Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jean Claude Bédéno Dejaure

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Dejaure, J.-C.-B.]: Moderen eller Hun kan ikke vælge. Et Lystspil i een Akt. Oversat ved J. C. Westen. Kbh., 1795. 38 sider (1795, dramatik) BD4:sp392
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
 Dramatik Dejaure, J.-C.-B.: [Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling] [1f]] Moderen eller hun kan ikke vælge. Et Lystspil i 1 Akt. Oversat af J[oh.] C[ph.] [v.] Westen. ♦ Kbh., 1795 (1802, dramatik) BD4:sp299
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
 Dramatik Dejaure, B. og Adnet, F.: To Døttre for een. Skuespil i 3 Akter. [Af] B. Dejaure og F. Adnet. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1807 (1807, dramatik)
af F. Adnet (sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Dejaure: Montano og Stephanie. Syngestykke i 3 Acter. Sat i Musik af [Henri Montan] Berton, og oversat ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1812. 95 sider (1812, dramatik) BD4:sp392
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Dejaure: Spillesygen eller den høimodige Ægtemand. Syngestykke i 1 Act. Oversat af [Jean Pierre] Solies Musik ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1813. 68 sider. (1813, dramatik) BD4:sp392
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dejaure, Jean Claude Bédéno: Modereneller Hun kan ikke vælge, Lystspil i 1 Akt af Dejaure. Oversat af J.C. v. Westen
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
(premiere 08-05-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst)SpillesygenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af J.P. Solié, Teksten af Dejaure d.æ.(Komedie, af Dejaure d.y. omgjort til Syngespiltekst). Oversat af N.T. Bruun
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)
tekst af Jean-Elie Bedeno de Jaure (1761-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 27-12-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst)Montano og StephanieSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Berton, Teksten af Dejaure. Oversat af N.T. Bruun
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 24-05-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden