Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Müllerske Skuespillerselskab

Listen er endnu ikke komplet.


Müllerske Skuespillerselskab

1842

12-06-1842, søndag (spillet i Horsens)
 (opførelse nr: ukendt) Scapins Skalkestykker (Molière)
 (opførelse nr: ukendt) Giftermaalet paa Befaling
ukendt dato, (spillet på Odense Teater)
 J.P. Müllers Selskab [forestillinger på dansk, 1842 i vintersæsonen]

1848

10-12-1848, søndag (spillet på Odense Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Adolph og Henriette (Pinel og Bayard)
 (premiere) Fætteren fra Bremen (Körner)
 (premiere, senere) Frieriet paa Helgoland [i 2 Acter]

1849

ukendt dato,
 (premiere, senere) Tante og Niece ( og Görner)
01-01-1849, mandag
 (premiere, senere) Bevægelse i en Høkerloge (Jørgensen)
20-07-1849, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Efter Solens Nedgang
 (opførelse nr: ukendt, senere) La Cracovienne, dandses af Madam Rosa Price (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt) Søndags-Eccho, Amagerdands, componeret af Hr. Balletmester Bournonville ... udføres af Julius, Theodor, Waldemar og Carl Price (Bournonville) (Ballet)
 (Til Fordeel for Saarede og Faldnes Efterladte)
22-07-1849, søndag
 [Forestilling af det Müllerske Skuespillerselskab og Familien Price]
27-07-1849, fredag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Djævelens Memoirer
 Dands af Madame Rosa Price
30-07-1849, mandag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Djævelens Memoirer
 Imellem første og anden Act: Dands af Familien Price
02-08-1849, torsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Tante og Niece ( og Görner)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Engelsk Solo, dandses af Mad. Rosa Price (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Pas de trois, dandses af Julius, Valdemar og Carl Price (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Tre Koner og dog ikke gift
03-08-1849, fredag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Djævelens Memoirer
 Imellem første og anden Act: Dands af Familien Price
22-08-1849, onsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt) Harlequin Kok (Casorti) (Pantomime)
26-08-1849, søndag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Frieriet paa Helgoland [i 2 Acter]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Tante og Niece ( og Görner)
 Dands af Familien Price
29-08-1849, onsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Bevægelse i en Høkerloge (Jørgensen)
 Declamation af Mad. Emma Sørensen, fød Meyer
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
 (Til Benefice for Hr. Carl Pallesen)
02-09-1849, søndag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 note om teateropførelse [Note efter teatrets annonce i Adresseavisen 1-9-1849] Jeg finder mig foranlediget til at bekjendtgjøre, at den af mig forfatttede dramatiske Spøg: "Bevægelse i en Høker-Loge", er under Trykken og vil udkomme ordlydende med det Manuskript, som er indleveret til Opførelse paa Vesterbroes Theater. [Signeret: P.N. Jørgensen, Bogtrykker]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Bevægelse i en Høkerloge (Jørgensen)
 (opførelse nr: ukendt) Amerikaneren (Viassolo)
21-09-1849, fredag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Pallesens Benefice
27-09-1849, torsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 [Müllerske Skuespilselskab, sidste gang]

1850

13-04-1850, lørdag (spillet i Horsens)
 (opførelse nr: ukendt) Soldaterløjer (Hostrup)