Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Aurore Dudevant (1804-1876)

Sprog: fransk
Sand, George (pseudonym)

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Dansk elektronisk tidsskrift George Sand
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Sand, George: Noveller. Udg. af A. P. Liunge. ♦ 1837. [Bind I]-III, 220 + 328 + 328 sider (1837, roman) EMP3971 BDsupp:sp831
Detaljer
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kun bind 2 findes på Det kongelige Bibliotek.
kollaps Indhold

[1] Sand, George: Leone Leoni. 220 sider (1837, roman)
originaltitel: Leone Leoni, 1834
1838 Senere udgave: Leone Leoni. Novelle. ♦ 1838. 220 sider
kollaps Noter
 note til titel Titel og sidetal ifølge annonce i Adresseavisen 12-4-1837.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2] Sand, George: André. Novelle. 328 sider (1837, roman)
originaltitel: André, 1835
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3a] Sand, George: Simon Féline (1837, roman)
originaltitel: Simon, 1836
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3b] Sand, George: Metella (1837, roman)
originaltitel: Metella, 1834
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Romans et nouvelles, 1834.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Sand, George: Valentine. Fra det Franske ved J. R. Reisersen. ♦ 1837. Deel 1-2, 263 + 272 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 7-8) (1837, roman) EMP3972 BDsupp:sp831
originaltitel: Valentine, 1832
del af: Familiebibliothek
Detaljer
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
1876 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: Valentine. En Roman. Paa Dansk ved Joh. Lundbeck. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1876 [ie 1875]. 363 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica findes titlen både med og uden serieangivelse. Bibliotheca Danica, spalte 831, anfører at serietitlen er: Familiebibliothek, udg. af J.R. Reiersen. Ny Suite. 7-8 Bd.
 note til oversat titel Adresseavisen 24-8-1837 har imidlertid: Familiebibliotheket
Valentine af Georg Sand, 2 Bind, er udkommet, og erholdes af tiltrædende Subscribenter for 1 Rbd.; for andre Kjøbere er Prisen 8 mk. De ærede Subscribenter underrettes om, at den næste Roman, som vil vorde optagen i Samlingen, er Chriction af Harrison Arnsworth, der ogsaa udkommer under denne Forfatters samlede Skrifter, hvorpaa herved indbydes til Subscription, som modtages hos Udgiveren, Erichsens Palais paa Kongens Nytorv, i Stuen, og hos Forlæggeren Bogtrykker C.G. Schiellerup, Læderstræde 42, anden Sal.
 Bog Sand, George: Leone Leoni. Novelle. ♦ 1838. 220 sider (1838, roman) EMP3973 BDsupp:sp831
Detaljer
oversat af Anonym
1837 i: Noveller [1] 1. udgave: Leone Leoni. 220 sider
 Bog Sand, George: Mauprat. Novelle. [Overs. af V. F.]. ♦ 1838. 509 sider (1838, roman) EMP3974 BDsupp:sp831
originaltitel: Mauprat, 1837
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Sand, George: Privatsecreteeren. Overs. ved Ludv. Philip og C. Lund. ♦ Jordan, 1839. 314 sider (1839, roman) EMP3975 BDsupp:sp831
originaltitel: Le secrétaire intime, 1834
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
oversat af Carl Lund, f 1820 (1820-1881)
 Bog Sand, George: Nye Noveller. 1-3 Bd. (1840, roman) EMP3976 BDsupp:sp831
oversat af Anonym
 Bog Sand, George: [indgår i antologien: Sex Noveller [f]] Mouny Robin (1843, novelle(r)) EMP3684
oversat af Anton Courlænder (1820-1880)
 Bog Sand, George: Mølleren i Angibault. ♦ 1846. Deel 1-2, 328 + 344 sider. (Fremmede Belletrister, 33-34) (1846, roman) EMP3978
originaltitel: Le meunier d'Angibault, 1845-46
serietitel: Fremmede Belletrister, 33-34
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 2-1-1846 til 2-4-1846. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Sand, George: Consuelo. Overs af Waldemar [måske: M.E. Meyer og Matthæus Theod. Arboe Mahler]. ♦ Jordan, 1846-49. Deel 1-7, 244 + 226 + 216 + 220 + 276 + 276 + 264 sider (1846-49, roman) EMP3977
originaltitel: Consuelo, 1842-43
Detaljer
oversat af M.E. Meyer
oversat af Arboe Mahler (1813-1850)
1851-52 Samhørende, fortsættes af (2. del): Grevinden af Rudolstadt. Af George Sand. ♦ Ludvig Jordan, 1851-52. 1.-4. Deel, 308 + 304 + 210 + 242 sider. (Trykkeri: Trykt hos H.G. Brill, Kjøbenhavn)
1876 Senere udgave: Consuelo. Roman i to Dele. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1876. Deel 1-2, 532 + 525 sider
 Bog Sand, George: Lucrezia Floriani. Overs. fra det Franske. ♦ 1847. iv + 384 sider (1847, roman) EMP3979
originaltitel: Lucrezia Floriani, 1847
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iv: Fortale [af forf.].
 Bog Sand, George: Djævlesumpen. Landsby-Idyl. ♦ Jordan, 1849. 94 sider (1849, roman) EMP3980
originaltitel: La mare au diable, 1846
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til original titel Side 1-14: Forfatteren til Læseren.
 note om føljeton Føljeton i Kiøbenhavnsposten fra 2-1-1849 til 25-1-1849. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Sand, George: Den lille Fadette. Af George Sand. ♦ 174 sider, 1850. (1850, roman) EMP3981
originaltitel: La petite Fadette, 1848-49
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1903 Senere udgave: Den lille Fadette. Roman fra Landsbyen. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 230 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Crédit, fra 1-12-1848 til 31-1-1849. Udgivet i bogform 1849.
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 266 (14-11-1849) til Nr. 302 (28-12-1849).
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: Grevinden af Rudolstadt. Af George Sand. ♦ Ludvig Jordan, 1851-52. 1.-4. Deel, 308 + 304 + 210 + 242 sider. (Trykkeri: Trykt hos H.G. Brill, Kjøbenhavn) (1851-52, roman) EMP3982 👓
originaltitel: La comtesse de Rudolstadt, 1843-45
Detaljer
oversat af Anonym
1846-49 Samhørende, 2. del af: Consuelo. Overs af Waldemar [måske: M.E. Meyer og Matthæus Theod. Arboe Mahler]. ♦ Jordan, 1846-49. Deel 1-7, 244 + 226 + 216 + 220 + 276 + 276 + 264 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (1.-2. Deel, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1.-2. Deel, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Sand, George: [indgår i antologien: Foraarsgave [s06]] Prima-Donnaen. Novelle. Side [06]-20 (1851, novelle(r)) 👓
originaltitel: La prima donna, 1831
Detaljer
af Jules Sandeau (1811-1883, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig publiceret i: Revue de Paris, april, 1831, under pseudonymet: J. Sand [skrevet sammen med Jules Sandeau].
 Bog Sand, George: Slottet i Desertes. Af George Sand. ♦ 1852. 305 sider (1852, roman) EMP3983
originaltitel: Le château des Désertes, 1851
del af: Fædrelandet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 1-7-1851 til 26-7-1851.
 Bog Sand, George: Teverino. Novelle. Overs. af P. B. Blicher. ♦ 1852. 187 sider (1852, roman) EMP3984
originaltitel: Teverino, 1846
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog Sand, Georges: Familien Dutertre. Af Georges [ie: George] Sand. Tillægsroman til "Dagbladet". ♦ 1854. Deel [1]-3, 112 + 126 + 126 sider (1854, roman) EMP3985
originaltitel: Mont-Revêche, 1853
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark (23) til Dagbladet fra Nr. 293 (16-12-1853) til Nr. xx (23-5-1854).
 Dramatik Sand, George: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s019]] François. Dramatisk Idyl. Oversat efter George Sands "François le Champi". Side 19-48, 81-109 (1855, dramatik)
originaltitel: François le Champi, 1847
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Sand, George: Indiana. Udg. af C. K. ♦ 1855. 461 sider (1855, roman) EMP3986
originaltitel: Indiana, 1832
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1918 Senere udgave: Indiana. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af C. E. Falbe-Hansen. ♦ John Martin, 1918. 222 sider
 Bog Sand, George: Hr. Antoines Synd. ♦ L. Jordan, 1856. Deel 1-2, 258 + 232 sider (1856, roman) EMP3987
originaltitel: Le pêché d'Antoine, 1847
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 78 (4-4-1856), side 310 til Nr. 148 (28-6-1856),side 592, uafsluttet, da avisen stoppede.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik anonym: En lille Hex. Folkecomedie i 5 Akter med Sange. Overs. af A. Recke [og P. Aalborg]. ♦ Levy, 1858 (1858, dramatik)
originaltitel: La petite Fadette, 1849
originaltitel: Die Grille
Detaljer
bearbejdelse: Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
oversat af P. Aalborg
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter en anonym [Charlotte Birch-Pfeifers] tysk bearbejdelse af George Sands roman: La petite Fadette, 1849.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Sand, George: Sneemanden. Novelle. Overs. af A. L. R. ♦ L. Jordan, 1859. 695 sider (1859, roman) EMP3988
originaltitel: L'homme de neige, 1859
del af: Avertissements Tidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt som føljeton i Avertissements Tidende til 4-3-1859 (ikke trykt med sidetal).
 Bog Sand, George: Jean de la Roche. ♦ Odense, 1860. 335 sider (1860, roman) EMP3989
originaltitel: Jean de la Roche, 1860
del af: Fædrelandet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet 9-5-1860 til 16-6-1860. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Sand, George: Den sorte By. Fortælling. ♦ Steen, 1860. 168 sider (1860, roman) EMP3990
originaltitel: La ville noire, 1860
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i 3 afsnit i: Revue des Deux Mondes, Tome 26, 1-4-1860, Tome 26, 15-4-1860 og Tome 27, 1-5-1860. Udgivet i bogform 1861.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 112 (15-5-1860) til No. 128 (5-6-1860), Fortælling af George Sand. ("Revue des deux mondes", April, 1860). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst fra Revue des Deux Mondes på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Sand, George: De grønne Damer. Af George Sand. Ved S. Benzon. ♦ Eibe, 1861. 146 sider (1861, roman) EMP3991
originaltitel: Les dames vertes, 1857
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Sophus Benzon (1827-1911)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Monde Illustré, fra 18-4-1857 til 13-6-1857. Udgivet i bogform 1857.
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 88 (17-4-1861) til Nr. 105 (8-5-1861) i 14 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: Tamaris. Fortælling. ♦ Odense, 1862. 339 sider (1862, roman) EMP3993
originaltitel: Tamaris, 1862
oversat af Anonym
 Bog Sand, George: Marquien af Villemer. Roman. Af George Sand. ♦ 1862. 370 sider (1862, roman) EMP3992
originaltitel: Le marquis de Villemer, 1861
del af: Dagbladet
se også: Marquis de Villemer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet Nr. 107 (9-5-1862) til Nr. 155 (8-7-1862) i 43 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: En ung Piges Bekjendelser. Roman. ♦ Odense, 1865. Del 1-2 (1865, roman) EMP3994
originaltitel: La confession d'une jeune fille, 1865
oversat af Anonym
 Bog Sand, George: Uskoken. ♦ 1866. Deel 1-2, 150 + 143 sider (1866, roman) EMP3996
originaltitel: L'Uscoque, 1839
oversat af Anonym
 Bog Sand, George: Herrerne af Bois-Doré. Roman af George Sand. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos H. donatzky, 1866. 1.-3. Deel, 246 + 256 + 182 sider (1866, roman) 👓
originaltitel: Les beaux messieurs de Bois-Doré, 1858
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1866 Senere udgave: Herrerne af Bois-Doré. Roman. ♦ [Dansk Rigstidende], 1866. 1.-3. Deel, 246 + 256 + 182 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 29-8-1866 til 9-2-1867. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Sand, George: Herrerne af Bois-Doré. Roman. ♦ [Dansk Rigstidende], 1866. 1.-3. Deel, 246 + 256 + 182 sider (1866, roman) EMP3995
del af: Dansk Rigstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1866 1. udgave: Herrerne af Bois-Doré. Roman af George Sand. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos H. donatzky, 1866. 1.-3. Deel, 246 + 256 + 182 sider
 Bog Sand, George: [indgår i antologien: Fortællinger og Eventyr [b]] Hvad Bækken fortæller (1868, novelle(r)) EMP 75
originaltitel: Ce que dit le ruisseau, 1863
Detaljer
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 47, 1863, side 257-66. Udigvet i bogform i samlingen: Laura. Voyages et impressions, 1865.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: Mosaikmestrene. En Fortælling. Overs. fra Fransk af Frederik Winkel Horn. ♦ 1872. 177 sider (1872, roman) EMP3997
originaltitel: Les maîtres mosaistes, 1838
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 anmeldelse For Romantik og Historie. Niende Bind [1872), side 667 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-9/page/666/mode/2up
 Trykt i periodicum Sand, George: Dronning Coax. En phantastisk Fortælling af George Sand (1873, novelle(r))
originaltitel: La reine Coax, 1873
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Contes d'une grand'mère, première série, 1873.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 14-1-1873 til 25-1-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: Hittebarnet. Fortælling. ♦ 1873. 176 sider (1873, roman) EMP3998
originaltitel: François le Champi, 1849
Detaljer
oversat af Anonym
1914 Senere udgave: Hittebarnet. Ingeb. Vollquartz: Smaafortællinger. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 384 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-14: Fortale [af forf.].
 anmeldelse Slagelse-Posten 11-12-1873, side 2 [Anmeldelse, signereet: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Sand, George: Min Søster Johanne. En Fortælling. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1874. 312 sider (1874, roman) EMP3999
originaltitel: Ma soeur Jeanne, 1874
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1911 Senere udgave: Min Søster, Johanne
 Trykt i periodicum Sand, George: Den talende Eg. En Julefortælling af George Sand. Ved H. P. Holst (1875, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le chêne parlant, 1873
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Contes d'une grand'mère, première série, 1873.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femtende Bind (1875), side 648-77. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Sand, George: Consuelo. Roman i to Dele. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1876. Deel 1-2, 532 + 525 sider (1876, roman) EMP4000
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1846-49 1. udgave: Consuelo. Overs af Waldemar [måske: M.E. Meyer og Matthæus Theod. Arboe Mahler]. ♦ Jordan, 1846-49. Deel 1-7, 244 + 226 + 216 + 220 + 276 + 276 + 264 sider
 Bog Sand, George: [indgår i antologien: Franske Noveller [5]] L'orco. Le toast. ♦ 1876. 53 [1] sider (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet i Frankrig 1838.
 note til oversat titel Indhold af del 5: Side [5]-40: L'orco. Side [41]-53. Upagineret side: Trykfeil i franske Noveller og Skizzer.
 note til titel Fuld visning af en fransk udgave af teksten på: Internet Archive. Link til ekstern webside archive.org
 Bog Sand, George: [indgår i antologien: Franske Noveller [5b]] Le toast (1876, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le toast, 1832
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet i Frankrig 1832.
 url Fuld visning af en fransk udgave af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Sand, George: Taarnet Percemout. Fortælling. ♦ Sorø, 1876. 184 sider (1876, roman) EMP4001
originaltitel: La tour de Percemont, 1876
oversat af Anonym
 Bog Sand, George: Udvalgte Værker. Overs. fra Originalsproget. ♦ 1876. Bd. 1 (1876, roman) EMP4002
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1] Sand, George: Valentine. En Roman. Paa Dansk ved Joh. Lundbeck. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1876 [ie 1875]. 363 sider (1876, roman)
oversat af Johan Lundbeck (d. 1875)
1837 1. udgave: Valentine. Fra det Franske ved J. R. Reisersen. ♦ 1837. Deel 1-2, 263 + 272 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 7-8)
 Note (andet) Sand, George [er af Balzac]: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [1e]] Spurven paa Rejse. Efter George Sand (1877, novelle(r)) EMP 98
originaltitel: Voyage d'un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement, 1840
Detaljer
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Novellen er skrevet af Balzac, men blev publiceret under George Sands navn.
 Dramatik Sand, George: Marquis de Villemer. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 214) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:214
se også: Marquien af Villemer
 Bog Sand, George: Den lille Fadette. Roman fra Landsbyen. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 230 sider (1903, roman)
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1850 1. udgave: Den lille Fadette. Af George Sand. ♦ 174 sider, 1850.
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Rander Dagblad fra 13-10-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Sand, George: Min Søster, Johanne (1911, roman)
Detaljer
1874 1. udgave: Min Søster Johanne. En Fortælling. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1874. 312 sider
 Bog Sand, George: Hittebarnet. Ingeb. Vollquartz: Smaafortællinger. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 384 sider (1914, roman)
Detaljer
1873 1. udgave: Hittebarnet. Fortælling. ♦ 1873. 176 sider
kollaps Indhold

[b] Vollquartz, Ingeborg: Småfortællinger. Side 257-328 (1914, novelle(r))
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
 Person (om) Duncker, Dora: George Sand Digtning og Elskov. Historisk Roman. Aut. Oversættelse fra Tysk for Danmark og Norge af Viggo Petersen. M. Portrætter o.a. Billeder efter Malerier, Raderinger, Tegninger og Litografier fra Samtiden. ♦ Pio, 1917. 276 sider, 15 tavler (1917, roman)
af Dora Duncker (1855-1916, sprog: tysk)
oversat af Viggo Petersen (1849-1924)
 Bog Sand, George: Indiana. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af C. E. Falbe-Hansen. ♦ John Martin, 1918. 222 sider (1918, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 117
Detaljer
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
1855 1. udgave: Indiana. Udg. af C. K. ♦ 1855. 461 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dudevant, Aurore: En lille Hex
Folkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter, oversat og bearbejdet efter en tysk Dramatisering af George Sands Roman »La petite Fadette« ved A. Recke og P. Aalborg. Musiken ved J. Bredal
bearbejdelse af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
oversat af P. Aalborg
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
(premiere 18-09-1857 på Folketeatret)
Dudevant, Aurore: En forstandig Kone
Lystspil i 3 Akter, frit bearbejdet efter Georges Sand, af A.L.C. de Coninck
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 28-10-1859 på Folketeatret)
Dudevant, Aurore: Herrerne af Bois-Doré
dramatisk Skildring i 5 Akter af Georges Sand og Paul Meurice. Oversat af A.L.C. de Coninck og F. Jøhnke. Musiken af C.C. Møller
af Paul Meurice (1818-1905, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Ferdinand Henrik Jøhnke (1837-1908)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 24-10-1862 på Folketeatret)
Dudevant, Aurore: Marquis de Villemer
Komedie i 4 Akter af George Sand. Oversat af H.P. Holst. [Paa Folketeatret:] Oversat af A.L.C. de Coninck under Titlen: Markisens Sønner
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 27-03-1868 på Folketeatret
premiere 23-02-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden