Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Makepeace Thackeray (1811-1863)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Thackeray, William Makepeace: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider (1852, roman) EMP1345
originaltitel: Vanity fair, 1848
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1877-78 i: Romaner [1-3] Senere udgave: Forfængelighedens Marked. En Roman uden en Helt. ♦ E.C.T. Wätzolds Forlag, 1877-78. 1.-3. Del, 489 + 442 + 404 sider
1915 [Uddrag] Senere udgave: From Thackerays Vanity fair. Rebecca Sharp and the Crawleys. By V. E. J. Andersen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 89 sider. Pris: kr. 1,00
1919 Senere udgave: Forfængelighedens Marked. (2. gennemsete Udg. Oversat af Axel Damkier. Illustr. af Forfatteren). ♦ Pio, 1919. [Bind] I-III, 348 + 328 + 298 sider, illustreret
1945 [Uddrag] Senere udgave: From Thackeray's Vanity fair, Rebecca Sharp and the Crawleys. By V. E. J. Andersen. 3. ed. (3. impression). [Fotografisk Optryk]. ♦ Gyldendal, 1945. 100 sider. Pris: kr. 2,50
1953 Senere udgave: Forfængelighedens marked. En roman uden helt. (Overs. efter "Vanity fair" af Gunnar Juel Jørgensen). ♦ Hirschsprung, 1953. 280 sider. Pris: kr. 7,85
1969 Senere udgave: Forfængelighedens marked. En roman uden helt
1972 Senere udgave: Forfængelighedens marked. Overs. og forkortet af Gunnar Juel Jørgensen. Ill. af Sandra Archibald. ♦ Edito [ikke i boghandlen], 1972. 281 sider, 8 tavler
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i 20 afsnit til "Punch Magazine" fra januar 1847 til juli 1848. Udgivet i bogform 1848.
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 4 Mk.
 note om fraklipningsføljeton Føljeton i Flyveposten fra 29-7-1851 til 5-10-1852 [slutning og titelblad, de 4 dele uden separat titelblad, fortløbende pagineret]. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Thackeray, W. M.: Fortællinger. Overs. fra Engelsk. Udgivet som Tillæg til Fyens Avis. ♦ Odense, 1854. 219 sider (1854, novelle(r)) EMP1346
del af: Fyens Avis
serietitel: Bibliothek for Morskabslæsning, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Det kongelige Bibliotek også udgivet som bind 13 af serien: Bibliotek for Morskabslæsning.
kollaps Indhold

[a] Thackeray, W. M.: Familien Kicklebury paa Reise (1854, novelle(r))
originaltitel: The Kickleburys on the Rhine, 1850
1875 i: Udvalgte Arbeider [2b] Senere udgave: Familien Kicklebury's Udenlandsreise

[b] Thackeray, W. M.: Rebekka og Rowena (1854, novelle(r))
originaltitel: Rebecca and Rowena. A romance upon romance, 1850
 Trykt i periodicum Thackeray: Hogarth. Efter Thackerays: "The English Humourists" ved Cand. juris C. Søegaard (1854, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Carl Søegaard (1830-1883)
om: William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 110 (13-5-1854) til No. 114 (18-5-1854). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Thackeray, W. M.: En respektabel Familie. Memoirer, udgivet af Arthur Pendennis, Esq. "Dagbladet"s Feuilleton. ♦ 1856 [ie: 1854-56], 1854-56. 1.-3. Deel, 455 + 485 + 445 sider (1854-56, roman) EMP1348
originaltitel: The newcomes. Memoirs of a most respectable family. Ed. by Arthur Pendennis, 1854-55
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1841-58 med udgivelsesåret 1856. Også solgt af L. Jordan, måske med andet titelblad.
 note om føljeton Tillægsark (88) til Dagbladet fra 7-6-1854 til 11-10-1856.
 note til oversat titel Dagbladet 11-10-1856, note side 3: Med dette Nr. følger til de indenbyes Abonnenter 88de Ark af "En respektabel Familie". Med dette Ark er Romanen, som meget imod vort Ønske har varet saa overordenlig længe, sluttet.
 Trykt i periodicum Thackeray: Smollett. Efter Thackeray ved Cand. juris C. Søegaard (1854, novelle(r)) 👓
originaltitel: The English humorists [uddrag], 1853
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Carl Søegaard (1830-1883)
om: Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The English humourists of the eighteenth century, 1853.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 141 (21-6-1854) til No. 143 (23-6-1854). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Thackeray, W. M.: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider (1855, roman) EMP1347 👓
originaltitel: The history of Henry Esmond, Esq., 1852
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1898-99 Senere udgave: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Også solgt af L. Jordan, muligvis med nyt titelblad.
 note om føljeton Udklipsføljeton i Flyveposten fra 15-6-1855 til 27-11-1855, Anden Deel fra 13-8-1855. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Thackeray, W. M.: Barry Lyndons Memoirer. Overs. fra Engelsk. ♦ 1857. 408 sider (1857, roman) EMP1349
originaltitel: The memoirs of Barry Lyndon, 1856
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Pendennis's Historie. Hans Lykker og Ulykker. Hans Venner og hans største Fjende. ♦ 1857. Deel 1-3, 387 + 444 + 570 sider (1857, roman) EMP1350
originaltitel: The history of Pendennis, 1849-50
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Lurvet Fornemhed. En Fortælling. Efter det Engelske. ♦ Odense, 1858. 200 sider (1858, roman) EMP1351
originaltitel: A shabby genteel story, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 197-98: Forfatterens Efterskrift.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Fraser's Magazine, 1840. Trykt i bogform som en del af samlingen: Miscellanies, volume 4, 1857.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fortællinger. Udgivne af Thackeray. (Cornhill Magazine), overs. fra Engelsk ved P. B. Blicher. ♦ 1864. 231 sider (1864, novelle(r)) EMP 138
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Indhold

[a] anonym: Sibyllas Skuffelse (1864, novelle(r))
[b] anonym: ***'en i Skabet. Uddrag af Baron Delaunays Dagbog (1864, novelle(r))
[c] anonym: Et Anfald af Skinsyge (1864, novelle(r))
[d] anonym: Mrs. Archie (1864, novelle(r))
[e] anonym [Thackeray, W.M.]: En Mesalliance (1864, novelle(r))
[f] anonym: Shallow-Hemmeligheden (1864, novelle(r))
originaltitel: Shallow mystery, 1862
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Cornhill Magazine, volume 5, no. 30 (June), 29-5-1862, side 717-35.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Thackeray, W. M.: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider (1864, novelle(r)) EMP1353
originaltitel: The book of snobs, 1846-47
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1875 i: Udvalgte Arbeider [3] Senere udgave: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider
1900 Senere udgave: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere)
1954 Senere udgave: Snobbernes bog. Overs. fra engelsk i udvalg af Georg Gjedde. Forord af Edward C. J. Wolf. Tegninger af forfatteren. ♦ Wangel, 1954. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret, over 53 numre, i: Punch, fra 28-2-1846 til 27-2-1847. Udgivet i bogform i 1848.
 note om føljeton Føljeton (delvis oversættelse) i Berlingske Tidende fra Nr. 225 (22-9-1849) til Nr. 243 (13-10-1849), under titlen: Snobbernes Bog. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The University of Adelaide
 Bog Thackeray, W. M.: Scener og Skizzer. Overs. af Robert Watt. ♦ 1866. 360 sider (1866, novelle(r)) EMP1354
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[a] Thackeray, W. M.: Breve fra Hr. Brown til hans Neveu. I-XIII (1866, novelle(r))
[b] Thackeray, W. M.: Tanker fremkaldte ved at see en Dame i en Loge (1866, novelle(r))
[c] Thackeray, W. M.: Om det Behagelige ved at være en gammel Karl (1866, novelle(r))
[d] Thackeray, W. M.: Et Festmaaltid i City (1866, novelle(r))
[e] Thackeray, W. M.: Paa en Jernbanestation (1866, novelle(r))
[f] Thackeray, W. M.: En Aftens Fornøielse (1866, novelle(r))
[g] Thackeray, W. M.: En Henrettelse (1866, novelle(r))
[h] Thackeray, W. M.: Af Cox's Dagbog. I-XII (1866, novelle(r))
originaltitel: Cox's diary, 1840
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Comic Almanack for 1840, under titlen: Barber Cox, and the cutting of his comb. Udgivet i bogform i samlingen: Miscellanies, 1856, under titlen: Cox's diary.
 Note (fejlagtig tillagt) Thackeray [fejl, er af: Cook, Edward D.]: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [ac]] Bab Lambert (1867, novelle(r)) EMP 71
originaltitel: Bab Lambert, 1861
del af: Fædrelandet
Detaljer
af Edward Dutton Cook (1829-1883, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Cornhill Magazine, Vol. iv, No. 22, October 1861, side 421-439.
 note til oversat titel Er ikke af Thackeray, men Edward D. Cook.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 2-1-1862 til 7-1-1862 i 5 afsnit, efter titlen er anført: (Af Thackeray. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Thackeray, W. M.: Enkemanden Lovel og Denis Duval. To Fortællinger. Overs. af P. B. Blicher. ♦ 1867. 373 sider (1867, roman) EMP1355
originaltitel: Lovel the widower, 1861
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[b] Thackeray, William M.: Denis Duval (1867, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Thackeray, W. M.: Humoristiske Fortællinger. Overs. af Robert Watt. ♦ 1867-68. [1]-2. Samling, 323 + 314 sider (1867-68, novelle(r)) EMP1356
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: De skjæbnesvangre Støvler (1867, novelle(r))
[1b] Thackeray, W. M.: Mænds Koner (1867, novelle(r))
[1ba] Thackeray, W. M.: Hr. og Fru Berry (1867, novelle(r))
[1bb] Thackeray, W. M.: Dennis Haggartys Kone (1867, novelle(r))
[1c] Thackeray, W. M.: Major Gahagans forfærdelige Eventyr (1867, novelle(r))
originaltitel: Major Gahagan, 1838-39
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: New Monthly, fra november 1838 til februar 1839.

[1d] Thackeray, W. M.: Episode af en Tjeners Liv. (Fortalt af ham selv) (1867, novelle(r))
[2a] Thackeray, W. M.: Lurvet Pragt (1868, novelle(r))
[2b] Thackeray, W. M.: Bedford-Row-Sammensværgelsen (1868, novelle(r))
originaltitel: The Bedford-Row conspiracy
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: New Monthly Magazine, vol. lviii, 1840. Udgivet i bogform i samlingen: Comic tales and sketches, vol. ii, 1841.

[2c] Thackeray, W. M.: Fitz-Boodle-Dokumenterne. I. Fitz-Boodles Bekjendelser. II. Fitz-Boodles Leveveje (1868, novelle(r))
originaltitel: Fitzboodle's confessions, 1842-43
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Punch, fra oktober 1842 til november 1843.
 Bog Thackeray, W. M.: Philips Eventyr paa hans Vei gjennem Verden, visende hvem der plyndrede ham, hvem der hjalp ham og hvem der gik ham forbi. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1867. Del 1-2, 360 + 352 sider (1867, roman) EMP1357
originaltitel: The adventures of Philip, 1862
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Tekster Thackeray, W. M.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [d]] En lille Middag (1869, tekster) EMP 80
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Trykt i periodicum Thackeray, W. M.: Løse Blade. Af M. W. Thackeray (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Afsnittenes titler: I: Om to sørgeklædte Børn. II. Om Kridtkorset paa Døren. III: Det falske Pengestykke.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., fra Nr. 7 (14-5-1870) til Nr. 10 (4-6-1870), og fra Nr. 14 (2-7-1870) til Nr. 16 (16-7-1870).
 Bog Thackeray, W. M.: Udvalgte Arbeider. Overs. af Robert Watt. ♦ 1874-75. Bd. 1-3, 325 + 316 + 294 sider (1874-75, novelle(r)) EMP1358
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: Historien om Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant (1874, novelle(r))
originaltitel: The History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond, 1841
oversætter i periodicum: Anonym
1956 Senere udgave: Den store Hoggartydiamant
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Fraser's Magazine, fra september til december 1841. Udgivet i bogform: The Great Hoggarty Diamond, 1848.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende Nr. 1 (2-1-1850) til Nr. 27 (1-2-1850), under titlen: Samuel Titmarsh og den store Hoggarty-Diamant. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b] Thackeray, W. M.: Karaktertegninger: (1874, novelle(r))
[1ba] Thackeray, W. M.: Kaptain Rook og Mr. Pigeon (1874, novelle(r))
[1bb] Thackeray, W. M.: En Forfatterinde paa Moden (1874, novelle(r))
[1bc] Thackeray, W. M.: Kunstnerne (1874, novelle(r))
[1c] Thackeray, W. M.: Mulliganen fra Ballymulligan og hvorledes vi gik paa Mrs. Perkins's Bal (1874, novelle(r))
[2a] Thackeray, W. M.: Af Charles James Yellowplush's Memoirer (1875, novelle(r))
originaltitel: The Yellowplush papers, 1837-38
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Fraser's Magazine, fra november 1837 til august 1838. Udgivet i bogform i samling: Comic tales and sketches, 1, 1841. Tidligere trykt i piratudgave 1837 (Philadelphia: Cary and Hart) med titlen: The Yellowplush papers.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Berlingske Tidende fra Nr. 3 (5-1-1846) til Nr. 20 (27-1-1846), under titlen: En Tjeners Betragtninger og Beretninger. (Efter Charles Dickens) [Oversættelse af kapitel 1-10].
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2b] Thackeray, W. M.: Familien Kicklebury's Udenlandsreise (1875, novelle(r))
1854 indgår i: Fortællinger [a] 1. udgave: Familien Kicklebury paa Reise

[2c] Thackeray, W. M.: Et Sagn fra Rhinen. En Parodi (1875, novelle(r))
[2d] Thackeray, W. M.: Timmin's lille Middag (1875, novelle(r))
originaltitel: A little dinner at Timmins's
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Punch, Vol. xiv (1848), fra May til Vol. xv (1848) July. Udgivet i bogform i samlingen: Miscellanies Vol. 3, 1856.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[2e] Thackeray, W. M.: Vor Gade (1875, novelle(r))
[3] Thackeray, W. M.: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider (1875, novelle(r))
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
 Bog Thackeray, W. M.: Romaner. Oversat af Axel Damkier. ♦ 1877-78. Bd. 1-3 (1877-78, roman) EMP1359
Detaljer
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Indhold

[1-3] Thackeray, W. M.: Forfængelighedens Marked. En Roman uden en Helt. ♦ E.C.T. Wätzolds Forlag, 1877-78. 1.-3. Del, 489 + 442 + 404 sider (1877-78, roman)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Roskilde Avis 5-5-1877, side 3, annonce: Idag er udkommet 1. Hefte af Forfængelighedens Marked af V.M. Thackeray oversat af Axel Damkjær. Subskription paa denne Roman, der vil udkomme med et Hefte bestemt hver Fredag til en Priis af 50 Öre, modtages i alle Boglader, samt hos undertegnede Forlægger. E.C.T. Wätzold, (P. Blochs Eftfl.), Tordenskjoldsgade, Kjøbenhavn.
 Tekster Thackeray, W. M.: Tjørneblomster. Strø-Tanker (1878, tekster)
oversat af J.C. Stochholm (1850-1931)
 Bog Thackeray, W. M.: Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant. ♦ 1882 (1882, roman) EMP1360
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret (1898-99, roman) EMP1361
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
serietitel: Christiansens Serier, 3:02:3
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1855 1. udgave: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider
1929 Senere udgave: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 276 sider
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1, overs af Fr. Winkel Horn. Del 2. overs. af Johannes Magnussen.
 note til oversat titel Del 1, side 6-7: William Makepease Thackeray.
 note til oversat titel Del 2, side 319: [Note signeret: J.M.].
 Bog Thackeray, William: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere) (1900, roman) EMP1362
serietitel: Aarhundredets Klassikere
Detaljer
oversat af Gustav Wied (1858-1914)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
1968 Senere udgave: Bogen om snobberne
kollaps Noter
 note til titel Udkom ca. 1-10-1900. Trykt i 2500 eksemplarer.
 note til titel Restoplaget forsynet med nyt omslag 1917.
 anmeldelse Berlingske Tidende, Tillæg, 28-11-1900 [Anmeldelse].
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forgyldt Elendighed. Roman. ♦ Universalforlaget. (Wm. Sørensen), 1911. 128 sider (1911, roman)
oversat af Anonym
 Bog Thackeray: From Thackerays Vanity fair. Rebecca Sharp and the Crawleys. By V. E. J. Andersen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 89 sider. Pris: kr. 1,00 (1915, roman)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 6b
Detaljer
noter af V.E.J. Andersen (1868-1933)
1852 [Uddrag] 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forfængelighedens Marked. (2. gennemsete Udg. Oversat af Axel Damkier. Illustr. af Forfatteren). ♦ Pio, 1919. [Bind] I-III, 348 + 328 + 298 sider, illustreret (1919, roman)
serietitel: Pios Verdensklassikere
Detaljer
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
 Bog Thackeray, William Makepeace: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 276 sider (1929, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 35-36
Detaljer
udgiver: Sven Clausen (1893-1961)
1898-99 1. udgave: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel [Bind] I: 1 tavle.
 Bog Thackeray, W. M.: Timmins' lille Middag og Cox's Dagbog. Overs. af Ove Brusendorff. Illustr. af Flemming Bergsøe. ♦ Thaning & Appel, 1944. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
illustrationer af Flemming Bergsøe (1905-1968)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, september, side 328-29 [Anmeldelse af Hagmund Hansen].
 Bog Thackeray, William Makepeace: From Thackeray's Vanity fair, Rebecca Sharp and the Crawleys. By V. E. J. Andersen. 3. ed. (3. impression). [Fotografisk Optryk]. ♦ Gyldendal, 1945. 100 sider. Pris: kr. 2,50 (1945)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 6b
Detaljer
noter af V.E.J. Andersen (1868-1933)
1852 [Uddrag] 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. impr., 1950.
 note om oplag 5. impr. (Fotografisk optryk), 1954.
 note om oplag 6th impr., 1960.
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forfængelighedens marked. En roman uden helt. (Overs. efter "Vanity fair" af Gunnar Juel Jørgensen). ♦ Hirschsprung, 1953. 280 sider. Pris: kr. 7,85 (1953, roman)
serietitel: Hirschsprungs romanbibliotek
Detaljer
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
 Bog Thackeray, William Makepeace: Snobbernes bog. Overs. fra engelsk i udvalg af Georg Gjedde. Forord af Edward C. J. Wolf. Tegninger af forfatteren. ♦ Wangel, 1954. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1954, roman)
serietitel: Wangels Klassiker Serie
Detaljer
oversat af georgjedde (1913-1992)
forord af Edvard C.J. Wolf (1900-1973)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
 Bog Thackeray, William M[akepeace]: Den store Hoggartydiamant (1956, roman)
serietitel: Berømte romaner, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1874 i: Udvalgte Arbeider [1a] 1. udgave: Historien om Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant
 Bog Thackeray, William Makepeace: [indgår i antologien: Engelske fortællere [q]] En spillers død (1961, novelle(r))
 Bog Thackeray: Timmins' lille middag og Cox's dagbog. Overs. fra engelsk af Ove Brusendorff (1962, roman)
serietitel: Humorist Serien
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
 Bog Thackeray, William [Makepeace]: Bogen om snobberne (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 31
Detaljer
oversat af Gustav Wied (1858-1914)
1900 1. udgave: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere)
 Bog Thackeray, William [Makepeace]: Forfængelighedens marked. En roman uden helt (1969, roman)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
 Bog Thackeray, William M[akepeace]: Forfængelighedens marked. Overs. og forkortet af Gunnar Juel Jørgensen. Ill. af Sandra Archibald. ♦ Edito [ikke i boghandlen], 1972. 281 sider, 8 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
illustrationer af Sandra Archibald (sprog: engelsk)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbnehavn, Udgivet af E. Meyer - Trykt i Flyvepostens Officin ved J. Davidsen, 1852. 1.-4. Deel, 1012 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Frankrig.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden