Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Anton Wetterbergh (1804-1889)

Sprog: svensk
Adam, Onkel (pseudonym)
Alexis (pseudonym)
Onkel Adam (pseudonym)

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (svensk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Onkel Adam: [indgår i antologien: Noveller og Skizzer [2c]] Naboerskerne. Genremaleri (1841, novelle(r)) EMP3225
 Bog Onkel Adam: Et Navn. Genremaleri. Overs. fra Svensk. ♦ 1845. 444 sider (1845, roman) EMP3637
originaltitel: Ett namn, 1845
oversat af Anonym
 Bog Onkel Adam [ie: Witterbergh]: [Bibliothek for Smaafortællinger [3b]] Klokken. Miniature af Alexis. Udgiven af Onkel Adam (1848, novelle(r)) EMP 33
originaltitel: Klockan
del af: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: De fyra signaturerna, 1843.
 note til oversat titel Den danske oversættelse oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Penge og Arbejde. Genremaleri. Efter det Svenske. ♦ 1848. Deel 1-2, 446 + 503 sider (1848, roman) EMP3638
originaltitel: Penningar och arbete, 1847
oversat af Anonym
 Bog Onkel Adam: Hævn og Forsoning. Af Onkel Adam. Efter det Svenske. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 72 sider (1852, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 28-1-1852 til 26-2-1852.
 Bog Onkel Adam: Ledhytten ved Nygaard. Fortælling. ♦ 1852 (1852, roman) EMP3639
originaltitel: Grindstugan vid Nygård, 1850?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel For den svenske original er første udgavens år usikkert, men kan have være i: Svea, Folkkalender för 1850. Trykt i bogform i: Samlade skrifter, åttande delen, 1872.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Et Sorgens Barn. Fortælling. Af Onkel Adam (Wetterbergh). Efter det Svenske. ♦ 1853. 81 sider (1853, roman) EMP3640
originaltitel: Sorgebarnet. Genremålning, 1853
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Måske trykt første gang på svensk i: Svea. Folkkalender, 1853. Trykt i bogform: Samlade skrifter, del 9:2, 1873.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Granfossen. Fortælling. ♦ Jordan, 1854. 128 sider (1854, roman) EMP3641
originaltitel: Tännforsen. En Jemtlands-historia, 1848
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam og Alexis: Hævn og Forsoning. Invaliden. Fire Studenter. Fra det Svenske. Af Onkel Adam og Alexis. ♦ 1854. 192 sider (1854, roman) EMP3642
originaltitel: Hämnd och försoning, 1843
serietitel: Leiebibliotheket, 1854:3:1
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: De fyra signaturerna, 1843.
 note til oversat titel Den danske oversættelse er et udvalg af originalens noveller.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
kollaps Indhold

[b] Alexis: Invaliden. Miniature (1854, novelle(r))
originaltitel: Invaliden, 1843
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[c] Alexis: Fire Studenter. Miniature (1854, novelle(r))
originaltitel: Fyra studenter, 1843
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Træskeen. Fortælling. ♦ 1854. 280 sider (1854, roman) EMP3643
originaltitel: Träskeden, 1852
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Den lille Nøgle. Miniaturskizze. ♦ 1855. 73 sider (1855, roman) EMP3644
originaltitel: Nyckeln, 1844
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Nordstjernan, 1845.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Olga. Fortælling af Onkel Adam. Efter det Svenske. ♦ Kjøge, Trykt hos S. Oettinger, 1855. 295 sider (1855, roman) EMP3645
originaltitel: Olga, 1850
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 1 Rd. 64 Sk.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 30-12-1854 til 13-3-1855 og fra 29-3-1855 til 10-4-1855. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Onkel Adam: Stamhuset Waldemarsborg. Episoder af Onkel Adam. Oversat fra det Svenske. Feuilleton til Helsingørs Avis. ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1855. 311 sider (1855, roman) EMP3646
originaltitel: Waldemarsborgs fideikommiss, 1854
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 26-2-1855 til 18-7-1855.
 Bog Onkel Adam: Had og Kjærlighed. Episoder af en Slægtshistorie. ♦ 1856. Deel 1-3, 300 + 252 + 332 sider (1856, roman) EMP3647
originaltitel: Hat och kärlek, 1849
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Onkel Adam: Hjemme! Et Genremaleri af Onkel Adam. ♦ Jordans Forlag, 1856. 210 sider. (Trykkeri: Trykt hos P. Magnus's Enke, Slagelse) (1856, roman) EMP3648 👓
originaltitel: Hemma!, 1856
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1856 Senere udgave: Hjemme! Et Genremaleri af Onkel Adam. Oversat fra det Svenske. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1856. 219 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fraklipningsføljetonen har forlagsangivelsen: Jordan Forlag.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sorø Amtstidende fra 19-8-1856 til 22-11-1856. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Onkel Adam: Den Protegerede. ♦ 1856. 162 sider (1856, roman) EMP3650
originaltitel: Skyddslingen, 1855
oversat af Anonym
 Bog Onkel Adam: Hjemme! Et Genremaleri af Onkel Adam. Oversat fra det Svenske. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1856. 219 sider (1856, roman) EMP3649
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1856 1. udgave: Hjemme! Et Genremaleri af Onkel Adam. ♦ Jordans Forlag, 1856. 210 sider. (Trykkeri: Trykt hos P. Magnus's Enke, Slagelse)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 21-8-1856 til 4-12-1856.
 Bog Onkel Adam: Arven. Episoder af Hverdagslivet. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. 562 sider (1857, roman) EMP3651
originaltitel: Simon Sellners rikedomar, 1853
Detaljer
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
1876 Senere udgave: Simon Sellners Formue. En Fortælling. Overs. fra det Svenske. ♦ 1876. 358 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam: Samfundets Kjærne. ♦ L. Jordan, 1860-62. Deel 1-2 (1860-62, roman) EMP3652
originaltitel: Samhällets kärna, 1857
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Onkel Adam: Et Stereoscopbillede. Skizze (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stifts-Tidende 18-10-1873.
 Bog Onkel Adam (C. A. Wetterbergh): Genremalerier. Af Onkel Adam (C. A. Wtterbergh). ♦ Ludvig Jordans Forlag, 1875. 304 sider (1875, roman) EMP3653
originaltitel: Genremålningar, 1842
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Onkel Adam (Wetterbergh): Være og synes. En Historie om to Skorstensfejrerdrenge. Af Onkel Adam (Wetterbergh). Overs. af H. R. ♦ Vejle, 1875. 42 sider (1875, novelle(r)) EMP3654
originaltitel: Vara och synas, 1863
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Føljetontryk.
 Bog anonym [Wetterbergh, Carl Anton]: Simon Sellners Formue. En Fortælling. Overs. fra det Svenske. ♦ 1876. 358 sider (1876, roman) EMP3655
Detaljer
oversat af Anonym
1857 1. udgave: Arven. Episoder af Hverdagslivet. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. 562 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden