Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

David Garrick (1717-1779)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Garrick, [David]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s233]] Den løgnagtige Tiener. Komedie i to Akter. Af det Engelske efter Garriks The Lying Valet ved Friderich Schwarz. Side [233]-96 (1786, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: The lying valet, 1741
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Colman [den Ældre, George, og Garrick]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [12s269]] Den skinsyge Kone. Et Lystspil i fem Akter. Af Colmann. [Overs. af K.L. Rahbek]. Side [269]-420 (1789, dramatik) BD4:sp293 👓
originaltitel: The jealous wife, 1761
Detaljer
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1850 Senere udgave: Den skinsyge Kone. Comedie i 5 Acter af G. Colman, oversat af N. V. Dorph. ♦ Schubothe, 1850. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 169)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 281) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Colmann, [Geo. den Ældre]: Det hemmelige Ægteskab (1815, dramatik)
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Wycherlye og Garrick: [Theaterstykker [3a]] Pigen fra Landet. Comedie i 5 Akter. Ved N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
originaltitel: The Country Girl
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Garrick, David: Den løgnagtige Tjener
Komedie i 2 Akter af Garrick. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 03-01-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Garrick, David: Den hemmelige Forlovelse
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Domenico Cimarosa, Tekst af Giovanni Bertati efter George Colmans og David Garricks The Clandestine Marriage. Oversat af F.G. Sporon
[Fra 1854:] Oversat af Th. Overskou under Titlen: Det hemmelige Ægteskab, Opera i 2 Akter
[Fra 1945:] komisk opera i 2 akter (4 afdelinger). Oversættelse: Holger Boland
musik af Domenico Cimarosa (1749-1801, sprog: italiensk)
tekst af Giovanni Bertati (1735-1808, sprog: italiensk)
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Gottlieb Sporon (1749-1811)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 26-09-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 79)
Garrick, David: Pigen fra Landet
Komedie i 5 Akter af William Wycherley, med Ændringer af David Garrick. Oversat af N.T. Bruun
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-11-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Garrick, David: Det hemmelige Ægteskab
Komedie i 5 Akter af Colman d.æ. og Garrick, frit oversat af N.T. Bruun
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 04-09-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden