Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis Emile Vanderburch (1794-1862)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Bayard]: En Time i et Stervbo. Lystspil i een Act. Efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothske Boghandels Forlag, 1834]. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 62) (1834, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Le serrurier, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:062
Detaljer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 Dramatik Bayard et E. Wanderburch: Le garmin de Paris. Chp. 1836 (1836, dramatik) BDsupp:sp793
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
 Dramatik Bayard, J. F. A.: [indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [1]] Pariserdrengen. [Overs. af Eug. Bidoulac]. Kbh., 1837 (1837, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Le gamin de Paris
Detaljer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Emil Bidoulac (1814-1866)
1878 Senere udgave: Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter, frit efter Bayard og Vanderbruch. 2. Udg. ♦ Høst, 1878. 81 sider
kollaps Noter
 Dramatik Scribe, Eug. og Vanderburch: Clermont eller Kunstnerens Kone. [Overs. af Hans Pt. Holst]. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 112) (1839, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:112
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog Bayard og Vanderbruch: Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter, frit efter Bayard og Vanderbruch. 2. Udg. ♦ Høst, 1878. 81 sider (1878, dramatik)
Detaljer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1837 indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [1] 1. udgave: Pariserdrengen. [Overs. af Eug. Bidoulac]. Kbh., 1837

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Vanderburch, Louis Emile: En Time i et Stervbo
Lystspil i 1 Akt af Bayard [i samarbejde med Emile Vanderburch og Alexis]. Oversat af J.L. Heiberg
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 30-05-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Vanderburch, Louis Emile: Pariserdrengen
Vaudeville [på Casino fra 2den Opf.: Lystspil] i 2 Akter af Bayard og Vanderburch. Oversat af Emil Bidoulac
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Emil Bidoulac (1814-1866)
(premiere 30-09-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Vanderburch, Louis Emile: Henrik den fjerdes huslige Liv
Lystspil i 1 Akt af Villeneuve, Vanderburch og de Forge. Oversat af M. Wiehe
af Th. F. V. de Villeneuve (1801-1858, sprog: fransk)
af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
oversat af Michael Wiehe, f 1820 (1820-1864)
(premiere 12-06-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Vanderburch, Louis Emile: Clermont
eller Kunstnerens Kone, Drama i 2 Akter af Scribe og Vanderburch. Oversat af H.P. Holst
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 01-06-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Vanderburch, Louis Emile: De gode Sindelag
Farce med Sang i 1 Akt efter Bayard og Vanderburgh, ved Otto Zinck og L. Zinck
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Otto Zinck (1824-1908)
oversat af Ludvig Zinck (1833-1902)
(premiere 15-03-1860 på Casino)
Vanderburch, Louis Emile: Jomfru Æselskind
Eventyr-Sangspil i 5 Akter (8 Tableauer) med fri Benyttelse af Motiver fra Vanderburch, Clairville og Laurencin, ved Erik Bøgh
af Louis François Clairville (1811-1879, sprog: fransk)
af Paul Aimé Chapelle (1806-1890, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 02-03-1879 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden