Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Heinrich Spieß (1755-1799)

Sprog: tysk
(henvisning) Spiesz, C. H.

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Spieß, C.H.]: General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i fire Acter. Oversat af det Tydske. ♦ Kiøbenhavn, Paa Sønnichsens Forlag, 1788. 111 sider. (Trykkeri: Trykt hos Directeur P.M. Høfffner) (1788, dramatik) BD4:sp370
originaltitel: General Schlenzheim und seine Familie, 1785
Detaljer
oversat af Anonym
1788 i: Nye Samling af Skuespil [2b] Senere udgave: General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i 4 Acter. Oversat af det Tydske
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym [Spieß, C.H.]: [Nye Samling af Skuespil [2b]] General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i 4 Acter. Oversat af det Tydske (1788, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
oversat af Anonym
1788 1. udgave: General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i fire Acter. Oversat af det Tydske. ♦ Kiøbenhavn, Paa Sønnichsens Forlag, 1788. 111 sider. (Trykkeri: Trykt hos Directeur P.M. Høfffner)
 Bog Spies, Ch. H.: Den lille Peter. En Spøgelse-Historie fra det trettende Aarhundrede. Overs. ved C. H. [ie: Joh.Chr. Hedegaard] efter den anden forbedrede Udgave. ♦ 1796. Deel 1-2, 392 sider (fortløbende pagineret) (1796, roman) EMP2813 BD4:sp471
originaltitel: Das Petermännchen, 1791-92
Detaljer
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 Bog Spiesz, K. H.: Vanvittige Personers Biographier. Overs. af C. H. [ie: Joh.Chr. Hedegaard]. 1798-99. [Bind 1-2], 308 + 362 sider (1798-99, roman) EMP2814 BD4:sp472
originaltitel: Biographien der Wahnsinningen, 1795-96
Detaljer
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 består af Hefte 1-3, Andet og sidste Bd. Hefte 1-2.
 note til oversat titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Indhold, bind 1: Joseph Karl. Cathrine P***. Wilhelm M***r og Lotte W***g. Greven af L***. Hans K***, Bonde i M***. Amalie F***.
 note til oversat titel Indhold, bind 2: Maria A***r. Karoline G*** v. H***. Frederich M***r og hans Familie. Esther L***. Franz L***r. Hugo og Kleta, eller den forsteenede Brudeseng. Sophie G***. Konrad G***.
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 4, på: Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 Bog Spiesz, C. H.: Kirkens Band, eller Munkenes Ondskab og Magt. En Ridderhistorie fra Kortogenes Tider. Overs. ved Thom. Rud. Thiele. ♦ [omkring 1800]. 46 sider (1800, novelle(r)) EMP2815
originaltitel: ?
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
 Bog Spiesz, K. H.: Smaafortællinger og virkelige Historier. ♦ 1800-05. Bind [1]-2, 218 + 320 sider (1800-05, novelle(r)) EMP2816 BD4:sp472
originaltitel: Kleine Erzählungen und Geschichten, 1797
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte fortællinger fra samlingen: Kleine Erzählungen und Geschichten, 1797.
 note til oversat titel Bind 1 ved Joh. Christ. Hedegaard.
 note til oversat titel Bind 2 ved Jørgen Borch og Poul Poulsen.
 note til oversat titel Nyt oplag 1825, med titel: Fortællinger.
 note til oversat titel Nyt oplag 1825 har i bind 1, 2 upaginerede sider med: Forerindring [om oversættersættelsen, signeret J.C.H.].
kollaps Indhold

[1a] Spiesz, K. H.: Bjerggejsterne. En sandfærdig Historie (1800, novelle(r))
originaltitel: Die Berggeister, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)
[1b] Spiesz, K. H.: Halvfemsindstyve Aars Lidelser. En sandfærdig Historie (1800, novelle(r))
originaltitel: Neunzigjähriges Leiden, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)
[1c] Spiesz, K. H.: Dørvogtere ved Helvedes Port. En Etc. [ie: Sandfærdig historie] (1800, novelle(r))
originaltitel: Der Thorwärter an der Höllenpforte, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)
[2a] Spiesz, K. H.: Oswald og Mathilde. En Tildragelse fra Middelalderen (1805, dramatik)
originaltitel: Oswald und Mathilde, 1797
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
[2b] Spiesz, K. H.: De skrækkelige Følger af en ringe, ubetydelig Letsindighed. Unge, uskyldige Piger til Eftertænkning og Advarsel (1805, novelle(r))
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
1804 1. udgave: Skrækkelige Følger af en lille Letsindighed. Til Advarsel for alle uskyldige Piger. Overs. af J. Werfel. ♦ 1804. 70 sider
[2c] Spiesz, K. H.: Giovani Liobetti. Et ondskabsfuldt Menneske uden Lige. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)
[2d] Spiesz, K. H.: Den ulykkelige Venzel. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)
[2e] Spiesz, K. H.: Hannes Bryllup. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)
 Bog Spiesz, K. H.: Heglekræmmeren. En meget forunderlig og dog gandske naturlig Historie. Overs. af Jørgen Borch. ♦ Kbh., 1801, 204 sider (1801, roman) EMP2817 BD4:sp472
originaltitel: Der Mäusefallen - und Heckelkrämer, 1792
Detaljer
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)
kollaps Noter
 note til oversat titel (Titeloplag), 1825. Titelblad anfører: Savoyardsønnen eller Heglekræmmeren. En Fortælling.
 henvisning til udenlandsk forfatter se også [Friedrich, Karl, pseudonym for Karl Friedrich Richter:] De tvende Marilloer... Sidestykke til Heglekræmmeren af Spies. 1814. Richter, Karl Friedrich (tysk)
 Bog Spiesz, K. H.: Mine Reiser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Overs. af L. A. Hjorth. ♦ 1802-03. Bd. 1-4, 175 + 196 + 212 + 172 sider (1802-03, roman) EMP2818 BD4:sp472
originaltitel: Meine Reisen durch die Höhlen des Unglücks und Gemächer des Jammers, 1796
Detaljer
oversat af Lorentz Andreas Hjorth (1778-1838)
1807 Senere udgave: Udvalgte Fortællinger. Overs. ved L. A. Hjorth. For det meeste uddragne af Mine Rejser igiennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. ♦ 1807. Deel 1-3, 212 + 172 + 164 sider
1836 Senere udgave: Vandringer giennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Efter den nyeste Udgave ved H.S. Møller [ie: Jens Lor. Beeken]. 1836. 252 sider
 Bog Spiesz, K. H.: De tolv sovende Jomfruer. En Spøgelseshistorie. ♦ 1803. Deel 1-3, 296 + 227 + 212 sider (1803, roman) EMP2819 BD4:sp472
originaltitel: Die zwölf schlafenden Jungfrauen, 1794-96
Detaljer
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2 oversat ved Wilhelm Adolf Tranch. Del 3 oversat ved [Niels Frederik] Sørensen.
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Universitäts- und StadtBibliothek Köln
 Note (fejlagtig tillagt) Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider (1804, roman) EMP2829 BD4:sp472
originaltitel: Biographien der Kindermörder, 1790
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Lorentz Andreas Hjorth (1778-1838)
1807 i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Børnemorderes Biografier
kollaps Noter
 note til titel Udgivet under Spiess' navn, men er ikke af denne.
 note til oversat titel Også udgivet som: Udvalgte Fortællinger. Deel 3. 1807.
 note om oplag Titeloplag, 1822, med titlen: Ulykkelige Børnemorderes Biografier.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] anonym: Charlotte A* fra F* (1804, roman)
originaltitel: Lottchen A* aus F*, 1790
af anonym tysk (sprog: tysk)
[b] anonym: Sognefogeden i S* ved Torg** (1804, roman)
originaltitel: Der Dorfrichter in S* bey Torg*. (Ums Jahr 1769), 1790
af anonym tysk (sprog: tysk)
[c] anonym: Den skjønne Møllerdatter. (Fra Aaret 1784) (1804, roman)
originaltitel: Die schöne Müllerstochter. (Ums Jahr 1784), 1790
af anonym tysk (sprog: tysk)
[d] anonym: Ludvig R*. (Et Fragment) (1804, roman)
originaltitel: Ludwig R*. Ein Fragment, 1790
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog Spiesz, K. H.: Jacob v. Buchensteins Luner. Arve-, Lehns- og Jurisdictionsherre til Ober-, Middel- og Underbuchenstein, Levnet og Bedrivter. Overs. ved P. S. Martin. ♦ 1804. Bd. 1-3, 316 + 262 + 280 sider (1804, roman) EMP2820 BD4:sp472
originaltitel: Jakob von Buchenstein, 1796-98
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Dramatik Spiesz, Chr. Heinr.: Oswald og Mathilde (1804, dramatik)
 Bog Spiesz, C. H.: Skrækkelige Følger af en lille Letsindighed. Til Advarsel for alle uskyldige Piger. Overs. af J. Werfel. ♦ 1804. 70 sider (1804, novelle(r)) EMP2821
originaltitel: Die schrecklichen Folgen eines kleinen unbedeutenden Leichtsinnes, 1797
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1805 i: Smaafortællinger og virkelige Historier [2b] Senere udgave: De skrækkelige Følger af en ringe, ubetydelig Letsindighed. Unge, uskyldige Piger til Eftertænkning og Advarsel
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Erzählungen und Geschichten.
 Bog Spiesz, K. H.: De tolv sovende Ynglinge. En Spøgelses-Historie, Sidestykke til de tolv sovende Jomfruer. Overs. ved E. Hesselberg. ♦ 1806. Deel 1-2, 160 + 171 sider (1806, roman) EMP2822 BD4:sp472
originaltitel: Die zwölf schlafenden Jünglinge, 1797
oversat af Engelbrecht Hesselberg (1777-1806)
 Bog Spiess: [indgår i antologien: Det menneskelige Hjertes Forvildelser [e]] Den frygtelige lille Mand (1806, novelle(r)) EMP1573
 Bog Spiess: [indgår i antologien: Det menneskelige Hjertes Forvildelser [d]] Henrich R***. Røver og Morder, eller skrækkelige Følger af ubetænksom Forlovelse (1806, novelle(r)) EMP1573
 Note (fejlagtig tillagt) Spiesz, J. H. [ikke C.H. Spieß, men anonym]: Kunigunde. Dobbelt Mordbrænderinde af Skinsyge. Af J. H. Spiess. Overs. ved Fr. Møller. ♦ 1807. 15 sider (1807, novelle(r)) EMP2830 BD4:sp472
originaltitel: Kunigunde Albertine Tenzel, 1804
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kriminalgeschichten voller Abenteuer und Wunder und doch streng der Wahrheit getreu, bind 3.
 url Fuld visnig af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Spiesz, K. H.: Udvalgte Fortællinger. Overs. ved L. A. Hjorth. For det meeste uddragne af Mine Rejser igiennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. ♦ 1807. Deel 1-3, 212 + 172 + 164 sider (1807, novelle(r)) EMP2823 BD4:sp472
Detaljer
oversat af Lorentz Andreas Hjorth (1778-1838)
1802-03 1. udgave: Mine Reiser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Overs. af L. A. Hjorth. ♦ 1802-03. Bd. 1-4, 175 + 196 + 212 + 172 sider
kollaps Indhold

[1a] Spiesz, K. H.: Vilhelm L*, Tyv, Vildttyv, Røver og Morder (1807, novelle(r))
[1b] Spiesz, K. H.: Ulykkelige Følger af en eneste Løgn (1807, novelle(r))
[2a] Spiesz, K. H.: Friderich H* leed to gange gruesom Straf, og blev uskyldig henrettet (1807, novelle(r))
[2b] Spiesz, K. H.: Den ulykkelige catholske Præst og hans Elskede (1807, novelle(r))
[3] Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: Børnemorderes Biografier (1807, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
1804 1. udgave: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind er identisk med den selvstændige udgivelse fra 1804, udgivet i Spiess' navn, men ikke af ham.
 Bog Spiesz, K. H.: Georg von Hohenstaufen eller den Gamle Overalt og Ingensteds. Oversættelsen giennemseet og rettet ved A. C. Alstrup. ♦ 1810. Deel 1 eller første Aarhundrede, 228 sider (1810, roman) EMP2824 BD4:sp472
originaltitel: Der alte Überall und Nirgends, 1792
Detaljer
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forerindring [signeret A.C.A. (Bogen er oversat af stud.theol. N.F. Sørensen)].
 Note (andet) anonym [Richter, Karl Friedrich]: De tvende Marilloer. En italiensk Historie. Sidestykke til Heglekræmmeren af Spies. Overs. ved Andreas Leth [ie: Kr. Kristensen]. ♦ 1814. 222 sider (1814, roman) EMP2666 BD4:sp481
originaltitel: Die beyden Marillo's, 1800
af Karl Friedrich Richter (1776-1838, sprog: tysk)
oversat af Kristen Kristensen, f 1777 (1777-1849)
 Bog Spiesz, K. H.: Selvmorderes Biographier. Fordanskede ved J. Borch. ♦ 1818. Hefte 1-2, 84 + 52 sider (1818, roman) EMP2825 BD4:sp472
originaltitel: Biographien der Selbstmörder, 1785
Detaljer
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold, hefte 1, Selvmordere af Kierlighed: Sophie L*. Karoline von L*n. Princesse Sophie af ... Lise og Jakob. Pater Hyacinth. Johanne og Ubaldus.
 note til oversat titel Indhold, hefte 2: [1] Frue F. En Selvmorderinde af Armod. [2] Major L*. En Selvmorder af Ærgjerrighed. (Et Vink tillige i Henseende til Opdragelsen). [3] Karl og Kathrine. Et Par ulykkelige Elskende.
 Bog Spiesz, K. H.: Vandringer giennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Efter den nyeste Udgave ved H.S. Møller [ie: Jens Lor. Beeken]. 1836. 252 sider (1836, roman) EMP2826 BDsupp:sp824
Detaljer
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
1802-03 1. udgave: Mine Reiser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Overs. af L. A. Hjorth. ♦ 1802-03. Bd. 1-4, 175 + 196 + 212 + 172 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Fortale [signeret H.S.M. (om oversættelsen)].
 Bog Spiesz, K. H.: Løveridderne. En Historie fra det trettende Aarhundrede. Oversat af A. Schmidt. ♦ A. Schmidt, 1838. Deel 1-4, 248 + 264 + 166 + 131 sider (1838, roman) EMP2827 BDsupp:sp824
originaltitel: Die Löwenritter, 1794-96
Detaljer
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hæfter 1838-39.
 Bog Spiesz: Marietaarnet. Romantisk Fortælling fra Riddertiden, om hvorledes en ung Pige af en grusom Fader blev levende indmuret i et Taarn, hvorfra hun dog blev reddet og gjengivet Livet og sin trofaste Elsker. ♦ 1865. 47 sider (1865, roman) EMP2828
originaltitel: Der Mariaturm, 1797

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Spiess, Christian Heinrich: General Schlenzheim og hans Familie
Komedie i 3 Akter af Spiesz. Oversat af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 14-02-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden