Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

M. A. le Grand (1673-1728)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Dominique: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [7b]] Agnés de Chaillot. Comédie, critique d'Inés. Copenh., 1749 (1749-50, dramatik) AEJ 5 BD4:sp382
Detaljer
af Pierre-François Biancolelli (1680-1734, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Le Grand: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6d]] Le fleuve d'oubly. Comédie en un acte. Copenh., 1748 (1749-50, dramatik) AEJ129 BD4:sp382
 Dramatik Le Grand, [Marc Ant.]: Den dobbelte Prøve. Comoedie i en Act oversat [af Elisab. Carol. Amalia Bøttger]. ♦ Kbh. 1763 (1763, dramatik) BD4:sp401
Detaljer
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 21-11-1763, side 7, annonce: Comoedien: Den dobbelte Prøve, i 1 Act, af Fransk oversat, er at bekomme hos mig A. Bøttger, boende i Reverntzgaden første Dør paa høyre Haand fra Kongens Nye-Torv, paa Skrivpapiir indbunden for 16 Sk. Ligeledes kan endnu faaes nogle faa Exemplarer af Fruentimmer-Haderen paa Skrivepapiir for 20 Skilling.
 Dramatik Le Grand: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [5s427]] Hver Mands Ven. Comoedie i een Act. Efter Monsieur Le Grands l'Ami de tout le Monde. Oversat af Reersløv. Side [427]-68 (1779, dramatik) BD4:sp291 👓
originaltitel: L'ami de tout le monde, 1724
Detaljer
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

LeGrand, M. A.: L'usurier gentilhomme (premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
LeGrand, M. A.: Letheeller Forglemmelses Flod, Comedie i en Act med Sang og Dans [af M.-A. Legrand], oversat af Fransk [af P. Falk]
oversat af [P.?] Falck
(premiere på St. Kongensgade)
LeGrand, M. A.: Agnès de Chaillot
af Pierre-François Biancolelli (1680-1734, sprog: fransk)
(premiere 01-01-1749 af Den franske Trup)
LeGrand, M. A.: Den Blinde klartseendeeller Den forstilte Blinde, Komedie i 1 Akt af Legrand. Oversat af Fr. de Løvenørn
oversat af Frederik de Løvenørn (1715-1779)
(premiere 25-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
LeGrand, M. A.: Hver Mands VenKomedie i 1 Akt af Le Grand. Oversat af L. Reersløv, gennemset (i 1773-74) af Ch.D. Biehl
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 15-03-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
LeGrand, M. A.: Den dobbelte PrøveKomedie i 1 Akt af R. Alain og Le Grand. Oversat af E.C.A. Bøttger
af R. Alain (1680-1720, sprog: fransk)
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
(premiere 07-12-1763 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden