Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842)

Sprog: fransk
Duval, Alexandre (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Duval, Alex.: De uventede Giester (1799, dramatik) BD4:sp395
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alex.: Arrestanten (1801, dramatik) BD4:sp395
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Claus Schall (1757-1835)
 Dramatik Duval, Alex.: Huuskiøbet (1802, dramatik) BD4:sp396
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
 Dramatik Duval, Alex.: Ægteskabs-Forslaget (1802, dramatik) BD4:sp396
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
 Dramatik Duval, A.: [Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling] [1a]] Domherren i Milano eller de uventede Giæster. Syngestykke i 2 Acter. Lyrisk omarbeidet af N.T. Bruun. Musiken af [Cl.] Schall. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp298
 Dramatik Duval, Alex.: Domherren i Milano (1802, dramatik) BD4:sp395
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
 Dramatik Duval, Alex.: Skibbrudet eller Arvingerne. Comedie i 1 Act, ved N. T. Bruun. Kbh., Soldin, 1802. 63 sider (1802, dramatik) BD4:sp396
originaltitel: Les héritiers ou Le naufrage, 1796
se også: Skibbrudet
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alex.: Skibbrudet eller Arvingerne. Lystspil i 1 Akt. Oversat af N.M. Nielsen [efter Bearb. af A. v. Steigentesch]. Kbh., K. Kristensen, 1802. 39 sider (1802, dramatik) BD4:sp375
se også: Skibbrudet
bearbejdelse: August Ernst von Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
oversat af N.M. Nielsen, o 1800
 Dramatik Duval, Alex.: Eduard i Skotland (1804, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alexander: Den gamle Borg eller Mødet. Syngespil i een Akt. Oversat efter Alexander Duval til Della Marias Musik ved Dr. Frankenau. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag hos Johannes Breinholm, 1805. 47 sider (1805, dramatik) BD4:sp396 👓
originaltitel: Le vieux château, 1798
Detaljer
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Duval, Alex.: Ildebranden (1806, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alex.: Henrik den Femtes Ungdom (1808, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alex.: Huus-Tyrannen (1808, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alex.: Snedkeren i Lifland (1810, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, Alexander: Joseph og hans Brødre i Ægypten (1813, dramatik) BD4:sp396
andet: Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
 Dramatik Duval, A.: Shakespeare som Elsker (1813, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval, A.: Incognito-Rejsen (1820, dramatik) BD4:sp396
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Duval: Et Testament. Skuespil i 3 Akter af A. Duval. Overs. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 140) (1842, dramatik)
originaltitel: Le testament, 1837
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:140
Detaljer
oversat af Christoffer Hvid (1803-1872)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Pineux, Alexandre: Skibbrudet
eller Arvingerne, Komedie i 1 Akt af Alex. Duval. Oversat af N.T. Buun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-09-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
Pineux, Alexandre: Ægteskabsforslaget
eller De to Officerer, Komedie i 1 Akt af Alexandre Duval. Oversat af J.C. v. Westen
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
(premiere 02-05-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(tekst) Arrestanten
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Della Maria, Teksten af Duval, lyrisk omarbejdet af J. Baggesen
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
(premiere 30-01-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(tekst) Domherren i Milano
eller De uventede Gæster, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af C. Schall, Teksten efter Alexandre Duval, ved N.T. Bruun
musik af Claus Schall (1757-1835)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 16-03-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(tekst) Huskøbet
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af D'Alayrac, Teksten af Alex. Duval. Oversat af R. Frankenau
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
(premiere 30-11-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
Pineux, Alexandre: Edvard i Skotland
eller Flygtningens Nat, historisk Drama i 3 Akter af Alexandre Duval (Édouard en Écosse, ou La nuit d'un proscrit) frit oversat, efter Aug. v. Kotzebue Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 16-05-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(tekst) Den gamle Borg
eller Mødet, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Della Maria, Teksten af A. Duval. Oversat af R. Frankenau
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
(premiere 22-10-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Pineux, Alexandre: Ildebranden
Skuespil i 3 Akter af Alexandre Duval (?), frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 18-09-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Pineux, Alexandre: Henrik den femtes Ungdom
Lystspil i 3 Akter af Alexandre Duval, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-12-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
Pineux, Alexandre: Hus-Tyrannen
Skuespil i 5 Akter af Alexandre Duval. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 22-02-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Pineux, Alexandre: Snedkeren i Lifland
eller Peter den Stores Rejse, Skuespil i 3 Akter, Alex. Duval. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 03-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Pineux, Alexandre: Shakespeare som Elsker
eller Prøven paa Richard den Tredie, Komedie i 1 Akt af Alex. Duval. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(tekst) Josef og hans Brødre i Ægypten
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Méhul, Teksten af Alexandre Duval. Oversat af N.T. Bruun
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
andet af Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 10-10-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 105)
Pineux, Alexandre: Det selsomme Lotteri
Lystspil i 1 Akt af Alex. Duval (Le jeune homme en lotterie), oversat, efter Castellis Oversættelse, af Jul. Liebe
oversat af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
(premiere 19-02-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Pineux, Alexandre: Et Testament
Skuespil i 3 Akter af Alex Duval. Oversat af C. Hvid
oversat af Christoffer Hvid (1803-1872)
(premiere 02-03-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Pineux, Alexandre: Hun skal giftes
Lystspil med Sange i 1 Akt efter A. Duval, ved A.L.C. de Coninck. Melodierne af Caroline Recke-Madsen
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
musik af Caroline Recke-Madsen (1833-1901)
(premiere 08-04-1863 på Folketeatret)
(andet) Kapelmesteren
eller Den afbrudte Souper, Komisk Opera i 1 Akt af Ferdinando Paër. Tekst: Sophie Gay efter Alexandre Duval's komedie »Le Sopuer imprévu«. Oversættelse: Per Biørn
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
tekst af Sophie Gay (1776-1852, sprog: fransk)
oversat af Per Biørn (1887-1944)
(premiere 16-03-1934 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden