Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881)

Sprog: fransk
DeForge (pseudonym)
Forge, De (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Saint-George, Leuven, Forge]: Farinelli. Lystspil i tre Acter, med Sange og Chor til Musik af forskjellige Componister. Efter det Franske, og tildels til Originalens Musik, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1837. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94) (1837, dramatik) BDsupp:sp799
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:094
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1878 Senere udgave: Farinelli. Lystspil i 3 Akter med Sange. Oversat af J. L. Heiberg. Ny Udgave. ♦ Schubothe, 1878. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94)
kollaps Noter
 Trykt i periodicum anonym [de Leuven, de Forge og Dumanoir]: Under Laas og Lukke. Vaudeville i 1 Act, beabeidet efter det Franske [af Frederik Høedt] (1841, dramatik)
originaltitel: Sous clef, 1833
del af: Portefeuillen
Detaljer
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 1, spalte 25-40.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Dagen før Slaget ved Marengo. Operette i een Act, bearbeidet efter en fransk Vaudeville [Theaulon, de Forge og Jaime] ved J. L. Heiberg. Musiken componeret af Baron Hermann v. Løvenskiold. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1843. 59 sider (1843, dramatik)
originaltitel: Carmagnole ou Les Français sont des farceurs, 1836
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Pierre Joseph Rousseau (1797-1849, sprog: fransk)
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under danske skuespil under Heibergs navn.
 Bog Saint-Georges og Leuven: Farinelli. Lystspil i 3 Akter med Sange. Oversat af J. L. Heiberg. Ny Udgave. ♦ Schubothe, 1878. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94) (1878, dramatik)
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1837 1. udgave: Farinelli. Lystspil i tre Acter, med Sange og Chor til Musik af forskjellige Componister. Efter det Franske, og tildels til Originalens Musik, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1837. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Pitaud, Philippe-Auguste: Skorstensfejerdrengene
Vaudeville i 2 Akter af Théaulon, Gabriel de Lurieu og de Forges. Oversat af Carl Borgaard. [Paa Casino:] eller De to Forældreløse, Vaudeville i 2 Afdelinger (1. Afdeling: »Adskillelsen«, 2. Afdeling: »Gjensynet 2 Aar efter«)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Gabriel de Lurieu (1799-1889, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 09-06-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Pitaud, Philippe-Auguste: Farinelli
Lystspil i 3 Akter af de Forge, St. Georges og Leuven. Oversat af J.L. Heiberg, med Sange og Kor til Musik af forskellige Komponister
[På Odense Teater:] Romantisk Lystspil med Sange i 3 Akter
[På Det ny Teater:] Sangspil i 2 Akter af Mogens Dam. Frit efter J.L. Heibergs bearbejdelse af det franske Lystspil af samme Navn. Musik: Emil Reesen
[Til TV:] Efter J.L. Heibergs bearbejdelse af det franske lystspil af samme navn ved Mogens Dam. Bearbejdet og tilrettelagt af Sten Jørgensen
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
bearbejdelse af Mogens Dam (1897-1979)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
bearbejdelse af Sten Jørgensen, f 1916 (1916-2005)
(premiere 16-10-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 173, 1889-1975: 27)
Pitaud, Philippe-Auguste: Henrik den fjerdes huslige Liv
Lystspil i 1 Akt af Villeneuve, Vanderburch og de Forge. Oversat af M. Wiehe
af Th. F. V. de Villeneuve (1801-1858, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Michael Wiehe, f 1820 (1820-1864)
(premiere 12-06-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Pitaud, Philippe-Auguste: Under Laas og Lukke
Vaudeville i 1 Akt af de Leuven, de Forge og Dumanoir, frit bearbejdet af F.L. Høedt
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
(premiere 20-12-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst) Dagen før Slaget ved Marengo
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Herman Løvenskiold, Teksten af Théaulon, de Forge og Jaime. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
tekst af Pierre Joseph Rousseau (1797-1849, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 09-05-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Pitaud, Philippe-Auguste: Schubry
Vaudeville i 1 Akt af Duport og de Forges. Oversat af Ad. Recke og P. Aalborg
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
oversat af P. Aalborg
(premiere 20-12-1854 på Casino)
Pitaud, Philippe-Auguste: Nr. 66
Operette i 1 Akt af Deforges og Laurencin. Musiken af J. Offenbach. Oversat af A. Zinck
af Paul Aimé Chapelle (1806-1890, sprog: fransk)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
(premiere 21-04-1869 på Folketeatret)
Pitaud, Philippe-Auguste: Perle
Vaudevillekomedie i 3 Akter, frit bearbejdet efter de Leuven og Deforges, af Fr. Holst. Musiken af E.W. Ramsøe
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 20-04-1870 på Folketeatret)
Pitaud, Philippe-Auguste: Fregatkaptejnen
Sangspil i 4 Akter, frit bearbejdet efter »La Salamandre« (af de Livry, Deforges og de Leuven) af Richard Schrøder. Musiken tildels efter Lecocqs »La fille de Madame Angot« [Paa Folketeatret:] arrangeret af E.W. Ramsøe
af Ch. de Livry (sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Richard Schrøder (1840-1901)
musik af Charles Lecocq (1832-1918, sprog: fransk)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 18-09-1874 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden