Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August Lafontaine (1758-1831)

Sprog: tysk
Freier, Gustav (pseudonym)
Miltenberg (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Lafontaine, A.: Taknemmelighed og Kjerlighed. En Fortælling. Overs. ♦ [ca. 1800]. 78 sider (ca. 1800, novelle(r)) EMP2326
Detaljer
oversat af Anonym
1799 i: Udsøgte Fortællinger [1e] 1. udgave: Kierlighed og Taknemmelighed
 Bog Lafontaine, August: Fortællinger. Overs. ♦ [1794]. Deel 1-2, 374 + 238 sider (1794, novelle(r)) EMP2313 BD4:sp462
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af "Forlæggeren". (Overs. tidligere trykt i "Hr. Staals Maanedskrivt for Damer")].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, August: Hulkem. Et persisk Eventyr (Museum für das weibliche Geschlecht etc.) (1794, novelle(r))
[1b] Lafontaine, August: Han elskede hende højer end sit Liv (1794, novelle(r))
[1c] Lafontaine, August: Kjerlighed og Agtelse (1794, novelle(r))
[1d] Lafontaine, August: Kierlighed og Skinsyge. (Die Gewalt der Liebe, in Erzählungen) (1794, novelle(r))
1799 i: Udsøgte Fortællinger [1f] Senere udgave: Kierlighed og Skinsyge

[1e] Lafontaine, August: Af Spøg kan blive Alvor (1794, novelle(r))
[1f] Lafontaine, August: Den ædleste Mand! En Fortælling (Moralischen Erzählungen) (1794, novelle(r))
[2a] Lafontaine, August: Øen Maderas Opdagelse (1794, novelle(r))
[2b] Lafontaine, August: Forsoningen. En Sand Familiescene (1794, novelle(r))
[2c] Lafontaine, August: Kiærlighed og Redelighed paa Prøve (1794, novelle(r))
 Bog Freier, Gustav: Friherre Qvinctius Heymeran v. Flamings Liv og Levnet. ♦ 1797-1800. Deel 1-4, (ii + 460) + 447 + 404 + 349 sider (1797-1800, roman) EMP2314 BD4:sp463
originaltitel: Quinctius Heymeran, 1795-96
Detaljer
oversat af Anonym
oversat af K.H. Seidelin (1761-1811)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af det tydske.
 note om oversættelse Del 2. Overs. af det tydske [af Kl. Heinr. Seidelin].
 note om oversættelse Del 3. Overs. af det tydske ved K. L. Rahbek.
 note om oversættelse Del 4. Overs. af det tydske ved K. Hansen.
 note til oversat titel Del 1, side i-ii: Forerindring [af A.L.].
 Bog Miltenberg: Den Særsindede eller den retskafne Fader og Søn. Overs. af X. ♦ 1797. Deel 1-3, 270 + 182 + 258 sider (1797, roman) EMP2315 BD4:sp463
originaltitel: Der Sonderling, 1793
Detaljer
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, bag på titelblad: Læs; døm; og anvend! Oversætteren.
 note til oversat titel 2. Oplag, 1802. 270 + 192 + 256 sider [som forfatter anføres A. Lafontaine og har: Overs. af E.L. Grüner].
 Bog Lafontaine, A.: Klara du Plessis og Klairant. To Elskendes Historie. Overs. efter det nye, forbedrede Oplag. ♦ Odense, 1798. Deel 1-2, viii + 560 sider [fortløbende pagineret] (1798, roman) EMP2316 BD4:sp463
originaltitel: Clara du Plessis, 1794
Detaljer
forord af Søren Hempel (1775-1844)
oversat af P.A. Wedel (1768-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-vi [i første oplag]: Fortale [af S. Hempel].
 note til oversat titel 2. Oplag. ♦ Odense, 1803. 456 sider [nævner Pet.Aug.Wedel som overs. på titelbladet].
 Bog Lafontaine, A.: Familiehistorier. ♦ 1799-1805. Bd. 1-12 (1799-1805, roman) EMP2317 BD4:sp462
originaltitel: Familiengeschichten. 1-11, 1797-1804
se også: Familien Neubek
Detaljer
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Indhold

[1-2] Lafontaine, A.: Familien fon Halden. Overs. [af E.L. Grüner]. ♦ Helsingøer, 1799. Deel 1-2, 406 + 390 sider (1799, roman)
originaltitel: ?
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 5 upaginerede sider: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Oversætterens tilegnelse til Ritmester Engelsted, Hirschholm].

[3] Lafontaine, A.: Familien Sængt Sjyliæng. Overs. af E. L. Grüner. ♦ Helsingøer, 1800. 380 sider (1800, roman)
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forf. tilegnet "Førstekonsul Bonaparte".

[4-5] Lafontaine, A.: Familien Herman Lange. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 422 + 398 sider (1801, roman)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[6] Lafontaine, A.: Karl Engelmands Dagbog. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. 303 sider (1801, roman)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[7-8] Lafontaine, A.: En fattig Landsbypræsts Levnet. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 374 + 344 sider (1801, roman)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[9-10] Lafontaine, A.: Henriette Belmand. Et Malerie af skiønne Hierter. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Deel 1-2, 312 + 312 sider (1802, roman)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[11-12] Lafontaine, A.: Barneck og Saldorf. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805. Deel 1-2, 320 + 320 sider (1805, roman)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Lafontaine, A.: Kierlighed og Dyd. En Fortælling. Overs. af A. Svendsen. ♦ 1799. 267 sider (1799, roman) EMP2318 BD4:sp463
originaltitel: Liebe und Tugend, 1794
Detaljer
oversat af Andreas Svendsen, f 1757 (1767-1802)
1799 i: Moralske Fortællinger [2a] Senere udgave: Kjerlighed og Dyd
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Moralische Erzählungen, 1, 1794.
 Bog Lafontaine, A.: Moralske Fortællinger. ♦ A.Soldin, 1799-1800. Deel 1-4, 308 + 466 + 292 + 402 sider (1799-1800, novelle(r)) EMP2319 BD4:sp462
Detaljer
oversat af Anonym
oversat af Andreas Svendsen, f 1757 (1767-1802)
oversat af Svend Bru(u)n Juul (1774-1813)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingerne: Moralische Erzählungen, 1794-1802.
 note om oversættelse Deel 1. Overs. af Tydsk.
 note om oversættelse Deel 2. Overs. af Andreas Svendsen.
 note om oversættelse Deel 3. Overs. af Tydsk ved Brun Juul.
 note om oversættelse Deel 4. Overs. af Tydsk ved N. T. Bruun.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 anmeldelse L.Eft. 1800, p. 584 (jfr. 1801, p. 769) [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Diogenes's Tønde (1799, novelle(r))
[1b] Lafontaine, A.: Harpen. En Fortælling (1799, novelle(r))
[1c] Lafontaine, A.: Menneskets Skabelse. En Fabel (1799, novelle(r))
[1d] Lafontaine, A.: Kjærlighed for Kjærlighed. En Fortælling (1799, novelle(r))
[1e] Lafontaine, A.: Idda von Tokenburg eller Skinsygens Magt (1799, novelle(r))
[2a] Lafontaine, A.: Kjerlighed og Dyd (1799, novelle(r))
1799 1. udgave: Kierlighed og Dyd. En Fortælling. Overs. af A. Svendsen. ♦ 1799. 267 sider

[2b] Lafontaine, A.: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene (1799, novelle(r))
1800 Senere udgave: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2)

[3a] Lafontaine, A.: Harpespillerinden. (Fortsat) (1799, novelle(r))
[3b] Lafontaine, A.: Den faderlige Myndighed (1799, novelle(r))
[4] Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus (1800, novelle(r))
1800 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Overs. af H. C. Michelsen. ♦ 1800. 322 sider
1835 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Historisk Roman. Ved A. C. Birch. ♦ 1835. 318 sider
 Bog Lafontaine, A.: Naturmennesket. Overs. af K.A. ♦ 1799. 364 sider (1799, roman) EMP2320 BD4:sp463
originaltitel: Der Naturmensch, 1791
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel På smudstitelblad: Natur og Kjerlighed eller Naturmennesket.
 Bog Lafontaine, A.: Rudolph v. Werdenberg. En Ridderhistorie fra Helvetiens Revolutions-Tid. Overs. efter det sidste forbedrede Oplag. ♦ 1799. Deel 1-2, 496 sider [fortløbende paginering] (1799, roman) EMP2321 BD4:sp463
originaltitel: Rudolf von Werdenberg, 1797
se også: De Uudforskelige
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring.
 Bog Lafontaine, A.: Udsøgte Fortællinger. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ Brummer, 1799. Bd. 1-2, 290 + 308 sider (1799, novelle(r)) EMP2322 BD4:sp462
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side 89: O.A.: "Det lykkelige Levnet" fragmentarisk gengivet.
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Hævnen (1799, novelle(r))
[1b] Lafontaine, A.: Lykke af Ulykke (1799, novelle(r))
[1c] Lafontaine, A.: Det lykkelige Levnet. Fragment af en la Fontainsk Fortælling (1799, novelle(r))
[1d] Lafontaine, A.: Intriguen (1799, novelle(r))
[1e] Lafontaine, A.: Kierlighed og Taknemmelighed (1799, novelle(r))
originaltitel: Liebe und Dankbarkeit, 1799
ca. 1800 Senere udgave: Taknemmelighed og Kjerlighed. En Fortælling. Overs. ♦ [ca. 1800]. 78 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane und moralische Erzählungen, 4, 1799.

[1f] Lafontaine, A.: Kierlighed og Skinsyge (1799, novelle(r))
1794 i: Fortællinger [1d] 1. udgave: Kierlighed og Skinsyge. (Die Gewalt der Liebe, in Erzählungen)

[2a] Lafontaine, A.: Natur og Bolerie (1799, novelle(r))
[2b] Lafontaine, A.: Gaadelegen (1799, novelle(r))
 Dramatik Lafontaine, Aug.: Scener eller dramatiske Fortællinger. Oversatte af Johs. Høier. 1-2 Deel. Kbh., 1799 (1799, dramatik) BD4:sp365
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Indhold

[1] Lafontaine, Aug.: Roms Befrielse (1799, dramatik)
[2] Lafontaine, Aug.: Kleomenes (1799, dramatik)
 Bog Lafontaine, A.: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2) (1800, roman) EMP2324 BD4:sp463
serietitel: Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine, 2
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
1799 i: Moralske Fortællinger [2b] 1. udgave: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene
 Bog Lafontaine, A.: Offeret. En Fortælling. Overs. ved J. Lorents Beeken. ♦ 1800. 33 sider (1800, novelle(r)) EMP2325 BD4:sp463
originaltitel: ?
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
 Bog Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Overs. af H. C. Michelsen. ♦ 1800. 322 sider (1800, roman) EMP2323 BD4:sp463
Detaljer
oversat af Hans Christian Michelsen (1769-1835)
1800 i: Moralske Fortællinger [4] 1. udgave: Aristomenes og Gorgus
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Oversættelsen tilegnet Andreas Kragh Holm].
 Bog Lafontaine, A.: Hovmoden. Overs. og forlagt af Lorentz Reistrup. ♦ 1801. 126 sider (1801, roman) EMP2327 BD4:sp463
originaltitel: Der Hochmuth, 1801
Detaljer
oversat af Lorents Reistrup (1757-1800)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane und moralische Erzählungen, 7, 1801.
 Bog Lafontaine, A.: Rudolph og Julie. Skilderie af det menneskelige Hjerte. Overs. ved Thom. Rud. Thiele. ♦ 1801-02. Deel 1-2, 187 + 192 sider (1801-02, roman) EMP2328 BD4:sp463
originaltitel: Rudolph und Julie, 1802
Detaljer
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af "Oversætteren" (om A.L.)].
 Bog Lafontaine, A.: Theodor. Overs. af N. T. Bruun. ♦ 1801-03. Deel 1-2, 400 + 388 sider. (Roman-Bibliothek for det smukke Kiøn, 1) (1801-03, roman) EMP2329 BD4:sp463
originaltitel: Theodor, 1802
serietitel: Roman-Bibliothek for det smukke Kiøn, 1
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag. ♦ Fredericia, 1807. Deel 1, 400 sider.
 Note (andet) anonym [Bertrand, Gottlieb]: De Uudforskelige. En Schweizerhistorie. Sidestykke til Rudolph von Werdenberg, af August Lafontaine. Overs. og forlagt af Lor. Reistrup. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 258 + 252 sider (1801, roman) EMP1693 BD4:sp455
originaltitel: Die Unerforschlichen, 1800
se også: Rudolph v. Werdenberg
af Gottlieb Bertrand (d. 1811, sprog: tysk)
oversat af Lorents Reistrup (1757-1800)
 Bog Lafontaine, A.: Eventyr, Fortællinger og smaa Romaner. Overs. i Dansk ved Rahbek og Frankenau. ♦ Schubothe, 1802. 106 sider (1802, novelle(r)) EMP2330 BD4:sp463
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelser fra samlingen: Mährchen, Erzählungen und kleine Romane, 1801.
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, A.: Naturens List eller List over List (1802, novelle(r))
originaltitel: Die List der Natur, oder List über List, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[b] Lafontaine, A.: Den tvungne Elskov (1802, novelle(r))
originaltitel: Die erzwungene Liebe, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[c] Lafontaine, A.: Feiltagelserne, eller Faderen. Deel 1 (1802, novelle(r))
[d] Lafontaine, A.: Den uskyldige Forførerske (1802, novelle(r))
originaltitel: Die unschuldige Verführerin, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (andet) Falsen, E.: Idda. Drama i 5 Acter. (Æmnet til dette Stykke er taget af [Aug.] Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg.) Kbh., 1802 (1802, dramatik)
Detaljer
af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
1821 i: Skrifter [1s361] Senere udgave: Idda. Drama i fem Acter. (Æmnet i dette Stykke er taget af Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg). Side 361-480
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag. Kbh., 1817.
 Tekster Lafontaine: [indgår i antologien: Læsning for det smukke Kjøn [b]] Moderen eller den ædle Hævn af Lafontaine, overs. ved C.G. Høst (1802, tekster) EMP 2
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
 Tekster Lafontaine, A: [Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere [3a]] Moderen eller den ædle Hævn. 80 s. (1802, tekster) EMP1572
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Lafontaine, A.: Romulus. Overs. ved C. Kr. Schiøtz. ♦ 1802. 398 sider (1802, roman) EMP2331 BD4:sp464
originaltitel: Romulus, 1803
Detaljer
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i: Sagen aus dem Alterthums, 2, 1803.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lafontaine, A.: Rouelle d'Agassau. En fransk Tildragelse i Begyndelsen af Revolutionen. Overs. af K. Andersen. ♦ 1802. 60 sider (1802, roman) EMP2332 BD4:sp464
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af uidentificeret
1807 Senere udgave: Forføreren eller Fader og Søn. Overs. af [K.] Andersen. ♦ 1807. 60 sider
 Bog Lafontaine, A.: Smaae Fortællinger. Overs. ved Chr. Georg Høst. ♦ Schubothe, 1802-03. [Hefte] 1-4, 40 + 52 + 28 + 28 sider (1802-03, novelle(r)) EMP2333 BD4:sp462
Detaljer
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hvert af de fire hefter foreligger særskilt med særligt titelblad.
kollaps Indhold

[1] Lafontaine, A.: Brøde og Straf. 40 sider (1802, novelle(r))
[2] Lafontaine, A.: Tilbagereisen til Fædrelandet. 52 sider (1802, novelle(r))
[3] Lafontaine, A.: Sanne. 28 sider (1802, novelle(r))
[4] Lafontaine, A.: Ludolph og Hanne eller den stumme Kiærlighed. Overs. ved N. F. Sørensen. 28 sider (1803, novelle(r))
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
 Bog Lafontaine, A.: Den stakkels Marie eller den ved en ond Samvittighed ulykkelige Forfører. Overs. ved K. [Jens. Lor.] Beeken. ♦ 1802. 32 sider (1802, roman) EMP2334 BD4:sp464
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
 Dramatik Lafontaine, A.: Naturens Datter (1803, dramatik)
 Bog Lafontaine, A.: Naaleøjet eller Sværmeriet, en moralsk Fortælling. Overs. ved N. F. Sørensen. ♦ 1803. 288 sider (1803, roman) EMP2337 BD4:sp464
originaltitel: Das Nadelöhr, 1794-1801
Detaljer
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Moralische Erzählungen, 3, 1794-1801.
 Bog Lafontaine, A.: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Overs. ved C.B. Hallager. ♦ 1803. 270 sider (1803, roman) EMP2335 BD4:sp464
originaltitel: Fedor und Marie, 1802
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
1803 Senere udgave: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Oversat af J.H. Mejer. ♦ Kiøbenhavn, Boghandler O. Hegelunds Forlag, 1803. 282 + [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
 Bog Lafontaine, August: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Oversat af J.H. Mejer. ♦ Kiøbenhavn, Boghandler O. Hegelunds Forlag, 1803. 282 + [1] sider (1803, roman) EMP2336 BD4:sp464 👓
Detaljer
oversat af Johan Herman Meier (1726-1804)
1803 1. udgave: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Overs. ved C.B. Hallager. ♦ 1803. 270 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [283]: Rettelser.
 url Fuld visning af den danske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Lafontaine, A.: Antonie eller Klosterløvtet. Et Sørgespil. Oversat af Carl Aug. Wilde. ♦ Kbh., 1804 (1804, dramatik) BD4:sp365
Detaljer
oversat af Carl August Wilde
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag med nyt titelblad:] Klosterløftet. ♦ Kbh., 1822. 162 sider.
 Bog Lafontaine, A.: Baron von Bergedorf eller Dydsprincipet. Fordansket ved T. R. Thiele. ♦ Schubothe, 1804. 360 sider. (Det daglige Liv eller saaledes gaaer det i Verden. En ny Samling Romaner og Fortællinger af Lafontaine. Deel 1) (1804, roman) EMP2338 BD4:sp464
originaltitel: Baron von Bergendorf, 1803
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
 Tekster Lafontaine, A.: Det daglige Liv (1804, tekster)
 Bog Lafontaine, A.: Edvard og Margarethe eller det menneskelige Liv i klart Spejl. Fordansket ved T. R. Thiele. ♦ Schubothe, 1804-05. Deel 1-2, 364 + 356 sider. (Det daglige Liv eller saaledes gaaer det i Verden. En ny Samling Romaner og Fortællinger af Lafontaine. Deel 2-3) (1804-05, roman) EMP2339 BD4:sp464
originaltitel: Eduard und Margarete, 1803
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
 Bog Lafontaine, A.: Portraitet eller Kjærlighed paa Prøve. Overs. af C. Monk. ♦ 1804. 50 sider (1804, roman) EMP2340 BD4:sp464
oversat af Knud Munch (1780-1857)
 Bog Lafontaine, A.: Skildringer af lykkelig og ulykkelig Kierlighed. Overs. af Hans Georg Nicolai Nyegaard. ♦ 1806. 374 sider. (Nyt Damebibliothek. Udg. af Hans Georg Nicolai Nyegaard. Deel 1) (1806, novelle(r)) EMP2341 BD4:sp463
originaltitel: Sittenspiegel für das weibliche Geschlecht. [Bind] 1, 1804
serietitel: Nyt Damebibliothek. Udg. af Hans Georg Nicolai Nyegaard, 1
Detaljer
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af udvalgte noveller fra: Sittenspiegel für das weibliche Geschlecht, 1, 1804.
 note til oversat titel Mere udkom ikke.
 note til oversat titel Også medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 464.
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til kammerherreinde M. Scheel.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af "Oversætteren"].
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, A.: Sandhed og Bedrag (1806, novelle(r))
[b] Lafontaine, A.: Den gode Kone eller: Saaledes forbedrer man en Mand (1806, novelle(r))
[c] Lafontaine, A.: Den gode Søn (1806, novelle(r))
[d] Lafontaine, A.: Den ulykkelige Caroline (1806, novelle(r))
[e] Lafontaine, A.: Følgerne af Utroskab (1806, novelle(r))
[f] Lafontaine, A.: Diogenes fra Sipone (1806, novelle(r))
[g] Lafontaine, A.: Elise Draper (1806, novelle(r))
[h] Lafontaine, A.: Det menneskelige Hjertes Svagheder. En Sand Tildragelse (1806, novelle(r))
[i] Lafontaine, A.: Ninon l'Enclos (1806, novelle(r))
[j] Lafontaine, A.: Den gode Datter (1806, novelle(r))
[k] Lafontaine, A.: Kierlighed paa Alperne. Taget af Privatbreve fra Herr * til * (1806, novelle(r))
[l] Lafontaine, A.: Skytsaanden (1806, novelle(r))
 Dramatik Lafontaine, Aug.: Troskab paa Prøve (1806, dramatik)
 Bog Lafontaine, A.: Arkadien. Et Malerie af det menneskelige Hjerte. ♦ 1807-08. Deel 1-2, 152 + 128 sider (1807-08, roman) EMP2342 BD4:sp464
originaltitel: Arkadien, 1807
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
oversat af Hans Henrik Hassler (1782-1829)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. del oversat af G.T. Bang, 2. del af H.H. Hassler.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster Lafontaine, A.: [indgår i antologien: Nytaars-Gave [g]] Brødrene. Af A. Lafointaine (1807, tekster) EMP 3
 Bog Lafontaine, A.: Forføreren eller Fader og Søn. Overs. af [K.] Andersen. ♦ 1807. 60 sider (1807, roman) EMP2343 BD4:sp464
Detaljer
oversat af uidentificeret
1802 1. udgave: Rouelle d'Agassau. En fransk Tildragelse i Begyndelsen af Revolutionen. Overs. af K. Andersen. ♦ 1802. 60 sider
 Tekster Lafontaine, August: [indgår i antologien: Nytaars-Gave [c]] Pigen paa Frierie. Af August Lafontaine (1807, tekster) EMP 3
 Bog Lafontaine, A.: Troskab. En Fortælling. Overs. af Andreas Leth [ie: Kr. Kristensen]. ♦ 1807. 105 sider (1807, roman) EMP2344 BD4:sp464
originaltitel: Die Treue, 1801
Detaljer
oversat af Kristen Kristensen, f 1777 (1777-1849)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Mährchen, Erzählungen und kleine Romane, 2, 1801.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 Bog Lafontaine, A.: Nanthild. En Fortælling. Overs. af J. Kragh Høst. ♦ Schubothe, 1810. 64 sider (1810, roman) EMP2345 BD4:sp464
originaltitel: ?
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
 Note (andet) Lamartellière: Menzikof og Dolgorucki (1811, dramatik)
af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Lafontaine, A.: De tvende Brude. Overs. af Kristiane Korn [ie: Koren]. ♦ 1812. Tre Dele, 727 sider [fortløbende paginering] (1812, roman) EMP2347 BD4:sp464
originaltitel: Die beiden Bräute, 1808
oversat af Christiane Koren (1764-1815)
 Bog Lafontaine, A.: Emma. Overs. af G. T. Bang. ♦ 1812. Deel 1-2, 344 + 324 sider (1812, roman) EMP2346 BD4:sp464
originaltitel: Emma, 1809
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), 1818.
 Bog Lafontaine, A.: Aurora. Roman. Overs. af G. T. Bang. ♦ 1814. 176 sider (1814, roman) EMP2348 BD4:sp464
originaltitel: ?
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
 Bog Lafontaine, A.: Raphael eller Det stille Liv. Overs. af [Joh.] Werfel. ♦ 1814. 318 sider (1814, roman) EMP2349 BD4:sp465
originaltitel: Raphael, 1809
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
 Dramatik Lafontaine, Aug.: [Theaterstykker [2b]] Naturens Datter. En Familieskildring i 3 Akter. Oversat af H[ans] C[hr.] Lund (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af H.C. Lund (1765-1846)
 Bog Lafontaine, A.: Blomsterne. En Fortælling. Overs. af G. T. Bang. ♦ 1816. 60 sider (1816, roman) EMP2350 BD4:sp465
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til oversat titel (Titeloplag), 1820.
 Note (andet) anonym: Familien Neubek eller det menneskelige Hjertes Forvildelse. Sidestykke til Familiehistorier af A. Lafontaine. Overs. af Joh. Werfel. ♦ 1816-17. Deel 1-2, 219 + 366 sider (1816, roman) EMP3078 BD4:sp481
originaltitel: Die Familie Neubeck, 1802
se også: Familiehistorier
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
 Bog Lafontaine, A.: Markedet. En Fortælling. Overs. af G. T. Bang. ♦ 1817. 170 sider (1817, roman) EMP2351 BD4:sp465
originaltitel: Der Jahrmarkt, 1810
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane und moralische Erzählungen, 10, 1810.
 Bog Lafontaine, A.: Wentzel Falk og hans Familie. Overs. af K. L. Rahbek. ♦ 1817-19. Bd. 1-3 (i 6 dele), (136 + 137) + (120 + 123) + 297 sider (1817-19, roman) EMP2352 BD4:sp465
originaltitel: Wenzel Falk, 1810
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 3, del 5-6, med forløbende paginering.
 Bog Lafontaine, A.: [indgår i antologien: Nyeste Bibliothek for Damer [b]] De tvende Elskere. En Fortælling (1818, novelle(r)) EMP1576
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til titel omslagstitel.
 Bog Lafontaine, A.: Albertine eller Prøvestenen for Mænd. ♦ 1818-21. Deel 1-2 (i fire afdelinger), (151 + 143) + 303 sider (1818-21, roman) EMP2353 BD4:sp465
originaltitel: Tinche, oder die Männerprobe, 1811
Detaljer
oversat af J.C. Riise (1794-1875)
oversat af F.M. Lange (1792-1845)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1 oversat af J.Chr. Riise. Del 2 oversat af F.M. Lange.
 note til oversat titel Del 2 med fortløbende paginering.
 Bog Lafontaine, A.: Edvard eller Maskeraden. Overs. af P. S. Martin. ♦ Kbh., 1818-19. Deel 1-3, 254 + 252 + 256 sider. (Nyeste Samling af Romaner. Samlet og udgiven af P.S. Martin, 1-3) (181819, roman) EMP2354 BD4:sp465
originaltitel: Eduard, 1809
serietitel: Nyeste Samling af Romaner. Samlet og udgiven af P.S. Martin, 1-03
Detaljer
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
kollaps Noter
 note om oplag Titeloplag, 1820.
 Bog Lafontaine, A.: Huset Bjørneborg eller Familietretten. Overs. af Sevel Bloch. ♦ 1819. Deel 1-2, 174 + 237 sider (1819, roman) EMP2355 BD4:sp465
originaltitel: Das Haus Bärburg, 1805
oversat af Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)
 Bog Lafontaine, A.: De to Venner. Overs. af P. S. Martin. ♦ Lyngbye, 1821. Deel 1-2, 224 + 230 sider (1821, roman) EMP2357 BD4:sp465
originaltitel: Die beiden Freunde, 1819
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog (andet) Falsen, Enevold: [Skrifter [1s361]] Idda. Drama i fem Acter. (Æmnet i dette Stykke er taget af Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg). Side 361-480 (1821, dramatik) BD4:sp166 👓
Detaljer
af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
1802 1. udgave: Idda. Drama i 5 Acter. (Æmnet til dette Stykke er taget af [Aug.] Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg.) Kbh., 1802
 Bog Lafontaine, A.: Sødskendene eller Angeren. Overs. af P. S. Martin. ♦ Lyngbye, 1821. Deel 1-2, 238 + 237 sider (1821, roman) EMP2356 BD4:sp465
originaltitel: Die Geschwister, 1819
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Lafontaine, August: [indgår i antologien: Morskabs-Blomster, [a]] Skovfogedhuset eller Førsterens Anelill' (1822, novelle(r)) EMP1579
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
 Bog Lafontaine, A.: Tobias Hoppe eller Borgersind og Familiekjærlighed. Overs. af P. S. Martin. ♦ Lyngby, 1822. Deel 1-3, 240 + 248 + 240 sider (1822, roman) EMP2358 BD4:sp465
originaltitel: Bürgersinn und Familienleben, 1812
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Lafontaine, A.: Ida von Kiburg eller Tilskikkelsen. Overs. af P. S. Martin. ♦ 1823. 285 sider (1823, roman) EMP2359 BD4:sp465
originaltitel: Ida von Kiburg, 1816
Detaljer
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lafontaine, A.: Præstegaarden ved Søen. Overs. ved S. Petersen [ie: P.S. Martin]. ♦ 1824-25. Deel 1-3, 230 + 230 + 254 sider (1824-25, roman) EMP2360 BD4:sp465
originaltitel: Die Pfarre am See, 1816
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Lafontaine, A.: Agathe eller Gravhvælvingen. Overs. ved P. Thortsen. ♦ 1826. Deel 1-3, 254 + 240 + 252 sider (1826, roman) EMP2361 BD4:sp465
originaltitel: Agathe, 1817
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
 Bog Lafontaine, A.: Huusfaderen eller: Hvor her elskes! og hvorfor? Overs. ved P. S. Martin. ♦ 1826. Deel 1-3, 244 + 240 + 232 sider (1826, roman) EMP2362 BD4:sp465
originaltitel: Der Hausvater, 1810
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Lafontaine, A.: Skjebnens Veie. Roman. Overs. af H. P. Møller [ie: P.S. Martin]. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 222 + 236 sider (1826-27, roman) EMP2363 BD4:sp465
originaltitel: Die Wege des Schicksals, 1820
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Lafontaine, Aug.: Isidora eller Skovhytten. Romantisk Fortælling. Overs. af S. P. Hansen. ♦ 1828. Deel 1-2, 216 + 232 sider (1828, roman) EMP2364 BD4:sp465
originaltitel: Isidore, 1817
oversat af uidentificeret
 Bog Lafontaine, A.: Reinhold eller Den hemmelige Opdragelse. Overs. af H. G. Møller. ♦ 1828. Deel 1-3, 226 + 226 + 236 sider (1828, roman) EMP2365 BD4:sp465
originaltitel: Reinhold von Welsenstein, 1818
oversat af H.G. Møller
 Bog Lafontaine, Aug.: Nyeste smaa Romaner og moralske Fortællinger. Overs. af H. C. F. Frederiksen. ♦ 1833. 62 + 46 sider (1833, novelle(r)) EMP2366
Detaljer
oversat af H.C.F. Frederiksen
kollaps Noter
 note til oversat titel Rummer to noveller med separat paginering. Titelblad til de enkelte noveller mangler i Det kgl. Biblioteks eksemplar.
 Bog Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Historisk Roman. Ved A. C. Birch. ♦ 1835. 318 sider (1835, roman) EMP2367
Detaljer
oversat af A.C. Birch
1800 i: Moralske Fortællinger [4] 1. udgave: Aristomenes og Gorgus
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale.
 Bog Lafontaine, August: [indgår i: Tre Noveller [c]] Fordommens Styrke (1842, novelle(r)) EMP1738
 Trykt i periodicum Lafontaine, A.: Et Trekløver. Fortælling af A. Lafontaine. Oversat af C. J. (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 33 (19-5-1889), side 394.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lafontaine, August: Troskab paa Prøveeller Fejltagelserne, Lystspil i 1 Akt af A.H.J. Lafontaine. Oversat af H.G. Nyegaard
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
(premiere 11-01-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Lafontaine, August: Naturens DatterEn Familieskildring i tre Acter af August Lafontaine, oversat af H. C. Lund
oversat af H.C. Lund (1765-1846)
(premiere 1825 af Görbing Frank)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden