Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856)

Sprog: tysk
Hell, Theodor (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (bearbejdelse) Carmouche, Poujol d. Æ og Boirié: [Nyeste Samling af Skuespil [2c]] De to Galeislaver eller Møllen ved St. Aldervon. Drama i 3 Acter med Chor og Dands af Carmouche, Poujol og Boirié. Oversat [af Julius Liebe] efter Theodor Hells Bearbeidelse af den franske Original (1825, dramatik) BD4:sp302
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Alphonse-André-Véran Poujol (sprog: fransk)
af Eugène Cantiran de Boirie (1785-1857, sprog: fransk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
 Bog (bearbejdelse) anonym [Scribe og Varner, Ant. Franç.]: Fornuftgivtermaalet. Lystspil i 3 Acter, efter F.A. v. Kurländers og Theodor Hells tydske Bearbeidelser af: Le mariage de raison, ved Elisa Thomsen. [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 31) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:031
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
bearbejdelse: Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
oversat af Elisa Thomsen (1807-1873)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse)De to Galejslavereller Møllen ved St. Aldervon, Drama i 3 Akter med Kor og Dans af Cantiran de Boirie, Carmouche og Poujol d.æ. (Les deux forçats, ou La meunière du Puy-de-Dôme), oversat, efter Th. Hells Bearbejdelse, af Jul. Liebe, Musiken af Ludv. Zinck, Dansen ...
af Eugène Cantiran de Boirie (1785-1857, sprog: fransk)
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Alphonse-André-Véran Poujol (sprog: fransk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 30-09-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(bearbejdelse)FornuftgiftermaaletLystspil i 3 Akter af Scribe og Varner (Le mariage de raison), oversat efter Kurländers og Th. Hells Bearbejdelse af Johanne Elisa Thomsen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
bearbejdelse af Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
oversat af Elisa Thomsen (1807-1873)
(premiere 11-12-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden