Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Lukian (120-180)

Sprog: græsk
(henvisning) Lukianos

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Lukian: [indgår i antologien: Euterpe [s001]] Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30 (1874, tekster) 👓
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1881 indgår i: Udvalgte Skrifter [s107] Senere udgave: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side 1: [Indledning om Menippos].
 Tekster Lukianos: Udvalgte Skrifter. Af Lukianos fra Samosata. I Oversættelse og ledsaget af en Levnedsbeskrivelse ved M. C. Gertz, Dr. phil., Professor ved Kjøbenhavns Universitet. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1881. 301 [2] sider. Pris: kr. 6,00 (1881, tekster) 👓
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [1]-46: Lukianos fra Samosata, hans Liv og Forfattervirksomhed [note: Optrykt efter Historisk Arkiv 1880 II med nogle mindre væsentlige Forandringer og Tilføjelser].
 note til oversat titel Side [250]-301: Oplysninger.
 note til oversat titel Side 301: Efterskrift [om tekstgrundlaget].
 note til oversat titel Side [302]: Rettelser.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s049] Lukianos: Om Ravet og Svanerne. Et Begyndelsesforedrag. Side [49]-52 (1881, tekster)
[s053] Lukianos: Drømmen. Et Foredrag, holdt af Lukianos i hans Fødeby Samosata. Side [53]-61 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Se Begyndelsen af Indledningen, S. 3.
[s062] Lukianos: Promethevs. Side [62]-74 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [62]: [Indledning om Promethevs].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 150 (15-8-1880), side 460-64, Af Lukianos fra Samosata (c. 120-200 eft. Kr.), under titlen Prometheus. Af Lukianos fra Samosala (c. 120-200 eft. Kr.), oversat af M. C. Gertz.
[s075] Lukianos: Gudethinget. Side [75]-84 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [75]: [Indledning om fortællingens grund].
[s085] Lukianos: Charon. Side [85]-106 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [85]: [Om Charon].
[s107] Lukianos: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31 (1881, tekster)
1874 indgår i antologien: Euterpe [s001] 1. udgave: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [107]: [Om Menippos].
[s132] Lukianos: Zevs i Forhør. Side [132]-43 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledning side [132]: Samtale mellem Zevs og Kyniskos (ie: den lille Kyniker) om Forhold mellem Guderne, Skæbnegudinderne og Skæbnen. Se. Indl. S. 22 f. og S. 41.
[s144] Lukianos: Hanen. Side [144]-73 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [144]: [Om fortællingens grundlag].
[s174] Lukianos: Gjæstebudet eller Lapitherne. Side [173]-96 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [174]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [174]: Se Indledningen S. 38 fg.
[s197] Lukianos: Løgnhalsen. Side [197]-227 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [197]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [197]: Se Indl. S. 28 ff.
[s228] Lukianos: Om Peregrino's Død. Side [228]-49 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledningen side [228]: Se Indledningen S. 23 ff. 41 ff. Skriftet har Form af et Brev fra Lukianos til en Platoniker ved Navn Kronios, som for øvrigt er os ubekjendt.
 Tekster Lukian: [indgår i antologien: Centauren [s051]] Artemis og Aktæon. Side [51]-53 (1894, tekster) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Axel Thiess (1860-1926)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Efter teksten: Lukian.
 note til titel Med noder. Tegninger af Axel Thiess.
 Tekster Lukian: [indgår i antologien: Centauren [s084]] Fru Venus. Side [84-86] (1894, tekster) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Efter teksten: Lukian.
 note til titel Med noder. Tegninger af Alfred Schmidt.
 Tekster Lukianos fra Samosata: Udvalgte Dialoger. Oversatte og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916. 173 sider (1916, tekster)
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Timon eller Menneskehaderen. Gudesamtaler i Olympen. Samler i Havet. Menippos's Rejse til Underverdenen. Samtale i Underverdenen.
 Tekster Lukianos fra Samosata: Tre Skrifter af Lukianos fra Samosata. Oversatte og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1918. 176 sider (1918, tekster)
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 Tekster Lukianos fra Samosata: Fire Skrifter af Lukianos fra Samosata. Overs. og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1920. 168 sider. Pris: kr. 8,50 (1920, tekster)
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, april 1920, side 319 [Anmeldelse, signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Tekster Lukianos: Den daarlige Bogsamler. Fordansket af Paul V. Rubow. Udg. med Indledning af Ejnar Munksgaard. ♦ Levin & Munksgaard, 1928. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1928, tekster)
Detaljer
oversat af Paul V. Rubow (1896-1972)
forord af Ejnar Munksgaard (1890-1948)
1948 Senere udgave: Den daarlige Bogsamler. Fordansket af Paul V. Rubow. Udg. med Indledning af Ejnar Munksgaard og med Ill. af Povl Christensen. (2. Udg.). ♦ Munksgaard, 1948. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50. (Trykkested: Skjern)
 Tekster Lukian: Gudesamtaler. Overs. af K. Robert Adamsen. Ill. af Jan Buhl. ♦ Thaning & Appel, 1946. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,45 (1946, tekster)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
oversat af K. Robert Adamsen (1896-1960)
illustrationer af Jan Buhl (1919-2015)
 Bog Lukian: Den daarlige Bogsamler. Fordansket af Paul V. Rubow. Udg. med Indledning af Ejnar Munksgaard og med Ill. af Povl Christensen. (2. Udg.). ♦ Munksgaard, 1948. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50. (Trykkested: Skjern) (1948, tekster)
Detaljer
oversat af Paul V. Rubow (1896-1972)
forord af Ejnar Munksgaard (1890-1948)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1928 1. udgave: Den daarlige Bogsamler. Fordansket af Paul V. Rubow. Udg. med Indledning af Ejnar Munksgaard. ♦ Levin & Munksgaard, 1928. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
 Tekster Lukian: Satirer. Paa Dansk ved Børge Madsen. ♦ Hasselbalch, 1949. 58 sider. Pris: kr. 2,50. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, Bind LXXX) (1949, tekster)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 80
oversat af Børge Madsen (1909-1978)
 Bog Lukian: [indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s086]] Den mandhaftige Megilla. Af Lukian. Side 86-[88] (1966, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Eiler Krag (1908-1991)
1954 1. udgave: Frimodige fortællinger. En antologi over den rotiske litteratur fra oldtiden til Guy de Maupassant. Forord af Poul Henningsen. Med ill. af Des Asmussen [m. fl.]. ♦ Thaning & Appel, 1954. 300 sider, illustreret og 9 tavler. Pris: kr. 19,75
 Bog Lukian: [indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s089]] Zeus og Ganymedes. Lukian. Side 89-[92] (1966, tekster) 👓
Detaljer
oversat af K. Robert Adamsen (1896-1960)
illustrationer af Eiler Krag (1908-1991)
1954 1. udgave: Frimodige fortællinger. En antologi over den rotiske litteratur fra oldtiden til Guy de Maupassant. Forord af Poul Henningsen. Med ill. af Des Asmussen [m. fl.]. ♦ Thaning & Appel, 1954. 300 sider, illustreret og 9 tavler. Pris: kr. 19,75

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden