Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A. F. Varner (1790-1854)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Scribe og Varner, Ant. Franç.]: Fornuftgivtermaalet. Lystspil i 3 Acter, efter F.A. v. Kurländers og Theodor Hells tydske Bearbeidelser af: Le mariage de raison, ved Elisa Thomsen. [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 31) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:031
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
bearbejdelse: Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
bearbejdelse: Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)
oversat af Elisa Thomsen (1807-1873)
 Dramatik Scribe, Eug. og Varner: For evig! eller Medicin mod en Elskovsruus! Lystspil i to Acter af Scibe og Varner. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 17 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 51) (1833, dramatik) BDsupp:sp798 👓
originaltitel: ?
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:051
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
 Dramatik Scribe, Eug. og Varner: Den skjønneste Dag i Livet. Vaudeville i to Acter, efter Scribe og Varner, af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 30 Decbr. 1832. ♦ Kjøbenhavn, faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 52 sider (1833, dramatik) BDsupp:sp798
originaltitel: Le plus beau jour de la vie, 1825
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 Dramatik Scribe, Eug. og Varner: De to Ægtemænd. [Overs. af Chr. N. Rosenkilde]. Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 68) (1835, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:068
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
 Dramatik Scribe, Eug. og (Ant. François) Varner: Jeannette og Jeanneton. Lystspil i 2 Acter af Scribe og Varner. Overs. ♦ Stinck, 1850 (1850, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Varner, A. F.: Fornuftgiftermaalet
Lystspil i 3 Akter af Scribe og Varner (Le mariage de raison), oversat efter Kurländers og Th. Hells Bearbejdelse af Johanne Elisa Thomsen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
bearbejdelse af Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
bearbejdelse af Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)
oversat af Elisa Thomsen (1807-1873)
(premiere 11-12-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Varner, A. F.: Kunstnerliv
eller Den ene Arbejdet, den anden Lønnen, Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou. [Idéen efter Scribe, Dupin og Varners »La mansarde des artistes«, se ogsaa Et Kvistkammer]
af Thomas Overskou (1798-1873)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40)
Varner, A. F.: Den skønneste Dag i Livet
Vaudeville i 2 Akter af Scribe og Varner, frit oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 30-12-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Varner, A. F.: For evig!
eller Medicin mod en Elskovsrus, Lystspil i 2 Akter af Scribe og Varner, oversat af Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 14-12-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
Varner, A. F.: Sollicitanten, Hr. Felix Fortunatus Borre
Komedie [fra 1834-35: Sollicitanten, Lystspil] i 1 Akt af Scribe, Ymbert og Varner, frit oversat af Fr. Fabricius
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jacques-Gilbert Ymbert (1786-1846, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
af Charles Gaspard Delestre Poirson (1790-1859, sprog: fransk)
oversat af Frederik Fabricius (1789-1873)
(premiere 20-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
Varner, A. F.: De to Ægtemænd
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Varner. Oversat af C.N. Rosenkilde
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
(premiere 11-05-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Varner, A. F.: Oldingens unge Kone
Vaudeville i 1 Akt af Scribe og Varner. Oversat og indrettet af Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 06-06-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Varner, A. F.: Jeannette og Jeanneton
Lystspil i 2 Akter af Scribe og Varner. Oversat af J. Davidsen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 22-05-1850 på Casino)
Varner, A. F.: Et Kvistkammer
eller Det første Skridt paa Kunstens Bane. Lystspil i 1 Akt af Scribe, Dupin og Varner [se ogsaa: Kunstnerliv]. Oversat af Anton Smith
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
oversat af Anthon Smidth (1809-1868)
(premiere 01-02-1858 på Casino)
Varner, A. F.: Jocrisse og hans Søster
Farce med Sang i 1 Akt af Varner og Duvert. Oversat af A. Zinck
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
(premiere 02-03-1870 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden