Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Etienne Nicolas Méhul (1763-1817)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) Hofman, [François Benoit]: Skatten eller Staae ikke paa Luur (1804, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 Bog (musik) Hauteroche, [Noel de Breton Sieur de]: Crispins Forvandlinger. Comisk Syngestykke i tre Acter. Tildeels efter Hauteroches Crispin medecin og til Musik af Mozart, Mehul og Pær ved N. T. Bruun. ♦ 1813. 134 sider (1813, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s235] 1. udgave: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328
 Musik (musik) Duval, Alexander: Joseph og hans Brødre i Ægypten (1813, dramatik) BD4:sp396
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
andet: Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Musik (musik) Bruun, N. T.: Himmelens Velgierninger. Lovsang. Til Brug for det Harmon. Selskabs Concerter til Musik af Mehul. ♦ Kbh., 1821. 4 blade (1821, digte) BD4:sp218
Detaljer
af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med trykkeåret 1822.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Skatten
eller Staa ikke paa Lur, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Méhul, Teksten af F.B. Hoffman. Oversat af N.T. Bruun
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 17-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 160, 1889-1975: 4)
(musik) Helena
Syngestykke i 3 Akter, Musike naf Méhul, Teksten af Bouilly. Oversat af N.T. Bruun
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 20-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(musik) Crispins Forvandlinger
Komisk Syngestykke i 3 Akter, indrettet af N.T. Bruun, Musiken af Mozart, Méhul og Paër, Teksten efter Hauteroche
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 18-04-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(musik) Josef og hans Brødre i Ægypten
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Méhul, Teksten af Alexandre Duval. Oversat af N.T. Bruun
tekst af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
andet af Pierre-Marie-François Baour-Lormian (1770-1854, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 10-10-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 105)
(musik) Duellen
Syngestykke i 3 Akter, Musik af Méhul, Teksten af Capelle og Mezières. Oversat af C.J. Boye
tekst af Louis Mezières (1793-1872, sprog: fransk)
tekst af Pierre Capelle (1774-1851, sprog: fransk)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
(premiere 07-09-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(musik) Valentine af Mayland
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Méhul, Teksten af Bouilly. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Funck
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 29-01-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(musik) Uthal
romantisk Opera i 1 Akt, Musiken af Méhul, Teksten af de Saint-Victor, bearbejdet af Carl Borgaard
tekst af Jacques de Saint Victor (1772-1850, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
andet af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
(premiere 07-07-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden