Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

August Werligh

Listen er endnu ikke komplet.


August Werligh

1828

03-08-1828, søndag (spillet i Maribo)
 (opførelse nr: ukendt, senere) 3 Feil (Schröder)
 2de Declamations-Nummere
 (opførelse nr: ukendt, senere) Den paadigtede Galskab, Lystspil i 2 Acter (Charlemagne)
06-08-1828, onsdag (spillet i Maribo)
 (opførelse nr: ukendt) Forførelsens Offer (Lebrun)
13-08-1828, onsdag (spillet i Maribo)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Bedsteforældrene eller det snurrige Frieri, Comedie i 2 Acter af Balthaser Bang (Bang)
 (opførelse nr: ukendt, senere) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)
15-08-1828, fredag (spillet i Maribo)
 note til titel Digtet "Sivald og Thora. En Ballade", blev trykt i: Ugeskrift for Almeen Læsning af blandet Indhold, Nr. 3 og 4, Mai 1800, side 17-21. Udgivet i bogform i digtsamlingen: Digte, 1803
 (premiere, senere) Sophie Brauneck (Rahbek)
 Sywald og Thora, [Digt] af Professor og Ridder Adam Øhlenschläger
 Thorsing, [Digt] af samme Forfatter
17-08-1828, søndag (spillet i Maribo)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Galningen (Kotzebue)
 Der Baron und der Jude, comisk Digt
 Den fortvivlede Elsker, comisk Digt af kgl. Skuespiller Rosenkilde, scenisk udført
31-08-1828, søndag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) De tre Fejl (Schröder)
 Declamation
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
03-09-1828, onsdag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt) Den Fortrolige (Rahbek)
 (opførelse nr: ukendt) Den lige Vej er den bedste (Kotzebue)
 Kun Dyd gjør lykkelig
05-09-1828, fredag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt) Galeislaven (Falbaire)
07-09-1828, søndag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Galningen (Kotzebue)
 Declamation
10-09-1828, onsdag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) De forliebtes Galenskaber (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Bedsteforældrene (Bang)
12-09-1828, fredag (spillet i Nakskov)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Sophie Brauneck (Rahbek)
 Declamation

1832

02-09-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Seer Jer i Speil (Töpfer)
 (opførelse nr: ukendt) Den unge Ægtemand (Mazères)
05-09-1832, onsdag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) To Aar efter Brylluppet (Scribe og Duveyrier)
 (opførelse nr: ukendt) Kjerlighed paa Nicolai Taarn (Andersen)
 (Skuepladsen er paa Palaiet)
09-09-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Den unge hidsige Mand (Pixérécourt)
 Sørgetale over et tom Glas af Saphir, fremsagt af Hr. Werligh
 (opførelse nr: ukendt, senere) Hvilken er den Rette? (Overskou)
11-09-1832, tirsdag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Christen og Christine (Scribe og Dupin)
 (opførelse nr: ukendt) Guldbryllupsfrierierne (Hald)
13-09-1832, torsdag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Qvækeren og Dandserinden (Scribe og Duport)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Et Eventyr i Rosenborg Have (Heiberg)
 (Benefice for Jfr. Falck)
16-09-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Misfortstaaelse paa Misforstaaelse (Overskou)
 (opførelse nr: ukendt) Vennernes Fest (Rosenkilde)
19-09-1832, onsdag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Den fortrædelige Formiddag (Duvert m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Aprilsnarrene (Heiberg)
21-09-1832, fredag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) De forliebtes Galenskaber (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Recensenten og Dyret (Heiberg)
 (Benefice for Hr. Sørensen)
23-09-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Selim, Prinds af Algier (Brown)
26-09-1832, onsdag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) De borgerlige Stævnemøder (Hoffman)
 (opførelse nr: ukendt) Kjerlighed uden Strømper ... med nye Melodier (Wessel)
30-09-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 Note Note: [Note til Harlequin Skellet]: Denne Pantomine, der er en af afdøde Cassortis meest comiske, vil vist more Publicum, saameget mere som Hr. Werligh, der udfører Pierroes Rolle, er bekjendt fra Jylland for at udføre denne udmærket godt, og har vundet saa stort Bifald, at han offentlig er bleven kaldet: en værdig Efterfølger af Casorti, endogsaa efter at Casorti selv havde været der
 (opførelse nr: ukendt) Skibet eller Qvarantainen (Scribe og Mazères)
 (opførelse nr: ukendt) Harlequin Skellet (Pantomime)
03-10-1832, onsdag (spillet i Roskilde)
 Note Note:  Link til ekstern webside Avis for Roeskiilde Bye og Omegn 6-10-1832, side 265: Anmodning til Hr. Skuespil-Directeur Werligh [læserbrev om at Mad. Bigum ikke bør udføre manderoller, men eller er fortræffelig til kvinderoller, signeret: L.]
 (opførelse nr: ukendt) Kjøge Huuskors (Heiberg)
 (opførelse nr: ukendt, senere) De Uadskillelige (Heiberg)
07-10-1832, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Elverhøi (Heiberg)
08-10-1832, mandag (spillet i Roskilde)
 ([Sidste forestilling])

1834

16-12-1834, tirsdag (spillet i Ribe)
 (opførelse nr: ukendt) De to smaae Savoyarder (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Rathaplan, den lille Tambour (Bassompierre og Vizentini)

1835

ukendt dato,
 (premiere, senere) Den usynlige Hans (Costenoble og Werligh)
20-03-1835, fredag (spillet i Thisted)
 Hvedebrødsdagene, Lystspil i 3 Acter, efter det tydske ved A. Werligh
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Rathaplan, den lille Tambour (Bassompierre og Vizentini)
25-10-1835, søndag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hvedebrødsdagene, Lystspil i 2 Acter af Theodor Hell oversat og omarbejdet af A. Werligh
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Ratthaplan den lille Tambour, Vaudeville i 1 Act af Angeli ved Heiberg (Bassompierre og Vizentini)
26-10-1835, mandag (spillet i Roskilde)
 (opførelse nr: ukendt) Den letsindige Løgner (Goldoni og Schmidt)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den usynlige Hans (Costenoble og Werligh)

1838

04-09-1838, tirsdag (spillet i Thisted)
 note om teateropførelse Under annoncen i Thisted Amtsavis 4-9-1838, side 4: Dersom Hr. Sørensen ved sin Flid og ringe Talent skulle have været heldig nok til, at erhverve sig Publicums Yndest, ville et talrigt Besøg være et kjært Beviis derpaa [signeret: A. Werligh]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Rathaplan, den lille Tambour (Bassompierre og Vizentini)
 (opførelse nr: ukendt) Matrosen (Sauvage og Lurieu)
 (opførelse nr: ukendt, senere) List og Phlegma, Vaudeville i 1 Act ved Werligh (efter Fleres Ønske)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Til Benefice for Hr. Skuespiller Sørensen
09-09-1838, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Frieren og hans Ven (Comberousse og Ancelot)
14-10-1838, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Et Feiltrin (Scribe)
 (opførelse nr: ukendt) Rekruten (Merle m.fl.)
16-10-1838, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Frieren og hans Ven (Comberousse og Ancelot)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den usynlige Hans (Costenoble og Werligh)

1839

ukendt dato,
 (premiere, senere) Militairbefaling (tysk)
01-01-1839, tirsdag
 (premiere, senere) Blytækkeren (ukendt)
15-03-1839, fredag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Prolog, fremsiges af Mad. Werligh
 (opførelse nr: ukendt) Man kan, hvad man vil (Ancelot og Comberousse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hvilken er den Rette? (Overskou)
 (Første Abonnements-Forestilling)
17-03-1839, søndag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) En Criminalproces, nyt Lystspil i 4 Actere, efter det Franske (Rosier)
 (Anden Abonnements-Forestilling)
20-03-1839, onsdag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Capriciosa (Arnesen og Overskou)
 (Til Benefice for Hr. Clausen)
22-03-1839, fredag (spillet i Slagelse)
 note om teateropførelse Den Vest-Sjællands Avis, side 180, tilføljelse til annoncen for Theatret i Slagelse: Favoritsangene til Capræciosa faaes i mit Logis hos Hr. Malermester Cantor samt ved Indgangen. [Signeret: Sichlau]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Capriciosa (Arnesen og Overskou)
 (Tredie Abonnements-Forestilling)
01-04-1839, mandag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Østergade og Vestergade (Overskou)
 (Fjerde Abonnements-Forestilling)
03-04-1839, onsdag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Dyveke (Samsøe)
 (Femte Abonnements-Forestilling)
05-04-1839, fredag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Pariser-Drengen (Bayard og Vanderburch)
 Variationer for Violin, udføres af Hr. Musicus Steiner
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Recensenten og Dyret (Heiberg)
 (Til Benefice for Hr. Maskinmester Magnus og med godhedsfuld Assistance af nogle af Musikforeningens Medlemmer)
07-04-1839, søndag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Guldkorset (Duveyrier og Brazier)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) De Uadskillelige (Heiberg)
 (Siette Abonnements-Forestilling)
10-04-1839, onsdag (spillet i Slagelse)
 note om teateropførelse Sangene faaes ved Indgangen for 4 Sk. Stkt.
 (opførelse nr: ukendt) Svend Dyrings Hus (Hertz)
 (Syvende Abonnements-Forestilling)
12-04-1839, fredag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Dronningen paa 16 Aar (Bayard)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Et Eventyr i Rosenborg Have (Heiberg)
 (Til Benefice for Hr. Hansen)
14-04-1839, søndag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Militairbefaling (tysk)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Aprilsnarrene (Heiberg)
17-04-1839, onsdag (spillet i Slagelse)
 (ufuldstændig opførelse) Eventyret paa Maskeraden (Auber og Scribe) (Syngestykke)
 (Mellem 1ste og 2den Act et Intermedium af en brillant Maskerade)
19-04-1839, fredag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Blytækkeren (ukendt)
 Divertissement, med polske Characteerdandse, udføres af Mad. Bech og Hr. Lindgreen, Musikken arrangeret af Hr. Clausen
 (opførelse nr: ukendt) Kunstnerliv (Overskou m.fl.)
 (Til Benefice for Hr. Lindgreen)
21-04-1839, søndag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Godset Sternberg (Weissenthurn)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) List og Phlegma
24-04-1839, onsdag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Capriciosa (Arnesen og Overskou)