Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Pär Lagerkvist (1891-1974)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Lagerkvist, Pär: Det evige Smil (1939, roman)
originaltitel: (1920)
Detaljer
1968 Senere udgave: Det evige smil
 Bog Lagerkvist, Pär: Det befriede Menneske (1941, roman)
 Bog Lagerkvist, Pär: [indgår i antologien: Ny nordisk Novellekunst [t]] Hissen som gick ner i helvete. Side 277 (1942, novelle(r))
 Bog Lagerkvist, Pär: Bøddelen (1945, roman)
Detaljer
1966 Senere udgave: Bøddelen. Overs. fra svensk af Asmund Rostrup efter "Bödeln". 2. udg.
 Bog Lagerkvist, Pär: Dværgen (1945, roman)
Detaljer
1965 Senere udgave: Dværgen. Overs. fra svensk af Per Lange efter "Dvärgen". 2. udg.
 Bog Lagerkvist, Pär: Det evige Smil (1945, roman)
 Dramatik Lagerkvist, Pär: Manden uden Sjæl (1945, dramatik)
 Bog Lagerkvist, Pär: Bedske Fortællinger (1946, novelle(r))
originaltitel: Onda sagor, 1924
Detaljer
oversat af Asmund Rostrup (1915-1983)
kollaps Indhold

[g] Lagerkvist, Pär: Elevatoren som gik til helvede (1946, novelle(r))
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s457] Senere udgave: Elevatoren som gik til helvede. Side 457-61
 Bog Lagerkvist, Pär: Gæst hos Virkeligheden og anden Prosa (1949, novelle(r))
Detaljer
1966 Senere udgave: Gæst hos virkeligheden
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider (1950, roman)
originaltitel: Barabbas, 1950
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1956 Senere udgave: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". 7. opl. ♦ Gyldendal, 1956. 155 sider. (Gyldendals nye serie, 19)
1963 Senere udgave: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". 9. opl. [ie: 1. tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1963. 156 sider. (Gyldendals Tranebøger, 97)
1968 Senere udgave: Barabbas. Udg. af Dansklærerforeningen ved Folke Roikjer
1969 Senere udgave: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". [Ny udg.] 4. opl.
1975 Senere udgave: Barabbas. Udg. af Dansklærerforeningen ved Folke Roikjer. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1975. 159 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Overs. fra svensk efter "Barabbas".
 note om oplag 4. oplag, 1951.
 note om oplag 6. oplag, 1952.
 note om oplag 8. oplag, 1960.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1953. Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Lagerkvist, Pär: Den vrede engel (1952, roman)
 Bog Lagerkvist, Pär: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s457]] Elevatoren som gik til helvede. Side 457-61 (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Hagmund Hansen (1901-1975)
1946 indgår i: Bedske Fortællinger [g] 1. udgave: Elevatoren som gik til helvede
 Dramatik Lagerkvist, Pär: Lad mennesket leve (1954, dramatik)
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". 7. opl. ♦ Gyldendal, 1956. 155 sider. (Gyldendals nye serie, 19) (1956, roman)
serietitel: Gyldendals Nye Serie, 19
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1950 1. udgave: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider
 Bog Lagerkvist, Pär: Sibyllen (1956, roman)
originaltitel: Sibyllan, 1956
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1970 Senere udgave: Sibyllen. På dansk ved Ole Storm. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 117 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1957.
 Bog Lagerkvist, Pär: Det evige smil. [Ny udg.] (1959, roman)
serietitel: Gyldendals Nye Serie, 28
oversat af Asmund Rostrup (1915-1983)
 Bog Lagerkvist, Pär: Ahasverus' død (1960, roman)
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1973 Senere udgave: Ahasverus* død. På dansk ved Mogens Knudsen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1973. 127 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1960.
 Bog Lagerkvist, Pär: Pilgrim på havet (1962, roman)
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1972 Senere udgave: Pilgrim på havet. På dansk ved Ole Storm. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1972. 141 sider
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". 9. opl. [ie: 1. tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1963. 156 sider. (Gyldendals Tranebøger, 97) (1963, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 97
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1950 1. udgave: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider
kollaps Noter
 note om oplag 10. oplag [ie: 2. tranebogsoplag], 1964.
 note om oplag 11. oplag, 1966.
 Bog Lagerkvist, Pär: [indgår i antologien: Tredive mesterfortællinger [ l]] Elevatoren som gik til helvede (1963, novelle(r))
 Bog Lagerkvist, Pär: Det heliga landet. ♦ Gyldendal, 1964. 98 sider (1964, roman)
 Bog Lagerkvist, Pär: Dværgen. Overs. fra svensk af Per Lange efter "Dvärgen". 2. udg. (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 157
Detaljer
oversat af Per Lange (1901-1991)
1945 1. udgave: Dværgen
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. oplag, 1967.
 Bog Lagerkvist, Pär: Det hellige land. Overs. fra svensk af Aage Dons efter "Det heliga landet". ♦ Gyldendal, 1965. 95 sider (1965, roman)
originaltitel: Det heliga landet, 1964
Detaljer
oversat af Aage Dons (1903-1993)
1974 Senere udgave: Det hellige land. På dansk ved Aage Dons. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1974. 95 sider
 Bog Lagerkvist, Pär: Bøddelen. Overs. fra svensk af Asmund Rostrup efter "Bödeln". 2. udg. (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 180
Detaljer
oversat af Asmund Rostrup (1915-1983)
1945 1. udgave: Bøddelen
 Bog Lagerkvist, Pär: Gæst hos virkeligheden (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 198
Detaljer
oversat af Per Lange (1901-1991)
1949 1. udgave: Gæst hos Virkeligheden og anden Prosa
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. udgave af titelnovellen fra "Gæst fra Virkeligheden og anden Prosa".
 Bog Lagerkvist, Pär: Mariamne. Overs. fra svensk af Ole Storm efter "Mariamne". ♦ Gyldendal, 1967. 112 sider (1967, roman)
originaltitel: Mariamne, 1967
oversat af Ole Storm (1918-1988)
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. Udg. af Dansklærerforeningen ved Folke Roikjer (1968, roman)
Detaljer
noter af Folke Roikjer (1908-1980)
1950 1. udgave: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider
kollaps Noter
 note til titel Svensk tekst.
 Bog Lagerkvist, Pär: Det evige smil (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 242
Detaljer
oversat af Asmund Rostrup (1915-1983)
1939 1. udgave: Det evige Smil
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. Overs. fra svensk af Mogens Knudsen efter "Barabbas". [Ny udg.] 4. opl. (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1950 1. udgave: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidspunktet for 3. oplag kendes p.t. ikke.
 Bog Lagerkvist, Pär: Sibyllen. På dansk ved Ole Storm. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 117 sider (1970, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1956 1. udgave: Sibyllen
kollaps Noter
 Bog Lagerkvist, Pär: Aftenland. Gendigtet af Alex Garff. ♦ Wøldike, 1972. 91 sider (1972, digte)
originaltitel: Aftonland, 1953
Detaljer
oversat af Alex Garff (1904-1977)
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 29-10-1972, 3. sektion, side 11 [Anmeldelse af Jens Henneberg].
 Bog Lagerkvist, Pär: Pilgrim på havet. På dansk ved Ole Storm. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1972. 141 sider (1972, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1962 1. udgave: Pilgrim på havet
kollaps Noter
 Bog Lagerkvist, Pär: Ahasverus* død. På dansk ved Mogens Knudsen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1973. 127 sider (1973, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Mogens Knudsen (1919-1985)
1960 1. udgave: Ahasverus' død
kollaps Noter
 Bog Lagerkvist, Pär: Det hellige land. På dansk ved Aage Dons. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1974. 95 sider (1974, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Aage Dons (1903-1993)
1965 1. udgave: Det hellige land. Overs. fra svensk af Aage Dons efter "Det heliga landet". ♦ Gyldendal, 1965. 95 sider
kollaps Noter
 Bog Lagerkvist, Pär: Barabbas. Udg. af Dansklærerforeningen ved Folke Roikjer. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1975. 159 sider (1975, roman)
Detaljer
redigeret af Folke Roikjer (1908-1980)
1950 1. udgave: Barabbas. På dansk ved Mogens Knudsen. ♦ Gyldendal, 1950. 152 sider
kollaps Noter
 note til titel Svensk tekst.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lagerkvist, Pär: Manden uden Sjælaf Pär Lagerkvist
oversat af Anonym
(premiere 26-10-1945 på Frederiksberg Teater)
Lagerkvist, Pär: Midsommerdrøm i Fattighusetskuespil i 3 akter af Pär Lagerkvist. Oversættelse: Asmund Rostrup. Musik: Lillebror Söderlundh
oversat af Asmund Rostrup (1915-1983)
musik af Lillebror Söderlundh (1912-1957, sprog: svensk)
(premiere 17-05-1946 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 11)
Lagerkvist, Pär: Dit liv får du lov at leve omaf Pär Lagerkvist
oversat af Anonym
(premiere 26-03-1949 på Allé Scenen)
Lagerkvist, Pär: Han som fick leva om sitt livaf Pär Lagerkvist (premiere 23-05-1961 på TV)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden