Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henriette Étiennette Fanny Reybaud (1802-1870)

Sprog: fransk
Arnaud, d'Hippolyte (pseudonym)
Arnaud, H. (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (andet) Andersen, H. C.: Mulatten. Original romantisk Drama i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1840. [3] 112 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp785 👓
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
1854 i: Samlede Skrifter [12a] Senere udgave: Mulatten
1878 Senere udgave: Mulatten. Original, romantisk Drama i fem Acter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. [1] 86 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang paa den kongelige danske Skueplads den 3die Februar 1840.
 note til titel Upagineret side: Personerne.
 note til titel 2 upagineret sider: Kong Christian den Ottende allerunderdanigst Forfatteren [efterfulgt af digt på ny side, første linie: Med Mildhed lytted' Du til denne Sang,].
 note til titel Idéen efter Fru Charles Reybauds Fortælling »Les épaves«.
 note til titel Udkom 5-2-1840.
 note om oplag Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf), 2. Oplag, på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Trykt i periodicum Arnaud, H. (Mad. Charles Reybaud): Alonzo (1841, novelle(r))
originaltitel: Alonzo, 1841
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt på dansk i: Portefeuillen, 1841, bind 2, spalte 7-23, 25-45, 52-66.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Reybaud, Charles: De To Margarether. Af Charles Reybaud. Udg. af C. F. Møller. ♦ 1846. 169 sider (1846, roman) EMP4567
originaltitel: Les deux Marguerite, 1845
udgiver: Carl Frederik Møller (1798-1859)
 Bog Reybaud, Mad. Charles: Georg og Helene. Fortælling. Af Mad. Charles Reybaud. ♦ 1846. 249 sider (1846, roman) EMP4564
oversat af Anonym
 Bog Arnaud, H. (Charles Reybaud): Lazarilla eller "Den smukke Tiggerpige" af H. Arnaud (Charles Reybaud). Fra det Franske ved Alvild Th. Høst. ♦ Kbh., 1846 [ie: 1845]. 70 sider (1846, roman) EMP4565
originaltitel: Lazarilla, 1835
Detaljer
oversat af Alvild Theodor Høst (1818-1867)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på fransk i: Revue de Paris, tome 18, 1835, side 166-200.
 Bog Reybaud, Mad. Charles: Den sidste Colobrières. Af Mad. Charles Reybaud. Overs. af A. V. Güntelberg. ♦ 1846. 232 sider (1846, roman) EMP4566
originaltitel: Les anciens couvents de Paris. Le cadet de Colobrières, 1848
oversat af Aldo Friedrich Wilh. Roller Güntelberg (1819-1891)
 Bog Reybaud, Ch.: [Bibliothek for Smaafortællinger [1]] Felise. En Klosterhistorie. Af Ch. Reybaud. Fra det Franske ved N. Hee. ♦ E.L. Thaarup, 1847. 146 sider. (Bibliothek for Smaafortællinger, 1) (1847, roman) EMP4568
originaltitel: Les anciens couvents de Paris Clémentine et Félise
del af: Locomotivet
Detaljer
oversat af Niels Hee (f. 1801)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, 1848. Trykt i bogform i 1850.
 note til oversat titel På dansk oprindelig som føljeton i Locomotivet.
 Bog Reybaud, Mad. Ch.: Helene eller Aristokratens Datter. Af Mad. Ch. Reybaud. Romantisk Fortælling. Overs. fra Fransk af P. Mariager. ♦ Roeskilde, 1850. 204 sider (1850, roman) EMP4569
originaltitel: Hélène, 1850
oversat af P. Mariager (1827-1894)
 Bog Reubaud, Charles [ie: Reybaud]: Den sidste Zigeunerinde. Af Charles Reubaud [ie: Reybaud]. Overs. fra Fransk. ♦ Odense, 1853. 254 sider. (Bibliothek for Morskabslæsning, 12) (1853, roman) EMP4570
originaltitel: La dernière bohèmienne, 1853
serietitel: Bibliothek for Morskabslæsning, 12
del af: Fyens Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Fyns Avis fra oktober 1853.
 Bog Reybaud, Charles: Silkehandsken. Fortælling. Af Charles Reybaud. Overs. af M. J. Riise. ♦ 1853. 92 sider (1853, roman) EMP4571
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Martin Jacob Diderik Riise (1828-1881)
1912 Senere udgave: Silkehandsken. Fortælling. ♦ P. Jensen (Gentoftegade 4), 1912. 106 sider
 Bog Reybaud, Mme Charles: [indgår i antologien: Noveller og Fortællinger af franske Forfattere [2c]] Det gamle Portrait (1856, novelle(r)) EMP3688
oversat af Anne Sophie Brandt (f. 1784)
 Bog Reybaud, Mad. Charles: Onkel Cæsar. Af Mad. Charles Reybaud. ♦ Steen, 1859. 233 sider (1859, roman) EMP4572
originaltitel: L'oncle César, 1860
Detaljer
oversat af Anonym
1859 Senere udgave: Onkel Cæsar. Af C. Reybaud. ♦ Randers, Jacobsen, 1859.
 Bog Reybaud, C.: Onkel Cæsar. Af C. Reybaud. ♦ Randers, Jacobsen, 1859. (1859, roman) EMP4573
Detaljer
oversat af Anonym
1859 1. udgave: Onkel Cæsar. Af Mad. Charles Reybaud. ♦ Steen, 1859. 233 sider
 Trykt i periodicum Reybaud, Madame Charles: Gauberts Kro. Af Madame Charles Reybaud (1861, roman)
originaltitel: Le cabaret de Gaubert, 1858
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 249 (25-10-1861) til Nr. 277 (27-11-1861) i 16 afsnit. Ved første afsnit er forfatteren anført som: Madame Charles Reyband. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Reybaud, Madame Charles: Munken. Af Madame Charles Reybaud. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Lund, 1864. 270 sider (1864, roman) EMP4574
originaltitel: Le moine de Chaalis, 1843
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 1 Rd.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 6-12-1864 til 23-2-1865. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Reybaud, Charles: Uden Medgift. Af Madame Charles Reybaud. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Lund, 1865. Deel [1]-2, 160 + 182 sider (1865, roman) EMP4575
originaltitel: Sans dot, 1845
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 1 Rd. 32 Sk.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 25-2-1865 til 7-6-1865, Anden Deel fra 8-4-1865. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Reybaud, Charles: Et Familiedrama. Fortælling af Charles Reybaud ved H. P. Holst (1881, novelle(r)) 👓
originaltitel: Théobald, 1836
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revye de Paris, tome 33, 1836, side 248-74. Udgivet i bogform i samlingen: Espagnoles et Françaises, 1837.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sexogtyvende Bind (1881), side 13-58. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Reybaud, Charles: Silkehandsken. Fortælling. ♦ P. Jensen (Gentoftegade 4), 1912. 106 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Silkehandsken. Fortælling. Af Charles Reybaud. Overs. af M. J. Riise. ♦ 1853. 92 sider
 Bog Reybaud, Mme Charles: Elskovsbrøde. Fortælling. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1913. 78 sider (1913, roman)
oversat af Anonym

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Mulatten
romantisk Drama paa rimede Vers i 5 Akter af H.C. Andersen
af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 03-02-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden