1756-1824, sprog: fransk)
af Michel de Cubières (1752-1820, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 26-02-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Goldoni, Carlo: HollænderneSkuespil i 5 Akter af Carlo Goldoni (I mercanti), oversat, efter Bearbejdelse af J.C. Bock (Die Holländer) og J.L. Nyon (Les négociants), af K.L. Rahbek
bearbejdelse af J. C. Bock (d. 1785, sprog: tysk)
bearbejdelse af J. L. Nyon (d. 1799, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 20-12-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Goldoni, Carlo: Den letsindige LøgnerLystspil i 3 Akter (efter Goldonis »Il bugiardo«), af Fr.L. Schmidt. Oversat af Th. Thortsen
af Friedrich Ludwig Schmidt (1772-1841, sprog: tysk)
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
(premiere 05-10-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Goldoni, Carlo: Tilfældet har RetLystspil i 3 Akter af Goldoni. Oversat af P.Th. Thielemann
[Fra 1903:] Oversat af William Bloch
oversat af P.Th. Thielemann (1815-1864)
oversat af William Bloch (1845-1926)
(premiere 05-06-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27, 1889-1975: 34)
Goldoni, Carlo: MirandolinaLystspil i 4 Akter af Goldoni, frit oversat af Chr. K.F. Molbech
[Fra 1962:] komedie i 3 akter. Oversættelse og bearbejldelse: Finn Methling, musik: Ottorino Respighi, sangkompositioner: Ole Schmidt, dans: Arne Melchert
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
musik af Ottorino Respighi (1879-1936, sprog: ukendt)
musik af Ole Schmidt (1928-2010)
danse af Arne Melchert (1916-1963)
(premiere 06-09-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16, 1889-1975: 79)
Goldoni, Carlo: De Forelskedekomedie i 3 Akter af Carlo Goldoni. Oversættelse: Sophus Schandorph. Iscenesættelse: William Bloch
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
(premiere 27-02-1890 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 3)
(andet)Rosinas SkælmsstykkerKomisk Opera i 3 Akter af W.A. Mozart. Tekst: Anton Rudolph efter Carlo Goldonis libretto »La Finta semplice«. Bearbejdelse og oversættelse: Gustav Hetsch
[Fra 1969 under titlen:] Underfundig uskyld, opera buffa i tre akter af W.A. Mozart. Tekst: Marco Coltellini efter Carlo Goldinis libretto. Oversættelse: Povl Ingerslev-Jensen
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Anton Rudolph (sprog: ukendt)
oversat af Gustav Hetsch (1867-1935)
tekst af Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
oversat af Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
(premiere 21-04-1923 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 59)
Goldoni, Carlo: Apothekerenbuffo-opera i 1 akt af Haydn. Tekst af Carlo Goldoni, oversat af Holger Boland
af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 24-03-1943 af Studenterscenen)
(andet)Rosauraeller Kærlighed besejrer alt, opera i 3 akter (6 afdelinger) af Knud Jeppesen. Tekst: Knud Jeppesen efter Carlo Goldonis komedie »La Moglie saggia«, dans: Niels Bjørn Larsen
musik og tekst af Knud Jeppesen, f 1892 (1892-1974)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 20-09-1950 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)
Goldoni, Carlo: Viftenaf Goldoni
oversat af Anonym
(premiere 30-01-1955 på Århus Teater)
Goldoni, Carlo: Pigerne fra Chiozzaskuespil af Goldoni. Oversættelse: Finn Methling
oversat af Finn Methling (1917-2010)
(premiere 14-09-1974 på Aalborg Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden