Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865)

Sprog: fransk
(henvisning) Boniface, J. X.
Xavier (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Melesville [ie: A.H.J. Duveyrier] og Xavier: Hofnarren imod sin Villie. Overs. af Thom. Overskou. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 111) (1839, dramatik) BDsupp:sp795
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:111
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
 Bog Saintine, X. B.: Den Lemlæstede eller, Sixtus den Femtes Hævn. Novelle. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1839. 162 sider (1839, roman) EMP4600
originaltitel: Le mutilé, 1834
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
 Bog Saintine, X. B.: Picciola eller Forsoning med Livet. Overs. af L. T. Krøyer. ♦ 1843. 228 sider (1843, roman) EMP4601
originaltitel: Picciola, 1836
Detaljer
oversat af Ludvig Theodor Krøyer (1810-1864)
1877 Senere udgave: Picciola Overs. efter Originalens 46. Oplag. ♦ 1877. 268 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret L.T.K.].
 note til oversat titel Side 1-6: [Tilegnelse "Til Madame Virginie Ancelot" signeret X. B.-S.].
 Dramatik Scribe: [indgår i: Selskabstheatret [31]] Babiole og Jablot. [Lystspil i 2 Akter af Scribe og Xavier. Oversat af Th. Overskou]. Side 31-113 (1847, dramatik)
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 Bog Saintine, X. B.: [indgår i: Roman-Journal [c]] Ludvig den Trettendes Elskede. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 284 + 319 sider (1847, roman) EMP4602
originaltitel: Une maitresse de Louis XIII, 1834
oversat af Anonym
 Dramatik Bayard og Xavier: En Gudfader. Vaudeville i een Act efter Bayard og Xaviers franske Orig. ♦ H.P. Møller, 1854. 28 sider (1854, dramatik)
originaltitel: Chez un garçon, 1842
Detaljer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog Saintine, X. B.: Alexander Selkirk eller Den sande Robinson. Historisk Skildring. Oversat fra Fransk ved Max Rolf. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1859. 308 sider, 3 tavler (1859, roman) EMP4603 👓
originaltitel: Seul!, 1857
Detaljer
oversat af Max Rolf
kollaps Noter
 note til titel Trykkeår ikke anført på titelblad, men anført side 308: Thieles Trykkeri 1859.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Saintine, X. B.: Tre Dronninger. Historisk Roman. ♦ 1860. Deel 1-2, 145 + 137 sider (1860, roman) EMP4605
originaltitel: Les trois reines, 1853
oversat af Anonym
 Bog Saintine, X. B.: En Kvindes Forvandlinger. "Dagbladets" Feuilleton. ♦ 1860. 101 sider (1860, roman) EMP4604
originaltitel: Les métamorphoses de la femme, 1846
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark til Dagbladet fra Nr. xxx (3-7-1860).
 Tekster Saintine, X. B.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [cf]] Eneboeren paa Søen (1867, tekster) EMP 71
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Om Anselmo Giramo.
 Bog Saintine, X. B.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [ad]] Modsigelserne (1867, novelle(r)) EMP 71
originaltitel: ?
 Bog Saintine: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [3a]] En Mesalliance (1871, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: La mésalliance, 1825
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Horsens Avis
del af: Randers Amtsavis
Detaljer
oversat af A.H. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Jonathan le visionnaire, 1825.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 28-9-1883. Oversat af A.H.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Horsens Avis fra 9-10-1883.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Randers Amtsavis fra 10-10-1883.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af oversættelsen til Lolland-Falsters Stiftstidende på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Horsens Avis på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Randers Amtsavis på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Saintine, X. B.: Picciola Overs. efter Originalens 46. Oplag. ♦ 1877. 268 sider (1877, roman) EMP4606
Detaljer
oversat af Anonym
1843 1. udgave: Picciola eller Forsoning med Livet. Overs. af L. T. Krøyer. ♦ 1843. 228 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Favoriten
Komedie i 1 Akt efter Scribe og Saintine. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 11-06-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Hofnarren imod sin Vilje
Lystspil i 2 Akter af Mélesville og Xavier. Oversat og indrettet af Th. Overskou
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 01-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Den Fredløse
eller Den usynlige Domstol, lyrisk Drama i 3 Akter af Carmouche og Boniface-Saintine. Oversat af Adam Oehlenschläger, Musiken af Ad. Adam
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 02-09-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: En Herre og en Dame
Vaudeville i 1 Akt af Xavier, Duvert og Lauzanne. [Oversat af Anonym]
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
af Augustine Théodore Lauzanne (1805-1877, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 25-04-1849 på Casino)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Babiole og Joblot
Lystspil i 2 Akter af Scribe og Xavier. Oversat af Th. Overskou
[Paa Folketeatret opført under Titlen:] Lige Børn lege bedst eller En Sadelmagersvends Kjærlighedshistorie, frit bearbejdet af A.L.C. de Coninck
[Til Dagmarteatre:] Bearbejdet af Erik Bøgh
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 03-09-1849 på Casino)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Det røde Hus
eller En Røverhistorie, Farce med Sang i 1 Akt efter Xavier og Charles Nevil, ved Carl Jansen
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Carl Jansen, f 1836 (1836-1907)
(premiere 09-10-1864 på Folketeatret)
Saintine, Joseph-Xavier-Boniface: Gudfa'er Lardemois
Vaudeville i 1 Akt af Bayard og Xavier. Oversat af Olaf Poulsen
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Olaf Poulsen (1849-1923)
(premiere 18-05-1877 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden