Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Titchen & Bigum

Listen er endnu ikke komplet.


Titchen & Bigum

Skuespiller og teaterdirektør Peter Jacob Titchen (1788-1847)
1825-1827 Viderefører sammen med Bigum den steinerske trup
18250000 Egen bevilling 25-10-1825
18270000 Samarbejdet med Bigum ophører efter 5-7-1827
1827-1832 Bevilling fornyet for 5 år 2-11-1827
1834-1836 Under Titchens sygdom bestyres selskabet af W.S. Pødenphanth og senere af C.F. Rau og Isidor Lewini
18370000 Selskabet spiller under navnet Titchen og Kjergaard
18410000 Selskabet går konkurs kort efter nytår
1841-1848 Selskabet genopstår fra efteråret 1841
1844-0000 Selskabet lukkes under norgesturne i foråret. Genetables senere
1846-0000 Selskabet bestyres af J.P. Miller
1847-0000 Selskabet overdrages 12-7-1847 til J.P. Miller  Web link http://danskforfatterleksikon.dk/1850t/t1850priv353.htm
1848-0000 Februar overdrages Titchens privilegium til Hr. Miller

1825

ukendt dato, (spillet på Odense Teater)
 Forestillinger på dansk, ledet af P.J. Titchen og Bigum [Steiners selskab]

1826

ukendt dato,
 (premiere, senere) Catharina, Hertuginde af Finland (Weissenthurn)
 (premiere, senere) Digteren og Skuespilleren (Tremler)
 (premiere, senere) Hedevig, Banditbruden (Körner)
 (premiere, senere) Røverne paa Maria Culm (Cuno)
14-09-1826, torsdag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Catharina, Hertuginde af Finland (Weissenthurn)
15-09-1826, fredag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt) Fruentimmerhaderen (andre m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hedevig, Banditbruden (Körner)
17-09-1826, søndag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Munterheds Triumph (Reynolds)
18-09-1826, mandag (spillet i Slagelse)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Røverne paa Maria Culm (Cuno)

1827

ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (premiere, senere) Dronningen af Golkonda (Müllner)
 (premiere, senere) Fætteren fra Bremen (Körner)
 (premiere, senere) Jubelhøitiden (Faber)
 (premiere, senere) Moden (Bang)
11-01-1827, torsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Tro ingen for vel (Schall)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Kong Salomon og Jørgen Hattemager (med tilhørende Overture, componeret af Frölich) (Heiberg)
14-01-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Munterheds Triumph (Reynolds)
16-01-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Criminalprocessen (Bang)
18-01-1827, torsdag (spillet på Aalborg Teater)
 note om teateropførelse [Aalborg Stiftstidende 20-1-1827] Det herværende Titchen-Bigumske Skuespillerselskab, giver sine Forestillinger med fortjent Bifald og ofte for fuldt Huus, hvilket in specie var Tilfældet i Torsdags ved Opførelsen af Idda, til Fordeel for Hr. og Madame Huusherr
 (opførelse nr: ukendt) Idda (Falsen)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Epilog, fremsiges af Madam Huusher
 (Til Benefice for Hr. og Madame Huusher)
19-01-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Godset Sternberg (Weissenthurn)
23-01-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Juta (Boye)
25-01-1827, torsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Gulddaasen (Olufsen)
26-01-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Røverne (Schiller)
28-01-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Tre Fædre paa een Gang (Kotzebue)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Digteren og Skuespilleren (Tremler)
29-01-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Prolog med Sang. Prologen fremsiges af Bigum
 (opførelse nr: ukendt) De to Galeislaver (Boirie m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Den 28de Januar, med tilhørende Ouverture, componeret af F. Foersom (Heiberg)
 (I Anledning af Hs. Majestæt Kongens høie Fødselsdag)
02-02-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Røverne (Schiller)
04-02-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Den Døve (Choudard)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kong Salomon og Jørgen Hattemager (Heiberg)
09-02-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Skuespiller-Selskabet (Delavigne og Lebrun)
11-02-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Stakket Dans er snart sprungen (andre m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr: ukendt) Maleriet (Kotzebue og Guelden)
13-02-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Pigen fra Landet (Wycherley og Garrick)
15-02-1827, torsdag (spillet på Aalborg Teater)
 note om teateropførelse [Aalborg Stiftstidende 14-2-1827:] Den sceniske Høitidelig, som i Anledning af Baggesens Død, gives til Herr Thomsens Benefice-Forestilling i Morgen, tør Man forvente et saa meget større Biefald, som det netop i Morgen er hiin vore store afdøde Digters Fødselsdag. Høitideligheden er givet saavel i Aarhuus som flere Steder for propfuldt Huus
 anmeldelse  Link til ekstern webside Aalborg Stiftstidende 17-2-1827, side 2 [Anmeldelse]
 (Efter Fleres Ønske) Scenisk Høitidelighed, i Anledning af Digteren Justitsraad Baggesens Død
 (opførelse nr: ukendt) Radicalcuren (Weissenthurn)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den otte og tyvende Januar (Heiberg)
 (Til Benefice for Hr. Thomsen)
20-02-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Christian den Fjerdes Dom (Søtoft)
23-02-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 Prolog
 (opførelse nr: ukendt) Laura (Bang)
25-02-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Intermezzet (Kotzebue)
26-02-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Borgermester-Familien (Kotzebue)
02-03-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Kong Sigurd (Boye)
 (Til Benefice for Hr. Steiner)
05-03-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Den hjemkomne Nabob (Morton)
06-03-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Jacob von Thybo (Holberg)
09-03-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Skuespillerinden paa Prøve (Radet)
 (opførelse nr: ukendt) Joseph og hans Brødre i Egypten (Méhul og Pineux) (Syngestykke)
 (Til Benefice for hr. Voltz)
12-03-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Godset Sternberg (Weissenthurn)
13-03-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis (Sander)
16-03-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) Kjøbenhavn (Bang)
 En Epilog
 (Til Benefice for Hr. og Mad. Bigum)
19-03-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 note om teateropførelse Efter Fleres Forlangende
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Skuespillerselskabet (Delavigne og Lebrun)
20-03-1827, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) De lystige Passagerer (Picard)
23-03-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Dronningen af Golkonda (Müllner)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jubelhøitiden (Faber)
 (Benefice for Hr. Skuespiller Olsen)
25-03-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Munterheds-Triumph (Reynolds)
26-03-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Catharina, Hertuginde af Finland (Weissenthurn)
20-04-1827, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Fætteren fra Bremen (Körner)
 (opførelse nr: ukendt) Maskeraden (Holberg)
 En Epilog
 (Til Fordeel for Hr. Müller junior og Kone)
22-04-1827, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
23-04-1827, mandag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Den politiske Kandestøber (Holberg)
06-05-1827, søndag (spillet i Aalborg)
 (opførelse nr: ukendt) Troldkvinden Sidonia (Zschokke)
07-05-1827, mandag (spillet i Aalborg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Moden (Bang)
 (Sidste Forestilling)
05-07-1827, torsdag (spillet i Randers)
 note om teateropførelse [Aarhuus Stifts-Tidende 12-7-1827:] Dhrr. Skuespildirecteurer Biegum og Titchen have nu ophævet deres Interessentskab, saa deres Selskab herefter bliver to, hvoraf det ene, under Hr. Titchen, efter Forlydende, gaaer til Fyen, og det andet, under Hr. Biegum, bliver her i Jylland. Dette tager for det første vesterpaa, og vil derefter tilbringe Septbr. Maaned i Horsens, Octbr. og Novbr. i Aarhuus, Decbr. og Januar i Randers, Februar og Marts i Aalborg
 [Forestilling]