Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler

diverse optræden, maskerade
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
1723
15-02-1723 mandag, Ukendt gruppe[Forevisning af kunst-hest, sidste gang]
1735
01-06-1735 onsdag, Odense[Marionetforestilling]
1748
03-01-1748 onsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)Dands af to Personer
03-01-1748 onsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)adskillige Kunster
04-01-1748 torsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)nogle Kunster
10-01-1748 onsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)nye Kunststykker
11-01-1748 torsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)Kunster
18-01-1748 torsdag, H. von Qvoten (St. Kongensgade)af en Engellænder spindes Glas saa fiint som et Haar
1749
23-05-1749 fredag, Ukendt gruppe (Ukendt sted)[Ferdinand Hallasch starter] med sin Bande at give Skuespil, Liniedands og Kunster [slutter 1. oktober]
17-11-1749 mandag, Ukendt gruppe (Ukendt sted)[ved Gammelstrand] Den navnkundige nørrehollandske Kunstmester, Zucker
1759
ukendt dato  Odense  Henrik German med hans af Luftspringere og Stigedandsere bestaaende Familie
1767
04-09-1767 fredag, Ukendt gruppe (Læderstræde (hos Berg))Madame Scaglia optræder [stærk kvinde]
1768
05-09-1768 mandag, Den franske Hoftrup (Frederiksborg Slot)[koncert]
1769
17-03-1769 fredag, Den franske Hoftrup (Hofteatret)Engelskmanden gjorde kunster med balancement paa den slappe linie
30-08-1769 onsdag, Ukendt gruppe (Læderstræde (hos Berg))[Mr. Rossignol]
1797
20-09-1797 onsdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)Mechanicus Enslens mechaniske kunsstykker
1802
ukendt dato  Odense Teater  Skuespiller H.C. Knudsen afholder Deklamatorium til Indtægt for de under Slaget paa Reden 1801 saaredes og faldnes Efterladte
1812
30-07-1812 torsdag, Moerskabstheatret paa VesterbroHr. Paran giør store Spring med 2 Kurve paa Fødderne, m. m.
1816
11-06-1816 tirsdag, Det kongelige Teater (Aalborg)Prolog af Rahbek, fremsagt af Madame Andersen
1821
18-12-1821 tirsdag, Ukendt gruppe (Aalborg)Skuespiller Hr. Bigum giver dramatisk Forestilling
06-02-1822 onsdag, Ukendt gruppe (Viborg)Forestilling på det dramatiske Selskabs Theater [af P.L. Bigum]
1822
11-03-1822 mandag, Odense TeaterNogle Mimisk-plastiske Tableaux
24-09-1822 tirsdag, Det Steinerske Selskab (Faaborg)Forspil forfattet af Hr. Skuespiller P.L. Bigum
1823
ukendt dato  Odense Teater  Kuhns Selskab opfører komiske Pantomimer
1824
23-11-1824 tirsdag, Görbing Frank (Aalborg Teater)(opførelse nr: ukendt)En Prolog
1825
14-01-1825 fredag, Görbing Frank (Aalborg Teater)En Epilog, forfattet af Herr Müller, fremsiges af Herr Packness
1827
29-01-1821 mandag, Det Steinerske Selskab (Fredericia)Prolog, forfattet og fremsagt af Hr. Skuespiller Bigum
07-01-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroLiniedands med og uden Balanceerstang, samt andre interessante gymnastiske og eqvilibristiske Forestillinger
14-01-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, bestaaende af forskjellige interessante Stykker
18-01-1827 torsdag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)(opførelse nr: ukendt)En Epilog, fremsiges af Madam Huusher
21-01-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling med mange forskjellige og morende Stykker
28-01-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling med Dands paa Linien og andre mymnastiske Exercicer
29-01-1827 mandag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)(opførelse nr: ukendt)Prolog med Sang. Prologen fremsiges af Bigum
04-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvori forevises det store Tramplinspring, udført af Dhrr. Brødre Price og Pettoletti med de høieste og længste Saltomortalspring
04-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa Vesterbroog vil Hr. C. Price tilsidst springe over 16 Mand, staaende i Længden med dragne Sabler
11-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvor iblandt andet forekommer: stor Dands paa dobbelt Linie, som udføres af Hr. Pettoletti
11-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa Vesterbroden Yngre, og Mad. Frichon, uden Balanceerstang, og tilsidst foredrage de nogle Variationer paa 2de Guitarer
15-02-1827 torsdag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)(Efter Fleres Ønske) Scenisk Høitidelighed, i Anledning af Digteren Justitsraad Baggesens Død
18-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling med Dands paa Linien og Gymnastik
23-02-1827 fredag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)Prolog
25-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvorved Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, paa Linien udføre den militaire Exercice med alle dertilhørende Tempoer
25-02-1827 søndag, Moerskabstheatret paa Vesterbroog derefter forestille den beskjænkede Soldat m. M.
16-03-1827 fredag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)En Epilog
18-03-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvori forevises Dands paa Linien og et gymnastisk Academie
01-04-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvori der fremstilles Dands paa stiv og slap Linie, med og uden Balanceerstang, og et gymnastisk Academie, m. M.
16-04-1827 mandag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling med Dands Linien, med og uden Balanceerstang
20-04-1827 fredag, Titchen & Bigum (Aalborg Teater)En Epilog
22-04-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling i Dands paa stiv og slap Linie, med andre interessante Stykker
29-04-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, bestaaende af forskjellige interessante og morende Stykker
06-05-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, bestaaende af forskjellige afvexlende Stykker
13-05-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling med afvexlende Stykker i Liniedands og andre gymnastiske Øvelser
20-05-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvor, iblandt mange andre interessante Stykker, Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, udføre paa Linien den militaire Exercice, forestille den beskjænkede Soldat, og, saavel fremad som tilbage, gjøre Saltomortale paa Linien
27-05-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, under forskjellige Forandringer af de interessanteste Stykker
03-06-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, hvor tillige forevises Hr. C. Prices Saltomortale saavel fremad som tilbage paa Linien uden Balanceerstang
04-06-1827 mandag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, hvori forekommer de store Tramplinspring, udført af Brødrene Price og Pettoletti, over 2 a 3 Mænds Høide
04-06-1827 mandag, Moerskabstheatret paa Vesterbrodet meest udmærkede Spring gjør Hr. C. Price over 8 Mand Militaire med opplantede Gevæhrer, som afskydes i det samme han springer over dem og igjennem Papiirs-Tønder
10-06-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang
17-06-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang, paa stiv og slap Linie
24-06-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestillingen, bestaaende af forskjellige Dandse paa Linien og andre gymnastiske Øvelser
01-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestillingen, under mange Afvexlinger, hvorved Jfr. Josephine Winther vil, for 2den Gang, udføre en Fandango paa Linien, med Castanietter, efter Takten, uden Balanceerstang, som er ei forhen seet af et Barn af hendes Alder
08-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, hvori forekommer Dands paa Linien, og Hr. C. Price, som fransk Grenadeer, udfører den militaire Exercice uden Blanaceerstang
08-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroDerpaa udfører Hr. C. Price det store Tramplinspring over 3 Mands Høide, og gjør tilsidst et Spring igjennem 2 Ildglobuser
15-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, bestaaende af forskjellige Stykker i Liniedands, og ligeledes vil Jfr. Josephine Winther udføre en Fandango paa Linien med Castagnetter, efter Musikens Takt
22-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, med forskjellige interessante Stykker
25-07-1827 onsdag, Moerskabstheatret paa VesterbroForestilling, bestaaende i Liniedands paa stiv og slap Linie, og Andet til Gymnastiken henhørende
26-07-1827 torsdag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement med mange interessante Stykker
29-07-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, hvori forekommer interessante Stykker med Dands paa Linien, saavelsom paa den dobbelte Linie af Hr. Petolletti den yngre og Mad. Frichon, som uden Balanceerstang udføre forskjellige Stillinger og ... lade sig høre paa 2 Guitarer
05-08-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStor Forestilling, med mange morende og interessante Stykker
12-08-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStor Forestilling, hvori forekomme Dandse paa Linien med og uden Balanceerstang
19-08-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStort Divertissement, som begynder med Dands paa Linien, hvori Jfr. Josephine Winther især vil udmærke sig i en Fandango med Kastagnetter. Derefter forevises et gymnastisk Academie
26-08-1827 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroStor Forestilling i 4 Acter
12-12-1827 onsdag, P.J. Titchen (Odense Teater)En Epilog, fremsiges af Hr. Müller jun.
1828
03-08-1828 søndag, August Werligh (Maribo)2de Declamations-Nummere
15-08-1828 fredag, August Werligh (Maribo)Sywald og Thora, [Digt] af Professor og Ridder Adam Øhlenschläger
15-08-1828 fredag, August Werligh (Maribo)Thorsing, [Digt] af samme Forfatter
17-08-1828 søndag, August Werligh (Maribo)Der Baron und der Jude, comisk Digt
17-08-1828 søndag, August Werligh (Maribo)Den fortvivlede Elsker, comisk Digt af kgl. Skuespiller Rosenkilde, scenisk udført
31-08-1828 søndag, August Werligh (Nakskov)Declamation
07-09-1828 søndag, August Werligh (Nakskov)Declamation
12-09-1828 fredag, August Werligh (Nakskov)Declamation
1829
13-02-1829 fredag, P.J. Titchen (Horsens)(opførelse nr: ukendt)En Epilog, der fremsiges af Hr. Thomsen
25-03-1829 onsdag, P.J. Titchen (Horsens)En Epilog, der fremsiges af Mad. Andersen
1831
13-04-1831 onsdag, Nørrebroes Theater[diverse akrobatik]
11-06-1831 lørdag, Nørrebroes Theater(opførelse nr: ukendt)Liniedands
1832
09-09-1832 søndag, August Werligh (Roskilde)Sørgetale over et tom Glas af Saphir, fremsagt af Hr. Werligh
01-10-1832 mandag, Ukendt gruppe (Roskilde)Declamatorium og Skuespil
1836
05-04-1836 tirsdag, Vesterbroes nye TheaterStor Forestilling i Ridning
07-04-1836 torsdag, Moerskabstheatret paa Vesterbro[Becker med familie]
1837
10-03-1837 fredag, Titchen & Kjergaard (Aalborg)En Epilog, fremsiges af Jfr. Olsen
1838
28-04-1838 lørdag, Studenterforeningen (gruppe) (Vesterbroes nye Theater)Spansk Dans [Cachucha, danset af Carl Bjerring]
24-12-1838 mandag, Studenterforeningen (gruppe) (Borups Selskabs Lokaler)[Dans udført af Carl Bjerring]
1839
15-03-1839 fredag, August Werligh (Slagelse)(opførelse nr: ukendt)En Prolog, fremsiges af Mad. Werligh
20-05-1839 mandag, Ukendt gruppe (Slagelse)Sang og Declamation
08-07-1839 mandag, Vesterbroes nye TheaterNye Præstationer af Signora Romanini i 2 Afdelinger
1842
19-06-1842 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroLa Voltige, udføres af Hr. Dahl
1844
27-10-1844 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroTableauer
27-10-1844 søndag, Moerskabstheatret paa VesterbroProductioner af magiske og physicalske Experimenter eller Fremstilling af tilsyneladende Trylleri, opfunden og udføres af Hr. Professor A. Bils
27-10-1844 søndag, Vesterbroes nye TheaterKl. 6½ vil Hr. Quirin Müller, med sit academiske Kunstnerselskab, have den Ære at give uigjenkaldelig for sidste Gang: en stor Forestilling i 4 Afdelinger
1845
13-02-1845 torsdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)[Det skandinaviske Selskab, forestilling for medlemmer, til fordel for Foreningen til dansk Undervisnings Fremme i Slesvig]
15-02-1845 lørdag, Studenterforeningen (gruppe) (Hofteatret)[Forestilling for medlemmer]
27-02-1845 torsdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)[Borgervæbningens årlige aftenunderholdning]
14-08-1845 torsdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)[Dramatisk-musikalsk Aftenunderholdning af Dahlqvist og Stjernström samt Ahlström, Sverige]
16-08-1845 lørdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)[Dramatisk-musikalsk Aftenunderholdning af Dahlqvist og Stjernström samt Ahlström, Sverige]
1846
31-03-1846 tirsdag, Hygæa (Hofteatret)[Aftenunderholdning]
22-04-1846 onsdag, Ukendt gruppe (Hofteatret)[Velgørenhedsaften]
1847
05-04-1847 mandag, P.J. Titchen (Ribe)(opførelse nr: ukendt)Prolog [af Hr. Miller], fremsiges af Hr. Søborg
05-04-1847 mandag, P.J. Titchen (Ribe)(opførelse nr: ukendt)Kosakdands, Solo, dandses i Costume af Jfr. Børcker
06-04-1847 tirsdag, P.J. Titchen (Ribe)(opførelse nr: ukendt)Engelsk Matrosdands, Solo, dandses i Costume som Matros af Jfr. Børcker
11-04-1847 søndag, Casino(Forskjellige Dandse paa Theatret ved Familien Price)
12-04-1847 mandag, P.J. Titchen (Ribe)Kosakdands, Solo, dandses i Costume som Kosak af Jfr. Børcker
28-04-1847 onsdag, P.J. Titchen (Ribe)Afskeds-Epilog, fremsiges af Hr. Søborg
11-05-1847 tirsdag, Det kongelige Teater (Hofteatret)[Jomfru Fieldsteds Benefice]
01-10-1847 fredag, AlleenbergTableaux i 5 Numere
31-10-1847 søndag, CasinoTableauer ved Familien Price
03-11-1847 onsdag, CasinoTableauer ved Familien Price
1849
25-04-1849 onsdag, CasinoEngelsk Solo, dandses af Rosa Price
25-04-1849 onsdag, CasinoSøndags-Echo, Amagerdands, dandses af Julius, Theodor, Valdemar og Carl Price
01-08-1849 onsdag, TivoliAthletiske og engelske Grotesk-Productioner, udføres af de Herrer Busholm og Hesse
03-08-1849 fredag, TivoliAthletiske Kunstproductioner, af de Herrer Volkersen og Hesse
29-08-1849 onsdag, Müllerske Skuespillerselskab (Vesterbroes nye Theater)Declamation af Mad. Emma Sørensen, fød Meyer
1851
01-01-1851 onsdag, H. T. Hesse (Køge)[Stor brillant Præsentation]
17-01-1851 fredag, H. T. Hesse (Nykøbing F.)[Mimiske og eqilibriske Øvelser, samt comiske Dandse og Pantomimer]
01-10-1851 onsdag, Odense TeaterProlog af B.W. Michael [ie: M.W. Brun], fremsiges af Jfr. Dalhoff
06-10-1851 mandag, Odense TeaterProlog i Anledning af Hs. Majestæt Kongens høie Fødselsdag
1852
07-06-1852 mandag, Odense TeaterEpilog, fremsiges af Undertegnede
1853
02-11-1853 onsdag, Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater)La Voltige academique
02-11-1853 onsdag, Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater)Strabat Voltige
02-11-1853 onsdag, Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater)Chinesisk Leeg paa Flasker og Karaffer
02-11-1853 onsdag, Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater)Productioner paa Staaltraadslinie
02-11-1853 onsdag, Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater)Tableau vivante, forestillende Hebe, Ungdommens Gudinde, meddelende Udødelighedens Nectar til Jupiters Ørn
05-11-1853 lørdag, Hofteatret[musik, sang og declamation]
05-11-1853 lørdag, Hofteatret[musik og declamation]
1854
18-08-1854 fredag, Vesterbroes nye TheaterKjærestefolkene, Børne-Eventyr af Hr. Prof. H.C. Andersen, fortælles af Hr. C. Schmidt
18-08-1854 fredag, Vesterbroes nye TheaterDen Ubekjendtes Mesterværk, Digt af Hr. Prof. H.C. Andersen, fremsiges af Mad. R. Nielsen
1855
18-06-1855 mandag, HofteatretDeclamation af Undertegnede [G.E. Gundersen]
18-06-1855 mandag, HofteatretDeclamation af Hr. Professor Nielsen
18-06-1855 mandag, HofteatretTil Slutning: Epilog, fremsiges af Undertegnede
07-07-1855 lørdag, Vesterbroes nye TheaterBjergmandsbruden. Digt af H.P. Holst, fremsiges af Mad. Nielsen
07-07-1855 lørdag, Vesterbroes nye TheaterForelæsning over Qvindens Emancipation. Af Erik Bøgh, fremsiges af Mad. Nielsen
1856
03-04-1856 torsdag, M.W. Bruns teaterselskab (Odense Teater)Prolog i Anledning af Slaget den 2 April 1801
1858
01-12-1858 onsdag, Casino(I Vaudevillen dandses El Capricio, Jalco, componeret for Söstrene Christine og Agnes Healey. Musiken componeret af Hr. H.C. Lumbye)
03-12-1858 fredag, CasinoI Vaudevillen dandses El Capricio, af Söstrene Healey
1859
06-10-1859 torsdag, FolketeatretDands, udføres af Søstrene Sarah og Elisabeth Gunniss
1861
19-02-1861 tirsdag, CasinoDøbeln ved Jutas, Billede fra den finske Krig, af Runeberg, oversat af Hr. Professor H. P. Holst, fremsiges af Hr. Wiehe
19-02-1861 tirsdag, CasinoEpilog af Professor H. C. Andersen, fremsiges af Jfr. Price
1862
05-01-1862 søndag, HofteatretTableauer
1866
12-02-1866 mandag, AlhambraForestilling i Voltigering og Vaabenøvelser af Gymnastik- og Compagnilærere fra Land- og Søetaten
1867
12-05-1867 søndag, AlhambraKalospintechromokrene eller Tryllefontainen
12-05-1867 søndag, FolketeatretMit eget Compagni, foredrages af Fru Recke
1869
12-10-1869 tirsdag, AlhambraDerefter: Brydekamp mellem Bryderen Otto Kempf fra Sachsen og Smed Barenstein
17-10-1869 søndag, AlhambraDerefter: Brydekamp mellem Bryderen Otto Kempf fra Sachsen og Tobaksspinder Langhans (fra Nobels Fabrik)
1872
17-03-1872 søndag, Århus TeaterIntermezzo i Bugtalerkunsten samt physiognomisk Fremstilling, af Prof. Foersom
17-03-1872 søndag, Århus TeaterProductioner i den nyere Salon-Magi
24-05-1872 fredag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Bourbonnels franske Groteskdansere (2 Damer og 2 Herrer) samt Eu-phon-Virtuosen Hugo Venzel
26-05-1872 søndag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Bourbonnels franske Groteskdansere (2 Damer og 2 Herrer) samt Eu-phon-Virtuosen Hugo Venzel
29-05-1872 onsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Bourbonnels franske Groteskdansere (2 Damer og 2 Herrer) samt Eu-phon-Virtuosen Hugo Venzel
23-08-1872 fredag, Ukendt gruppe (Ebeltoft)Skildvagten. Digt af Hr. Professor H.P. Holst
23-08-1872 fredag, Ukendt gruppe (Ebeltoft)Kejserens nye Klæder. Eventyr af Hr. Etatsraad H.C. Andersen
23-08-1872 fredag, Ukendt gruppe (Ebeltoft)Om Tøfler. Forelæsning for værende og vordende Ægtemænd af Hr. Erik Bøgh
1873
16-11-1873 søndag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Magikeren Hr. Wilhelm
16-11-1873 søndag, Vesterbroes nye TheaterStrabat Exercits af Brødr. Imker
16-11-1873 søndag, Vesterbroes nye TheaterDe 2 Clowner, af dHrr. Andrée og Emanuelli
16-11-1873 søndag, Vesterbroes nye TheaterDen persiske Stol, udføres af Brødrene Imker
16-11-1873 søndag, Vesterbroes nye TheaterProductioner i Trapeze af dHrr. Andrée og Emanuelli
16-11-1873 søndag, Vesterbroes nye TheaterKomisk Karnevals-Kvadrille til Hest og paa Stylter, udføres af 8 Personer
1874
25-01-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterOverordentlige gymnastiske Productioner af Brødrene Louis og Alfred
01-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStore Productioner af Akrobaterne Louis og Alfred
01-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStorgymnastisk Potpourri af Brødrene Louis, Charles og Alfred
08-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStore acrobatiske Productioner af Louis og Alfred
08-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStor gymnastisk Potpourri, udføres af Brødrene Louis, Charles og Alfred
08-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterKain og Abel eller det første Brodermord, 12 historiske, mimisk plastiske Tableauer
09-02-1874 mandag, ThaliaOptræden af Akrobaten Mr. Imker
10-02-1874 tirsdag, Thalia(Optræden af Akrobaten Mr. Imker)
11-02-1874 onsdag, Thalia(Optræden af Akrobaten Mr. Imker)
13-02-1874 fredag, Thalia(Optræden af Akrobaten Mr. Imker)
14-02-1874 lørdag, Thalia(Optræden af Mr. Imker)
15-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStore Productioner af Akrobaterne Louis og Alfred
15-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterStor gymnastisk Potpourri, udføres af Brødrene Louis, Charles og Alfred
15-02-1874 søndag, Vesterbroes nye TheaterPhysiske og magiske Productioner
16-02-1874 mandag, Thalia(Optræden af Mr. Imker)
16-02-1874 mandag, Vesterbroes nye TheaterPhysiske og magiske Productioner
16-02-1874 mandag, Vesterbroes nye TheaterVirtuosen paa Mundharmonika. Overraskende Productioner i Bugtaleri, udføres af Hr. Foersom
16-02-1874 mandag, Vesterbroes nye TheaterKain og Abel eller det første Brodermord, i 12 historiske, mimisk-plastiske Talbeaux
29-05-1874 fredag, CasinoSamfundets farligste Fjender, Forelæsning af Erik Bøgh, forelæses af Forfatteren
29-05-1874 fredag, CasinoTableauer: 1. Nonneindvielse efter Fracassini. 2. Norsk Brudefærd efter Tidemand
31-05-1874 søndag, CasinoTableauer: 1. Nonneindvielse efter Fracassini. 2. Norsk Brudefærd efter Tidemand
02-06-1874 tirsdag, FolketeatretOplæsning af *** a) Scener af Gjenboerne. b) dito af Besøget i Kjøbenhavn
04-06-1874 torsdag, Folketeatreta) I Lunden, Ord og Melodi af Ludvig Bødtker. b) Skjærsommermorgen, af Erik Bøgh [foredrages af Caroline Recke-Madsen]
1875
10-12-1871 søndag, Ukendt sted (Aalborg Teater)Smedenes Skrue, et Digt af François Coppée, fremsiges af Hr. Louis Petersen
10-12-1871 søndag, Ukendt sted (Aalborg Teater)Cancan parisienne, som udføres af hele Personalet
06-05-1875 torsdag, Cortes's Selskab (Aalborg Teater)(opførelse nr: ukendt)Gamle Mo'er Margrethe ved Himmeriges Port (af H.C. Andersen)
06-07-1875 tirsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Fædrelandsk Tableau
10-08-1875 tirsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Den grimme Ælling, et Eventyr af H.C. Andersen, oplæses af artistisk Directeur Vilhelm Petersen
11-08-1875 onsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Den grimme Ælling, et Eventyr af H.C. Andersen, oplæses af artistisk Directeur Vilhelm Petersen
16-09-1875 torsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)"Lidt til Højre og Venstre", skrevet og fremsagt af Forfatteren til Sommerrevuen 1874 og 75
18-09-1875 lørdag, Vesterbroes TheaterConcert og Forestilling, Balletselskabet optræder 3 Gange
19-09-1875 søndag, Vesterbroes TheaterConcert
1876
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)En Katechisation, af Asbjørnsen
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)En Begravelse, Skizze af Mark Twain
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)Zephyr fortæller, Digt af Fr. Paludan-Müller
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)Mrs. Caudles Gardinprædiken (Manden har gjort Indvendiger imod Middagsmaden, koldt Lammekjød)
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)Jansen, Vaudevillemonolog af Bendix Hansen
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)Manden, som skulde stelle hjemme, af Asbjørnsen
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)Mrs. Caudles Gardinprædiken (naar Katten er ude spiller Musen paa Bordet)
05-12-1876 tirsdag, Axel Lihme (Nørresundby)(Oplæsning i Nørresundby (Hr. Gjæstgiver Bøgsteds Sal) ved Axel Lihme)
1877
03-04-1877 tirsdag, Cortes's Selskab (Århus Teater)(opførelse nr: ukendt)Epilog, fremsiges af Hr. Larsen
02-10-1877 tirsdag, Theatre du BoulevardProlog, fremsiges af Fru Th. Petersen
02-10-1877 tirsdag, Theatre du BoulevardKoristen, komisk Sangmolog
1879
14-11-1879 fredag, FolketeatretProlog, fremsiges af Hr. Abrahams
14-11-1879 fredag, FolketeatretSang, af Hr. Johannes Helms, der afsynges af Publikum
1882
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)"En nem lille Ting, humoristisk Fortælling paa Prosa (Af Anonym)
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)Hettengske Siener
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)En Begravelse (Af Mark Twain)
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)Det er ganske vist (Af H.C. Andersen)
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)Jespersens Jordfæstelse, humoristisk Fortælling (Af Anonym)
10-05-1882 onsdag, Ukendt gruppe (Holstebro)(Musikalsk-deklamatorisk Aftenunderholdning på "Schaumburgs Hotel" [Amalie Bugge, Skuespillerinde, Frits E. Bugge, Skuespiller])
11-05-1882 torsdag, Ukendt gruppe (Struer)[Samme program som i Holstebro]
11-05-1882 torsdag, Ukendt gruppe (Struer)(Musikalsk-deklamatorisk Aftenunderholdning på "Hotel Struer" [Amalie Bugge, Skuespillerinde, Frits E. Bugge, Skuespiller])
27-12-1882 onsdag, Vesterbroes TheaterAldeles nyt Repertoire. 1ste Optræden af Beneficianten som Polyphonisk og Ventriloquist med 10 mechaniske Dukker
1883
05-03-1883 mandag, ThaliaOptræden af Søskendene Kølln
16-08-1883 torsdag, DagmarteatretHenrik Ibsen: Terje Vigen (mellem 2den og 3dje Akt, fremsiges af Hr. H.R. Hunderup)
1884
26-01-1884 lørdag, Ukendt gruppe (Etablissement National)Dr. Schandorph oplæser et Stykke af "Peder Paars"
16-09-1884 tirsdag, Ferd. Schmidt (Vejle)(opførelse nr:     1) Prolog med Sange (af Hr. Redacteur Hertz, fremsiges af Hr. Henrik Jeppesen)
17-09-1884 onsdag, Ferd. Schmidt (Vejle)(opførelse nr:     2) Prolog med Sange (af Hr. Redacteur Hertz, fremsiges af Hr. Henrik Jeppesen)
27-09-1884 lørdag, Ferd. Schmidt (Vejle)H.C. Andersen: Det har Zombien gjort (Declamation af Fru la Cour)
1885
10-04-1885 fredag, CasinoDeklamation af Hr. Wiehe
20-04-1885 mandag, CasinoDekamation af Hr. Wiehe
1886
14-02-1886 søndag, CasinoOptræden af Hr. Franzisco Cetti (Experimenter i Tankeoverføring og Tankelæsning)
24-05-1886 mandag, CasinoOplæsning
1887
07-06-1887 tirsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
08-06-1887 onsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
09-06-1887 torsdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
10-06-1887 fredag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
11-06-1887 lørdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
12-06-1887 søndag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Det polske Balletselskab [under Direktion af Lowcowitch]
11-12-1887 søndag, Casino(Gæsteforestilling af Lilleput-Tournéen)
16-12-1887 fredag, (Eftermiddag) Casino(Gæsteforestilling af Lilleput-Tournéen, Børneforestilling [Sidste Gang])
16-12-1887 fredag, (Aften) Casino(Gæsteforestilling af Lilleput-Tournéen [Sidste Gang])
1888
05-08-1888 søndag, (Eftermiddag) Jacob Lunds Selskab (Vennelyst Teater, Århus)Optræden af Negeren Mr. Bob
05-08-1888 søndag, (Aften) Jacob Lunds Selskab (Vennelyst Teater, Århus)Festprolog i Anledning af Stavnsbaandets Løsning
05-08-1888 søndag, (Aften) Jacob Lunds Selskab (Vennelyst Teater, Århus)Optræden af Negeren Mr. Bob i sine uovertræffelige Kunstproduktioner
1889
28-01-1889 mandag, Etablissement NationalOptræden [2 gange i løbet af aftenen] af den skandinaviske Sextet "Urania"
09-02-1889 lørdag, Concert du BoulevardOptræden af Stifterne af "Den danske Athletklub"
30-03-1889 lørdag, DagmarteatretDeklamation af Hr. Wiehe
1892
26-10-1892 onsdag, CasinoSeance i Mnemoteknik
28-10-1892 fredag, CasinoSeance i Mnemoteknik
1893
11-01-1893 onsdag, Carl Henriksens Selskab (Randers)Terje Vigen, Digt af Dr. Henrik Ibsen, fremsiges af Hr. Olaus Olsen
29-04-1893 lørdag, (Eftermiddag) CasinoOptræden af Winer-Balletselskabet
01-05-1893 mandag, CasinoOptræden af Wiener-Balletselskabet
1894
04-04-1894 onsdag, FolketeatretOplæsning af Bjørn Bjørnson
05-04-1894 torsdag, FolketeatretOplæsning af Bjørn Bjørnson
06-04-1894 fredag, FolketeatretOplæsning af Bjørn Bjørnson
06-04-1894 fredag, Nørrebros TeaterMandolin- og Cither-Kvartetten »Skandinave«
07-04-1894 lørdag, Nørrebros TeaterMandolin- og Cither-Kvartetten
1895
17-05-1895 fredag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
17-05-1895 fredag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
18-05-1895 lørdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
18-05-1895 lørdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
25-05-1895 lørdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
25-05-1895 lørdag, Morskabstheatret (Frederiksberg)Optræden af Solstraalerne
03-06-1895 mandag, ArenateatretEn Rejse til Fastlandet, stor amerikansk Pantomime i 3 Afd., udføres af 20 Personer
14-06-1895 fredag, ArenateatretEn Rejse til Fastlandet, stor amerikansk Pantomime i 3 Afd., udføres af 20 Personer
1896
07-03-1896 lørdag, DagmarteatretOplæsning af Bjørn Bjørnson
25-04-1896 lørdag, DagmarteatretEventyr af H.C. Andersen, fortalt af Sophus Neumann
28-04-1896 tirsdag, CasinoHerman Bang oplæser et Kapitel af sin Roman, Tine
1898
03-07-1898 søndag, Arbejdernes Teater (Folkets Have, Enghavevej, København)(opførelse nr: ukendt)1ste. Optræden af Skuespiller Wm. Pio
17-07-1898 søndag, Arbejdernes Teater (Folkets Have, Enghavevej, København)(opførelse nr: ukendt)Optræden af Skuespiller Wm. Pio
24-07-1898 søndag, Arbejdernes Teater (Folkets Have, Enghavevej, København)Optræden af Skuespiller
31-07-1898 søndag, Arbejdernes Teater (Folkets Have, Enghavevej, København)(opførelse nr: ukendt)Optræden af Skuespiller Wm. Pio
28-09-1898 onsdag, Albert Helsengreen-Turnéen (Randers)Farvel, og paa Gjensyn, Sang-Epilog ved Direktøren og hele Personalet
12-10-1898 onsdag, Oddgeir Stephensens Tourné (Esbjerg)(opførelse nr: ukendt)Prolog af Sofus Raaen, fremsiges af Oddgeir Stephensen
16-10-1898 søndag, Aalborg Teater (Oddgeir Stephensens Tourné)Prolog af Sofus Raaen, fremsiges af Hr. Oddgeir Stephensen
01-11-1898 tirsdag, FolketeatretGrigolatis [Luftballlet udført af Fru Grigolatis]
03-11-1898 torsdag, FolketeatretGrigolatis
04-11-1898 fredag, FolketeatretGrigolatis
05-11-1898 lørdag, FolketeatretGrigolatis
12-11-1898 lørdag, FolketeatretGrigolatis
13-11-1898 søndag, (Aften) FolketeatretGrigolatis
19-11-1898 lørdag, FolketeatretGrigolatis
20-11-1898 søndag, Carl Henriksens Selskab (Odense Folketeater)Husardans
21-11-1898 mandag, Carl Henriksens Selskab (Odense Folketeater)Husardans
22-11-1898 tirsdag, Carl Henriksens Selskab (Odense Folketeater)Husardans
26-11-1898 lørdag, FolketeatretGrigolatis
1901
23-06-1901 søndag, Ålborg SommerteaterMelle-Akt Hr. Sophus Erhardt
1902
01-06-1902 søndag, FolketeatretHumoristisk Oplæsning af Hr. Skuespiller Sophus E. Neumann
12-09-1902 fredag, Tivolis GlassalHumoristisk Foredrag
1903
13-04-1903 mandag, Apollo Teatret (Vesterbrogade 29)Elna From foredrager Drachmannske Digte
20-06-1903 lørdag, Tivolis GlassalHumoristisk Foredrag
1905
04-02-1905 lørdag, Århus TeaterKonference af Herman Bang
1906
11-08-1906 lørdag, Sønderbro TeaterKonference ved Hr. Jørgen Lund
18-08-1906 lørdag, Sønderbro TeaterKonference ved Hr. Jørgen Lund
25-08-1906 lørdag, Sønderbro TeaterKonference ved Hr. Jørgen Lund
1908
02-04-1908 torsdag, Odd Fellow Palæet, Kbh.Ellen Price de Plane: Plastiske Danse
02-04-1908 torsdag, Odd Fellow Palæet, Kbh.The two Sisters Roney fra Scala: Sang og Dans
02-04-1908 torsdag, Odd Fellow Palæet, Kbh.Selskabet "Culla", Folkedanse
09-05-1908 lørdag, Tivolis Teatersal[Cabaret]
1909
02-02-1909 tirsdag, (Eftermiddag) FolketeatretMylius-Erichsen: Digte af "Isblink", fremsiges af Kgl. Skuespillerinde Fru Betty Hennings
1910
25-02-1910 fredag, Ukendt gruppe (Dagmarteatret)Oplæsning af "Grevesens Bal" ved Herman Bang
1911
09-05-1911 tirsdag, Sønderbro TeaterBallet og Musik
25-05-1911 torsdag, (Aften) Sommerlyst, FrederiksbergSofus Erhardt
29-05-1911 mandag, Sommerlyst, FrederiksbergSofus Erhardt
10-06-1911 lørdag, Sommerlyst, FrederiksbergOplæsning ved Herman Bang
15-07-1911 lørdag, Sommerlyst, FrederiksbergForfatteren Sophus Claussen
30-09-1911 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnVariétéforestilling
01-10-1911 søndag, (Eftermiddag) Centralteatret, KøbenhavnVariétéforestilling
01-10-1911 søndag, (Aften) Centralteatret, KøbenhavnVariétéforestilling
01-11-1911 onsdag, Centralteatret, KøbenhavnVariétéafdeling
02-12-1911 lørdag, CasinoDeklamation og danse
23-12-1911 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnVariétéafdeling
26-12-1911 tirsdag, (Eftermiddag) Centralteatret, KøbenhavnVariétéafdeling
26-12-1911 tirsdag, (Aften) Centralteatret, KøbenhavnVariétéafdeling
1912
01-01-1912 mandag, Centralteatret, KøbenhavnVariétéafdeling
01-02-1912 torsdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
03-02-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
24-02-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
02-03-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
09-03-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
28-04-1912 søndag, Centralteatret, KøbenhavnVariété
30-04-1912 tirsdag, Centralteatret, KøbenhavnVariété
14-09-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
15-09-1912 søndag, (Eftermiddag) Centralteatret, KøbenhavnVariété Afd.
15-09-1912 søndag, (Aften) Centralteatret, KøbenhavnVariété Afd.
21-09-1912 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnVariété
04-10-1912 fredag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
1913
12-04-1913 lørdag, Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
20-04-1913 søndag, (Eftermiddag) Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
20-04-1913 søndag, (Aften) Centralteatret, KøbenhavnArtistnumre
08-07-1913 tirsdag, White StarArtistnumre
01-08-1913 fredag, Over StaldenArtistnumre
02-08-1913 lørdag, Over StaldenArtistnumre
01-11-1913 lørdag, Vinterpalads TeatretArtist-Afdeling
02-11-1913 søndag, Vinterpalads TeatretArtist-Afdeling
20-12-1913 lørdag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
21-12-1913 søndag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
1914
03-01-1914 lørdag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
10-01-1914 lørdag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
24-01-1914 lørdag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
14-03-1914 lørdag, Vinterpalads TeatretVariétéafdeling
29-04-1914 onsdag, Folketeatret(Ballet-Matinée, Opvisnng af Fru Emilie Walboms private Balletskole)
1915
01-05-1915 lørdag, Tivoli Variete Teater[Première. Sommerens første store Variétéprogram]
08-05-1915 lørdag, (Matiné) FolketeatretFru Walboms Ballet-Matinée
17-05-1915 mandag, Sønderbro TeaterHistorier, fortalt af Sophus Erhardt
1916
15-05-1916 mandag, Sønderbro TeaterSolistoptræden
1917
28-04-1917 lørdag, (Eftermiddag) FolketeatretFru Walboms Ballet Matinée
21-06-1917 torsdag, White StarArtistprogram
01-09-1917 lørdag, White Star(I Aften mægtig Première)
23-12-1917 søndag, Ukendt gruppe (Casino)Balletforestilling til Fordel for Julens Indsamlinger
1918
21-05-1918 tirsdag, Det ny TeaterGæsteoptræden af Mme. Fokina og M. Fokin [Ballet, Mikhail Fokin and Vera Fokina]
25-05-1918 lørdag, Århus TeaterGæsteoptræden af Mme. Fokina og M. Fokin [Ballet, Mikhail Fokin and Vera Fokina]
31-05-1918 fredag, Det ny TeaterGæsteoptræden af Mme. Fokina og M. Fokin [Ballet, Mikhail Fokin and Vera Fokina]
13-06-1918 torsdag, Thalia TeaterOplæsning af A.C. Meyer
13-06-1918 torsdag, Tivolis SommerteaterMylitta
15-06-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
20-06-1918 torsdag, White StarMeget elegante Artistnumre
22-06-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
29-06-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
06-07-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
07-07-1918 søndag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
13-07-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
20-07-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
27-07-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
03-08-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
10-08-1918 lørdag, Tivolis SommerteaterGæstespil af den svenske Ballet
22-11-1918 fredag, CasinoGæsteoptræden af Fokin og Fokina [Ballet]
15-12-1918 søndag, Odd Fellow Palæet, Kbh.(Vera Fokina, Russisk Ballet Aften)
1919
18-01-1919 lørdag, (Matiné) FolketeatretOplæsning af Herr Chr. Houmark
25-05-1919 søndag, Korups HaveKoncert og Optræden af forskellige Artister
31-08-1919 søndag, (Aften) Tivolis SommerteaterNat Kabaret
14-09-1919 søndag, (Aften) Tivolis SommerteaterNat Kabaret
1922
19-01-1922 torsdag, DagmarteatretBrødrene Karamasov, Skuespil af F.M. Dostojefski, Oplæsning af Thorkild Roose
1923
26-12-1923 onsdag, (Eftermiddag) BonbonnierenGeorg Kjeldsen tryller
26-12-1923 onsdag, (Eftermiddag) BonbonnierenSorm P. tegner
1927
14-03-1927 mandag, Intimscenen (Bonbonnieren)Tableau
1928
02-11-1928 fredag, Casinos lille salEurytmi, Den nye bevægelseskunst ved Rudolf Steiner [Kunstnere fra Goetheanum-Dornach]
1929
24-04-1929 onsdag, Intimscenen (Montmartre)Bergliot, Oplæsning m/musikledsagelse
15-11-1929 fredag, Casinos lille salCauserier overe danske og franske sange
1935
03-02-1935 søndag, (Eftermiddag) FolketeatretEllen Prices Matiné [40 aars Jubilæum]
1948
04-08-1948 onsdag, Bellahøj FriluftsteaterGæstespil fra nationalteatret i Tiflis
10-08-1948 tirsdag, Nørrebros TeaterKaukasernes gæstespil - Georgierne danser og synger
1952
15-11-1952 lørdag, Nørrebros TeaterMedvirkende bl.a. Ellen Gottschalck, Osvald Helmuth, Peter Kitter, Dirch Passer, Kirsten Ralov, Ebbe Rode, Louis Miehe-Renard og Aase Ziegler
1967
23-09-1967 lørdag, FalkonercentretKathakali [klassisk indisk dansedrama præsenteret af Kerala Kalamandalam-truppen]
1968
23-09-1968 mandag, FalkonercentretMarcel Marceau
21-10-1968 mandag, FalkonercentretBroin [Den tjekkoslovakiske radios folkemusik- og folkedanser-ensemble fra Brno]
1969
15-04-1969 tirsdag, FalkonercentretVictor Borge
11-10-1969 lørdag, FalkonercentretBatsheva Balletten
23-11-1969 søndag, FalkonercentretArabesque (Bulgarsk ballet-ensemble)
1970
01-03-1970 søndag, FalkonercentretLuisillo og hans spanske danseteater
21-09-1970 mandag, FalkonercentretSenegal-balletten
1971
26-01-1971 tirsdag, FalkonercentretBayanihan [Den Philipinske Nationalballet]
07-02-1971 søndag, FalkonercentretLuisillos spanske dansketeater
1973
12-09-1973 onsdag, Odense TeaterCabaretafdeling [del af Cabaret]
1974
07-09-1974 lørdag, SvalegangenRay Nusseleins paraplyteater [Gæstespil]
25-09-1974 onsdag, SvalegangenMännersache [af Franz Xavor Kroetz, tysk gæstespil]
10-10-1974 torsdag, RiddersalenEugene Spatharis græske skyggeteater
06-11-1974 onsdag, RiddersalenBhartya Kala Mandals indiske marionetteater
14-11-1974 torsdag, Odense Teater, VærkstedsteatretVærkstedscafeen [af H.C. Andersen, Ib Boye, Peter Eriksen og Vagn Simonsen]
1975
06-03-1975 torsdag, Odense Teater, VærkstedsteatretOpfinder Olsen finder op [handskedukkekomedie af Jørn Holstein]
26-05-1975 mandag, Århus Teater, Studio sceneShakespeare og kærligheden [Collage over Shakespeare-tekster]

pil op Til toppen af siden