Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Moberg (1898-1973)

Sprog: svensk

0000  Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Moberg, Vilhelm: Mands Kvinde. Roman fra Sverige [ie: Sverrige] i det 18. Aarhundrede. Paa Dansk ved Henning Kehler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1934. 256 sider (1934, roman)
originaltitel:
Detaljer
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
1972 Senere udgave: Mands kvinde. Roman fra Sverige i det 18. århundrede. På dansk ved Henning Kehler. ♦ Schønberg, 1972. 240 sider
1974 Senere udgave: Mands kvinde. Roman fra Sverige i det 18. århundrede. Overs. af Henning Kehler. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, 1974. Bind 1-2, ? + ?
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1934.
 Bog Moberg, Vilhelm: De knyttede Hænder (1935, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Daarligt Vidnesbyrd (1936, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Søvnløs (1937, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Familien Rask (1938, roman)
originaltitel: Raskens, 1927
Detaljer
1961 Senere udgave: Familien Rask
1974 Senere udgave: Familien Rask. [Overs. af E. Grünbaum]. Fotografisk optryk. ♦ Schønberg, 1974. Bind 1-2, 200 + 168 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Giv os Jorden! (1940, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: [indgår i antologien: Ny nordisk Novellekunst [v]] Raskens efterleverska. Side 295 (1942, novelle(r))
 Bog Moberg, Vilhelm: Rid i Nat! (1942, roman)
Detaljer
1972 Senere udgave: Rid i nat! Roman fra Värend år 1650. ♦ Schønberg, 1972. 256 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: A. P. Rosell, Bankdirektør (1943, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: A. P. Rossell, Bankdirektør (1943, roman)
oversat af Hakon Stangerup (1908-1976)
 Bog Moberg, Vilhelm: Mands Kvinde (1944, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Rid i Nat! (1944, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Soldat uden Vaaben (1946, roman)
 Dramatik Moberg, Vilhelm: Vor ufødte Søn (1947, dramatik)
 Bog Moberg, Vilhelm: Brudekilden (1948, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Udvandrerne (1950, roman)
Detaljer
1953 Samhørende, fortsættes af (2. del): Indvandrerne. Overs. af Michael Tejn. (Originalens titel "Indvandrarna". Omslag: Jane Muus). ♦ Westermann, 1953. 530 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s176]] At slibe en kniv. Side 176-[83] (1952, novelle(r)) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 1950-51, Nr. 2, side 33-39.
 Bog Moberg, Vilhelm: Indvandrerne. Overs. af Michael Tejn. (Originalens titel "Indvandrarna". Omslag: Jane Muus). ♦ Westermann, 1953. 530 sider (1953, roman)
originaltitel: Invandrarna, 1952
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
omslag af Jane Muus (1919-2007)
1950 Samhørende, 2. del af: Udvandrerne
 Bog Moberg, Vilhelm: Bønder på havet. Udvandrerne H (1954, roman)
Detaljer
1971 Senere udgave: Bønder på havet. Udvandrerne II. ♦ Schønberg, 1971. 173 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Opbrud fra bygden. Udvandrerne I (1954, roman)
Detaljer
1971 Senere udgave: Opbrud fra bygden. Udvandrerne I. ♦ Schønberg, 1971. 239 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Rid i nat! Ny udg (1954, roman)
serietitel: Stjernebøgerne, 4
 Bog Moberg, Vilhelm: Mod nye hjem (1955, roman)
Detaljer
1971 Senere udgave: Mod nye hjem. Indvandrerne I. ♦ Schønberg, 1971. 203 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Nybyggere (1955, roman)
Detaljer
1971 Senere udgave: Nybyggere. Indvandrerne II. ♦ Schønberg, 1971. 304 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Nybyggerne ved Ki-Chi-Saga (1956, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Guld og vand (1957, roman)
Detaljer
1972 Senere udgave: Guld og vand. Udvandrerne VI. ♦ Schønberg, 1972. 224 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Landet de forvandlede (1957, roman)
Detaljer
1972 Senere udgave: Landet de forvandlede. Udvandrerne V. ♦ Schønberg, 1972. 221 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Mands kvinde. [Ny udg.] (1957, roman)
serietitel: Fremads Folkebibliotek, 47
 Bog Moberg, Vilhelm: Sidste brev hjem (1959, roman)
 Bog Moberg, Vilhelm: Velsignet kvinde (1959, roman)
Detaljer
1972 Senere udgave: Velsignet kvinde. Udvandrerne VII. ♦ Schønberg, 1972. 218 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Amerikanerne (1959, roman)
originaltitel: Sista brevet til Sverige [2. halvdel], 1959
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1972 Senere udgave: Amerikanerne. Udvandrerne VIII. ♦ Schønberg, 1972. 216 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Dårligt vidnesbyrd. Romanen om Knut Toring I (1960, roman)
oversat af Ebba Grünbaum (1883-1968)
 Bog Moberg, Vilhelm: Giv os jorden. Romanen om Knut Toring III (1960, roman)
oversat af Hakon Stangerup (1908-1976)
 Bog Moberg, Vilhelm: Søvnløs. Romanen om Knut Toring II (1960, roman)
oversat af Hakon Stangerup (1908-1976)
 Bog Moberg, Vilhelm: Familien Rask (1961, roman)
Detaljer
oversat af Ebba Grünbaum (1883-1968)
1938 1. udgave: Familien Rask
 Dramatik Moberg, Vilhelm: Natkelneren (1963, dramatik)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
 Bog Moberg, Vilhelm: Din stund på jorden (1964, roman)
originaltitel: Din stund på jorden, 1963
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1968 Senere udgave: Din stund på jorden
1974 Senere udgave: Din stund på jorden. Overs. af Michael Tejn. ♦ Schønberg, 1974. 227 sider
 Bog Moberg, Vilhelm: Mands kvinde (1964, roman)
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
 Bog Moberg, Vilhelm: Det gamle rige (1965, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 366
oversat af Aage Heinberg (1895-1965)
 Bog Moberg, Vilhelm: Rid i nat (1965, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 355
oversat af Hakon Stangerup (1908-1976)
 Bog Moberg, Vilhelm: Bønder på havet. Udvandrerne II (1968, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Din stund på jorden (1968, roman)
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1964 1. udgave: Din stund på jorden
kollaps Noter
 note til oversat titel Billigbogsudgave.
 Bog Moberg, Vilhelm: Forræderland (1968, roman)
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
 Bog Moberg, Vilhelm: Landet de forvandlede. Nybyggerne ved Ki-Chi-Saga I (1968, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Mod nye hjem. Indvandrerne I (1968, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Nybyggere. Indvandrerne II (1968, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Opbrud fra bygden. Udvandrerne I (1968, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Amerikanerne. Sidste brev hjem II (1969, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Guld og vand. Nybyggerne ved Ki-Chi-Saga II (1969, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Velsignet kvinde. Sidste brev hjem I (1969, roman)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Bog Moberg, Vilhelm: Bønder på havet. Udvandrerne II. ♦ Schønberg, 1971. 173 sider (1971, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 2
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1954 1. udgave: Bønder på havet. Udvandrerne H
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Utvandrarna", 2. halvdel.
 note om oplag 2. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Mod nye hjem. Indvandrerne I. ♦ Schønberg, 1971. 203 sider (1971, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 3
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1955 1. udgave: Mod nye hjem
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Invandrarna", 1. halvdel.
 note om oplag 3. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Nybyggere. Indvandrerne II. ♦ Schønberg, 1971. 304 sider (1971, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 4
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1955 1. udgave: Nybyggere
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Invandrarna", 2. halvdel.
 note om oplag 3. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Opbrud fra bygden. Udvandrerne I. ♦ Schønberg, 1971. 239 sider (1971, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 1
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1954 1. udgave: Opbrud fra bygden. Udvandrerne I
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Utvandrarna", 1. halvdel.
 note om oplag 3. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Amerikanerne. Udvandrerne VIII. ♦ Schønberg, 1972. 216 sider (1972, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 8
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1959 1. udgave: Amerikanerne
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Sista brevet till Sverige", 2. halvdel.
 note om oplag 2. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Guld og vand. Udvandrerne VI. ♦ Schønberg, 1972. 224 sider (1972, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 6
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1957 1. udgave: Guld og vand
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Nybyggerna", 2. halvdel.
 note om oplag 2. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Landet de forvandlede. Udvandrerne V. ♦ Schønberg, 1972. 221 sider (1972, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 5
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1957 1. udgave: Landet de forvandlede
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Nybyggerna", 1. halvdel.
 note om oplag 2. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Mands kvinde. Roman fra Sverige i det 18. århundrede. På dansk ved Henning Kehler. ♦ Schønberg, 1972. 240 sider (1972, roman)
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
1934 1. udgave: Mands Kvinde. Roman fra Sverige [ie: Sverrige] i det 18. Aarhundrede. Paa Dansk ved Henning Kehler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1934. 256 sider
kollaps Noter
 Bog Moberg, Vilhelm: Rid i nat! Roman fra Värend år 1650. ♦ Schønberg, 1972. 256 sider (1972, roman)
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Hakon Stangerup (1908-1976)
1942 1. udgave: Rid i Nat!
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af Hakon Stangerup.
 Bog Moberg, Vilhelm: Velsignet kvinde. Udvandrerne VII. ♦ Schønberg, 1972. 218 sider (1972, roman)
serietitel: Udvandrersaga, 7
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1959 1. udgave: Velsignet kvinde
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra svensk af Michael Tejn efter "Sista brevet till Sverige", 1. halvdel.
 note om oplag 2. oplag, 1974.
 Bog Moberg, Vilhelm: Din stund på jorden. Overs. af Michael Tejn. ♦ Schønberg, 1974. 227 sider (1974, roman)
serietitel: Schønbergs Lommeelefanter
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1964 1. udgave: Din stund på jorden
kollaps Noter
 Bog Moberg, Vilhelm: Familien Rask. [Overs. af E. Grünbaum]. Fotografisk optryk. ♦ Schønberg, 1974. Bind 1-2, 200 + 168 sider (1974, roman)
Detaljer
oversat af Ebba Grünbaum (1883-1968)
1938 1. udgave: Familien Rask
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen fejlagtigt: Overs. af Michael Tejn.
,
 Bog Moberg, Vilhelm: Mands kvinde. Roman fra Sverige i det 18. århundrede. Overs. af Henning Kehler. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, 1974. Bind 1-2, ? + ? (1974, roman)
serietitel: MagnaPrintserien, 33
Detaljer
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
1934 1. udgave: Mands Kvinde. Roman fra Sverige [ie: Sverrige] i det 18. Aarhundrede. Paa Dansk ved Henning Kehler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1934. 256 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Moberg, Vilhelm: Voldaf Vilhelm Moberg
oversat af Anonym
(premiere 20-01-1934 på Betty Nansen Teatret)
Moberg, Vilhelm: Hustruenaf Vilhelm Moberg
[Til TV:] Oversat af Ib Kruuse-Rasmussen
oversat af Anonym
oversat af Ib Kruuse Rasmussen (1898-1975)
(premiere 27-09-1938 på Aalborg Teater)
Moberg, Vilhelm: Mands KvindeSkuespil i 5 Akter af Vilhelm Moberg. Oversættelse: Carl E. Soya
oversat af [Carl Erik] Soya (1896-1983)
(premiere 24-01-1946 på Odense Teater)
Moberg, Vilhelm: En Landstrygerskuespil i een akt (3 afdelinger) af Vilhelm Moberg. Oversættelse: Kaare Borchsenius
oversat af Kaare Borchsenius (1874-1960)
(premiere 12-05-1946 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 8)
Moberg, Vilhelm: Vor ufødte Sønaf Vilhelm Moberg
oversat af Anonym
(premiere 15-11-1947 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden