Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling]

antologi: Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling], (1802, dramatik, flere sprog) BD4:sp298
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
Detaljer
Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling]. Første Bind. Kbh., 1802
kollaps Indhold

[1a] Duval, A.: Domherren i Milano eller de uventede Giæster. Syngestykke i 2 Acter. Lyrisk omarbeidet af N.T. Bruun. Musiken af [Cl.] Schall. Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
[1b] Skjöldebrand, And. Fr.: Herman von Unna. Drama i 5 Akter med Chore og Balletter. Oversat af Svensk ved Thom. Thaarup. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834, sprog: svensk)
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
1800 1. udgave: Herrmann von Unna. Et Skuespil. Efter den svenske Original i Udtog ved Niels Chr. Øst. ♦ Trykt paa Udgiverens Forlag, 1800. 44 sider. (Trykkeri: hos P.H. Höecke)
[1c] anonym [Hoare, Prince]: Min Bedstemoder. Syngestykke i 2 Akter. Oversat og tildeels omarbejdet efter den engelske Original af E[nev.] Falsen. Musiken af [Aemilius] Kunzen. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Prince Hoare (1755-1834, sprog: engelsk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
[1d] anonym: Den lille Matros. Et Syngestykke i 1 Optog. Musiken af [Pierre] Gaveaux. Oversat af Joh. Werfel. Kbh., 1801 (1802, dramatik)
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
[1e] Kotzebue, A. v.: De pudseerlige Arvinger. Lystspil i 1 Akt. Efter [Aug. v.] Kotzebues: Die Unglücklichen, oversat af Tr[uels] L[yng] Cron. Kbh., 1801 (1802, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[1f] Dejaure, J.-C.-B.: Moderen eller hun kan ikke vælge. Et Lystspil i 1 Akt. Oversat af J[oh.] C[ph.] [v.] Westen. ♦ Kbh., 1795 (1802, dramatik)
af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
[1g] Pettoletti, Joh.: La clé d'or. [Pantomime] (1802, dramatik)
af Joh. Pettoletti (sprog: fransk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.