Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Alhambra

Listen er endnu ikke komplet.


Alhambra

1858

13-06-1858, søndag (spillet af Tysk Operaselskab)
 Alessandro Stradella [på tysk]

1859


Sæson 1859

02-06-1859, torsdag
 note om teateropførelse [Adresseavisen 26-5-1859] Alhambra aabnes den 2den Juni (Christihimmelfartsdag). De væsentligste Forlystelser ville blive: dramatiske Forestillinger i Theatret i Hovedbygningen af Odense Theaterpersonale og Dands af Damerne Bianca Bils og Mistress Dobson; Concert i Concertsalen (hvor der er lagt Brædegulv) under Anførsel af Hr. Musikdirecteur Lincke; Hornmusik i Haven under Anførsel af Hr. Samme; Fyrværkerier af Hr. Gaëtano Amici; acrobatiske og atlethiske Productioner paa Plainen og Pantomime, levende Billeder og Marmorbilleder paa det lille Theater, under Direciton af Hr. Carl Schultze fra Berlin. - Etablisementet holdes i Reglen aabent for Publikum 4 Gange ugenlig
 (premiere) Han bliver myndig (Bauernfeld)
 The merry sailor boys, dandses af Mdm. Dobson
 (opførelse nr: ukendt, senere) Til Sæters (Riis)
 Vals la rein, dandses af Damerne Bianca Bils og Mdm. Dobson
 (opførelse nr: ukendt) De smaa Vildttyve (Brazier m.fl.)
 Dands af Damerne Bianca Bils og Mdm. Dobson
03-06-1859, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
 El Jaleo de Xeres, spansk Nationaldands, dandses af Damerne Bianca Bils og Md. Dobson
06-10-1859, torsdag
 (premiere) Onkel (Benedix)
 (opførelse nr: ukendt) Den nye Cuurmethode (Davidsen)

1860

ukendt dato,
 (premiere) Droskekusken (Anonym)

1863

02-06-1863, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Kjærlighed og Vanvid (Thornam)
 (opførelse nr: ukendt) Hovmesteren i Knibe (Giraud og Duveyrier)
22-07-1863, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, senere) De borgerlige Stævnemøder (Denne Forestilling er nærmest bestemt for Børnene) (Hoffman)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Gud skee Lov, Bordet er dækket! (tysk og Anonym)
 1ste Børnefest
12-08-1863, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) De borgerlige Stævnemøder (Hoffman)
13-09-1863, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kjærlighed og Vanvid (Thornam)
 Gud skee Lov, Bordet er dækket! (tysk og Anonym)
 (opførelse nr: ukendt) En Forlovelse ved Lygteskin (Carré og Battu)

1864

11-04-1864, mandag
 (premiere) En Valgdag (Overskou)
 (opførelse nr: ukendt) Hittebarnet

1865

15-01-1865, søndag
 (opførelse nr: ukendt) En Landsbyhistorie (Mosenthal)
11-12-1865, mandag
 "Le pied de mouton" (Bukkefoden)
20-12-1865, onsdag
 note om teateropførelse Stor fransk Tryllecomedie i 5 Acter med Ballet og Chor. I Stykket deeltage 97 Personer. Der forekommer 19 Decorationsforvandlinger. Costumerne, Decorationerne og hele Materialet er fra Paris og forfærdiget af de første Kunstnere. Til den store Fontaine og flere Steder anvendes det electriske Lys med 70 Elementer. [Annonce i Adresseavisen 19-12-1965]
 "Le pied de mouton" (Bukkefoden)
 (Til Benefice for Mlle Brunette)

1866

15-01-1866, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) "Le pied de mouton" (Bukkefoden) (Ballet)
 ("Afskeds-Forestilling" af den franske Ballet)
12-02-1866, mandag
 Forestilling i Voltigering og Vaabenøvelser af Gymnastik- og Compagnilærere fra Land- og Søetaten
 Tantes Kjærlighed, Vaudeville i 1 Act
 Frederik VII's Besøg paa en Skandse ved Sønderborg. Nationalt Tableau
ukendt dato,
 (premiere) Ferdinand Ludvigsens Memoirer (tysk og Neumann)
13-05-1866, søndag
 Hr. Grylle paa Eventyr
 Den tappre Landsoldat

1867

12-05-1867, søndag
 (opførelse nr: ukendt) En nagende Orm (Overskou)
 Kalospintechromokrene eller Tryllefontainen
 (opførelse nr: ukendt) Rekruten (Merle m.fl.)
11-10-1867, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Rolf Blaaskæg (Meilhac og Halévy)
08-12-1867, søndag
 (opførelse nr: ukendt) De tre Musketerer

1868

13-09-1868, søndag
 (opførelse nr: ukendt) Frits og Lise (Boisselot)
 (opførelse nr: ukendt) Krogveie
 (premiere) En Selskabsdame (Anonym)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Til Sæters (Riis)

1869

ukendt dato,
 (premiere, senere) Sørøveren Alf (uidentificeret)
17-01-1869, søndag
 (premiere) Breve fra Helvede (Sørensen)
11-03-1869, torsdag
 Prolog af Hr. W. Rantzau, fremsiges af Fru Schiøtt
 (opførelse nr: ukendt) En arrig Kvinde (Shakespeare)
 (opførelse nr: ukendt) Cousine Lotte (Wengel)
 Epilog af Doctor Hertz, fremsiges af Hr. Schiøtt
 (Til Benefice for Hr. og Fru Schiøtt)
14-03-1869, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Sørøveren Alf (uidentificeret)
ukendt dato,
 (premiere, senere) Københavnerliv
12-10-1869, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt) Pariserliv
 Derefter: Brydekamp mellem Bryderen Otto Kempf fra Sachsen og Smed Barenstein
17-10-1869, søndag
 (premiere) Lucifers Døttre (fransk)
 Derefter: Brydekamp mellem Bryderen Otto Kempf fra Sachsen og Tobaksspinder Langhans (fra Nobels Fabrik)
24-10-1869, søndag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Københavnerliv (Hansen)

1870

ukendt dato,
 (premiere) Fanden er løs i Laksegade (Anonym)
01-01-1870, lørdag
 (premiere) Nytaarsnat 1870 (Sørensen)

1907

10-07-1907, onsdag
 En Forlovelse i Negligé
 En Pappegøje til Salgs
 Den Lækkersultne