Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Amédée Achard (1814-1875)

Sprog: fransk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Achard, A.: Den gamle Diplomat eller Hund og Kat. Oversat af P. Mariager. ♦ Jordan, 1853 (1853, roman) EMP3712
oversat af P. Mariager (1827-1894)
 Bog Achard, A.: Dandserinden. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ 1855. 272 sider (1855, roman) EMP3713
originaltitel: La robe de Nessus, 1855
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1911 Senere udgave: Danserinden. ♦ Universalforlaget, 1911. 160 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Flyveposten 13-6-1855, note side 2: Til vore udenbyes Abonnenter vil i disse Dage med Pakkeposten blive afsenddt Resten af Romanen "Danserinden" de 23 første Ark af Romanen "Bianca Capello", ialt 26 Ark.
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Flyveposten fra 22-1-1855 til medio juni 1855.
 Bog Achard, Amadæus: Adonis eller Falkejægerens Søn. Roman. Morgenpostens Feuilleton. ♦ 1857-58. Deel 1-3, 231 + 176 + 204 sider (1858, roman) EMP3714
originaltitel: ?
del af: Morgenposten
oversat af Anonym
 Bog Achard, A.: Maurice de Tieuil. Fortælling. Overs. af P. B. Blicher. ♦ 1859. 323 sider (1859, roman) EMP3715
originaltitel: Maurice de Treuil, 1857
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog Achard, A.: Det stille Vand. Efter det Franske ved J. C. Magnus. ♦ 1860. 124 sider (1860, roman) EMP3716
originaltitel: L'Eau qui dort, 1860
Detaljer
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
1909 Senere udgave: Det stille Vand. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1909. 93 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les filles de Jephté, 1860.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Achard, Amédée: To Noveller. 1. Koral-Armbaandet. 2. Daniel. ♦ 1861. 183 sider (1861, novelle(r)) EMP3719
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1] Achard, Amédée: Koral-Armbaandet (1861, novelle(r))
originaltitel: Le bracelet de corail, 1858
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les femmes honnêtes, 1858.
[2] Achard, Amédée: Daniel (1861, novelle(r))
originaltitel: Daniel, 1858
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les femmes honnêtes, 1858.
 Bog Achard, Amédée: Familien Guillemot. ♦ Chr. Steen & Søn, 1861. 262 sider. Pris: 1 Rd. 40 Sk. (1861, roman) EMP3717
originaltitel: La famille Guillemot, 1860
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 144 (24-6-1861) til No. 169 (23-7-1861). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Achard, A.: Millionairen. Roman. ♦ 1861. Deel [1]-2, 212 + 208 sider (1861, roman) EMP3718
originaltitel: Les misères d'un millionaire, 1861
oversat af Anonym
 Bog Achard, Amedée: [indgår i antologien: Alswitha og Miss Tempête [b]] Miss Tempête (1861, roman) EMP 57
originaltitel: Miss Tempête, 1860
del af: Berlingske Tidende
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, tome XXX, 1-11-1860, side 65-125.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 33 (8-2-1861) til No. 42 (19-2-1861). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Fyens Stiftstidende fra 25-6-1886 til 6-7-1886 i 10 afsnit. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Achard, Amédée: To Noveller. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1862. 236 sider (1862, roman) EMP3720
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Indhold

[a] Achard, Amédée: Tegnelærerinden (1862, roman)
originaltitel: La maîtresse de dessin, 1859
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les vocations, 1859.
[b] Achard, Amédée: Frøken du Rosier (1862, roman)
originaltitel: Mlle du Rosier, 1858
oversat af Pseudonym og undersøges
1868 Senere udgave: Alexandrine du Rosier. Novelle. ♦ 1868. 144 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les femmes honnêtes, 1858.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 30-6-1871, oversat af S.E.
 url Fuld visning af oversættelsen til Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Achard, A.: Kongens Jagt. "Dags-Telegrafen"s Feuilleton. ♦ 1865-66. Del 1-2, 563 + 544 sider (1866, roman) EMP3721
originaltitel: La chasse royal, 1850
del af: Dags-Telegraphen
oversat af Anonym
 Bog Achard, A.: Alexandrine du Rosier. Novelle. ♦ 1868. 144 sider (1868, roman) EMP3722
Detaljer
oversat af Anonym
1862 indgår i: To Noveller [b] 1. udgave: Frøken du Rosier
 Bog Achard, Amédée: [indgår i antologien: Franske Fortællinger [c]] Det er Guld, som er Guld værdt (1868, novelle(r)) EMP3701
 Bog Achard, Amédée: I Lænker. Af Amédée Achard. ("Dags-Avisen"s Feuilleton). ♦ Kjøbenhavn, [Dags-Avisen], 1869. 174 sider (1869, roman) 👓
originaltitel: Les chaînes de fer, 1867
del af: Dags-Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Constitutionnel, fra 15-2-1867 til 19-5-1867. Udgivet i bogform 1867.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dags-Avisen fra No. 15 (3-11-1869) til No. 61 (29-12-1869), [uafsluttet, sidste side: 174].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Achard, Amédée: Hr. de la Guerche. Eventyr under Trediveaarskrigen. Historisk Roman af Amédée Achard, Forfatter til "Adonis eller Falkejægerens Søn" og "Kongens Jagt". "Dagens Nyheders" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, N.G. Calbergs Bogtrykkeri, 1871. 1.-4. Del, 241 + 213 + 210 + 278 sider (1871, roman) EMP3723 👓
originaltitel: Les coups d'épée de M. de la Guerche, 1863
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 12-6-1871 til 23-10-1871.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Achard, Amedée: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3n]] To Døgn i Sedan. Efter Amedée Achard: "Récits d'un soldat" i "Revue des deux mondes". Forkortet af E. F. (1872) EMP 83
 Bog Achard: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [4d]] Madeleine. Efter Achard: L'alerte. Revue des deux mondes, 1871. Overs. og forkortet af E. F. (1872, novelle(r)) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Trykt i periodicum Achard, Amédée: Greven af Villerglé (1873, novelle(r))
originaltitel: Pierre de Villerglé, 1858
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 25-11-1873 til 13-12-1873.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst, starter side 90, på: Link til ekstern webside InLibroVeritas
 Bog Achard, Amédée: Belle-Rose eller Man kan, hvad man vil. "Dagens Nyheder"s Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, C.V. Rantzau & Komp.s Bogtrykkeri, 1874. 1.-4. Del, ? + ? + ? + 219 sider (1874, roman)
originaltitel: Belle-Rose, 1847
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 19-9-1874 til 26-1-1875.
 url Fuld visning af den franske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum Achard, Amédée: Høit Sigte (1874, roman)
originaltitel: Roche-Blanche, 1848
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 5-3-1874 til 9-4-1874.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Achard, Amedée: Under Laas og Lukke. Af Amedée Achard (1875, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le livre à serrure, 1875
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, 15-5-1875 .Udgivet i bogform sammen med 2 andre noveller, 1876.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 28-6-1875 til 8-7-1875 i 10 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Achard, A.: Lidt Romantik. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1890. 29 sider (1890, novelle(r)) EMP3724
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
oversat af Anonym
 Bog Achard, Amédée: Det stille Vand. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1909. 93 sider (1909, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: Det stille Vand. Efter det Franske ved J. C. Magnus. ♦ 1860. 124 sider
 Bog Achard, Amédée: Danserinden. ♦ Universalforlaget, 1911. 160 sider. Pris: kr. 0,75 (1911, roman)
Detaljer
1855 1. udgave: Dandserinden. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ 1855. 272 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Achard, Amédée: Vildsvinet fra Ardennerne
Farce i 1 Akt af Amédée Achard. Oversat af N.J. Berendsen
oversat af uidentificeret
(premiere 10-03-1883 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden