Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Birch-Pfeiffer, Charlotte: Tante Cathrine. En Fortælling. Overs. ♦ Frederikshavn, Vogelius, 1857. 60 sider (1847, roman) EMP1707
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Birch-Pfeiffer, Charlotte: [indgår i antologien: Pepina [i]] Om den Skat som Bonden fandt (s.a., novelle(r)) EMP 42
 Bog Birch-Pfeiffer, Charlotte: [Blandede Fortællinger og Digte [6i]] En Historie om Bonden, som fandt Skatten (1855, novelle(r)) EMP 38
oversat af Anonym
 Bog Birch-Pfeiffer, Charlotte: [Morskabslæsning for Hvermand [4g]] En Historie om Bonden, som fandt Skatten (1855, novelle(r)) EMP 41
oversat af Anonym
 Bog (bearbejdelse) anonym: En lille Hex. Folkecomedie i 5 Akter med Sange. Overs. af A. Recke [og P. Aalborg]. ♦ Levy, 1858 (1858, dramatik)
originaltitel: La petite Fadette, 1849
originaltitel: Die Grille
Detaljer
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
oversat af P. Aalborg
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter en anonym [Charlotte Birch-Pfeifers] tysk bearbejdelse af George Sands roman: La petite Fadette, 1849.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik anonym: Et Vaisenhuusbarn. Folkecomedie med Sang i 4 A. Efter en fri Bearb. af Romanen "Jane Eyre". ♦ Philipsen, 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
baseret på værk af Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Dramatik anonym [Birch-Pfeiffer, Charlotte]: En ung Piges Roman. Lystspil med Sange i 5 Acter, frit bearbeidet [efter "Ein Kind des Glücks, ved Hans Peter Holst] efter et fremmed Manuscript. Tilhører Folketheatrets Repertoire. ♦ Levy [overgik til Gandrup], 1860. 112 sider (1860, dramatik)
originaltitel: Ein Kind des Glückes
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 medtaget under anonyme danske skuespil.
 Bog Birch-Pfeiffer, C.: Søsterkjærlighed. Roman. Overs. af Candidat Petersen. ♦ 1870. Deel 1-2 , 216 + 290 sider (1870, roman) EMP1708
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af uidentificeret
1880 Senere udgave: Systerkärlek. Roman. Öfversatt af C. T. ♦ J. Christense, 1880. 1-2 delen
 Bog Birch-Pfeiffer, C.: Søsterkjærlighed. ♦ Christiania, 1874. 225 + 300 sider (1874, roman) EMP1708
 Bog Birch-Pfeiffer, C.: Systerkärlek. Roman. Öfversatt af C. T. ♦ J. Christense, 1880. 1-2 delen (1880, roman)
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1870 1. udgave: Søsterkjærlighed. Roman. Overs. af Candidat Petersen. ♦ 1870. Deel 1-2 , 216 + 290 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse) Et Vajsenhusbarn
Folkekomedie i 4 Akter, fri Bearbejdelse af Charlotte Birch-Pfeiffer, ved H.P. Holst. Musiken tildéls af C.C. Møller
[Paa Dagmarteatret under Titlen:] Vajsenhusbarnet
[På Østerbros Teater under titlen:] Jane Eyre eller Vajsenhusbarnet
andet af Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 18-11-1859 på Folketeatret)
Birch-Pfeiffer, Charlotte: En ung Piges Roman
Lystspil med Sange i 5 Akter, frit bearbejdet efter Charlotte Birch-Pfeiffer, af H.P. Holst, fra 12. Opførelse under Titlen: Et Lykkens Skødebarn
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 09-11-1860 på Folketeatret)
(bearbejdelse) I fremmed Jordbund
Folkekomedie i 5 Akter efter Charlotte Birch-Pfeiffer (en Dramatiseing af B. Auerbachs Roman »Die Frau Professorin«). Oversat af Herman Bang, Sangene af H.R. Hunderup
andet af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
oversat af Herman Bang (1857-1912)
sange af H.R. Hunderup (1857-1902)
(premiere 07-09-1880 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden