Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Tobias George Smollett (1721-1771)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Smollet, Tobias]: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil (1769, roman) BD4:sp486 👓
originaltitel: The adventures of Peregrine Pickle, 1751
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1787-95 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler
1832 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1832. Del 1, 240 sider. (Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 4-5)
1833 i: Samlede Skrivter [1-3] Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. ♦ C. Steen, 1833. Del 1-3, 282 + 298 + 358 sider
1856 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. [2. Udgave]. ♦ 1856. Del 1-3, 287 + 302 + 362 sider
1884 Senere udgave: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman af Tobias Smollet. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn Forlag, 1884. 375 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med koberstukken titelvignet på det ene af to titelblade i 1. del. Det titelblad har ikke betegnelsen Erster Theil, og har også sted, forlag og år som: Leipzig und Koppenhagen, verlegts Heineck und Faber, 1769.
 note til oversat titel 1. Oplag har: Leipzig, In Joh. Friedr. Gleditschens Handlung, 1753 [Annonceret til salg i København i boghandler Mummes katalog 1759].
 note til oversat titel Fuld visning af 1. Oplag, Erster Theil, på: ULB Sachsen-Anhalt.  Link til ekstern webside nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Erster Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital.  Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Zweyte Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital.  Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Dritter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital.  Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Vierter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital.  Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 Bog Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler (1787-95, roman) EMP1291 BD4:sp486
Detaljer
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
illustrationer af Daniel Niklaus Chodowiecki (1726-1801, sprog: tysk)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1797-1817. (xvi + 271) + ? + 260 + 218, illustreret med 4 tavler.
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica mangler 2. del betegnelsen "2. Oplag" og har udgivelsesåret 1791.
 note til oversat titel Foran i hver del: Forord [signeret: J.C. Tode].
 note til oversat titel Oversættelsen er bearbejdet og forkortet.
 Bog pseudonym [Smollett, Tobias George]: Ridderen Sir Launcelot Greaves og hans Venners, Søemandens og Advokatens Tildragelser. Af Forfatteren til Peregrine Pickle. Frit fordansket af den samme Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1790. 298 sider (1790, roman) EMP1292 BD4:sp486
originaltitel: The adventures of Sir Launcelot Greaves, 1760-61
Detaljer
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
1832 Senere udgave: Ridder Launcelot Greaves og hans Venners, Sømandens og Saførerens Tildragelser. Fra det Engelske overs. af J.C. Lange. ♦ 1832. viii + 332 side
1833 i: Samlede Skrivter [4] Senere udgave: Ridder Launcelot Greaves' og hans Venners, Sømandens og Sagførerens Tildragelser. [2. Udgave]. ♦ 1833. 307 sider
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [15-10-1825] Læst Smollets »Lancelott Greaves!«.
 Bog pseudonym [Smollett, Tobias George]: Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider (1796-98, roman) EMP1293 BD4:sp486
originaltitel: The expedition of Humphry Clinker, 1771
Detaljer
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
1834 i: Samlede Skrivter [7-8] Senere udgave: Humphry Clinker's Reise. Roman. ♦ 1834. Bd. 1-2, (xii + 392) + 352 sider
1944 Senere udgave: Humphry Clinker. Overs. af Jens Kruuse. Illustr. af Marlie Brande. ♦ Thaning & Appel, 1944. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-viii: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, 6 upaginerede sider: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, side 455-56: Et Digt til Levens Vande. Af Doktor Smollet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [8-10-1825] Begyndt paa Humphry Clinkers Reise af Smolet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [11-10-1825] Læst Humphry Clinger - jeg sætter Roderik Random høit over den.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [12-10-1825] fuldendt Humphry Clinker.
 Bog Smollet, Tobias: Roderik Random. Overs. af J. C. Tode. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (vi + 514) + 546 sider (1802-03, roman) EMP1294 BD4:sp486
originaltitel: The adventures of Roderick Random, 1748
Detaljer
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
1834 i: Samlede Skrivter [5-6] Senere udgave: Roderik Randoms Tildragelser. ♦ 1834. Bd. 1-2, 512 + 429 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Fortale [signeret: Tode].
 note om oplag [Titeloplag], 1816.
 Bog Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1832. Del 1, 240 sider. (Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 4-5) (1832, tekster) EMP1295
serietitel: Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 4-05
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Fortale [af overs.].
 Bog Smollet, Tobias: Ridder Launcelot Greaves og hans Venners, Sømandens og Saførerens Tildragelser. Fra det Engelske overs. af J.C. Lange. ♦ 1832. viii + 332 side (1832, roman) EMP1296
serietitel: Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 2
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1790 1. udgave: Ridderen Sir Launcelot Greaves og hans Venners, Søemandens og Advokatens Tildragelser. Af Forfatteren til Peregrine Pickle. Frit fordansket af den samme Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1790. 298 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii: [Tilegnelse til Herr Conferenceraad Collin, af overs.].
 note til oversat titel Side v-vii: Forerindring [af overs. (Har fulgt Tode i forkortningerne, men iøvrigt lagt originalen til grund)].
 Bog Smollet, Tobias: Samlede Skrivter. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1833-34. Bd. 1-8. (Gallerie for fremmede Classikere) (1833-34, roman) EMP1297 BDsupp:sp830
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 1833
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til oversat titel Langes oversættelse er "omarbeidede Oversættelser, hvori det Bedste af de ældre Fordanskninger er benyttet", jævnfør polemik i tidsskriftet Dannora, 1. bind, side 218.
kollaps Indhold

[1-3] Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. ♦ C. Steen, 1833. Del 1-3, 282 + 298 + 358 sider (1833, roman)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale [af overs.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 1 og ? af Gallerie for fremmede Classikere.
[4] Smollet, Tobias: Ridder Launcelot Greaves' og hans Venners, Sømandens og Sagførerens Tildragelser. [2. Udgave]. ♦ 1833. 307 sider (1833, roman)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1790 1. udgave: Ridderen Sir Launcelot Greaves og hans Venners, Søemandens og Advokatens Tildragelser. Af Forfatteren til Peregrine Pickle. Frit fordansket af den samme Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1790. 298 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?: [Tilegnelse til Herr Conferenceraad Collin, af overs.].
 note til oversat titel Side ?-?: Forerindring [af overs.].
[5-6] Smollet, Tobias: Roderik Randoms Tildragelser. ♦ 1834. Bd. 1-2, 512 + 429 sider (1834, roman)
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1802-03 1. udgave: Roderik Random. Overs. af J. C. Tode. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (vi + 514) + 546 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af overs. (Med liste over Todes oversætterbommerter)].
[7-8] Smollet, Tobias: Humphry Clinker's Reise. Roman. ♦ 1834. Bd. 1-2, (xii + 392) + 352 sider (1834, roman)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1796-98 1. udgave: Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1, side v-xii: Fortale [Todes forerindring].
 Trykt i periodicum (om) Thackeray: Smollett. Efter Thackeray ved Cand. juris C. Søegaard (1854, novelle(r)) 👓
originaltitel: The English humorists [uddrag], 1853
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
oversat af Carl Søegaard (1830-1883)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The English humourists of the eighteenth century, 1853.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 141 (21-6-1854) til No. 143 (23-6-1854). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. [2. Udgave]. ♦ 1856. Del 1-3, 287 + 302 + 362 sider (1856, roman) EMP1297
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
 Bog Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman af Tobias Smollet. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn Forlag, 1884. 375 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, roman) EMP1298 👓
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [Om oversættelsen, signeret: Fr. W.Horn].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Det har været Oversætterens Opgave at fjærne alle saadanne overflødige og Totalindtrykket forstyrrende Udvæxter, men medens Tode ikke har betænkt sig paa ligefrem at bearbejde visse Partier af Bogen.
 note til oversat titel saaledes, at han har sat adskilligt til af sit eget, indskrænker den foreliggende nye Oversættelse sig helt igjennem til at forkorte. saaledes at det paa alle Punkter virkelig er Smollets Arbejde, Læseren har for sig.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 22-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Morgenbladet 15-12-1884, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Smollet, Tobias: Humphry Clinker. Overs. af Jens Kruuse. Illustr. af Marlie Brande. ♦ Thaning & Appel, 1944. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00 (1944, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Marlie Brande (1911-1979)
1796-98 1. udgave: Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider
 Bog Smollett, Tobias: [indgår i antologien: Engelske fortællere [u]] Den spøgefulde baronet (1961, novelle(r))

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden