Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881)

Sprog: russisk

0000 Web Link Den Store Danske på denstoredanske.lex.dk: Den store Danske
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: forfatterweb.dk
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Dostojewskij: Løsladelsen af Fængslet (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel På russisk trykt i samlingen: [oversat titel: Fortællinger fra Tvangshuset i Sibirien].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 307 (19-8-1883), side 564-65.
 Trykt i periodicum Dostojewzkij, Feodor: Mareï. Skitse af Feodor Dostojewskij. Fra Russisk ved Thor Lange (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 314 (7-10-1883), side 4-5.
 Trykt i periodicum Dostojewskij: Ørnen (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i samlingen: [oversat titel: Fortællinger fra Tvangshuset i Sibirien].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 307 (19-8-1883), side 563-64.
 Bog Dostojewskij, F. M.: Raskolnikow. Roman af F. M. Dostojewskij. Morgenbladets Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1883. Første Del, Andet-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider (1883, roman) 👓
originaltitel: Prestuplenije i nakasanije, 1866
del af: Morgenbladet
Detaljer
oversat af Wilhelm Eduard Henckel (1825-1910, sprog: tysk)
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1883-84 Senere udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
1883 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cmmaermeyer, 1883. [Bind] I-II, 405 + 407 + vii sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversætterens navn er ikke anført på titelbladene, men i en linie over bogsiderne er anført: overs. af Arne Wendt.
 note til oversat titel Morgenbladet 29-6-1883, side 1, note til anmeldelse af den tyske oversættelse af Georg Brandes: Vi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at en af Forfatterinden Arne Wendt besørget Oversættelse af Dostojewskijs "Raskolnikow" vil efter Afslutningen i næste Maaned af Zolas "Alt for Damerne" bliver optaget i Morgenbladets Fraklipningsføljeton. [Signeret: Red.].
 note til oversat titel Det antages, at den danske udgave er oversat efter den tyske oversættelse, udført af Wilhelm Henckel under titlen: Raskolnikow, 1882.
 note til oversat titel Første Bind har på titelbladet Raskolnikow og Dostojevskij, de øvrige har Raskolnikov og Dostojevskij.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morgenbladet fra 20-7-1883 til 6-1-1884, Andet Bind fra 15-9-1883, Tredje Bind fra 4-11-1883. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film Filmatiseret 1923. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Internet Biblioteka
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 1) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 2) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 3) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 Bog Dostojewski, F.: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cammermeyer, 1883. 2 bind, 405 + 407 sider (1883, roman)
Detaljer
oversat af Kristian Anastasius Winterhjelm (1843-1915, sprog: norsk)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af annonce i Berlingske Tidende 20-9-1883, side 4: Dostojewsky Raskolnikow i norsk Oversættelse, autoriseret ved Oversættelsestilladelse af Forfatterens Enke dateret 30te October 1882, vil udkomme paa Undertegnedes Forlag. Oversættelsen, der bliver en fuldstændig Gjengivelse af Originalen, vil udgjøre omtrent 60 Ark ... Bogen vil være complet inden Udgangen af November 1883.
Christiania, i September 1883, Alb. Cammermeyer, Carl Johansgade 33.
 Bog Dostojewskij, F. M.: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider (1883-84, roman) 👓
Detaljer
oversat af Wilhelm Eduard Henckel (1825-1910, sprog: tysk)
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1883 1. udgave: Raskolnikow. Roman af F. M. Dostojewskij. Morgenbladets Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1883. Første Del, Andet-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
1883 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cammermeyer, 1883. 2 bind, 405 + 407 sider
1890 Senere udgave: Forbryderen. Roman. ♦ København, Social-Demokraten's Føljeton, 1890. 1.-2. Del, 385 + 374 sider
1903 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1903. 772 sider
1911 Senere udgave: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ John Martin, 1911. 332 sider
1913 Senere udgave: Raskolnikow. (Synd og Blod). Roman. I uforkortet Oversættelse ved A. Henry Heymann. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 358 sider
1921 Senere udgave: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1921. Bind 1-2, 328 + 318 sider. Pris: kr. 15,00
1941 Senere udgave: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ Martin, 1941. Bind 1-2, 232 + 216 sider
1942 Senere udgave: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1942. Bind 1-2, 278 + 272 sider
1943 i: Mesterromaner [4-5] Senere udgave: Forbrydelse og Straf. (Rodion Raskolnikof)
1952 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1952. Bind I-II, 278 + 281 [1] sider. Pris: 7,85 + 7,85 kr. (Trykkeri: A/S Det Hoffenberske Etablissement, København)
1963 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. En kriminalroman (uforkortet udg.). Overs. fra russisk af Georg Sarauw
1966 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Roman i seks dele med en Epilog. På dansk ved Ejnar Thomassen. Udgivet med efterskrift af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1966. [Bind] 1-2, 339 + 350 [1] sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 32-33)
1970 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Originalill. af Philippe Jullian. ♦ Edito [ikke i bogh.], 1970. Bind 1-2, 309 + 303 sider, 11 + 11 tavler
1974 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. På dansk ved Georg Sarauw. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1974. Bind 1-2, 312 + 307 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 og 2 har F.M. Dostojewskij, bind 3 har: F.M. Dostojevskij.
 note til oversat titel Udkom i 7 hæfter fra september 1883 til februar 1884. Titelbladene har 1884.
 note til oversat titel Samme sats som i Morgenbladet, dog er Raskolnikow i første bind ændret til Raskolnikov, som de senere bind har.
 note til oversat titel Det antages, at den danske udgave er oversat efter den tyske oversættelse, udført af Wilhelm Henckel under titlen: Raskolnikow, 1882.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Jyllandsposten 21-9-1883 [Anmeldelse af de to første hæfter].
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 21-1-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 26-1-1884 (Nr. 2777), Tillæg, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.F.].
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 114-19: Forbrydelse og straf, 1865.
 Bog Dostojewskij, F. M.: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cmmaermeyer, 1883. [Bind] I-II, 405 + 407 + vii sider (1883, roman)
Detaljer
oversat af Wilhelm Eduard Henckel (1825-1910, sprog: tysk)
oversat af Kristian Winter-Hjelm (1843-1915, sprog: norsk)
1883 1. udgave: Raskolnikow. Roman af F. M. Dostojewskij. Morgenbladets Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1883. Første Del, Andet-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i danske aviser, fx Berlingske Tidende 20-9-1883, side 4, som: Dostojewsky Raskolnikow i norsk Oversættelse, autoriseret ved Oversættelsestilladelse af Forfatterens Enke dateret 30te October 1882, vil udkomme paa Undertegnedes Forlag. Oversættelsen, der bliver en fuldstændig Gjengivelse af Originalen, vil udgjøre omtrent 60 Ark ... Bogen vil være complet inden Udgangen af November 1883, Christiania, i September 1883. Alb. Cammermeyer.
 note til oversat titel Ifølge annonce i Berlingske Tidende 10-1-1884, side 3 er oversættelsen sket efter den tyske udgave, der var oversat af Wilhelm Henckel under titlen: Raskolnikow, 1882.
 note om oplag 2det Oplag, 1884.
 anmeldelse Morgenbladet 9-11-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dostojéwsky, Feodor: [indgår i antologien: En Julebog [s109]] Julefrost. Af Feodor Dostojéwsky. Fra Russisk ved Thor Lange. Side [109]-14 (1884, novelle(r)) 👓
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Dostojevskij, F. M.: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider (1884, roman) 👓
originaltitel: Bednyje ljudi, 1846
Detaljer
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
1920 Senere udgave: Fattige Folk. (Oversat af Chr. Sarauw og Erna Juel-Hansen). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 190 sider. Pris: kr. 4,00
1941 Senere udgave: Arme Mennesker. Roman i Breve. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 192 sider
1957 Senere udgave: Arme mennesker. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Trykt i periodicum Dostojevskij, Fedor: En Fornægtelse. Efter Russisk ved Thor Lange (1885, novelle(r))
originaltitel: Podrostok, 1880
del af: Tilskueren
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i samlingen: Dnevnik pisatelja, 1880.
 note til oversat titel Trykt i Tilskueren, 1885, side 476-81.
 Bog Dostojewski: Krotkaja. Fortælling. ♦ Wilhelm Prior, 1885. xii + 86 sider (1885, roman)
originaltitel: Krotkaja, 1876
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Gerhard Gran (1856-1925, sprog: norsk)
1944 Senere udgave: Barnebruden. Paa Dansk ved Georg Sarauw. ♦ Hasselbalch, 1944. 64 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Politiken 5-12-1885 annonceret fra Wilhelm Priors Hofboghandel: Hos Undertegnede er udkommet og faas i alle Landets Boglader: Krotkaja. Fortællinger af F.M. Dostojewskij.
 note til oversat titel En udgave fra Priors boghandel findes ikke i Dansk Bogfortegnelse eller på danske biblioteker. Der en tale om den norske udgave, (evt. med dansk titelblad, jævnfør Politiken 5-12-1885, side 2, listen over Ny Bøger), udkommet 1885 på Giertsens forlag, oversat af Gerhard Gran efter en fransk oversættelse trykt i: La Revue contemporaine.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Politiken i 17 afsnit fra 2-11-1885 til 5-12-1885 (ikke trykt med sidetal). Undertitel: Fantastisk Fortælling.
 url Fuld visning af den norske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Dostojewskij, F. M.: Fire Fortællinger. Oversatte af Johan Bøgh. ♦ Bergen, Giertsens Forlag, 1886. 140 sider (1886, novelle(r))
Detaljer
oversat af Johan Bøgh (1848-1933, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse, da bogen er udkommet i Norge.
 anmeldelse Politiken 27-11-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Dostojewskij, F. M.: Værtinden (1886, novelle(r))
originaltitel: Chozjajka
[b] Dostojewskij, F. M.: Juletræ og Bryllup (1886, novelle(r))
originaltitel: Ëlka i svad'ba, 1848
1954 indgår i: Den ærlige Tyv [a] Senere udgave: Juletræ og Bryllup
[c] Dostojewskij, F. M.: Lyse Nætter (1886, novelle(r))
originaltitel: Belye noci, 1848
1887 indgår i: Mindre Fortællinger [?] Senere udgave: Lyse Nætter
1942 Senere udgave: Hvide Nætter. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1942. 256 sider
1958 Senere udgave: Hvide nætter. [Ny udg.]
1968 indgår i: Dostojevskij udvalg [c] Senere udgave: Hvide nætter
[d] Dostojewskij, F. M.: Den ærlige Tyv (1886, novelle(r))
originaltitel: Cestnyj vor, 1848
1954 indgår i: Den ærlige Tyv [c] Senere udgave: Den ærlige Tyv
1968 indgår i: Dostojevskij udvalg [b] Senere udgave: Den ærlige tyv
 Tekster Dostojewski, Theodore: [Aftenlæsning [17s693]] En Theaterforestilling i Bagnoet i Sibirien (1886) 👓
 Bog Dostojewskij, F. M.: De Forurettede og Undertrykte. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag(F. Hegel & Søn), 1886. 524 sider (1886, roman) 👓
originaltitel: Unisjonnyje i Oskorbljonnyje, 1861
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
oversætter i periodicum: Thor Lange (1851-1915)
1924 Senere udgave: De undertrykte og forurettede. Oversat fra Russisk af E. Wilatzer. ♦ Martin, 1924. 398 sider. Pris: kr. 4,00
1959 Senere udgave: De ydmygede og sårede. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På russisk trykt i tidsskriftet: Vremja, 1861.
 note til oversat titel Note til titlen i Ude og Hjemme, side 222: Dette Brudstykke af Romanen "De undertrykkede og forurettede" er oversat i Følge Enkefru Dostojewskijs Ønske.
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 331 (3-2-1884), side 222-24, under titlen: Den forældreløse Nellys Historie. Af Feodor Dostojewskij, fra Russisk ved Thor Lange.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 27-11-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Dostojewskij, F. M.: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider (1886, roman)
originaltitel: [De besatte], 1871-72
Detaljer
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1904 Senere udgave: Nihilister. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1904. 608 sider
1914 Senere udgave: Nihilisten
1919 Senere udgave: Djævlene. Oversat fra Russisk af J. S. Magnusson. ♦ John Martin, 1919. [Bind] I-II, 328 + 340 sider
1922 Senere udgave: De Besatte. Roman i 3 Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1922. Bind 1-2, 364 + 418 sider. Pris: kr. 15,00
1962 Senere udgave: De besatte. Roman i tre dele
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 27-4-1886, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 11-7-1886 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Dostojewsky, F. M.: Mindre Fortællinger. Af F. M. Dostojewsky. Paa dansk ved Jonas Munk. Føljeton til "Demokraten". ♦ Aarhus, Aktieforeningens Bogtrykkeri, 1887. 261 sider (1887, novelle(r)) 👓
del af: Demokraten
Detaljer
oversat af Jonas Munk
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Demokraten 26-7-1887 til 2-9-1887. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[?] Dostojewsky, F. M.: Lyse Nætter (1887, roman)
1886 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Lyse Nætter
 Bog Dostojewskij, F. M.: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider (1887, roman)
originaltitel: Idiot, 1868-69
Detaljer
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1926 Senere udgave: Idioten. Roman i fire Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1926. Bind 1-2, 432 + 388 sider. Pris: kr. 15,00
1943 Senere udgave: Idioten. Roman i fire Dele. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1943. Bind 1-2, 380 + 338 sider
1954 Senere udgave: Idioten. Ny udg. Bd. 1-2
1961 Senere udgave: Idioten. Roman i fire dele
1972 Senere udgave: Idioten. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. af Gilbert Koull. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. Bind 1-2, 387 + 343 sider, 11 + 11 tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 24-12-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Dostojewskij, F. M.: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider (1888, roman)
originaltitel: Vetjnyj muzj, 1870
serietitel: Romaner fra alle Lande, 5
Detaljer
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1910 Senere udgave: En Hanrej. Roman oversat af Carl Behrens. ♦ København, John Martin's Forlag, 1910. 176 sider
1943 i: Mesterromaner [3b] Senere udgave: Den evige Ægtemand. En Hanrej
1945 Senere udgave: Den evige Ægtemand. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1945. 236 sider. Pris: kr. 5,75
1957 Senere udgave: Den evige ægtemand. [Ny udg.]
1972 Senere udgave: Den evige ægtemand. Juletræ og bryllup. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen. Originalill. af Pietro Sarto. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. 227 sider, 6 tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dostojewskij, F. M.: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50 (1888, roman)
originaltitel: Sapiski is mjortvogo doma, 1861-62
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 39-40
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Knud Berlin (1864-1954)
oversætter i periodicum: Thor Lange (1851-1915)
1929 Senere udgave: Fra Dødens Hus. Roman i to Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1929. 394 sider. Pris: kr. 7,50
1943 i: Mesterromaner [2] Senere udgave: Fra det døde Hus
1955 Senere udgave: Fra dødens hus. [Ny udg.]
1964 Senere udgave: Minder fra dødens hus. Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Ny gennemrevideret udg.
1970 Senere udgave: Minder fra dødens hus. Oversat fra russisk af Georg Sarauw. Originalill. af Avigdor Arikha. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 392 sider, 11 tavler
kollaps Noter
 note til oversat titel Ude og Hjemme, afsnittenes titler: Mod Vaar. I Hospitalet.
 note om føljeton Uddrag (anden oversættelse) trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 323 (9-12-1883), side 110-11, under titlen: Af Feodor Dostojèwskijs "Fortællinger fra Tvangshuset i Sibirien". Fra Russisk ved Thor Lange.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 6-11-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dostojewskij, [F. M.]: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889 (1889, roman) 👓
originaltitel: Bratja Karamasovy, 1879-80
del af: Politiken
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
1915 Senere udgave: Brødrene Karamasov. Roman. Oversat fra Russisk av Olaf Broch. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1915. [Bind] I-II, 364 + 490 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Brødrene Karamasov. Roman i 3 dele. Oversat fra russisk av Olaf Broch. (2. utg. paany gjennemset av oversætteren). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. Bind 1-3, 378 + 314 + 358 sider. Pris: kr. 15,00
1930 Senere udgave: Brødrene Karamassof. Oversat af Ejnar Thomasen. Udg. af Frederik L. Begstrup. ♦ Gyldendal, 1930. [Bind] I-III, 422 + 1 portræt + 324 + 342 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 43-45)
1941 Senere udgave: Brødrene Karamassof. Roman i tolv Dele med en Epilog. Overs. fra Russisk og indledet af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1941. Bind 1-3, 380 + 308 + 366 sider
1941 [uddrag] Senere udgave: Storinkvisitoren. Overs. af Ejnar Thomassen. ♦ Anker Kyster's Efterfølger [ikke i Bogh.], 1941. 52 sider
1953 Senere udgave: Brødrene Karamazov. [Ny udg.] (Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Omslagstegning ved V. Setoft). ♦ Hirschsprung, 1953. Bind 1-2, 286 + 396 sider
1971 Senere udgave: Brødrene Karamasov. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Pietro Sarto. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1971]. Bind 1-3, 384 + 307 + 373 sider, 14 + 10 + 9 tavler
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 31-12-1888 til 18-6-1889.
 note om føljeton 2. Del startede den 20-2-1889, direkte efter afslutningen af 1. del samme dag.
 note om føljeton 3. Del startede den 22-3-1889, direkte efter afslutningen af 2. del samme dag.
 note om føljeton Føljeton i Politiken, i samme oversættelse, fra 28-10-1913.
 Bog Dostojewsky, F. M.: Forbryderen. Roman. ♦ København, Social-Demokraten's Føljeton, 1890. 1.-2. Del, 385 + 374 sider (1890, roman)
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Anonym
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Social-Demokraten fra 27-4-1890. Foromtale den 19-4-1890. Romanens start var trykt som fortløbende spalter den 25-4-1890, men på grund af læserhenvendelser ændret til "Fraklipningsføljeton" (jævnfør 26-4-1890, side 1). Fuld visning af den danske oversættelse i Social-Demokraten (25-4-1890) på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis). Fuld visning af den danske oversættelse i Social-Demokraten (27-4-1890) på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dostojewskij, F. M.: Et svagt Hjærte. Fra Russisk ved A. Berlin. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1890. 90 sider (1890, roman)
originaltitel: Slaboje serdce, 1848
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 110
Detaljer
oversat af A. Berlin
1909 Senere udgave: Et bristet Hjerte. Fortælling. ♦ Joh. Andersen & Westi, 1909. 80 sider
1911 Senere udgave: Et svagt Hjerte. Novelle. ♦ Wm. Sørensen (Universalforlaget), 1911. 80 sider
1941 Senere udgave: Et svagt Hjerte. Paa Dansk ved Michael Tejn. ♦ Hasselbalch, 1941. 60 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dostojewskij, F. M.: Raskolnikow. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1903. 772 sider (1903, roman)
del af: Vort Land
Detaljer
oversat af Anonym
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vort Land 1903.
 Bog Dostojewskij, F. M.: Nihilister. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1904. 608 sider (1904, roman)
del af: Vort Land
Detaljer
oversat af Anonym
1886 1. udgave: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vort Land 1904.
 Bog Dostojewski, F.: Et bristet Hjerte. Fortælling. ♦ Joh. Andersen & Westi, 1909. 80 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1890 1. udgave: Et svagt Hjærte. Fra Russisk ved A. Berlin. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1890. 90 sider
 Bog Dostojewski, F.: Spilleren. Oversat af M. de Linde. ♦ Kamla, 1909. 160 sider (1909, roman)
originaltitel: Igrok, 1867
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1909:009
Detaljer
oversat af M. de Linde
1912 Senere udgave: Spilleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider
1943 i: Mesterromaner [3a] Senere udgave: Spilleren. (Af et ungt Menneskes Optegnelser)
1944 Senere udgave: Spilleren. Af en ung Mands Optegnelser. Roman. Overs fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1944. 220 sider
1957 Senere udgave: Spilleren. [Ny udg.]
 Bog Dostojevski, Fedor: En Hanrej. Roman oversat af Carl Behrens. ♦ København, John Martin's Forlag, 1910. 176 sider (1910, roman) 👓
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 25
Detaljer
oversat af Carl Behrens (1867-1946)
1888 1. udgave: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Scribd
 Bog Dostojewski, F.: Den fremmede Dame og Manden under Sengen. ♦ Eiby, 1911. 46 sider (1911, novelle(r))
originaltitel: Cužaja žena i muž pod krovat'ju, 1848
serietitel: Eibys Bogskat
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som to selvstændige noveller i: Otetschestwennye Sapiski, 1848. Samlet til een fortælling og medtaget i bogform i udgave af forfatterens værker 1860.
 Bog Dostojewski, F.: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ John Martin, 1911. 332 sider (1911, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 24
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojewski, F.: Et svagt Hjerte. Novelle. ♦ Wm. Sørensen (Universalforlaget), 1911. 80 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1890 1. udgave: Et svagt Hjærte. Fra Russisk ved A. Berlin. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1890. 90 sider
 Bog Dostojewski, F.: Spilleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1909 1. udgave: Spilleren. Oversat af M. de Linde. ♦ Kamla, 1909. 160 sider
 Bog Dostojewski, F.: Raskolnikow. (Synd og Blod). Roman. I uforkortet Oversættelse ved A. Henry Heymann. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 358 sider (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
oversat af A. Henry Heymann
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojewski, F.: Nihilisten (1914, roman)
Detaljer
1886 1. udgave: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider
 Bog Dostojevski, F. M.: Brødrene Karamasov. Roman. Oversat fra Russisk av Olaf Broch. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1915. [Bind] I-II, 364 + 490 sider, illustreret (1915, roman)
Detaljer
oversat af Olaf Broch (1867-1961, sprog: norsk)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
 Bog Dostojevski, F. M.: Djævlene. Oversat fra Russisk af J. S. Magnusson. ♦ John Martin, 1919. [Bind] I-II, 328 + 340 sider (1919, roman)
Detaljer
oversat af J.S. Magnusson
1886 1. udgave: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider
 Bog Dostojevski, Fedor M.: Fattige Folk. (Oversat af Chr. Sarauw og Erna Juel-Hansen). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 190 sider. Pris: kr. 4,00 (1920, roman)
Detaljer
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
oversat af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1884 1. udgave: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1921. Bind 1-2, 328 + 318 sider. Pris: kr. 15,00 (1921, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojevski, Fedor M.: De Besatte. Roman i 3 Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1922. Bind 1-2, 364 + 418 sider. Pris: kr. 15,00 (1922, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1886 1. udgave: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider
 Bog Dostojewski, Fedor M.: Brødrene Karamasov. Roman i 3 dele. Oversat fra russisk av Olaf Broch. (2. utg. paany gjennemset av oversætteren). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. Bind 1-3, 378 + 314 + 358 sider. Pris: kr. 15,00 (1923, roman)
Detaljer
oversat af Olaf Broch (1867-1961, sprog: norsk)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
 Bog Dostojevski, Fedor M.: De undertrykte og forurettede. Oversat fra Russisk af E. Wilatzer. ♦ Martin, 1924. 398 sider. Pris: kr. 4,00 (1924, roman)
Detaljer
oversat af E. Wilatzer (f. 1890)
1886 1. udgave: De Forurettede og Undertrykte. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag(F. Hegel & Søn), 1886. 524 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Frederikshavns Avis 22-9-1921, side 1, uddrag af artikel om forlagenes efteråretsprogram, afsnit om Nyt nordisk Forlag: Dostojewski-Udgaven bliver forøget med "De forurettede og undertrykte" i Oversættelse ved E. Wilatzer og Michaella Erichsen.
 Bog Dostojefski, Fedor M.: Idioten. Roman i fire Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1926. Bind 1-2, 432 + 388 sider. Pris: kr. 15,00 (1926, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1887 1. udgave: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider
 Bog Dostojefski, Fedor M.: Godset Stepantschikovo og dets Beboere. Oversat fra Russisk af Michella Erichsen. ♦ Gyldendal, 1928. 224 sider. Pris: kr. 4,50 (1928, roman)
originaltitel: Selo Stpeantjikovo, 1859
Detaljer
oversat af Michella Erichsen (1879-1952)
1943 i: Mesterromaner [1] Senere udgave: Godset Stepantjsjikovo
1963 Senere udgave: Foma og hans ofre. Godset Stepantjikovo og dets beboere. Overs. fra russisk af Georg Sarauw
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1928.
 Bog Dostojefski, Fedor M.: Fra Dødens Hus. Roman i to Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1929. 394 sider. Pris: kr. 7,50 (1929, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1888 1. udgave: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog Dostojefski, F. M.: Brødrene Karamassof. Oversat af Ejnar Thomasen. Udg. af Frederik L. Begstrup. ♦ Gyldendal, 1930. [Bind] I-III, 422 + 1 portræt + 324 + 342 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 43-45) (1930, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 43-45
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
 Bog Dostojefski, F. M.: Et latterligt Menneskes Drøm. En fantastisk Fortælling. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Kolding, Askov Boghandel, 1940. 28 sider (1940, novelle(r))
originaltitel: Son smeschnovo tscheloveka, 1877
del af: Dansk Udsyn
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1946 Senere udgave: Et latterligt Menneskes Drøm. En fantastisk Fortælling. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Vejen, Askov Boghandel, 1946. 54 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkested: Kolding)
1968 indgår i: Dostojevskij udvalg [f] Senere udgave: Et latterligt menneskes drøm
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Graschdanin, 1877, April, del af serien: Dnevnik pisatelja (dansk titel: En forfatters dagbog).
 note om føljeton Trykt i Dansk Udsyn, 1940, side 65-88.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 20-12-1940 [Anmeldelse af Jacob Paludan].
 Bog Dostojefski, F. M.: Arme Mennesker. Roman i Breve. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 192 sider (1941, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1884 1. udgave: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Brødrene Karamassof. Roman i tolv Dele med en Epilog. Overs. fra Russisk og indledet af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1941. Bind 1-3, 380 + 308 + 366 sider (1941, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
kollaps Noter
 note om oplag I Dansk Bogfortegnelse betegnet: (2. Opl.).
 Bog Dostojefski, F. M.: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ Martin, 1941. Bind 1-2, 232 + 216 sider (1941, roman)
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Storinkvisitoren. Overs. af Ejnar Thomassen. ♦ Anker Kyster's Efterfølger [ikke i Bogh.], 1941. 52 sider (1941, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1889 [uddrag] 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
 Bog Dostojefski, F. M.: Et svagt Hjerte. Paa Dansk ved Michael Tejn. ♦ Hasselbalch, 1941. 60 sider (1941, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 7
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1890 1. udgave: Et svagt Hjærte. Fra Russisk ved A. Berlin. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1890. 90 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Dobbeltgængeren. En Petersborgers Digtning. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 216 sider (1941, roman)
originaltitel: Dvojnik, 1846
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1957 Senere udgave: Dobbeltgængeren. [Ny udg.]
1961 Senere udgave: Dobbeltgængeren. En Petersborger digtning
 Bog Dostojefski, F. M.: Hvide Nætter. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1942. 256 sider (1942, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1886 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Lyse Nætter
 Bog Dostojefski, F. M.: Optegnelser fra et Kælderdyb. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1942. 162 sider (1942, roman)
originaltitel: Sapiski is podolja, 1864
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
 Bog Dostojefski, F. M.: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1942. Bind 1-2, 278 + 272 sider (1942, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note om oplag I Dansk Bogfortegnelse betegnet: (2. Opl.).
 Bog Dostojefski, F. M.: Idioten. Roman i fire Dele. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1943. Bind 1-2, 380 + 338 sider (1943, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1887 1. udgave: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider
kollaps Noter
 note om oplag I Dansk Bogfortegnelse betegnet: (2. Opl.).
 Bog Dostojefski, F. M.: Mesterromaner. (Overs. fra Russisk af G. Sarauw). ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. Bind 1-5, 284 + 444 + 376 + 376 + + 366 sider (1943, roman)
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
kollaps Indhold

[1] Dostojefski, F. M.: Godset Stepantjsjikovo (1943, roman)
1928 1. udgave: Godset Stepantschikovo og dets Beboere. Oversat fra Russisk af Michella Erichsen. ♦ Gyldendal, 1928. 224 sider. Pris: kr. 4,50
[2] Dostojefski, F. M.: Fra det døde Hus (1943, roman)
1888 1. udgave: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50
[3a] Dostojefski, F. M.: Spilleren. (Af et ungt Menneskes Optegnelser) (1943, roman)
1909 1. udgave: Spilleren. Oversat af M. de Linde. ♦ Kamla, 1909. 160 sider
[3b] Dostojefski, F. M.: Den evige Ægtemand. En Hanrej (1943, roman)
1888 1. udgave: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider
[4-5] Dostojefski, F. M.: Forbrydelse og Straf. (Rodion Raskolnikof) (1943, roman)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Netotsjkas Barndom. (Af en ukendt Kvindes Erindringer). Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1943. 242 sider (1943, roman)
originaltitel: Netocka Nezvanova, 1849
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1958 Senere udgave: Netotsjkas barndom. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note til titel Ufuldendt roman, på russisk trykt i: Otetschestwennye Sapiski, 1848-49.
 Bog Dostojefski, F. M.: Barnebruden. Paa Dansk ved Georg Sarauw. ♦ Hasselbalch, 1944. 64 sider (1944, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 35
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1885 1. udgave: Krotkaja. Fortælling. ♦ Wilhelm Prior, 1885. xii + 86 sider
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s162] Senere udgave: Barnebruden. Side 163-[96]
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1950.
 Bog Dostojefski, F. M.: Spilleren. Af en ung Mands Optegnelser. Roman. Overs fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1944. 220 sider (1944, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1909 1. udgave: Spilleren. Oversat af M. de Linde. ♦ Kamla, 1909. 160 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Lille Onkels Drøm. Af Byen Mordassofs Kronikker. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1944. 256 sider (1944, roman)
originaltitel: Djadjusjkin son, 1859
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, juli-august, side 283-84 [Anmeldelse af Johannes W. Jacobsen].
 Bog Dostojefski, F. M.: Den evige Ægtemand. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1945. 236 sider. Pris: kr. 5,75 (1945, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1888 1. udgave: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider
 Bog Dostojefski, F. M.: Et latterligt Menneskes Drøm. En fantastisk Fortælling. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Vejen, Askov Boghandel, 1946. 54 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkested: Kolding) (1946, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1940 1. udgave: Et latterligt Menneskes Drøm. En fantastisk Fortælling. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Kolding, Askov Boghandel, 1940. 28 sider
 Bog Dostojevskij, Fjodor: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s162]] Barnebruden. Side 163-[96] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1944 1. udgave: Barnebruden. Paa Dansk ved Georg Sarauw. ♦ Hasselbalch, 1944. 64 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af Georg Sarauw.
 Bog Dostojevskij, Fjodor M.: Rodion Raskolnikov. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1952. Bind I-II, 278 + 281 [1] sider. Pris: 7,85 + 7,85 kr. (Trykkeri: A/S Det Hoffenberske Etablissement, København) (1952, roman) 👓
serietitel: Hirschsprungs romanbibliotek
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
omslag af Valdemar Setoft (1885-1969)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oversat fra russisk af Georg Sarauw. Omslagstegning ved V. Setoft.
 note til titel På omslagenes forsider: F.M. Dostojevskij: Raskolnikov. 1.-2. Del.
 note til titel På omslagets bagside: S.L. Møllers Bogtr. Kbhvn.
 Bog Dostojevskij, F. M.: Brødrene Karamazov. [Ny udg.] (Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Omslagstegning ved V. Setoft). ♦ Hirschsprung, 1953. Bind 1-2, 286 + 396 sider (1953, roman)
serietitel: Hirschsprungs romanbibliotek
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
omslag af Valdemar Setoft (1885-1969)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
kollaps Noter
 note til titel Citat fra ledsagende brev til anmeldere: Oversættelsen er strammet på sine steder, hvor den russiske tekst kunne virke vel langtrukken og sproglig antikveret.
 omtale Politiken 13-10-1953, side 13, Forkortede klassikere. "Brødrene Karamazov" bragt ned til det halve omfang [Artikel signeret: C.J.E.].
 omtale Politiken 15-10-1953, side 7-8, Forkortet eller strammet? [Svar fra H. Hirschsprung].
 Bog Dostojevskij, F. M.: Idioten. Ny udg. Bd. 1-2 (1954, roman)
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1887 1. udgave: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Den ærlige Tyv og andre Fortællinger. Oversat af Georg Sarauw. ♦ Hasselbalch, 1954. 60 sider. Pris: kr. 3,50 (1954, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 133
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
kollaps Indhold

[a] Dostojevskij, F. M.: Juletræ og Bryllup (1954, novelle(r))
1886 indgår i: Fire Fortællinger [b] 1. udgave: Juletræ og Bryllup
[b] Dostojevskij, F. M.: Drengen til Juletræ hos Jesus (1954, novelle(r))
originaltitel: Mal'cik u Christa na ëlke, 1876
[c] Dostojevskij, F. M.: Den ærlige Tyv (1954, novelle(r))
1886 indgår i: Fire Fortællinger [d] 1. udgave: Den ærlige Tyv
[d] Dostojevskij, F. M.: Akulinas Mand (1954, novelle(r))
originaltitel: ?
1961 indgår i antologien: Russiske fortællere [s135] Senere udgave: Akulinas mand. Side [135]-50
 Bog Dostojevskij, F. M.: Fra dødens hus. [Ny udg.] (1955, tekster)
Detaljer
1888 1. udgave: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50
 Tekster Dostojevskij, F. M.: Kældermennesket. Optegnelser fra et kælderdyb. Et latterligt menneskes drøm. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Det danske Forlag, 1955. 210 sider. Pris: kr. 12,75 (1955, tekster)
originaltitel: (1863)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 25, side [154]-[59]: Fjodor M. Dostojevskij: Kældermennesket.
 Bog Dostojevskij, F. M.: Arme mennesker. [Ny udg.] (1957, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Dobbeltgængeren. [Ny udg.] (1957, tekster)
Detaljer
1941 1. udgave: Dobbeltgængeren. En Petersborgers Digtning. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 216 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Den evige ægtemand. [Ny udg.] (1957, roman)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1888 1. udgave: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Spilleren. [Ny udg.] (1957, tekster)
Detaljer
1909 1. udgave: Spilleren. Oversat af M. de Linde. ♦ Kamla, 1909. 160 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Hvide nætter. [Ny udg.] (1958, tekster)
Detaljer
1886 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Lyse Nætter
 Bog Dostojevskij, F. M.: Netotsjkas barndom. [Ny udg.] (1958, tekster)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1943 1. udgave: Netotsjkas Barndom. (Af en ukendt Kvindes Erindringer). Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1943. 242 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: De ydmygede og sårede. [Ny udg.] (1959, tekster)
Detaljer
1886 1. udgave: De Forurettede og Undertrykte. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag(F. Hegel & Søn), 1886. 524 sider
 Bog Dostojévskij, Fjódor: [indgår i antologien: Russiske fortællere [s135]] Akulinas mand. Side [135]-50 (1961, novelle(r)) 👓
Detaljer
1954 indgår i: Den ærlige Tyv [d] 1. udgave: Akulinas Mand
 Bog Dostojevskij, F. M.: Dobbeltgængeren. En Petersborger digtning (1961, tekster)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 55
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1941 1. udgave: Dobbeltgængeren. En Petersborgers Digtning. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 216 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1962.
 Bog Dostojevskij, F. M.: Idioten. Roman i fire dele (1961, tekster)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1887 1. udgave: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: De besatte. Roman i tre dele (1962, tekster)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1886 1. udgave: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Foma og hans ofre. Godset Stepantjikovo og dets beboere. Overs. fra russisk af Georg Sarauw (1963, tekster)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 505
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1928 1. udgave: Godset Stepantschikovo og dets Beboere. Oversat fra Russisk af Michella Erichsen. ♦ Gyldendal, 1928. 224 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog Dostojevskij, F. M.: Rodion Raskolnikov. En kriminalroman (uforkortet udg.). Overs. fra russisk af Georg Sarauw (1963, tekster)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 506
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
 Bog Dostojevskij, F. M.: Minder fra dødens hus. Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Ny gennemrevideret udg. (1964, tekster)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 522
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1888 1. udgave: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50
 Tekster Dostojevskij, F. M.: Samlede værker (1965-66, tekster)
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
 Bog Dostojevskij, F. M.: Rodion Raskolnikov. Roman i seks dele med en Epilog. På dansk ved Ejnar Thomassen. Udgivet med efterskrift af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1966. [Bind] 1-2, 339 + 350 [1] sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 32-33) (1966, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 32-33
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
omslag af Jane Muus (1919-2007)
andet: Austin Grandjean (1930-2006)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: Nærværende oversættelse udkom førstegang 1921 og foreligger her i revideret form ved oversætteren. Omslagsillustration: Træsnit af Jane Muus. Typografi og omslag: Austin Grandjean sig.
 note til oversat titel Side [333]-[51]: Efterskrift.
 Tekster Dostojevskij, F. M.: Brødrene Karamasov. Overs. af Ejnar Thomassen (1968, tekster)
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
 Bog Dostojevskij, F. M.: Dostojevskij udvalg. Udvalgt af Carl Stief. Oversat af Ejnar Thomassen. ♦ Stig Vendelkær, 1968. 231 sider (1968, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Carl Stief (1914-1998)
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
kollaps Indhold

[a] Dostojevskij, F. M.: Hr. Prokhartjin (1968, novelle(r))
originaltitel: Gospodin Procharcin, 1846
[b] Dostojevskij, F. M.: Den ærlige tyv (1968, novelle(r))
1886 indgår i: Fire Fortællinger [d] 1. udgave: Den ærlige Tyv
[c] Dostojevskij, F. M.: Hvide nætter (1968, novelle(r))
1886 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Lyse Nætter
[d] Dostojevskij, F. M.: En fatal historie (1968, novelle(r))
[e] Dostojevskij, F. M.: Krotkaja (1968, novelle(r))
[f] Dostojevskij, F. M.: Et latterligt menneskes drøm (1968, novelle(r))
1940 1. udgave: Et latterligt Menneskes Drøm. En fantastisk Fortælling. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Kolding, Askov Boghandel, 1940. 28 sider
 Bog Dostojevskij, F.: Minder fra dødens hus. Oversat fra russisk af Georg Sarauw. Originalill. af Avigdor Arikha. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 392 sider, 11 tavler (1970, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
illustrationer af Avigdor Arikha (1929-2010, sprog: fransk)
1888 1. udgave: Optegnelser fra det døde Hus. Fra Russisk ved K. Berlin. ♦ Hauberg, 1888. 250 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Dostojevskij, F.: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Originalill. af Philippe Jullian. ♦ Edito [ikke i bogh.], 1970. Bind 1-2, 309 + 303 sider, 11 + 11 tavler (1970, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
illustrationer af Philippe Jullian (1919-1977, sprog: fransk)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
,
 Bog Dostojevskij: Brødrene Karamasov. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Pietro Sarto. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1971]. Bind 1-3, 384 + 307 + 373 sider, 14 + 10 + 9 tavler (1971, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Pietro Sarto (f. 1930, sprog: fransk)
1889 1. udgave: Brødrene Karamasov. Roman. [Politiken], 1889
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
, ,
 Bog Dostojevskij, F.: Den evige ægtemand. Juletræ og bryllup. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen. Originalill. af Pietro Sarto. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. 227 sider, 6 tavler (1972, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Pietro Sarto (f. 1930, sprog: fransk)
1888 1. udgave: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Dostojevskij, F.: Idioten. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. af Gilbert Koull. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. Bind 1-2, 387 + 343 sider, 11 + 11 tavler (1972, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Gilbert Koull (1927-2014, sprog: fransk)
1887 1. udgave: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
,
 Bog Dostojevskij, F. [M.]: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. På dansk ved Georg Sarauw. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1974. Bind 1-2, 312 + 307 sider (1974, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
1883-84 1. udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Raskolnikov.
,
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dostojévskij, F. M.: Sonja
Scene fra Dostojefskis "Raskolnikov", dramatiseret af Miskow Makwarth
oversat af Miskow Makwarth (f. 1905)
(premiere 03-10-1944 på Allé Scenen)
Dostojévskij, F. M.: Jeg har myrdet
skuespil i 14 billeder af Leopold Ahlsen efter Dostojevskijs roman. Oversættelse: Asger Munch-Møller og Mette Budtz-Jørgensen
[På Odense Teater under titlen:] Raskolnikoff, skuespil i 3 akter
af Leopold Ahlsen (f. 1927, sprog: tysk)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
oversat af Mette Budtz-Jørgensen (1905-1965)
(premiere 14-01-1962 på Allé Scenen)
(andet) Min fars hus
tilegnet Fjodor Dostojevskij. Scenario og regi: Eugenio Barba, rådgiver: Peter Seeberg
af Eugenio Barba (f. 1936)
andet af Peter Seeberg (1925-1999)
(premiere 11-04-1972 af Odin Teatret)

pil op Til toppen af siden


Se også nedenstående kilder:

Russiske bøger i danske oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. [Udgivet af] Aarhus Universitets Slaviske Institut. Borgen, 1953. 51 sider.
Forfatteren har senere stavet sit navn Malinowski.
Tillæg for årene 1953-64, samt rettelser og tilføjelser udarbejdet af Chr. N. Spangshus i Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie.

Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie. Omfattende danskes og udlændinges til dansk oversatte skrifter i tiden 1869-1964. Udarbejdet af Chr. N. Spangshus. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1966.
Heri, side 65-89: Tillæg: Supplement 1953-64 til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).
samt, side 90-92: Rettelser og tilføjelser til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden