Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Domenico Della Maria (1768-1800)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) Ségur, J. [Alex. Pierre de]: Operetten. Et Syngestykke i 1 Act. Af J. Segur, den Yngre, og Em. Dupaty. Musiken af Domenico Della Maria. Oversat til samme Musik af Adam Gottl. Thoroup. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp411
af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
 Musik (musik) Duval, Alex.: Domherren i Milano (1802, dramatik) BD4:sp395
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
 Musik (musik) Duval, Alexander: Den gamle Borg eller Mødet. Syngespil i een Akt. Oversat efter Alexander Duval til Della Marias Musik ved Dr. Frankenau. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag hos Johannes Breinholm, 1805. 47 sider (1805, dramatik) BD4:sp396 👓
originaltitel: Le vieux château, 1798
Detaljer
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Musik (musik) Desaugiers, [M. A. M.]: Huusverten under Forsegling. Vaudeville i 1 Act. Lyrisk bearbeidet til Melodier af [Nic.] d'Alayrac, [Domenico] Dellamaria, [Pierre] Gavaux og [Ant.] Tarchy. Ved N. T. Bruun (1819, dramatik) BD4:sp393
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
musik af Pierre Gaveaux (1760-1825, sprog: fransk)
musik af A. Tarchy (1760-1814, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Arrestanten
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Della Maria, Teksten af Duval, lyrisk omarbejdet af J. Baggesen
tekst af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
(premiere 30-01-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(musik) Operetten
Syngestykke [fra 1848-49: Operette] i 1 Akt, Musiken af Domenico della Maria, Teksten af J. Segur d.y. og E. Dupaty. Oversat af A.G. Thoroup og [fra 1848-49:] af N.V. Dorph
tekst af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 06-05-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(musik) Den gamle Borg
eller Mødet, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Della Maria, Teksten af A. Duval. Oversat af R. Frankenau
tekst af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
(premiere 22-10-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden