Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Michel Masson (1800-1883)

Sprog: fransk
Raymond, Michel (fællespseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Raymond, M.: Der Maurer. Ein Gemälde Pariser Volkssitten. Nach M[ichel] Raymond [ie: Michel Masson og Raymond Brucker] von L. Kruse. ♦ Leipzig, 1830. 1-4. Theil (1830, roman) BD4:sp493
originaltitel: Le maçon, 1828
Detaljer
af Raymond Brucker (1800-1875, sprog: fransk)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster Masson, M.: En Tornekrone. Fra det Franske ved L. Philip og C. Lund (1838, tekster) EMP4404
originaltitel: Une coiuronne d'épine, 1836
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
oversat af Albert Conrad Lund (f. 1809)
 Bog Masson, M.: Rør ikke Dronningen! Overs. fra det Franske ved C. Lund. ♦ 1839. 171 sider (1839, roman) EMP4405
originaltitel: Ne touchez pas à la reine, 1837
oversat af Albert Conrad Lund (f. 1809)
 Bog Masson, M.: Jomfru og Martyrinde. Overs. fra det Franske Ved L. Philip og C. Lund. ♦ 1840. Deel 1-2, 288 + 288 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 17-18) (1840, roman) EMP4406
originaltitel: Vierge et martyr, 1835
del af: Familiebibliothek
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
oversat af Albert Conrad Lund (f. 1809)
 Bog Masson, M.: Et Sandskorn. Novelle. Overs. fra det Franske. ♦ 1842. 131 sider (1842, roman) EMP4407
originaltitel: Le grain de sable, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les contes de l'atelier, 1840.
 Bog Masson, M.: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [f]] Skildtet. Af M. Masson: Les contes de l'atelier (1850, novelle(r)) EMP 37

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)BrudenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
andet af Raymond Brucker (1800-1875, sprog: fransk)
(premiere 22-04-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden