Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alfred de Musset (1810-1857)

Sprog: fransk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Musset, Alfred de: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider (1841, roman) EMP4484
originaltitel: La confession d'un enfant du siècle, 1841
Detaljer
oversat af David Soldin (1818-1884)
1875 indgår i: Noveller [a] Senere udgave: Brigitte Pierson
1899 Senere udgave: Et Barn af Aarhundredet. Overs. af Gustav Esmann. ♦ [1899]. 320 sider. (Aarhundredets Klassikere)
1910 Senere udgave: Et Barn af Aarhundredet
1949 Senere udgave: Bekendelser af et barn af århundredet. Ill. af Ebbe Sadolin. Overs. af Carl Kjersmeier. (Enkelte forkortelser er foretaget). ♦ Carit Andersen, 1949. 232 sider. Pris: kr. 18,00
1968 Senere udgave: Bekendelser af et barn af århundredet
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Oversætterens Fortale.
 Bog Musset, A.: Et sjeldent Ægteskab. ♦ 1845. 174 sider. (Fremmede Belletrister, 12) (1845, roman) EMP4485
originaltitel: Pierre et Camille, 1844
serietitel: Fremmede Belletrister, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1875 indgår i: Noveller [d] Senere udgave: Kamilla
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2c] Senere udgave: Camilla
kollaps Indhold

[s116] Gerstäcker: Bjørnejagt i det vestlige Nordamericas Bjerghuler. Side 116-74 (1845, tekster)
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
 Tekster Musset, Alfred de: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s050]] En Audiens hos Mad. de Pompadour. Af Alfred de Musset. Side 50-105 (1853) 👓
 Bog Musset, A.: De to Elskerinder og Titians Søn. To Fortællinger. ♦ Ringsted, (Hagerup), 1855. 160 sider. Pris: 88 Sk. (1855, novelle(r)) EMP4487
originaltitel: Les deux maîtresses, 1837
Detaljer
oversat af Anonym
1915 Senere udgave: De to Elskerinder. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 96 sider
1945 Senere udgave: De to Elskerinder. Paa Dansk ved Gudrun Gregersen og Agnete Krabbe. Illustreret af Finn Bentsen. (Overs. fra Fransk efter "Les deux maîtresses"). ♦ Gyldendal, 1945. 102 sider, illustreret. Pris: kr. 10,50
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 1837, Tome 12 (octobre à décembre).
 note til oversat titel Overgik til F.C. Pio.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[b] Musset, A.: Titians Søn (1855, novelle(r))
originaltitel: Le fils du Titiens, 1837-38
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 1837-38. Trykt i bogform i samlingen: Nouvelles, 1861.
 Bog Musset, A.: Javottes Armbaand. "Dagbladets" Feuilleton. ♦ 1855. 61 sider. (Mindre Fortællinger af fremmede Forfattere, 4) (1855, novelle(r)) EMP4486
originaltitel: Le secret de Javotte, 1844
del af: Dagbladet
serietitel: Mindre Fortællinger af fremmede Forfattere, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2e] Senere udgave: Armbaandet
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i bogform i samlingen: Contes, 1854.
 note om føljeton Tillægsark til Dagbladet fra 8-12-1855 til 9-1-1856.
 Dramatik Musset, A. de: En Caprice. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 189) (1865, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:189
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [1c] Senere udgave: En Caprice
kollaps Noter
 Tekster Musset, Alfred de: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [cd]] Et Aftensmaaltid hos Mademoiselle Rachel (1867, tekster) EMP 71
 Bog Musset, Alfred de: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s001]] Margot. Af Alfred de Musset. Side [1]-61 (1869, novelle(r)) EMP 80 👓
originaltitel: Margot, 1838
del af: Figaro
del af: Portefeuillen
del af: Berlingske Tidende
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Randers Amtsavis
del af: Horsens Avis
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
oversætter i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: A.H. (pseudonym)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2b] Senere udgave: Margot
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på fransk i: Revue des deux mondes, tome quatrième (4), 1838, side 30-64.
 note om føljeton Trykt i Figaro, Nr. 8 (20-5-1866), Tillæg.
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i: Portefeuillen, 1841, bind 2, spalte 244-64, under titlen: Margot. Novelle. Efter Alfred de Musset. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 96 (26-4-1852) til No. 103 (4-5-1952). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 13-1-1885 til 23-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 20-1-1885 til 30-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Avis fra 26-1-1885 til 6-2-1885 i 11 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 26-2-1885 til 13-3-1885 i 14 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af oversættelse i Portefeuillen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Musset, Alfred de: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [1a]] Tizianello (1870, novelle(r)) EMP 84
 Trykt i periodicum Muset, Alfred de [ie: Musset, Alfred de]: Trøst og Haab. (Efter Alfred de Muset) (1870, digte) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 27 (1-10-1870).
 Trykt i periodicum Musset, Alfred de: Tre Digte af det utrykte Skuespil "Pigen fra Palermo". (Efter Motiver af Alfred de Musset) (1871, dramatik) 👓
originaltitel: Carmosine, 1850
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af A. Flinch (1813-1872)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelsen af "Carmosine" ved A. Flinch blev under titlen "Pigen fra Palermo" indleveret til Det kgl. Teater 1871, men aldrig opført, jævnfør Th. Overskou: Den kongelige danske Skuepladses Historie ... Anden Deel, 1876, side 670.
 note til titel Fuld visning af teksten på: uforbederlig.dk. Link til ekstern webside www.uforbederlig.dk
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sjette Bind (1871), side 555-58. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Musset, A. de: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [5d]] Skjønhedspletten (1872, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: La mouche, 1853
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversætter i periodicum: Anonym
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2a] Senere udgave: Modermærket
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Syvende Bind (1871), side 253-96, under titlen: Skjønhedspletten. En Novelle af Alfred de Musset. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Musset, A. de: Carmosine. Komedie i 3 Acter, med Anm. ved C. Sick. ♦ Høst, 1875. (1875, dramatik)
noter af K. Sick (1812-1884)
 Bog Musset, Alfred de: Noveller. Overs. af Joh. Lundbeck. ♦ 1875. 230 sider (1875, novelle(r)) EMP4488
Detaljer
oversat af Johan Lundbeck (d. 1875)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret J.L.].
kollaps Indhold

[a] Musset, Alfred de: Brigitte Pierson (1875, novelle(r))
1841 1. udgave: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Et afsnit af: La confession, 1836.
[b] Musset, Alfred de: Man spøger ikke med Kjærligheden (1875, dramatik)
originaltitel: On ne badine pas avec l'amour, 1834
1942 Senere udgave: Ikke pjanke med kærligheden. Komedie i tre akter. På dansk ved K. F. Plesner. ♦ Grafisk Cirkel [ikke i boghandlen], 1942. 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Revue des deux Mondes, 1834.
[c] Musset, Alfred de: Croisilles (1875, dramatik)
originaltitel: Croisilles, 1839
1876 indgår i antologien: Franske Noveller [4] Senere udgave: Croisilles. ♦ 1876. 61 sider
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2f] Senere udgave: Croisilles
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s165] Senere udgave: Croisilles. Side 165-86
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 15-2-1839.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Atramenta
[d] Musset, Alfred de: Kamilla (1875, dramatik)
1845 1. udgave: Et sjeldent Ægteskab. ♦ 1845. 174 sider. (Fremmede Belletrister, 12)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag (?) af: Pierre et Camille, 1844.
 Bog Musset, Alfred de: [indgår i antologien: Franske Noveller [4]] Croisilles. ♦ 1876. 61 sider (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
1875 indgår i: Noveller [c] 1. udgave: Croisilles
 Bog Musset, Alfred de: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [2h]] En hvid Drossels Historie. Efter Alfred de Musset (1877, novelle(r)) EMP 98
originaltitel: Histoire d'un merle blanc, 1842
 Dramatik Musset, A. de: Marianna. Skuespil i to Akter. ♦ Schou, 1880. 68 sider (1880, dramatik)
Detaljer
oversat af William Bloch (1845-1926)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Tekster Musset, Alfred de: Udvalgte prosaiske Skrifter. Oversatte af Oscar Arlaud. ♦ Eibe, 1885. Bind 1-2, 431 + 358 sider (1885, tekster) EMP4489
Detaljer
oversat af Oscar Arlaud (1836-1907)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 også med titlen: Udvalgte dramatiske Arbejder.
 note til oversat titel Bind 2 også med titlen: Udvalgte Noveller.
 note til oversat titel Ved slutningen af hver novelle: Anmærkninger.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 344 (4-5-1884), side 390-91 [Anmeldelse, signeret: W.].
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 23-9-1884, side 3 [Anmeldelse af 1-3. Hæfte, signeret -st.].
 anmeldelse Politiken 8-11-1884, side 1 [Anmeldelse af 1-3. Hæfte af Carl Michelsen].
kollaps Indhold

[1a] Musset, Alfred de: Adrea del Sarto (1885, dramatik)
originaltitel: André del Sarto, 1833
[1b] Musset, Alfred de: Man skal ingenting forsværge (1885, dramatik)
originaltitel: Il ne faut jurer de rien, 1836
kollaps Noter
[1c] Musset, Alfred de: En Caprice (1885, dramatik)
1865 1. udgave: En Caprice. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 189)
[1d] Musset, Alfred de: En Dør maa være aaben eller lukket (1885, dramatik)
kollaps Noter
[1e] Musset, Alfred de: Bettina (1885, dramatik)
originaltitel: Bettine, 1851
[1f] Musset, Alfred de: Carmosina (1885, dramatik)
originaltitel: Carmosine, 1850
[2a] Musset, Alfred de: Modermærket (1885, novelle(r))
1872 i: Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [5d] 1. udgave: Skjønhedspletten
[2b] Musset, Alfred de: Margot (1885, novelle(r))
1869 indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s001] 1. udgave: Margot. Af Alfred de Musset. Side [1]-61
[2c] Musset, Alfred de: Camilla (1885, novelle(r))
1845 1. udgave: Et sjeldent Ægteskab. ♦ 1845. 174 sider. (Fremmede Belletrister, 12)
[2d] Musset, Alfred de: Emmeline (1885, novelle(r))
originaltitel: Emmeline, 1837
[2e] Musset, Alfred de: Armbaandet (1885, novelle(r))
1855 1. udgave: Javottes Armbaand. "Dagbladets" Feuilleton. ♦ 1855. 61 sider. (Mindre Fortællinger af fremmede Forfattere, 4)
[2f] Musset, Alfred de: Croisilles (1885, novelle(r))
1875 indgår i: Noveller [c] 1. udgave: Croisilles
 Bog Musset, A. de: Et Barn af Aarhundredet. Overs. af Gustav Esmann. ♦ [1899]. 320 sider. (Aarhundredets Klassikere) (1899, roman) EMP4490
serietitel: Aarhundredets Klassikere
Detaljer
oversat af Gustav Esmann (1860-1904)
1841 1. udgave: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Adresseavisen 4-12-1899 [Anmeldelse, signeret C.B.].
 Bog Musset, Alfred de: Et Barn af Aarhundredet (1910, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 12
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1841 1. udgave: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider
 Bog Musset, P. de: Sydens Sol. ♦ Universalforlaget, 1911. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1911, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Musset, Alfred de: De to Elskerinder. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 96 sider (1915, roman)
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 9
Detaljer
oversat af Anonym
1855 1. udgave: De to Elskerinder og Titians Søn. To Fortællinger. ♦ Ringsted, (Hagerup), 1855. 160 sider. Pris: 88 Sk.
 Bog (digte) Claussen, Sophus: Billeder og Vers. (Indhold: Digt af Tom Kristensen. Seks Digte af Alfred de Musset til George Sand ved Sophus Claussen. Billedfortegnelse). Udg. af Poul Uttenreitter til Sophus Claussens Udstilling. ♦ (Gyldendal), 1928. 16 sider. Pris: kr. 1,00 (1928, digte)
af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
 Bog Musset, Alfred de: Ikke pjanke med kærligheden. Komedie i tre akter. På dansk ved K. F. Plesner. ♦ Grafisk Cirkel [ikke i boghandlen], 1942. 88 sider (1942, dramatik)
serietitel: Grafisk Cirkel. Publikation, 41
Detaljer
oversat af K.F. Plesner (1898-1968)
1875 indgår i: Noveller [b] 1. udgave: Man spøger ikke med Kjærligheden
 Bog Musset, Alfred de: De to Elskerinder. Paa Dansk ved Gudrun Gregersen og Agnete Krabbe. Illustreret af Finn Bentsen. (Overs. fra Fransk efter "Les deux maîtresses"). ♦ Gyldendal, 1945. 102 sider, illustreret. Pris: kr. 10,50 (1945, roman)
Detaljer
oversat af Gudrun Gregersen (1884-1970)
oversat af Agnete Krabbe
illustrationer af Finn Bentsen (1913-2007)
1855 1. udgave: De to Elskerinder og Titians Søn. To Fortællinger. ♦ Ringsted, (Hagerup), 1855. 160 sider. Pris: 88 Sk.
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 800 eksemplarer.
 Bog Musset, Alfred de: Bekendelser af et barn af århundredet. Ill. af Ebbe Sadolin. Overs. af Carl Kjersmeier. (Enkelte forkortelser er foretaget). ♦ Carit Andersen, 1949. 232 sider. Pris: kr. 18,00 (1949, roman)
Detaljer
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1841 1. udgave: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider
 Bog Musset, Alfred de: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s165]] Croisilles. Side 165-86 (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1875 indgår i: Noveller [c] 1. udgave: Croisilles
 Bog Musset, Alfred de: [indgår i antologien: Tyve mesterfortællinger [k]] Croisilles (1963, novelle(r))
 Bog Alcide de M***: Gamiani eller De to orgienætter. Overs. fra fransk af Bengt Lindskog efter "Gamiani ou Deux nuits d'excès". Ill. af Kaj Olsen (1967, roman)
originaltitel: Gamiani ou Deux nuits d'excès, 1833
Detaljer
oversat af Bengt Lindskog (f. 1927)
illustrationer af Kai Olsen (1895-1984)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Musset, Alfred de: Bekendelser af et barn af århundredet (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 18
Detaljer
oversat af Gustav Esmann (1860-1904)
1841 1. udgave: Et ungt Menneskes Bekjendelser. Skildring af det 19de Aarhundrede. Efter "la confession d'un enfant du siècle" par Alfred de Musset. Ved David Soldin. ♦ 1841. [Deel 1], 156 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Musset, Alfred de: En Kaprice
Lystspil i 1 Akt af Alfred de Musset. Oversat af H.P. Holst
[På Odense Teater under titlen:] Et Lune. Overs. af Oscar Arlaud
[Fra 1937:] komedie i 1 akt, oversættelse: Oscar Arlaud
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Oscar Arlaud (1836-1907)
(premiere 07-03-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 20)
Musset, Alfred de: Man skal Ingenting forsværge
Lystspil i 3 Akter af Alfred de Musset. Oversat af H.P. Holst
[Til Casino:] Oversat af Paul Marcussen under Titlen: Man skal aldrig forsværge noget
[Til Det kgl. Teater 1899:] Oversættelse: William Bloch
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 12-03-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4, 1889-1975: 5)
Musset, Alfred de: Rejsen til Gotha
Lystspil i 1 Akt af Alfred de Musset. Oversat af Carl Michelsen
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
(premiere 27-03-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Musset, Alfred de: Marianna
Skuespil i 2 Akter af Alfred de Musset. Oversat af William Bloch
oversat af William Bloch (1845-1926)
(premiere 04-12-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18, 1889-1975: 10)
Musset, Alfred de: En Dør maa enten være aaben eller lukket
Proverbe af Alfred de Musset, oversat af Martinius Nielsen
[Til TV:] Oversat af Oscar Arlaud
oversat af Martinius Nielsen, f 1859 (1859-1928)
oversat af Oscar Arlaud (1836-1907)
(premiere 11-05-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Musset, Alfred de: Fortunio
Lystspil i 3 Akter af Alfred de Musset. Oversat af C.K.F. Molbech
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
(premiere 17-10-1888 på Dagmarteatret)
Musset, Alfred de: Man skal ikke spøge med Kjærlighed
Skuespil i 3 Akter frit efter Alfred de Musset, ved Magdalene Thoresen
oversat af Magdalene Thoresen (1819-1903)
(premiere 18-04-1892 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden