Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Raymond Brucker (1800-1875)

Sprog: fransk
Raymond, Michel (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Raymond, M.: Der Maurer. Ein Gemälde Pariser Volkssitten. Nach M[ichel] Raymond [ie: Michel Masson og Raymond Brucker] von L. Kruse. ♦ Leipzig, 1830. 1-4. Theil (1830, roman) BD4:sp493
originaltitel: Le maçon, 1828
Detaljer
af Michel Masson (1800-1883, sprog: fransk)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Raymond, Michel: Blodets Røst. Overs. af Ludv. Philip og A. C. Lund. ♦ 1837. (Nyt Novelle-Bibliothek, 8) (1837, roman) EMP3848
originaltitel: ?
serietitel: Nyt Novelle-Bibliothek, 8
Detaljer
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
oversat af Albert Conrad Lund (f. 1809)
1842 Senere udgave: Blodets Røst. Fortælling. ♦ 1842
 Bog Raymond, Michel: Blodets Røst. Fortælling. ♦ 1842 (1842, roman) EMP3849
Detaljer
oversat af Anonym
1837 1. udgave: Blodets Røst. Overs. af Ludv. Philip og A. C. Lund. ♦ 1837. (Nyt Novelle-Bibliothek, 8)
 Bog Raymond, Michel: Ungdomsvennerne. Roman. Overs. fra Fransk ved J. H. Halvorsen. ♦ 1842. Del 1-3, 238 + 262 + 197 sider. (Roman-Bibliothe, 4-6) (1842, roman) EMP3850
originaltitel: ?
serietitel: Roman-Bibliothek, 4-6
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Bruden
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
andet af Michel Masson (1800-1883, sprog: fransk)
(premiere 22-04-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden