Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jean François Alfred Bayard (1796-1853)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Bayard: Dronningen paa 16 Aar. Overs. af H. C. Andersen. Kbh., 1833. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 47) (1833, dramatik) BDsupp:sp793
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:047
oversat af H.C. Andersen (1805-1875)
 Dramatik anonym [Bayard]: En Time i et Stervbo. Lystspil i een Act. Efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothske Boghandels Forlag, 1834]. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 62) (1834, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Le serrurier, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:062
Detaljer
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 Dramatik Bayard et E. Wanderburch: Le garmin de Paris. Chp. 1836 (1836, dramatik) BDsupp:sp793
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
 Dramatik Bayard og Paul Duport: Den Gjerriges Datter. Overs. af C. Borgaard. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 84) (1836, dramatik) BDsupp:sp793
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:084
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
 Dramatik Scribe, Eug. og Bayard: Et ungt Ægtepars Huusholdning. Bearb. ved Carl Pt. Borgaard. Kbh., 1837. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 89) (1837, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:089
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
 Dramatik Bayard, J. F. A.: [indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [1]] Pariserdrengen. [Overs. af Eug. Bidoulac]. Kbh., 1837 (1837, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Le gamin de Paris
Detaljer
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Emil Bidoulac (1814-1866)
1878 Senere udgave: Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter, frit efter Bayard og Vanderbruch. 2. Udg. ♦ Høst, 1878. 81 sider
kollaps Noter
 Dramatik Bayard og Devorme: Valeur & Co. [Oversat af Niels Vinding Dorph]. Kbh., 1838. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 95) (1838, dramatik) BDsupp:sp793
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:095
af Jules de Wailly (1806-1866, sprog: fransk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
 Dramatik Saint-Georges [ie: J. H. de Vernoy] og Bayard: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Acter af St. Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 122) (1840, dramatik)
originaltitel: Marie ou La fille du régiment, 1840
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:122
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
1886 Senere udgave: Regimentets Datter
1925 Senere udgave: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Akter af de Saint-Georges og Bayard. Musiken af Donizetti. Oversat af Th. Overskou. ♦ Gyldendal, 1925. 32 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 Dramatik Bayard og Théaulon: Debutantindens Fader. Frit efter det Franske [ved C.N. Rosenkilde og Carl Otto]. ♦ Kbh., 1840. (Dramtisk Repertoire, Nr. 1) (1840, dramatik) BDsupp:sp793
Detaljer
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
oversat af Carl Otto (1795-1879)
1855 Senere udgave: Hun skal debutere. Farce med Sang i 3 A. Efter Bayard og Théaulon ved E. Bøgh. ♦ Gandrup, 1855
kollaps Noter
 Dramatik anonym [Bayard og de Wailly]: Ude og hjemme. Comedie i tre Acter. Oversat af det Franske. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1845]. 27 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 156) (1845, dramatik) 👓
originaltitel: Le mari à la campagne, ou Le Tartuffe moderne
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:156
Detaljer
af Jules de Wailly (1806-1866, sprog: fransk)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
kollaps Noter
 Bog (tekst) Donizetti: Regimentets Datter. Opera i 2 Acter af Donizetti, [Saint Georges & Bayard]. ♦ 1846. 26 sider (1846, dramatik)
originaltitel: Figlia del reggimento
Detaljer
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Med dansk og italiensk tekst.
 Dramatik Høedt, F. L.: Embedsiver eller Hr. og Fru Møller. Lystspil i 3 Acter efter Bayard. ♦ (Reitzel), 1849 (1849, dramatik)
Detaljer
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
1863 Senere udgave: Embedsiver. 2. Udg. ♦ 1863
1894 Senere udgave: Embedsiver. 3. Udg.
kollaps Noter
 Dramatik Bayard og Xavier: En Gudfader. Vaudeville i een Act efter Bayard og Xaviers franske Orig. ♦ H.P. Møller, 1854. 28 sider (1854, dramatik)
originaltitel: Chez un garçon, 1842
Detaljer
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Dramatik Bayard, J. F. A. og (E. Desnoyers de) Biéville: Han er af god Familie. Comedie i 3 Akter med Sange. Efter Bayard og Biéville. ♦ Stinck, 1854 (1854, dramatik)
af Charles Henri Étienne Edmond Desnoyers (1814-1880, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
 Bog Bayard og Théaulon: Hun skal debutere. Farce med Sang i 3 A. Efter Bayard og Théaulon ved E. Bøgh. ♦ Gandrup, 1855 (1855, dramatik)
Detaljer
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
1840 1. udgave: Debutantindens Fader. Frit efter det Franske [ved C.N. Rosenkilde og Carl Otto]. ♦ Kbh., 1840. (Dramtisk Repertoire, Nr. 1)
kollaps Noter
 Dramatik Bayard, Brødr.: Invaliden. Lystspil med Sange i 2 A. af Brødr. Bayard. Overs. ♦ Levy, 1858 (1858, dramatik)
Detaljer
af Antoine Léon Bayard (1807-1872, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 Bog Bayard: Embedsiver. 2. Udg. ♦ 1863 (1863, dramatik)
Detaljer
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
1849 1. udgave: Embedsiver eller Hr. og Fru Møller. Lystspil i 3 Acter efter Bayard. ♦ (Reitzel), 1849
 Bog Bayard og Vanderbruch: Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter, frit efter Bayard og Vanderbruch. 2. Udg. ♦ Høst, 1878. 81 sider (1878, dramatik)
Detaljer
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1837 indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [1] 1. udgave: Pariserdrengen. [Overs. af Eug. Bidoulac]. Kbh., 1837
 Bog Saint-Georges og Bayard: Regimentets Datter (1886, dramatik)
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
1840 1. udgave: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Acter af St. Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 122)
 Bog Høedt, F. L.: Embedsiver. 3. Udg. (1894, dramatik)
Detaljer
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
1849 1. udgave: Embedsiver eller Hr. og Fru Møller. Lystspil i 3 Acter efter Bayard. ♦ (Reitzel), 1849
 Bog Regimentets Datter. Syngespil i 2 Akter af de Saint-Georges og Bayard. Musiken af Donizetti. Oversat af Th. Overskou. ♦ Gyldendal, 1925. 32 sider. Pris: kr. 1,25 (1925, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
1840 1. udgave: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Acter af St. Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 122)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bayard, Jean François Alfred: Dronningen paa 16 Aar
Drama i 2 Akter af Bayard. Oversat af H.C. Andersen
oversat af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 29-03-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
Bayard, Jean François Alfred: En Time i et Stervbo
Lystspil i 1 Akt af Bayard [i samarbejde med Emile Vanderburch og Alexis]. Oversat af J.L. Heiberg
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 30-05-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Bayard, Jean François Alfred: Aurelia
Skuespil i 2 Akter efter Scribe og Bayard ved Sille Beyer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
(premiere 07-11-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bayard, Jean François Alfred: En Moder
Drama i 2 Akter af Bayard. Oversat af N.P. Nielsen
oversat af N.P. Nielsen, f 1795 (1795-1860)
(premiere 01-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bayard, Jean François Alfred: Fader og Datter
Skuespil i 2 Akter af Bayard, frit oversat af G. Carstensen
oversat af Georg Carstensen, f 1812 (1812-1857)
(premiere 22-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bayard, Jean François Alfred: Den Gerriges Datter
Lystspil i 2 Akter af Bayard og Paul Duport. Oversat af C. Borgaard
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 20-10-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Bayard, Jean François Alfred: Et ungt Ægtepars Husholdning
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Bayard, bearbejdet af C. Borgaard
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 23-02-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Bayard, Jean François Alfred: Kujonen
Lystspil i 1 Akt af Bayard, Alphonse og Regnault. Oversat af C. Borgaard
af Robert-Alphonse Gautier (sprog: fransk)
af Regnault (sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 15-09-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Bayard, Jean François Alfred: Pariserdrengen
Vaudeville [på Casino fra 2den Opf.: Lystspil] i 2 Akter af Bayard og Vanderburch. Oversat af Emil Bidoulac
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Emil Bidoulac (1814-1866)
(premiere 30-09-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Bayard, Jean François Alfred: Valeur & Compagnie
Komedie i 1 Akt af Bayard og Devorme. Oversat af N.V. Dorph. [På Dagmarteatret:] ved P.A. Rosenberg
af Jules de Wailly (1806-1866, sprog: fransk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 17-11-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Bayard, Jean François Alfred: Tre Koner paa éen Gang
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Bayard. Oversat af M. Wiehe
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Michael Wiehe, f 1820 (1820-1864)
(premiere 09-12-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Bayard, Jean François Alfred: Den Stumme i Ingouville
Drama i 2 Akter af Bayard, Dubois-Davesne og Bouffé. Oversat af Georg Carstensen
af Dubois-Davesne (1800-1874, sprog: fransk)
af Marie Bouffé (1800-1888, sprog: fransk)
oversat af Georg Carstensen, f 1812 (1812-1857)
(premiere 15-06-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst) Regimentets Datter
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Donizetti, Teksten af Saint-Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou
[Til Den jyske Opera:] Oversættelse: Holger Boland
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 06-10-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 149, 1889-1975: 86)
Bayard, Jean François Alfred: Grev Létorières Proces
Lystspil i 3 Akter af Bayard og Dumanoir. Oversat af C. Hvid
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Christoffer Hvid (1803-1872)
(premiere 01-07-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bayard, Jean François Alfred: Regiments-Børnene
Komedie i 2 Akter af Bayard og Biéville. Oversat af A.L. Arnesen. [På Folketeatret:] Lystspil 2 Akter, ved J. Davidsen under titlen: En unge Soldat
af Charles Henri Étienne Edmond Desnoyers (1814-1880, sprog: fransk)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 20-05-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Bayard, Jean François Alfred: Adolf og Henriette
Vaudeville [Paa Folketeatret: Farce] i 1 Akt af Dumanoir og Bayard. Oversat af A.L. Arnesen
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
(premiere 08-07-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Bayard, Jean François Alfred: Ude og hjemme
Komedie [paa Folketeatret: Lystspil] i 3 Akter af Bayard og de Wailly. Oversat af A.L. Arnesen
af Jules de Wailly (1806-1866, sprog: fransk)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
(premiere 06-10-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 98)
Bayard, Jean François Alfred: Hr. og Fru Møller
(Embedsiver eller Herr og Fru Møller), Lystspil i 3 Akter af Bayard. Bearbejdet af F.L. Høedt
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
(premiere 26-06-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 84, 1889-1975: 12)
Bayard, Jean François Alfred: Debutantindens Fader
Lystspil i 5 Akter efter en tysk Bearbejdelse af Bayard og Theaulon, ved C.N. Rosekilde og C. Otto
[På Casino fra 1855 under titlen:] Hun skal debutere. Farce med Sange i 3 Akter, frit efter Bayard og Théaulon, ved Erik Bøgh
[På Østerbro Teater under titlen:] Debutantindens Fader eller Hun vil gøre stormende Lykke
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
oversat af Carl Otto (1795-1879)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 14-09-1849 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Landsbygaasen
Lystspil i 1 Akt efter Bayard [og Lemoine, se ogsaa Valbygaasen], ved Ad. Recke.
af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 25-06-1853 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Han er af god Familie
Komedie [Paa Folketeatret: Lystspil] i 3 Akter med Sang efter Bayard og Biéville, ved J. Davidsen og Ad. Recke
af Charles Henri Étienne Edmond Desnoyers (1814-1880, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 23-10-1853 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: De tre Feer
Vaudeville i 2 Akter af Bayard [oversat af Anonym]. [Paa Folketeatret:] ved A.L.C. de Coninck, under Titlen: Et godt Naboskab
oversat af Anonym
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 06-06-1855 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: En tro Tjener
Komedie i 2 Akter, frit efter Bayard og Mélesville, ved Erik Bøgh
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 02-11-1855 på Casino)
(andet) Valbygaasen
Vaudeville i 1 Akt af Erik Bøgh. Intrigen efter Bayard og Lemoines »La niaise de St. Flour« [se ogsaa Landsbygaasen]
af Erik Bøgh (1822-1899)
andet af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
(premiere 29-03-1856 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Invaliden
Lystspil i 2 Akter med Sang af Brødrene Bayard. Oversat af J. Davidsen
af Antoine Léon Bayard (1807-1872, sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 27-01-1858 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Richelieus første Bedrifter
Lystspil i 2 Akter af Bayard og Dumanoir. Oversat af Erik Bøgh
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 26-11-1858 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Philip
Lystspil i 1 Akt efter Scribe, Mélesville og Bayard, ved P.D. Steenfeldt
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af P.D. Steenfeldt
(premiere 01-03-1859 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: En hemmelig Lidenskab
Vaudeville i 1 Akt efter Bayard, ved A.L.C. de Coninck
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 13-05-1859 på Folketeatret)
Bayard, Jean François Alfred: De gode Sindelag
Farce med Sang i 1 Akt efter Bayard og Vanderburgh, ved Otto Zinck og L. Zinck
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Otto Zinck (1824-1908)
oversat af Ludvig Zinck (1833-1902)
(premiere 15-03-1860 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Camilla
Lystspil i 1 Akt efter Scribe og Bayard, ved Otto Zinck
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Otto Zinck (1824-1908)
(premiere 09-03-1861 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Handsken og Viften
Lystspil i 3 Akter, frit bearbejdet efter Bayard og Sauvage, ved A.L.C. de Coninck. [Paa Folketeatret:] Under Titlen: En Kjærligheds-Telegraf
af Thomas Marie François Sauvage (1794-1877, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 07-02-1862 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Familien Svendsen
Lystspil i 2 Akter efter Bayard og Potron, ved L. Zinck
af Charles Potron (sprog: fransk)
oversat af Ludvig Zinck (1833-1902)
(premiere 23-11-1862 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Han er (gruelig) gal
Farce med Sang i 3 Akter af Bayard og Léon Laya. Oversat af Carl Hohlenberg og Ad. Recke
af Léon Laya (sprog: fransk)
oversat af Carl Hohlenberg
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 11-09-1864 på Folketeatret)
Bayard, Jean François Alfred: Lykkens Skjødebarn
burlesk Sangspil i 3 Akter efter Bayard og Paul Vermont, ved Benjamin Feddersen. Musiken af J. Offenbach (»Seufzerbrücke«) o.fl.
af Eugène Guinot (1812-1861, sprog: fransk)
oversat af B. Feddersen (1823-1902)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
(premiere 12-10-1864 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Kejserindens Fanger
Lystspil med Sange i 2 Akter efter Bayard. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 23-02-1865 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: En Fader søges
Farce med Sange i 2 Akter af Bayard og Dumanoir, ved G. Siesbye
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Gottlieb Siesby (1803-1884)
(premiere 14-03-1865 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Onkel Frederik
Lystspil i 1 Akt af Bayard. Oversat af O. Zinck
oversat af Otto Zinck (1824-1908)
(premiere 05-05-1869 på Folketeatret)
Bayard, Jean François Alfred: Kaptajn Charlotte
Lystspil med Sange i 4 Akter, frit bearbejdet efter Bayard og Dumanoir, af Richard Schrøder og Paul Marcussen
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Richard Schrøder (1840-1901)
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 09-04-1872 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Gudfa'er Lardemois
Vaudeville i 1 Akt af Bayard og Xavier. Oversat af Olaf Poulsen
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af Olaf Poulsen (1849-1923)
(premiere 18-05-1877 på Casino)
Bayard, Jean François Alfred: Søkadetten
Operette i 3 Akter af Zell og Bayard. Oversat af Richard Schrøder. Musiken af Richard Génée
af F. Zell (1829-1895, sprog: tysk)
oversat af Richard Schrøder (1840-1901)
musik af Richard Genée (1823-1895, sprog: fransk)
(premiere 27-10-1883 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden