Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hendrik Conscience (1812-1883)

Sprog: hollandsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Conscience, Hendrik: Samlede Skrifter. ♦ 1846. Bd. 1-3 (1846, roman) EMP3194
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1-2] Conscience, H.: Mirakelaaret (1566). Et historisk Maleri fra det sextende Aarhundrede. ♦ 1846. 110 + 110 sider (1846, roman)
originaltitel: In't wonderjaer 1566, 1837
[3] Conscience, H.: Grev Hugo af Craenhove og hans Ven Abulfarargus. Overs. fra det Flamske. ♦ 1846. 171 sider (1846, roman)
originaltitel: Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove, 1845
 Trykt i periodicum Conscience, Hendrik: Peer Gansendonck. Fortælling (1850, roman)
originaltitel: Baes Gansendonck, 1850
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, aften, fra 14-9-1850 til 10-10-1850.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den hollandske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Conscience, H.: Rekrutten. ♦ 1850. 94 sider (1850, roman) EMP3195
originaltitel: De loteling, 1850
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Den blinde Rosa og Træ-Clara. ♦ L. Jordan, 1851. 130 sider. Pris: 72 skilling (1851, novelle(r)) EMP3196
originaltitel: Blinde Roza, 1850
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra Nr. xx (16-1-1851) til Nr. xx (23-01-1851). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[b] Conscience, H.: Træ-Clara (1851, novelle(r))
originaltitel: Houten Clara, 1850
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 23 (29-1-1851) til Nr. 40 (18-02-1851). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Conscience, Hendrik: Den fattige Adelsmand. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1852. 118 sider. Pris: 64 skilling (1852, roman) EMP3197
originaltitel: De arme edelman, 1851
del af: Kjøbenhavnsposten
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 14 (16-1-1852) til Nr. 36 (11-2-1852). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende No. 46 (23-2-1854), efter titlen: En Novelle af Henri Conscience, bearbeidet af H. P. Holst. [Kun dette afsnit blev bragt, note i Nr. 48 (25-2-1854):] Den i Torsdags-Nummeret paabegyndte Novelle: "Den fattige Adelsmand", af den belgiske Forfatter Henri Conscience, har jeg bearbeidet efter det sidstudkomne Hefte af Révue des deux mondes (15. Januar 1854); men da jeg er bleven gjort opmærksom paa, at den allerede tidligere - formodentlig efter en tydsk Oversættelse af den hollandske Original - har været meddeelt i et andet Blad har jeg anseet det for rigtigst at stille den i Bero. Red. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Conscience: En Moders Lidelser. En sand Tildragelse. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 19 sider (1852, novelle(r)) 👓
originaltitel: Wat een Moeder lijden kan, 1843
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1855 indgår i antologien: Fire Fortællinger [s063] Senere udgave: Hvad en Moder maa lide. Side [63]-94
1856 indgår i antologien: Hvad en Moder kan lide [b] Senere udgave: Hvad en Moder kan lide
kollaps Noter
 note til titel På hollandsk også stavet: Wat eene Moeder lyden kan.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 28-2-1852 til 6-3-1852.
 url Fuld visning af den hollandske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Conscience: Siska Rosemal. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 48 sider (1852, novelle(r)) 👓
originaltitel: Siska van Roosemael, 1841
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
1863 indgår i antologien: Fortællinger [f] Senere udgave: Siska van Roosemael
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 8-3-1852 til 27-3-1852.
 url Fuld visning af den hollandske tekst på: Link til ekstern webside DBNL
 Bog Conscience, H.: Bondekrigen. (1798). Historisk Billede fra det attende Aarhundrede. ♦ 1853. Deel 1-2, 144 + 136 sider (1853, roman) EMP3198
originaltitel: De Boerenkryg, 1853
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Gnieren. Fortælling. ♦ 1853. 160 sider (1853, roman) EMP3199
originaltitel: De gierigaerd, 1852
Detaljer
oversat af Anonym
1855 Senere udgave: Den Gjerrige. Fortælling. Oversat af P. B. Blicher. ♦ Hagerup, 1855. 226 sider. Pris: 80 Sk.
 Bog Conscience, H.: Den Gjerrige. Fortælling. Oversat af P. B. Blicher. ♦ Hagerup, 1855. 226 sider. Pris: 80 Sk. (1855, roman) EMP3200
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
1853 1. udgave: Gnieren. Fortælling. ♦ 1853. 160 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke fundet på noget dansk bibliotek.
 Bog Conscience, Henri: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [s063]] Hvad en Moder maa lide. Side [63]-94 (1855, novelle(r)) EMP 46
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1852 1. udgave: En Moders Lidelser. En sand Tildragelse. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 19 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 214 (14-9-1854) til No. 216 (16-9-1854), under titlen: Hvad en Moder maa lide. Efter Henri Conscience ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Conscience, H.: Landsbyforbandelsen. Novelle. ♦ 1855 (1855, roman) EMP3201
originaltitel: De plaeg der dorpen, 1855
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Den Lykke, Rigdom yder. ♦ 1856. 184 sider (1856, roman) EMP3202
originaltitel: Het geluk van ryk te zyn, 1855
oversat af Anonym
 Bog Conscience, Hendrik: [indgår i antologien: Hvad en Moder kan lide [b]] Hvad en Moder kan lide (1856, roman) EMP 53
Detaljer
1852 1. udgave: En Moders Lidelser. En sand Tildragelse. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 19 sider
 Bog Conscience, H.: Moder Hiob. ♦ 1856. 191 sider (1856, roman) EMP3203
originaltitel: Moeder Job, 1856
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Pengedjævelen. ♦ 1857. Deel 1-2, 240 + 226 sider (1857, roman) EMP3204
originaltitel: De geldduivel, 1856
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Batavia. Roman. ♦ 1859 (1859, roman) EMP3205
originaltitel: Batavia. Historisch tafereel, 1858
oversat af Anonym
 Bog Conscience, H.: Aurelian. Historisk-romantisk Fortælling fra det femte Aarhundrede. Ved S. Benzon. ["Danmark"s Feuilleton]. ♦ 1860. 517 sider (1860, roman) EMP3206
originaltitel: De leeuw van Vlaenderen, 1838
del af: Avertissements Tidende
oversat af Sophus Benzon (1827-1911)
 Bog Conscience, H.: Guldlandet eller Beretning om to Flamlændere, som droge til Kalifornien. ♦ Nykjøbing Sj., 1863. Deel 1-2 (1863, roman) EMP3207
originaltitel: Het goudland, 1862
del af: Nykjøbing Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nykjøbing Avis fra 13-10-1863 og fra 2-4-1864.
 Bog Conscience, H.: [indgår i antologien: Fortællinger [f]] Siska van Roosemael (1863, novelle(r)) EMP 62
Detaljer
oversat af Anonym
1852 1. udgave: Siska Rosemal. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 48 sider
 Bog Conscience, H.: Strandløberen. En Scene af de falnderske Fiskeres Liv. "Folkebladet"s Feuilleton. ♦ 1864. 213 sider (1864, roman) EMP3208
originaltitel: Bella Stock, 1861
del af: Folkebladet
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Conscience, Hendrik: En Episode fra Nederlændernes Frihedskamp. (Oversat fra Flamsk af J. Merkell) (1872, novelle(r))
Detaljer
oversat af J. Merkell
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Jyllandsposten i 17-11-1872 [ikke trykt med sidetal].
 Bog Conscience, H.: Jacob van Artevelde. Historisk Skildring. Aftryk af "Dannevirke". ♦ Haderslev, 1878. Del 1-2, 382 + 366 sider (1878, roman) EMP3209
originaltitel: Jacob van Artevelde, 1849
del af: Dannevirke
oversat af Anonym
 Bog Conscience, Henri: Flanderns Løve. Historisk Roman af Henri Conscience. Oversat af C. Hansen. "Morgenbladet"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1887. 419 sider (1887, roman) 👓
originaltitel: De Leeuw van Vlaenderen, 1838
del af: Morgenbladet
Detaljer
oversat af C. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Senere er titlen skrevet: De leeuw van Vlaanderen.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morgenbladet fra 10-3-1887 til 16-6-1887.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den hollandske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Conscience: Brot af æfisögu Ásbjarnar ágjarna. P. Pétursson íslenzkaði. ♦ 1891. 64 sider (1891, roman)
oversat af Pétur Pétursson (1808-1891, sprog: islandsk)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden