Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Aalborg Teater

Listen er endnu ikke komplet.


Aalborg Teater

1824

09-01-1824, fredag (spillet af Det Steinerske Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Røverne (Schiller)
 (Benefice for Madam Bigum)
23-11-1824, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) En Prolog
 (opførelse nr: ukendt) Radical-Kuren (Weissenthurn)
26-11-1824, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Pigen fra Marienborg (Kratter)
 (De for Abonenterne bestemte Aftener ere Tirsdag og Fredag)
28-11-1824, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Trolovelsesringen
 (opførelse nr: ukendt) Den lige Vej er den bedste (Kotzebue)
30-11-1824, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) De onde Luner (Kotzebue)
03-12-1824, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) De to Antoner (tysk)
05-12-1824, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Maleren af Kjerlighed (Pelletier-Volmeranges)
 (opførelse nr: ukendt) Skuespillerinden paa Prøve (Radet)
07-12-1824, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Beverlei (Moore og Saurin)
10-12-1824, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Portraitet (Arresto)
 (opførelse nr: ukendt) Den glade Bonde (Bang)
12-12-1824, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt) Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
14-12-1824, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Lystspillet (Bang)
17-12-1824, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Flygtningen (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) Kynast eller Heltemod og Troskab (Thiele)
19-12-1824, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Sparebøssen (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) Eremiten på Formentera (Kotzebue)
21-12-1824, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Christian den Fjerdes Dom (Søtoft)
26-12-1824, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Den unge hidsige Mand (Pixérécourt)
 (opførelse nr: ukendt) Uglspilstreger og et godt Hjerte (Patrat)

1825

01-01-1825, lørdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Troldqvinden Sidonia (Zschokke)
02-01-1825, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Testamentet (Iffland)
04-01-1825, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Jøden (Cumberland)
07-01-1825, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Naturens Datter (Lafontaine)
09-01-1825, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Røverne (Schiller)
11-01-1825, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Lanassa (Plümicke)
14-01-1825, fredag (spillet af Görbing Frank)
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 15-1-1825, side 3 [indsendt anmeldelse]. Fuld visning på:  Link til ekstern webside Mediestream
 (opførelse nr: ukendt) Fostbrødrene (Oehlenschläger)
 En Epilog, forfattet af Herr Müller, fremsiges af Herr Packness
 (Til Fordel for Herr Packness)
16-01-1825, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Den lige Vej er den bedste (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
18-01-1825, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Radicalcuren (Weissenthurn)
21-01-1825, fredag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Naturens Datter (Lafontaine)
23-01-1825, søndag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) De Sandseløse (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) De to Frimurere (Pelletier-Volmeranges)
08-02-1825, tirsdag (spillet af Görbing Frank)
 (opførelse nr: ukendt) Sparebøssen (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) Kynast (Thiele)
 (Til Fordeel for Aalborg Byes Fattige. Billetterne faaes hos Herr Forstander Brønnum i Skolegadens Fattighuus, samt ved Indgangen)

1827

11-01-1827, torsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Tro ingen for vel (Schall)
 (opførelse nr: ukendt) Kong Salomon og Jørgen Hattemager (med tilhørende Overture, componeret af Frölich) (Heiberg)
14-01-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Munterheds Triumph (Reynolds)
16-01-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Criminalprocessen (Bang)
18-01-1827, torsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Idda (Falsen)
 (opførelse nr: ukendt) En Epilog, fremsiges af Madam Huusher
 (Til Benefice for Hr. og Madame Huusher)
19-01-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Godset Sternberg (Weissenthurn)
23-01-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Juta (Boye)
25-01-1827, torsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Gulddaasen (Olufsen)
26-01-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Røverne (Schiller)
28-01-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Tre Fædre paa een Gang (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt) Digteren og Skuespilleren (Tremler)
29-01-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Prolog med Sang. Prologen fremsiges af Bigum
 (opførelse nr: ukendt) De to Galeislaver (Boirie m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt) Den 28de Januar, med tilhørende Ouverture, componeret af F. Foersom (Heiberg)
 (I Anledning af Hs. Majestæt Kongens høie Fødselsdag)
02-02-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Røverne (Schiller)
04-02-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Den Døve (Choudard)
 (opførelse nr: ukendt) Kong Salomon og Jørgen Hattemager (Heiberg)
09-02-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Skuespiller-Selskabet (Delavigne og Lebrun)
11-02-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Stakket Dans er snart sprungen (andre m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr: ukendt) Maleriet (Kotzebue og Guelden)
13-02-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Pigen fra Landet (Wycherley og Garrick)
15-02-1827, torsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (Efter Fleres Ønske) Scenisk Høitidelighed, i Anledning af Digteren Justitsraad Baggesens Død
 (opførelse nr: ukendt) Radicalcuren (Weissenthurn)
 (opførelse nr: ukendt) Den otte og tyvende Januar (Heiberg)
 (Til Benefice for Hr. Thomsen)
20-02-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Christian den Fjerdes Dom (Søtoft)
23-02-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 Prolog
 (opførelse nr: ukendt) Laura (Bang)
25-02-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Intermezzet (Kotzebue)
26-02-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Borgermester-Familien (Kotzebue)
02-03-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Kong Sigurd (Boye)
 (Til Benefice for Hr. Steiner)
05-03-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Den hjemkomne Nabob (Morton)
06-03-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Jacob von Thybo (Holberg)
09-03-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Skuespillerinden paa Prøve (Radet)
 (opførelse nr: ukendt) Joseph og hans Brødre i Egypten (Méhul og Pineux) (Syngestykke)
 (Til Benefice for hr. Voltz)
12-03-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Godset Sternberg (Weissenthurn)
13-03-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis (Sander)
16-03-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (premiere) Kjøbenhavn (Bang)
 En Epilog
 (Til Benefice for Hr. og Mad. Bigum)
19-03-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Skuespillerselskabet (Delavigne og Lebrun)
20-03-1827, tirsdag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) De lystige Passagerer (Picard)
23-03-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Dronningen af Golkonda (Müllner)
 (opførelse nr: ukendt) Jubelhøitiden (Faber)
 (Benefice for Hr. Skuespiller Olsen)
25-03-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Munterheds-Triumph (Reynolds)
26-03-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Catharina, Hertuginde af Finland (Weissenthurn)
20-04-1827, fredag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Fætteren fra Bremen (Körner)
 (opførelse nr: ukendt) Maskeraden (Holberg)
 En Epilog
 (Til Fordeel for Hr. Müller junior og Kone)
22-04-1827, søndag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
23-04-1827, mandag (spillet af Titchen & Bigum)
 (opførelse nr: ukendt) Den politiske Kandestøber (Holberg)

1838

09-09-1838, søndag (spillet af August Werligh)
 (opførelse nr: ukendt) Frieren og hans Ven (Comberousse og Ancelot)
14-10-1838, søndag (spillet af August Werligh)
 (opførelse nr: ukendt) Et Feiltrin (Scribe)
 (opførelse nr: ukendt) Rekruten (Merle m.fl.)
16-10-1838, tirsdag (spillet af August Werligh)
 (opførelse nr: ukendt) Frieren og hans Ven (Comberousse og Ancelot)
 (opførelse nr: ukendt) Den usynlige Hans (Costenoble og Werligh)

1849

19-10-1849, fredag (spillet af Julius Olsen)
 (opførelse nr: ukendt) Kjærlighed og Vanvid (Thornam)
 (opførelse nr: ukendt) Abekatten (Heiberg)
21-10-1849, søndag (spillet af Julius Olsen)
 (opførelse nr: ukendt) Eventyr paa Fodreisen (Hostrup)
24-10-1849, onsdag (spillet af Julius Olsen)
 (opførelse nr: ukendt) Søstrene paa Kinnekullen (Hauch)

1860

25-01-1860, onsdag (spillet af Turné)
 (opførelse nr: ukendt) Et Vaisenhusbarn (Møller)
 (C.W. Orlamundt)

1862

19-09-1862, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Tordenskjold i Dynekilen (Brosbøll)
 (P. Petersen & Edv. Hansen)
21-09-1862, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Hr. Perrichons Rejse (Labiche og Martin)

1873

05-02-1873, onsdag (spillet af Ukendt gruppe)
 (premiere) Slottet i Bretagne [Rau og Ad. Jensen] (Feuillet)

1871

10-12-1871, søndag (spillet af Ukendt sted)
 Hun er gruelig gal
 (opførelse nr: ukendt) Gringoire (Banville)
 Sang, foredrages af Fru Hansen
 (opførelse nr: ukendt) Kong Salomon og Jørgen Hattemager (I Stykket synges en ny Tidsvise) (Heiberg)
 Smedenes Skrue, et Digt af François Coppée, fremsiges af Hr. Louis Petersen
 Cancan parisienne, som udføres af hele Personalet
 ([P. Petersen, sidste Forestilling])

1875

06-05-1875, torsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Don Cæsar de Bazan (Pinel og Dennery)
 (opførelse nr: ukendt) Gamle Mo'er Margrethe ved Himmeriges Port (af H.C. Andersen)
 (opførelse nr: ukendt) Bonden i det russiske Dampbad (Jørgensen)
 (opførelse nr: ukendt) Aprilsnarrene (Heiberg)
07-05-1875, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) En Fallit (Bjørnson)
 (Hermed sluttes mine Forestillinger (Th. Cortes))

1876

10-09-1876, søndag (spillet af Theod. & Fr. Müller)
 (Vintersæsson starter)

1877

02-05-1877, onsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) De Forældreløse (Dennery og Piestre)
03-05-1877, torsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Maskeraden (Holberg)
 (premiere) Min Morian (Labiche og Lefranc)
04-05-1877, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Lykkens Nar (Wichert)
 (opførelse nr: ukendt) Slægtningene (Nielsen)
 (Hr. W. Smiths Benefice)

1883

14-01-1883, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Lybækkerne i Nakskov (Andersen)

1884

11-03-1884, tirsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Min Rose i Skoven (Königswinter)
 (opførelse nr: ukendt) Hvor man kjeder sig (Pailleron)
 (Fru Emma Cortes Benefice)
12-03-1884, onsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Gnisten (Pailleron)
 (opførelse nr: ukendt) Prindsessen af Bagdad
 (premiere) I Mørke (Lindemann)
03-06-1884, tirsdag (spillet af Ukendt gruppe)
 (opførelse nr: ukendt) En Forlovelse (Brandes)
 (opførelse nr: ukendt) Inden fire Vægge (Bang)
 (opførelse nr: ukendt) Kammerater (Nansen)
 (Herman Bang-Tourné)

1885

22-01-1885, torsdag
 Ingen Forestilling [på grund af prøverne på Vildanden]
23-01-1885, fredag
 Ingen Forestilling [på grund af prøverne på Vildanden]
24-01-1885, lørdag
 Ingen Forestilling [på grund af prøverne på Vildanden]
25-01-1885, søndag
 (premiere, senere) Vildanden (Ibsen)
04-03-1885, onsdag (spillet af Müller, Theod. & Edv. Jensen)
 (premiere) Guldfluen (Schönthan)
 (Sidste Forestilling)
08-03-1885, søndag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Sivertsens Døtre (Arronge)
 Ane Knudsdatter er mit Navn, norsk Folkevise
 (opførelse nr: ukendt) Aprilsnarrene (Heiberg)
20-03-1885, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Guldfluen (Schönthan)
 (Hr. Alfred Møllers Benefice)

1886

ukendt dato, (spillet af Vilhelm Petersens Selskab)
 (premiere) Fra 48 [premiere i Aalborg]
12-11-1886, fredag (spillet af Odense Teater)
 (premiere) Stilleben (Houmark)

1887

17-05-1887, tirsdag (spillet af Casino-Turnéen)
 Kasinos Personales Tourné
04-09-1887, søndag (spillet af Carl Henriksens Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Landsoldaten (Betzonich m.fl.)
04-11-1887, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) [Galeotto]

1888

29-01-1888, søndag (spillet af Julius Petersens Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Den 2den April (Østergaard)
19-10-1888, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Musen (Pailleron)
 (opførelse nr: ukendt) Familietvist (Hostrup)
 (Fru Ella la Cours Benefice)

1889

01-08-1889, torsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Dronning Margrethe (Oehlenschläger)

1890


Sæson 1890-91

31-08-1890, søndag
 Prolog fremsagt af Direktør Julius Petersen
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Spurv i Tranedans (Hostrup)

1891

27-09-1891, søndag (spillet af Cortes's Selskab)
 (premiere) Peter Plus (Christiansen)
11-10-1891, søndag (spillet af Ukendt gruppe)
 (premiere) [Det Lerche'ske Selskab] To Millioner (Heimann)

1893

27-02-1893, mandag
 (premiere) Ulige Kaar (Eilersgaard)

1894

02-04-1894, mandag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) En frelsende Engel (Leffler)
 (premiere) Den godmodige Mand (Goldsmith)
 (Fru Alma Jensens Benefice)
04-04-1894, onsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Hjærter Dame (Bernstein)
 (opførelse nr: ukendt) Charleys Tante (Thomas)

1895

22-09-1895, søndag (spillet af Aug. Rasmussen)
 (premiere) Modig som en Løve (Bisson)

1896

10-01-1896, fredag (spillet af Julius Petersens Selskab)
 (premiere) En Moder (Det kgl. Teaters Repertoire)
 (opførelse nr: ukendt) Clairettes 28 Dage (Raymond m.fl.)
12-09-1896, lørdag (spillet af Ukendt gruppe)
 (premiere) Den Gang de drog afsted [Opført af Aug. Rasmussens Teaterselskab] (Østergaard)
27-09-1896, søndag (spillet af Aug. Rasmussen)
 (premiere) I Harem (tysk)
 (opførelse nr: ukendt) Orpheus i Underverdenen (Crémieux)
28-09-1896, mandag (spillet af Aug. Rasmussen)
 (opførelse nr:     2) I Harem (tysk)
 (opførelse nr: ukendt) Orpheus i Underverdenen (Crémieux)
29-09-1896, tirsdag (spillet af Aug. Rasmussen)
 (opførelse nr: ukendt) En Fallit (Bjørnson)

1897

28-03-1897, søndag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (premiere) Strejke (Rex)
27-08-1897, fredag (spillet af Albert Helsengreen-Turnéen)
 (opførelse nr: ukendt) Fa'ers Kone (Hennequin og Millaud)
26-12-1897, søndag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (opførelse nr: ukendt) En Skærsommernatsdrøm (Shakespeare)

1898

23-01-1898, søndag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (premiere) Den kjære Svigermama (Eilersgaard)
 (opførelse nr: ukendt) Mefistofeles (Kneisel)
24-01-1898, mandag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (premiere) Den kjære Svigermama (Eilersgaard)
 (opførelse nr: ukendt) Mefistofeles (Kneisel)
25-01-1898, tirsdag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (premiere) Den kjære Svigermama (Eilersgaard)
 (opførelse nr: ukendt) Mefistofeles (Kneisel)
26-01-1898, onsdag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (premiere) Før Daggry (Reumert)
 (premiere) Fru Aubrays Ideer (Dumas)
ukendt dato,
 (premiere) En Julegæst (Houmark)
16-10-1898, søndag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 Prolog af Sofus Raaen, fremsiges af Hr. Oddgeir Stephensen
 (opførelse nr: ukendt) Pak! (Overskou)
 (Aabnings- og Festforestilling i Anledning af Professor Th. Overskous 100-Aars-Jubilæum)

1899

24-09-1899, søndag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Kongen drømmer (Andersen)
 (opførelse nr: ukendt) Niniche (Hennequin og Millaud)
25-09-1899, mandag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Første Violin (Wied og Petersen)
26-09-1899, tirsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Første Violin (Wied og Petersen)
27-09-1899, onsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Første Violin (Wied og Petersen)
28-09-1899, torsdag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Første Violin (Wied og Petersen)
29-09-1899, fredag (spillet af Cortes's Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Første Violin (Wied og Petersen)

1900

23-02-1900, fredag
 (premiere) Kongsæmnerne (Ibsen)
27-10-1900, lørdag (spillet af Albert Helsengreen-Turnéen)
 (opførelse nr: ukendt) Sparekassen (Hertz)
 (opførelse nr: ukendt) Soldaterløjer (Hostrup)

1901

15-09-1901, søndag
 Prolog
 (opførelse nr: ukendt, senere) Genboerne (Hostrup)

1903

28-11-1903, lørdag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (opførelse nr: ukendt) En lystig Nat (Freund og Mannstaedt)
 (Folke- og Børneforestilling til nedsatte Priser)
29-11-1903, søndag (spillet af Oddgeir Stephensens Tourné)
 (opførelse nr: ukendt) Kærlighed (Wied)
 (opførelse nr: ukendt) Frøken Nitouche (Meilhac og Millaud)
 (Afskedsforestilling. Hermed slutter Dir. Oddgeir Stephensen sine Forestillinger i Aalborg)

1904

11-03-1904, fredag (spillet af Ukendt gruppe)
 (premiere) Sappho [Poul Friis Selskab] (Daudet og Belot)

1905

25-04-1905, tirsdag (spillet af Walthers Tourne)
 (opførelse nr: ukendt) Tante Cramers Testamente (Høyer)

1906

14-01-1906, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Fader og Søn (Esmann)
28-08-1906, tirsdag
 Peter Fjelstrups trup [gæstespil med eget personale og for egen regning]
03-09-1906, mandag
 Peter Fjelstrups trup [gæstespil med eget personale og for egen regning]
08-10-1906, mandag (spillet af Walthers Tourne)
 (premiere) Ideale Magter (Skjoldborg)

1907

20-01-1907, søndag (spillet af Julius Petersens Selskab)
 (opførelse nr: ukendt) Forbryderliv (Frørup)

1911

22-10-1911, søndag (spillet af Albert Helsengreen-Turnéen)
 (premiere) Naar Bønder elsker (Aakjær)

1912

28-03-1912, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Genboerne [Olaf Poulsen som gæst] (Hostrup)
29-03-1912, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Genboerne [Olaf Poulsen som gæst] (Hostrup)
30-03-1912, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Genboerne [Olaf Poulsen som gæst] (Hostrup)

1916


Sæson 1916-17

27-08-1916, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Hjælpen (Rosenberg)

1917

21-09-1917, fredag
 (premiere) Himmelbjærgpræsten (Aakjær)
26-12-1917, onsdag
 (opførelse nr: ukendt) Gutter om Bord (Blichfeldt m.fl.)

1926

13-03-1926, lørdag
 (premiere, senere) Romeo og Julie (Shakespeare)

1929

20-01-1929, søndag
 (premiere) Den fortabte Søn (Caine)

1930

16-12-1930, tirsdag (spillet af Ukendt gruppe)
 (opførelse nr: ukendt) Livet i Sognefogedgaarden [opført af Thise Dilettanter] (Thise)

1933

19-02-1933, søndag (spillet af Ukendt gruppe)
 (opførelse nr: ukendt) Uldkræmmerens Drenge [opført af Thise Dilettanter] (Thise)
26-12-1933, tirsdag (spillet af Svend Wedels Tourne)
 (premiere) Jul i Lilleby (Tandrup og Locher)
27-12-1933, onsdag (spillet af Svend Wedels Tourne)
 (opførelse nr:     2) Jul i Lilleby (Tandrup og Locher)
28-12-1933, torsdag (spillet af Svend Wedels Tourne)
 (opførelse nr:     3) Jul i Lilleby (Tandrup og Locher)
29-12-1933, fredag (spillet af Svend Wedels Tourne)
 (opførelse nr:     4) Jul i Lilleby (Tandrup og Locher)
31-12-1933, søndag (spillet af Svend Wedels Tourne)
(Eftermiddag)  (opførelse nr: ukendt) Jul i Lilleby (Tandrup og Locher)

1934

12-01-1934, fredag (spillet af Svend Wedels Tourne)
 (premiere) Min egen Dreng (Arronge)

1935

01-03-1935, fredag (spillet af Gerda Christophersens Tourné)
 (opførelse nr: ukendt) Præster (Rindom)
 ([Gerda Christophersens 65 år fødselsdag])

1937

01-10-1937, fredag
 Teatret lejes af Jakob Nielsen
 (premiere, senere) Skriftefaderen (Reerslev)
15-10-1937, fredag
 (premiere) Bregnely (Priestley)
25-10-1937, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Skriftefaderen (Reerslev)
26-10-1937, tirsdag
 (premiere, senere) Barnet (Fischer)
11-11-1937, torsdag
 (premiere) Manden fra Gaden (Veber og Gerbidon)
28-11-1937, søndag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Ambrosius (Molbech)
05-12-1937, søndag
 (premiere) Julegæster (Nielsen og Nielsen)
15-12-1937, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Nøddebo Præstegaard (Scharling)
27-12-1937, mandag
 (premiere, senere) Tre smaa Piger (Hardt-Warden og Feiner)

1938

30-01-1938, søndag
(Eftermiddag)  (opførelse nr: ukendt, tidligere) Skriftefaderen (Reerslev)
02-02-1938, onsdag
 (premiere) Høsten (Demuth)
15-02-1938, tirsdag
 (premiere, senere) En Spurv i Tranedans (Hostrup)
25-02-1938, fredag
 (premiere) Erik Ejegods Pilgrimsfærd (Schönthan og Schönthan)
13-03-1938, søndag
 (premiere) Rævestreger (Buchholtz)
25-03-1938, fredag
 (premiere, senere) Ordet (Munk)
28-03-1938, mandag
 (premiere) Fru Sparres Pension (Løkken)
15-09-1938, torsdag
 (premiere) Den hvide Pest (Capek)
18-09-1938, søndag
 Direktion: Jakob Nielsen og Bjarne Forchhammer, 1938-40
21-09-1938, onsdag
 (premiere) De Kloge og vi Gale (Melsing)
27-09-1938, tirsdag
 (premiere) Hustruen (Moberg)
12-10-1938, onsdag
 (premiere, senere) Matura (Fodor)
25-10-1938, tirsdag
 (premiere) Erasmus Montanus (Holberg)
10-11-1938, torsdag
 (premiere) Han sidder ved Smeltediglen (Munk)
13-12-1938, tirsdag
 (premiere, senere) Jul i Købmandsgaarden (Breum og Larsen)
18-01-1938, tirsdag
 (premiere) Generalen (Rørdam)

1939

01-01-1939, søndag
 (premiere, senere) Tre finder en Kro (Drinkwater)
12-02-1939, søndag
 (premiere) Oliver Twist (Dickens og Carr)
08-03-1939, onsdag
 (premiere) Mogens Heinesøn (Demuth)
15-09-1939, fredag
 (premiere) Livets Ret (Reerslev)
01-10-1939, søndag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Høfeber (Coward)
10-10-1939, tirsdag
 (premiere, senere) Paaske (Strindberg)
17-10-1939, tirsdag
 (premiere) Mennesker i Drift (Tveito)
26-10-1939, torsdag
 (premiere) Et rigtigt Mandfolk (Buch)
05-11-1939, søndag
 (premiere, senere) Kærlighed uden Strømper (Wessel)
28-11-1939, tirsdag
 (premiere) De lykkelige Dage (Puget)

1940

01-01-1940, mandag
 (premiere, senere) Bryllup i stilhed (McCracken)
17-01-1940, onsdag
 (premiere) I lyst og nød (Fischer)
04-02-1940, søndag
 (premiere, senere) Hellig Tre Kongers Aften (Shakespeare)
20-02-1940, tirsdag
 (premiere) Mus og Mænd (Steinbeck)
08-03-1940, fredag
 (premiere) Natten til 16. Januar (Rand)
ukendt dato,
 Fungerer som biograf for besættelsesmagten, 1940-45

1941

04-01-1941, lørdag (spillet af Ukendt gruppe)
 (premiere) Huset ved Skoven (Boëtius og Østrup)

1945


Sæson 1945-46

15-09-1945, lørdag
 Direktion: Poul Petersen, 1945-54
 (premiere, senere) Elverhøj (Heiberg)
29-09-1945, lørdag
 (premiere) Hvis et Folk vil leve (Kielland)
14-10-1945, søndag
 (premiere) Af Hjertets Lyst (Gierow)
24-10-1945, onsdag
 (premiere) Der kommer en dag (Dell)
18-11-1945, søndag
 (premiere, senere) Som man behager (Shakespeare)
06-12-1945, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1946

01-01-1946, tirsdag
 (premiere) Gamle Melodier (Nielsen)
15-01-1946, tirsdag
 (premiere) Prolog (Reerslev)
 (premiere) Fugl Fønix (Munk)
 (premiere) Før Cannae (Munk)
 (Kaj Munk mindeforestilling)
26-01-1946, lørdag
 (premiere) Lufthavn Vest (Hemmingsen og Madsen)
08-02-1946, fredag
 (premiere, senere) Eventyr paa Fodrejsen (Hostrup)
01-03-1946, fredag
 (premiere) Lige for lige (Hunter)
14-03-1946, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Høfeber (Coward)
06-04-1946, lørdag
 (premiere, senere) Den glade Enke (Léon m.fl.)

Sæson 1946-47

06-09-1946, fredag
 (premiere) Volpone (Jonson og Zweig)
19-09-1946, torsdag
 (premiere, senere) Arsenik og gamle Kniplinger (Kesselring)
01-10-1946, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Skærmydsler (Wied)
 (premiere) Nej (Heiberg)
25-10-1946, fredag
 (premiere) Det store Opbrud (Reerslev)
14-11-1946, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Genboerne (Hostrup)
08-12-1946, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgaarden (Breum og Larsen)

1947

01-01-1947, onsdag
 (premiere, senere) Champagnegaloppen (Hofmann m.fl.)
26-01-1947, søndag
 (premiere) Tordenklippen (Ardrey)
02-02-1947, søndag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Seks Kammerater (Patrick)
13-03-1947, torsdag
 (premiere, senere) Nitouche (Meilhac og Millaud)
08-04-1947, tirsdag
 (premiere) Og derfor dræber jeg (Catto)
25-04-1947, fredag
 (premiere) Jeg kender Dem ikke (Benedetti)

Sæson 1947-48

09-09-1947, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt) Biskoppen (Kehler)
21-09-1947, søndag
 (premiere, senere) Født i Gaar (Kanin)
05-10-1947, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Scapins gavtyvestreger (Molière)
31-10-1947, fredag
 (premiere) Pæne folk (Shaw)
16-11-1947, søndag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Det gamle Spil om Enhver (Hofmannsthal)
05-12-1947, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Jul på Ravnsholt (Melsing)

1948

01-01-1948, torsdag
 (opførelse nr: ukendt) Hos grevinden (Leopold)
30-01-1948, fredag
 (premiere) Sejr over mørket (Brewer og Bloch)
20-02-1948, fredag
 (premiere) De fire Smaa (Baudisch)
29-03-1948, mandag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Sommer i Tyrol (Benatzky m.fl.)

Sæson 1948-49

01-09-1948, onsdag
 (premiere) Jeg er bange (Anonym)
24-09-1948, fredag
 (premiere) Trolden som sprak (Bugge)
05-10-1948, tirsdag
 (premiere) Alle mine Sønner (Miller)
26-10-1948, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt) Jacob von Tyboe (Holberg)
17-11-1948, onsdag
 (opførelse nr:   17, tidligere) Piger på kostskole (Fodor)
07-12-1948, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1949

01-01-1949, lørdag
 (premiere) Tre mand i sneen (Neuner)
31-01-1949, mandag
 (opførelse nr: ukendt) Sparekassen (Hertz)
04-02-1949, fredag
 (premiere) Nu er det morgen (Schlüter)
04-03-1949, fredag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Jomfruburet (Schubert m.fl.) (Syngestykke)
03-04-1949, søndag
 (premiere) Fransk uden tårer (Rattigan)
26-04-1949, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Tre finder en kro (Drinkwater)

Sæson 1949-50

23-08-1949, tirsdag
 (premiere, senere) Parasitterne (Soya)
13-09-1949, tirsdag
 (premiere) Madame (Coward)
14-10-1949, fredag
 (premiere) En kvinde er overflødig (Sønderby)
30-10-1949, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Dunungen (Lagerlöf)
29-11-1949, tirsdag
 (premiere) Nielsen (Balling)
15-12-1949, torsdag
 (premiere) Sne (Bauditz)

1950

15-05-1950, mandag (spillet af Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Misforstaaelsen (Camus)
01-01-1950, søndag
 (opførelse nr:   26, tidligere) Bryllup i stilhed (McCracken)
29-01-1950, søndag
 (premiere, senere) Kærlighed ved andet blik (Malleson)
 (Helge Kjærulff-Schmidt som gæst)
16-02-1950, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kærlighed ved andet blik (Malleson)
17-02-1950, fredag
 (premiere) Indenfor murene (Nathansen)
18-03-1950, lørdag
 (premiere) Czardasfyrstinden (Stein og Jenbach)
01-05-1950, mandag
 (premiere) Comtesse Cathleen (Yeats)

Sæson 1950-51

06-09-1950, onsdag
 (opførelse nr: ukendt) Jenny ordner alt (Drake)
29-09-1950, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Ambrosius (Molbech)
25-10-1950, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Gengangere (Ibsen)
15-11-1950, onsdag
 (premiere) Teater (Bolton)
09-12-1950, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1951

01-01-1951, mandag
 (premiere) Peter den Store (Sarauw)
06-02-1951, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt) Aprilsnarrene (Heiberg)
07-03-1951, onsdag
 (premiere) Anne Helene (Thranæs)
26-03-1951, mandag
 (premiere) Du skønne ungdom (O'Neill)
22-04-1951, søndag
 (premiere) Søster Mary (Hastings)

Sæson 1951-52

24-08-1951, fredag
 (premiere) De tre Skalke (Gandrup)
22-09-1951, lørdag
 (premiere) Den fjerde Mand (Sauvajon m.fl.)
26-10-1951, fredag
 (premiere, senere) Dødedansen (Strindberg)
10-11-1951, lørdag
 (premiere, senere) En Spurv i Tranedans (Hostrup)
06-12-1951, torsdag
 (premiere) Julerejsen (Reerslev)

1952

01-01-1952, tirsdag
 (premiere) En tosset Familie (Savory)
01-02-1952, fredag
 (premiere) Flygtningen (Hochwälder)
17-02-1952, søndag
 (premiere, senere) Henrik og Pernille (Holberg)
28-02-1952, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Barnet (Fischer)
07-03-1952, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Barnet (Fischer)
08-03-1952, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Barnet (Fischer)
10-03-1952, mandag (spillet af Herman Gellins Teaterselskab)
 (opførelse nr: ukendt) Tordenskjolds Tøs (Dam og Locher)
 (Oscar Holst og Herman Gellin)
20-03-1952, torsdag
 (premiere) Rose Marie (Friml m.fl.)

Sæson 1952-53

23-08-1952, lørdag
 (premiere, senere) Tror du, jeg spøger (Eidem og Bjerke)
12-09-1952, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Bedre Folks Børn (Hopwood)
12-10-1952, søndag
 (premiere) Min Ungdomsbrud (Deval)
08-11-1952, lørdag
 (premiere, senere) En Tjener og to Herrer (Goldoni)
23-11-1952, søndag
 (premiere) Søskende (Branner)
06-12-1952, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1953

01-01-1953, torsdag
 (premiere) Landmandsliv (Lynge)
07-02-1953, lørdag
 (premiere) Fru Beates Regnskab (Gandrup)
06-03-1953, fredag
 (premiere, senere) Hamlet (Shakespeare og Tjajkovskij)
27-03-1953, fredag
 (premiere) Storm i et Glas Vand (Frank)
23-04-1953, torsdag
 (premiere) Tobias og Englen (Bridie)

Sæson 1953-54

27-08-1953, torsdag
 (premiere) En Kone fra Landet (Wycherley)
18-09-1953, fredag
 (premiere) Swedenhielms (Bergman)
03-10-1953, lørdag
 (premiere) Historien om Ingen (Klefisch)
17-10-1953, lørdag
 (premiere) Familiens hvide får (Peach og Beith)
14-11-1953, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kærlighed uden Strømper (Wessel)
21-11-1953, lørdag
 (opførelse nr: ukendt) Glasmenageriet (Williams)
09-12-1953, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1954

01-01-1954, fredag
 (premiere) Min Kone fra Paris (Deval)
03-03-1954, onsdag
 (premiere) Jeppe på Bjerget (Holberg)
25-03-1954, torsdag
 (premiere) Axel og Valborg (Oehlenschläger)
04-04-1954, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Paaske (Strindberg)
24-04-1954, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Sommer i Tyrol (Benatzky m.fl.)

Sæson 1954-55

01-09-1954, onsdag
 Direktion: Bjarne Forchammer, 1954-60
 (opførelse nr:   15) Vor By (Wilder)
05-09-1954, søndag
 (premiere) Vore anonyme Fædre (Waagechristensen)
10-09-1954, fredag
 (premiere) Det gaadefulde Smil (Huxley)
28-09-1954, tirsdag (spillet i Aalborghallen)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Det gamle Spil om Enhver (Hofmannsthal)
06-11-1954, lørdag
 (premiere) Pygmalion (Shaw)
05-12-1954, søndag
 (premiere) Molboerne (Hermann-Petersen)

1955

01-01-1955, lørdag
 (premiere) Skytsenglen (Bolton)
15-01-1955, lørdag (spillet i Aalborghallen)
 (premiere) Masser af Guld (Lerner og Loewe)
05-02-1955, lørdag
 (opførelse nr: ukendt) En Inspektør ringer paa (Priestley)
13-02-1955, søndag
 (premiere) Jeg vil være en Anden (Fischer)
17-03-1955, torsdag
 (premiere) Jordens salt (Fischer)
16-04-1955, lørdag
 (premiere) En Skærsommernatsdrøm (Shakespeare)

Sæson 1955-56

03-09-1955, lørdag
 (premiere) Hvis jeg ville - (Géraldy og Spitzer)
28-09-1955, onsdag
 (premiere) Alle har ret (Pirandello)
14-10-1955, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Elverhøj (Heiberg)
30-11-1955, onsdag
 (premiere) En skønne dag (Aumont)
03-12-1955, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)

1956

01-01-1956, søndag
 (premiere) Luften er svanger (Roussin)
01-02-1956, onsdag
 (premiere) Ulrica (Togeby)
19-02-1956, søndag
 (premiere) Du kan ikke tage det med dig (Kaufman og Hart)
18-03-1956, søndag
 (premiere) Kærlighed (Munk)
06-04-1956, fredag
 (premiere) Det lille tehus (Patrick)
19-04-1956, torsdag
 (opførelse nr: ukendt) Måne for de Mislykkede (O'Neill)
 (Gæstespil fra Aarhus Teater)
01-05-1956, tirsdag
 (opførelse nr:   22, tidligere, senere) Den glade enke (Léon m.fl.)

Sæson 1956-57

18-08-1956, lørdag
 (premiere, senere) Drømmen om kærlighed (Wickstrøm)
07-09-1956, fredag
 (opførelse nr:   21, tidligere) Drømmen om kærlighed (Wickstrøm)
08-09-1956, lørdag
 (premiere, senere) Det store bal (Fischer)
30-09-1956, søndag
 (opførelse nr:   23, tidligere) Det store bal (Fischer)
02-10-1956, tirsdag
 (premiere, senere) Candida (Shaw)
22-10-1956, mandag
 (opførelse nr:   21, tidligere) Candida (Shaw)
23-10-1956, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jomfruburet (Schubert m.fl.) (Syngestykke)
02-12-1956, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jomfruburet (Schubert m.fl.) (Syngestykke)
04-12-1956, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgaarden (Breum og Larsen)
30-12-1956, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgaarden (Breum og Larsen)
31-12-1956, mandag
 (premiere, senere) Pas på malingen (Fauchois)

1957

24-01-1957, torsdag
 (opførelse nr:   25, tidligere) Pas på malingen (Fauchois)
26-01-1957, lørdag
 (premiere, senere) En sælgers død (Miller)
21-02-1957, torsdag
 (opførelse nr:   25, tidligere) En sælgers død (Miller)
22-02-1957, fredag
 (premiere, senere) Anne Franks dagbog (Goodrich og Hackett)
24-03-1957, søndag
 (opførelse nr:   24, tidligere, senere) Anne Franks dagbog (Goodrich og Hackett)
26-03-1957, tirsdag
 (premiere, senere) Trold kan tæmmes (Shakespeare)
11-04-1957, torsdag
 (opførelse nr:   17, tidligere) Trold kan tæmmes (Shakespeare)
12-04-1957, fredag
 (premiere, senere) Vores far (Lindsay og Crouse)
05-05-1957, søndag
 (opførelse nr:   15, tidligere) Vores far (Lindsay og Crouse)
10-05-1957, fredag
 (premiere, senere) Oklahoma (II og Rodgers)
08-06-1957, lørdag
 (opførelse nr:   30, tidligere) Oklahoma (II og Rodgers)

Sæson 1957-58

17-08-1957, lørdag
 (opførelse nr:   27, tidligere, senere) Arsenik og gamle kniplinger (Kesselring)
17-09-1957, tirsdag
 (opførelse nr:   58, tidligere) Arsenik og gamle kniplinger (Kesselring)
18-09-1957, onsdag
 (opførelse nr:   31, tidligere) Seks kammerater (Patrick)
28-09-1957, lørdag
 (premiere, senere) Stævnemødet i Senlis (Anouilh)
17-10-1957, torsdag
 (opførelse nr:   20, tidligere) Stævnemødet i Senlis (Anouilh)
02-11-1957, lørdag
 (opførelse nr:     9, tidligere, senere) Ordet (Munk)
07-12-1957, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)
15-12-1957, søndag
 (opførelse nr:   37, tidligere) Ordet (Munk)

1958

01-01-1958, onsdag
 (premiere, senere) Den grønne elevator (Hopwood)
05-01-1958, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)
07-02-1958, fredag
 (premiere, senere) Den politiske kandestøber (Holberg)
28-02-1958, fredag
 (opførelse nr:   22, tidligere) Den politiske kandestøber (Holberg)
01-03-1958, lørdag
 (premiere, senere) Laser og pjalter (Brecht)
18-03-1958, tirsdag
 (premiere, senere) Det hellige eksperiment (Hochwälder)
26-03-1958, onsdag
 (premiere, senere) Den indbildte syge (Molière)
01-04-1958, tirsdag
 (opførelse nr:   14, tidligere) Det hellige eksperiment (Hochwälder)
 (opførelse nr:   22, tidligere) Laser og pjalter (Brecht)
07-04-1958, mandag
 (premiere, senere) Dage på en sky (Abell)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den indbildte syge (Molière)
19-04-1958, lørdag
 (premiere, senere) Bliktallerkenen (Morris)
21-04-1958, mandag
 (opførelse nr:   15, tidligere) Dage på en sky (Abell)
22-04-1958, tirsdag
 (opførelse nr:   22, tidligere) Den indbildte syge (Molière)
29-04-1958, tirsdag
 (opførelse nr:     7, tidligere) Bliktallerkenen (Morris)
08-05-1958, torsdag
 (opførelse nr:   50, tidligere) Den grønne elevator (Hopwood)
10-05-1958, lørdag
 (opførelse nr:   28, tidligere, senere) Tre små piger (Hardt-Warden og Feiner)
07-06-1958, lørdag
 (opførelse nr:   55, tidligere) Tre små piger (Hardt-Warden og Feiner)

Sæson 1958-59

16-08-1958, lørdag
 (premiere, senere) Kære Ruth (Krasna)
11-09-1958, torsdag
 (opførelse nr:   27, tidligere) Kære Ruth (Krasna)
13-09-1958, lørdag
 (premiere, senere) Jeanne d'Arc (Shaw)
02-10-1958, torsdag
 (opførelse nr:   20, tidligere) Jeanne d'Arc (Shaw)
04-10-1958, lørdag
 (premiere, senere) Den hellige flamme (Maugham)
06-10-1958, mandag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den hellige flamme [opført i Flensborg] (Maugham)
25-10-1958, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Henrik og Pernille (Holberg)
29-10-1958, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Henrik og Pernille [for Skolescenen] (Holberg)
08-11-1958, lørdag
 (premiere, senere) Han, hun og satyren (Roussin)
20-11-1958, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Henrik og Pernille [for Skolescenen] (Holberg)
30-11-1958, søndag
 (opførelse nr:   23, tidligere) Han, hun og satyren (Roussin)
01-12-1958, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgården (Breum og Larsen)
09-12-1958, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Henrik og Pernille (Holberg)
29-12-1958, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgården (Breum og Larsen)
31-12-1958, onsdag
 (uden for nummereringen, senere) Pigen ovenpå [offentlig forpremiere] (Axelrod)

1959

01-01-1959, torsdag
 (premiere, senere) Pigen ovenpå (Axelrod)
23-01-1959, fredag
 (opførelse nr:   24, tidligere, senere) Pigen ovenpå (Axelrod)
24-01-1959, lørdag
 (premiere, senere) Apollon fra Bellac (Giraudoux)
 (premiere, senere) Den anstændige luder (Sartre)
02-02-1959, mandag
 (opførelse nr:   25, tidligere) Den hellige flamme (Maugham)
13-02-1959, fredag
 (opførelse nr:   19, tidligere) Apollon fra Bellac (Giraudoux)
 (opførelse nr:   19, tidligere) Den anstændige luder (Sartre)
14-02-1959, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Tre finder en kro (Drinkwater)
23-02-1959, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Eventyr på fodrejsen [for skolescenen] (Hostrup)
08-03-1959, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Tre finder en kro (Drinkwater)
11-03-1959, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Eventyr på fodrejsen (Hostrup)
18-03-1959, onsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr:   26, tidligere) Pigen ovenpå (Axelrod)
24-03-1959, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Eventyr på fodrejsen (Hostrup)
25-03-1959, onsdag
 (premiere, senere) Soldaten og Jenny (Soya)
16-04-1959, torsdag
 (opførelse nr:   19, tidligere) Soldaten og Jenny (Soya)
18-04-1959, lørdag
 (premiere, senere) Dans under stjernerne (Anouilh)
06-05-1959, onsdag
 (opførelse nr:   19, tidligere) Dans under stjernerne (Anouilh)
09-05-1959, lørdag
 (opførelse nr:   20, tidligere, senere) Nitouche (Meilhac og Millaud)
07-06-1959, søndag
 (opførelse nr:   48, tidligere) Nitouche (Meilhac og Millaud)

Sæson 1959-60

15-08-1959, lørdag
 (premiere, senere) Ægget (Marceau)
05-09-1959, lørdag
 (premiere, senere) Bagtalelsens skole (Sheridan)
23-09-1959, onsdag
 (opførelse nr:   20, tidligere) Ægget (Marceau)
03-10-1959, lørdag
 (premiere, senere) Rebecca (Maurier)
25-10-1959, søndag
 (opførelse nr:   21, tidligere) Rebecca (Maurier)
27-10-1959, tirsdag
 (premiere, senere) Frøken Rosita (Lorca)
07-11-1959, lørdag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Bagtalelsens skole (Sheridan)
08-11-1959, søndag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Bagtalelsens skole (Sheridan)
09-11-1959, mandag (spillet i Haderslev)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Bagtalelsens skole (Sheridan)
11-11-1959, onsdag
 (opførelse nr:   36, tidligere) Bagtalelsens skole (Sheridan)
23-11-1959, mandag
 (opførelse nr:   25, tidligere) Frøken Rosita (Lorca)
25-11-1959, onsdag
 (premiere, senere) Etude i mol (Shaffer)
10-12-1959, torsdag
 (opførelse nr:   16, tidligere) Etude i mol (Shaffer)
11-12-1959, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)
29-12-1959, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Nøddebo Præstegård (Scharling)
31-12-1959, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Født i går (Kanin)

1960

09-02-1960, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Født i går (Kanin)
23-01-1960, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Parasitterne (Soya)
 (Lotte Sernbergs og Irwin Hasselmanns 40-års skuespillerjubilæum)
06-02-1960, lørdag
 (premiere, senere) Galgebjerget (Fischer)
19-02-1960, fredag
 (opførelse nr:   11, tidligere) Galgebjerget (Fischer)
28-02-1960, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Parasitterne (Soya)
01-03-1960, tirsdag
 (premiere, senere) Ullabella (Kehler)
26-03-1960, lørdag
 (premiere, senere) Hva' rager det mig (Kingston)
04-04-1960, mandag
 (opførelse nr:   27, tidligere) Ullabella (Kehler)
08-04-1960, fredag
 (opførelse nr:   14, tidligere) Hva' rager det mig (Kingston)
09-04-1960, lørdag
 (premiere, senere) Forårsfornemmelser (Coke)
07-05-1960, lørdag
 (premiere, senere) Dollarprinsessen (Willner og Grünbaum)
07-06-1960, tirsdag
 (opførelse nr:   19, tidligere) Forårsfornemmelser (Coke)
12-06-1960, søndag
 (opførelse nr:   35, tidligere) Dollarprinsessen (Willner og Grünbaum)

Sæson 1960-61

19-08-1960, fredag
 Direktion: Karen Marie Løwert, 1960-65
 (premiere, senere) Elsker - elsker ikke (Verneuil)
09-09-1960, fredag
 (opførelse nr:   22, tidligere, næste) Elsker - elsker ikke (Verneuil)
10-09-1960, lørdag
 (premiere, senere) En duft af honning (Delaney)
11-09-1960, søndag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr:   23, forrige, næste) Elsker - elsker ikke (Verneuil)
12-09-1960, mandag (spillet i Tønder)
 (opførelse nr:   24, forrige) Elsker - elsker ikke (Verneuil)
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
01-10-1960, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) En duft af honning (Delaney)
 (Til indtægt for Red Barnet)
15-10-1960, lørdag
 (premiere, senere) Kirsten Giftekniv (Wilder)
26-10-1960, onsdag
 (opførelse nr:   37, tidligere) En duft af honning (Delaney)
21-11-1960, mandag
 (opførelse nr:   39, tidligere) Kirsten Giftekniv (Wilder)
23-11-1960, onsdag
 (premiere, senere) Ruths bog (Plesner)
05-12-1960, mandag
 (opførelse nr:   13, tidligere) Ruths bog (Plesner)
07-12-1960, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jul i Købmandsgården (Breum og Larsen)
28-12-1960, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jul i Købmandsgården (Breum og Larsen)
31-12-1960, lørdag
 (Offentlig forpremiere til fordel for teatrets legatfond)
 (uden for nummereringen, senere) Vildfuglen (Anouilh)

1961

01-01-1961, søndag
 (premiere, senere) Vildfuglen (Anouilh)
22-01-1961, søndag
 (opførelse nr:   23, tidligere) Vildfuglen (Anouilh)
25-01-1961, onsdag
 (premiere, senere) Klassekammeraten (Simmel)
24-02-1961, fredag
 (opførelse nr:   29, tidligere) Klassekammeraten (Simmel)
25-02-1961, lørdag
 (premiere, senere) Løse rygter (King)
26-03-1961, søndag
 (opførelse nr:   30, tidligere) Løse rygter (King)
03-04-1961, mandag
 (premiere, senere) Helligtrekongersaften (Shakespeare)
30-04-1961, søndag
 (opførelse nr:   33, tidligere) Helligtrekongersaften (Shakespeare)
03-05-1961, onsdag
 (premiere, senere) Afdøde Jonsen (Soya)
31-05-1961, onsdag
 (opførelse nr:   27, tidligere) Afdøde Jonsen (Soya)

Sæson 1961-62

18-08-1961, fredag
 (premiere, senere) Når engle elsker (Mills)
20-09-1961, onsdag
 (opførelse nr:   34, tidligere) Når engle elsker (Mills)
23-09-1961, lørdag
 (premiere, senere) Anna Sophie Hedvig (Abell)
15-10-1961, søndag
 (opførelse nr:   23, tidligere) Anna Sophie Hedvig (Abell)
18-10-1961, onsdag
 (premiere, senere) Mutter Courage (Brecht)
12-11-1961, søndag
 (opførelse nr:   25, tidligere) Mutter Courage (Brecht)
17-11-1961, fredag
 (premiere, senere) Folk og røvere i Kardemomme by (Egner)
26-12-1961, tirsdag
 (opførelse nr:   45, tidligere, senere) Folk og røvere i Kardemomme by (Egner)

1962

01-01-1962, mandag
(Eftermiddag)  (premiere, senere) Gidslet (Behan)
26-02-1962, mandag
 (opførelse nr:   56, tidligere) Gidslet (Behan)
02-03-1962, fredag
 (premiere, senere) Mytteriet på Caine (Wouk)
21-03-1962, onsdag
 (opførelse nr:   18, tidligere) Mytteriet på Caine (Wouk)
24-03-1962, lørdag
 (premiere, senere) Jean de France (Holberg)
14-04-1962, lørdag
 (opførelse nr:   24, tidligere) Jean de France (Holberg)
23-04-1962, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den glade enke (Léon m.fl.)
31-05-1962, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den glade enke (Léon m.fl.)

Sæson 1962-63

23-08-1962, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Champagnegaloppen (Hofmann m.fl.)
24-09-1962, mandag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Champagnegaloppen (Hofmann m.fl.)
25-09-1962, tirsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Champagnegaloppen (Hofmann m.fl.)
30-09-1962, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Champagnegaloppen (Hofmann m.fl.)
05-10-1962, fredag
 (premiere, senere) Andorra (Frisch)
01-11-1962, torsdag
 (opførelse nr:   34, tidligere, næste) Andorra (Frisch)
03-11-1962, lørdag
 (premiere, senere) Eventyret (Caillavet m.fl.)
02-12-1962, søndag
 (opførelse nr:   31, tidligere) Eventyret (Caillavet m.fl.)
04-12-1962, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Folk og røvere i Kardemomme by (Egner)
27-12-1962, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Folk og røvere i Kardemomme by (Egner)
31-12-1962, mandag
 (uden for nummereringen, senere) Don Juan eller Stengæsten (Molière)
 (Forpremiere til fordel for Skuespillernes legatfond)

1963

01-01-1963, tirsdag
 (premiere, senere) Don Juan eller Stengæsten (Molière)
05-02-1963, tirsdag
 (opførelse nr:   37, tidligere) Don Juan eller Stengæsten (Molière)
08-02-1963, fredag
 (premiere, senere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
03-03-1963, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
04-03-1963, mandag (spillet af Kay Abrahamsen)
 (opførelse nr: ukendt) Tre smaa Piger (Hardt-Warden og Feiner)
05-03-1963, tirsdag (spillet på Ny Scene, Stærekassen)
 (opførelse nr:   35, forrige, næste) Andorra (Frisch)
 (opførelse nr: ukendt) Tre smaa Piger (Hardt-Warden og Feiner)
06-03-1963, onsdag (spillet på Ny Scene, Stærekassen)
 (opførelse nr:   36, forrige, næste) Andorra (Frisch)
07-03-1963, torsdag (spillet på Ny Scene, Stærekassen)
 (opførelse nr:   37, forrige, næste) Andorra (Frisch)
08-03-1963, fredag (spillet på Ny Scene, Stærekassen)
 (opførelse nr:   38, forrige, næste) Andorra (Frisch)
09-03-1963, lørdag
 (opførelse nr:   39, forrige, senere) Andorra (Frisch)
12-03-1963, tirsdag
 (opførelse nr:   42, tidligere) Andorra (Frisch)
26-05-1963, søndag
 (opførelse nr:   77, tidligere, næste) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)

Sæson 1963-64

31-08-1963, lørdag
 (premiere, senere) Herr Mississippis ægteskab (Dürrenmatt)
26-09-1963, torsdag
 (opførelse nr:   27, tidligere) Herr Mississippis ægteskab (Dürrenmatt)
28-09-1963, lørdag
 (opførelse nr:   78, forrige, senere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
30-09-1963, mandag
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
02-10-1963, onsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
03-10-1963, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
04-10-1963, fredag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den kaukasiske kridtcirkel [opført i Flensburg] (Brecht og Dessau)
13-10-1963, søndag
 (opførelse nr:   94, tidligere) Den kaukasiske kridtcirkel (Brecht og Dessau)
16-10-1963, onsdag
 (opførelse nr:   17, tidligere, senere) Skærmydsler (Wied)
 (premiere, senere) De uadskillelige (Heiberg)
13-11-1963, onsdag
 (premiere, senere) Luftgængeren (Ionesco)
25-11-1963, mandag
 Forestillingen aflyst på grund af præsident Kennedys begravelse
13-12-1963, fredag
 (opførelse nr:   30, tidligere) Luftgængeren (Ionesco)
28-12-1963, lørdag
 (opførelse nr:   47, tidligere) Skærmydsler (Wied)
 (opførelse nr:   30, tidligere) De uadskillelige (Heiberg)
31-12-1963, tirsdag
 (uden for nummereringen, senere) Revisoren (Gogol)
 (Forpremiere med offentlig adgang)

1964

01-01-1964, onsdag
 (premiere, senere) Revisoren (Gogol)
09-02-1964, søndag
 (opførelse nr:   40, tidligere) Revisoren (Gogol)
12-02-1964, onsdag
 (premiere, senere) Frøken Julie (Strindberg)
 (premiere, senere) Båndet (Strindberg)
08-03-1964, søndag
 (opførelse nr:   26, tidligere) Frøken Julie (Strindberg)
 (opførelse nr:   26, tidligere) Båndet (Strindberg)
13-03-1964, fredag
 (premiere, senere) Liturgi for to (Arrabal)
 (premiere, senere) Automobilkirkegården (Arrabal)
01-04-1964, onsdag
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
02-04-1964, torsdag
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
26-04-1964, søndag
 (opførelse nr:   39, tidligere) Liturgi for to (Arrabal)
 (opførelse nr:   39, tidligere) Automobilkirkegården (Arrabal)
01-05-1964, fredag
 (premiere, senere) Hr. Puntila (Brecht)
27-05-1964, onsdag
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
28-05-1964, torsdag
 Forestillingen aflyst på grund af sygdom
07-06-1964, søndag
 (opførelse nr:   35, tidligere) Hr. Puntila (Brecht)

Sæson 1964-65

26-08-1964, onsdag
 (premiere, senere) Næsehornet (Ionesco)
11-09-1964, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Anne Franks dagbog (Goodrich og Hackett)
20-09-1964, søndag
 (opførelse nr:   20, tidligere) Næsehornet (Ionesco)
30-09-1964, onsdag
 (premiere, senere) Romulus den Store (Dürrenmatt)
21-10-1964, onsdag
 Forestillingen aflyst i anledning af Per Buckhøjs død
03-11-1964, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Anne Franks dagbog (Goodrich og Hackett)
06-11-1964, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
30-11-1964, mandag
 (opførelse nr:   21, tidligere) Romulus den Store (Dürrenmatt)
15-12-1964, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
18-12-1964, fredag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Dyrene i Hakkebakkeskoven (Egner og Hartmann)

1965

10-01-1965, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Dyrene i Hakkebakkeskoven (Egner og Hartmann)
15-01-1965, fredag
 (premiere, senere) Styrmand Karlsens flammer (Lynge og Frische)
04-03-1965, torsdag (spillet på Det kongelige Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
07-03-1965, søndag (spillet på Det kongelige Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
08-03-1965, mandag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
 (I anledning af Arhus Studenterforenings kåring af Lone Hertz til æreskustner)
09-03-1965, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Vildanden (Ibsen)
15-03-1965, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Vildanden (Ibsen)
21-03-1965, søndag
 (premiere, senere) Svejk i anden verdenskrig (Brecht)
23-03-1965, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Dyrene i Hakkebakkeskoven (Egner og Hartmann)
29-03-1965, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Dyrene i Hakkebakkeskoven (Egner og Hartmann)
05-04-1965, mandag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Svejk i anden verdenskrig [opført i Flensborg] (Brecht)
06-04-1965, tirsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Svejk i anden verdenskrig [opført i Slesvig] (Brecht)
14-04-1965, onsdag
 (opførelse nr:   25, tidligere) Svejk i anden verdenskrig (Brecht)
30-05-1965, søndag
 (opførelse nr:   89, tidligere) Styrmand Karlsens flammer (Lynge og Frische)

Sæson 1965-66

28-08-1965, lørdag
 Direktion: Poul Petersen, 1965-68
 (premiere) Umbabumba (Soya)
24-09-1965, fredag
 (premiere) Yerma (Lorca)
21-10-1965, torsdag
 (premiere, senere) Ned med kulturen (Knudsen)
09-11-1965, tirsdag (spillet på Det kongelige Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Ned med kulturen (Knudsen)
10-11-1965, onsdag (spillet på Det kongelige Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Ned med kulturen (Knudsen)
11-11-1965, torsdag (spillet på Det kongelige Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Ned med kulturen (Knudsen)
12-12-1965, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Nøddebo Præstegård (Scharling)
31-12-1965, fredag
 (premiere) Jomfru på knæ (Goldsmith)

1966

02-02-1966, onsdag
 (premiere) Snobben (Sternheim)
07-03-1966, mandag
 (premiere) Man tror det er løgn (Patrick)
15-04-1966, fredag
 (premiere) Nik Nik Nikolaj (Knudsen)

Sæson 1966-67

27-08-1966, lørdag
 (premiere) Hulen (Anouilh)
22-09-1966, torsdag
 (opførelse nr: ukendt) Den stundesløse (Holberg)
25-09-1966, søndag
 (premiere) Min mors skøre hobby (Jellicoe)
27-09-1966, tirsdag
 (premiere) Der er mere mellem himmel og jord (Roussin)
29-10-1966, lørdag
 (premiere) Det er ikke til at bære (Knudsen)
 (premiere) Slutspil (Beckett)
03-12-1966, lørdag
 (premiere, næste) Dig og mig og os allesammen (Rosendal)
04-12-1966, søndag
 (opførelse nr:     2, forrige) Dig og mig og os allesammen (Rosendal)
31-12-1966, lørdag
 (opførelse nr:   21, tidligere) Tror du, jeg spøger (Eidem og Bjerke)

1967

03-02-1967, fredag
 (premiere) Vintersolhverv (Anderson)
09-03-1967, torsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Gengangere (Ibsen)
07-04-1967, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jomfruburet (Schubert m.fl.) (Syngestykke)

Sæson 1967-68

17-08-1967, torsdag
 (premiere, senere) En mand er en mand (Brecht)
15-09-1967, fredag (spillet på Gladsaxe Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) En mand er en mand (Brecht)
19-09-1967, tirsdag (spillet på Gladsaxe Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En mand er en mand (Brecht)
07-10-1967, lørdag
 (premiere) Hele dage i træerne (Duras)
11-11-1967, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Som man behager (Shakespeare)
09-12-1967, lørdag
 (premiere) Jul i legeland (Volmer-Sørensen)

1968

01-01-1968, mandag
 (premiere) En skør en (Achard)
09-02-1968, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Een tjener og to herrer (Goldoni)
27-03-1968, onsdag
 (premiere) Balanceakt (Albee)
19-04-1968, fredag
 (premiere) Friheden længe leve (Ustinov)

Sæson 1968-69

01-09-1968, søndag
 Direktion: Ebbe Langberg, 1968-73
 (premiere) Fyrre karat (Barillet og Grédy)
06-10-1968, søndag
 (premiere) Tre som elsker hinanden (Coward)
26-10-1968, lørdag
 (premiere) Pensionatsværtinden (Audiberti)
22-11-1968, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Eventyr på fodrejsen (Hostrup)
15-12-1968, søndag
 (premiere, senere) Pippi Langstrømpe (Lindgren)

1969

15-01-1969, onsdag
 (premiere) Skat, du ved jeg ikke kan høre hvad du siger, når vandet løber (Anderson)
01-03-1969, lørdag
 (premiere) Bageren, bagerkonen og den lille bagerdreng (Anouilh)
30-03-1969, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Hamlet (Shakespeare og Tjajkovskij)

Sæson 1969-70

02-09-1969, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hamlet (Shakespeare og Tjajkovskij)
19-09-1969, fredag
 (premiere) Cabaret (Masteroff og Ebb)
21-10-1969, tirsdag
 (premiere) Rosenkrans og Gyldenstjerne er døde (Stoppard)
20-11-1969, torsdag
 (premiere) Lejlighed til - ? (Barillet og Grédy)
13-12-1969, lørdag
 (premiere) Pippi Langstrømpe (Lindgren)
31-12-1969, onsdag
 (premiere) Sandkassen (Andersson)

1970

22-02-1970, søndag
 (premiere) Hva' me' lidt kærlighed? (Webb)
21-04-1970, tirsdag
 (premiere) Søhesten ()
23-05-1970, lørdag
 (premiere) Min Kone spøger (Coward)

Sæson 1970-71

01-09-1970, tirsdag
 (premiere) Guldfuglene (Anouilh)
06-10-1970, tirsdag
 (premiere) Fri som en sommerfugl (Gershe)
04-11-1970, onsdag
 (opførelse nr: ukendt) Peer Gynt (Ibsen)

1971

10-01-1971, søndag
 (premiere, senere) Karlsson på taget (Lindgren)
 (premiere) Åh, sikken dejlig krig (Littlewood m.fl.)
20-03-1971, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Romeo og Julie (Shakespeare)
12-05-1971, onsdag
 (premiere) Stjæl lidt mindre (Fo)

Sæson 1971-72

15-09-1971, onsdag
 (premiere, senere) Den gale vej (Andersson og Bratt)
13-10-1971, onsdag
 (opførelse nr:   29, tidligere) Den gale vej (Andersson og Bratt)
15-10-1971, fredag
 (premiere, senere) Butley (Gray)
14-11-1971, søndag
 (opførelse nr:   31, tidligere) Butley (Gray)
17-11-1971, onsdag
 (premiere, senere) Teltet (Storey)
14-12-1971, tirsdag
 (opførelse nr:   27, tidligere) Teltet (Storey)
15-12-1971, onsdag
 (opførelse nr:   43, tidligere, senere) Karlsson på taget (Lindgren)
22-12-1971, onsdag
 (opførelse nr:   50, tidligere) Karlsson på taget (Lindgren)
31-12-1971, fredag
 (premiere, senere) Troldmanden fra Oz (Baum m.fl.)

1972

22-02-1972, tirsdag
 (opførelse nr:   48, tidligere) Troldmanden fra Oz (Baum m.fl.)
02-03-1972, torsdag
 (premiere, senere) Charleys Tante (Thomas)
20-03-1972, mandag
 (premiere, senere) Touch (Long og Crozier)
04-04-1972, tirsdag
 (opførelse nr:   30, tidligere) Charleys Tante (Thomas)
06-04-1972, torsdag
 (premiere, senere) Storhertugindens Afsked
15-05-1972, mandag
 (opførelse nr:   37, tidligere) Storhertugindens Afsked
16-05-1972, tirsdag
 (premiere, senere) Madame må ikke vækkes (Anouilh)
17-05-1972, onsdag
 (opførelse nr:   18, tidligere) Touch (Long og Crozier)
10-06-1972, lørdag
 (opførelse nr:   23, tidligere) Madame må ikke vækkes (Anouilh)

Sæson 1972-73

16-09-1972, lørdag
 (premiere) Talismanen (Nestroy)
20-10-1972, fredag
 (premiere) Alpha Beta (Whitehead)
01-12-1972, fredag
 (premiere) To herrer fra Verona (Guare og Shapiro)

1973

15-01-1973, mandag
 (premiere) Bellman, blomsten, baby og bruden (Osten m.fl.)
07-02-1973, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En spurv i Tranedans (Hostrup)
31-03-1973, lørdag
 (premiere) Boy friend (Wilson)
09-04-1973, mandag
 (premiere) En nat i februar (Göthe)
12-05-1973, lørdag
 (premiere) Elektra (Sofokles)

Sæson 1973-74

04-09-1973, tirsdag
 (premiere) De vilde (Hampton)
29-09-1973, lørdag
 (premiere) Can-can (Porter og Burrows)
01-10-1973, mandag
 Direktion: Leon Feder
24-10-1973, onsdag
 (premiere) En modig myg [Skolescenen] (Balke)
24-11-1973, lørdag
 (premiere) Seks værelser med udsigt over floden (Randall)
05-12-1973, onsdag
 (premiere) Askepot [på Scala] (Livings)
31-12-1973, mandag
 (premiere, senere) Præsidenten (Bergquist)

1974

15-01-1974, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Præsidenten [Skolescenen] (Bergquist)
02-02-1974, lørdag
 (premiere, senere) Hvem har ret? (Vestin og Lagerborg)
15-02-1974, fredag
 (premiere) Havet (Bond)
18-02-1974, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hvem har ret? [Skolescenen] (Vestin og Lagerborg)
16-03-1974, lørdag
 (premiere) Pamperen (Björkman)
03-05-1974, fredag
 (premiere) Spillemand på en tagryg (Stein m.fl.)

Sæson 1974-75

14-09-1974, lørdag
 (premiere) Pigerne fra Chiozza (Goldoni)
17-09-1974, tirsdag
 (premiere) Forældrene [Skolescenen] (svensk)
25-10-1974, fredag
 (premiere) Den gamle dame besøger byen (Dürrenmatt)
07-12-1974, lørdag
 (premiere) Der var engang - (Drachmann)

1975

24-01-1975, fredag
 (opførelse nr:   16, tidligere) Dødsdansen (Strindberg)
08-03-1975, lørdag
 (premiere) Dreyfus (Grumberg)
10-03-1975, mandag
 (premiere) Lille Vergil [Skolescenen] (Brix-Pedersen og Kirkegaard)
03-05-1975, lørdag
 (premiere) Børsbaronen (Tusberg)

Sæson 1975-76