Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frédéric Soulié (1800-1847)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Soulié og Badon: Eventyr under Carl den Niende. Lystspil i tre Acter af Soulié og Badon. Oversat af J. L. Heiberg. Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 72) (1835, dramatik) BDsupp:sp799
originaltitel: Une aventure sous Charles IX, 1834
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:072
Detaljer
af Edmond Badon (d. 1849, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 Bog Soulié, Fr.: Greven af Toulouse. Historisk Roman. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1838. Deel 1-2, 160 + 158 sider (1838, roman) EMP4632
originaltitel: Le comte de Toulouse, 1835
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
 Bog Soulié: [indgår i antologien: Novellesamleren [c]] En Laterna magica (1840, novelle(r)) EMP 31 BDsupp:sp805
 Bog Soulié, Fr.: Serpenten. Novelle i to Dele. Overs. efter det Franske ved J. Davidsen. ♦ 1840. 337 sider (fortsat paginering) (1840, roman) EMP4633
originaltitel: Confession générale, 1840
Detaljer
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
1850-51 Senere udgave: Almindeligt Skriftemaal. Roman. Overs. fra Fransk af P. Mariager. ♦ 1850-51. Deel 1-4, (iv + 289) + 256 + 305 + 294 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Delvis oversættelse.
 Bog Soulié, Frederik: [indgår i antologien: Alphonse Royer: Eleonore af Montefeltro [b]] Fransk Kjærlighed eller den forliebte Løve (1841, novelle(r)) EMP3683
oversat af Jacob Behrend (1803-1846)
 Bog Soulié, Fréderic: [indgår i antologien: Provindsernes Mysterier [3-5]] Otte Dage på Slottet. Overs. af Fransk ved M. Wilnau. ♦ 1844. Deel 1-3. 184 + 168 + 202 sider (1844, roman) EMP3685
originaltitel: Huit jours au château, 1843-1844
oversat af Marcus Wilnau (1807-1864)
 Bog Soulié, Fr.: Intriguerne. Efter Frédéric Soulié's "Les drames inconnus" ved [Magnus] Strøm. ♦ [Berlingske Tidende], 1845. Deel 1-2, 836 + 346 sider (1845, roman) EMP4634
originaltitel: Les drames inconnus, 1845
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Journal des Débats fra 24-12-1844.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 35 (8-2-1845) til Nr. 158 (4-7-1845), ikke trykt med sidetal.
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 30-9-1845: Udkommen er og faaes hos Undertegnede: "Intriguerne" ... Særskilt aftryk efter Berlingske Tidendes Feuilleton. 3 Bind, 73 Ark. Priis 4 Rbd.
Brødr. Bering, Pilestræde 118, i Stuen, over Gaarden.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Soulié, F.: Diana. Fortælling. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1846. 170 sider (1846, roman) EMP4635
originaltitel: Diane et Louise, 1840
udgiver: Ludvig Jordan (1813-1889)
 Bog Soulié, F.: Fra Dag til Dag. ♦ Løser, 1846. Deel 1-2, 245 + 225 sider (1846, roman) EMP4637
originaltitel: Au jour le jour, 1844
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Min kjære Armand! [signeret F.S.].
 Bog Soulié, Frederic: Hertugen af Guise. Fortælling. Efter den franske Original. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1846. Deel 1-2, 263 + 278 sider (1846, roman) EMP4638
originaltitel: Les quatre napolitains, 1848
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Soulié, F.: Skolelæreren. Udg. af R. A. Scheil. ♦ 1846. 261 sider (1846, roman) EMP4639
originaltitel: Le maitre d'école, 1839
udgiver: R.A. Scheil (f. 1821)
 Bog Soulié, F.: Djævelens Memoirer. Efter det Franske af C. M. Petersen [ie: Chr. Maro Gorm]. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-2, 300 + 284 sider (1846, roman) EMP4636
originaltitel: Mémoires du Diable, 1837-38
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af C.M. Gorm (1821-1902)
1847 Senere udgave: Djævelens Memoirer. Udg. af E. Meyer. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 328 + 280 sider
kollaps Noter
 note til titel Uddrag (kapitel 1, dele af kapitel 2, kapitel 10-11) har tidligere være trykt (anden oversættelse?) i: Portefeuillen, 1841, bind 2, spalte 102-18, 141-44,169-85.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Portefeuillen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive, bind 1
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive, bind 2
 Bog Soulié, Frederik: Djævelens Memoirer. Udg. af E. Meyer. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 328 + 280 sider (1847, roman) EMP4640
del af: Flyveposten
Detaljer
udgiver: Edvard Meyer (1813-1880)
1846 1. udgave: Djævelens Memoirer. Efter det Franske af C. M. Petersen [ie: Chr. Maro Gorm]. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-2, 300 + 284 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 og Fortegnelse over L. Jordans Forlag, 1875 har Deel 1-3.
 note om føljeton Føljeton (ufuldstændig) i Flyveposten fra Nr. 213 (14-9-1846) til Nr. 304 (31-12-1846), under titlen: Djævelens Memoirer, fra afsnit 2: Djævlens Memoirer. Anden Deel fra Nr. 254 (31-10-1846), Tredie Deel fra Nr. 285 (7-12-1846). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Soulié, F.: Frierne. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1847. 277 sider (1847, roman) EMP4641
originaltitel: Les prétendus, 1843
oversat af Pseudonym og undersøges
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
 Bog Soulié, F.: Grevinden af Monrion. Efter den franske Original (1847, roman) EMP4642
originaltitel: Julie, 1846-48
originaltitel: La comtesse de Monrion, 1846-48
Detaljer
oversat af Anonym
1851-52 Samhørende, 2. del af: Løvinden. Udg. paa Dansk af J. H. Halvorsen. ♦ 1851-52. Deel 1-2, 214 + 230 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af 2. del, Julie, af serien: La comtesse de Monrion, 1846-48, 1-7.
 Bog Soulié, F.: Hammerverket. Efter det Franske. ♦ [Berlingske Tidende], 1847. 359 sider (1847, roman) EMP4643
originaltitel: Le château de Walstein, 1841
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På fransk også med titlen: Les forgerons.
 note om føljeton Føljeton i Den Berlingske Tidendes Søndagsblad fra ??-??-1840 til No. 11-12 (21-3-1841).
 Bog Soulié, F.: Saturnin Fichets Eventyr eller La Rouaries Sammensværgelse. Efter det Franske. ♦ Eibe, 1847. Deel 1-4, 375 + 358 + 311 + 383 sider (1847, roman) EMP4644
originaltitel: Le aventures de Saturnin Fichet, 1847-48
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 1) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 2) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Soulié, F.: En Elskovsdrøm. Novelle. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther (1849, roman) EMP4645
originaltitel: Un rêve d'amour, 1840
oversat af Pseudonym og undersøges
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
 Bog Soulié, F.: Almindeligt Skriftemaal. Roman. Overs. fra Fransk af P. Mariager. ♦ 1850-51. Deel 1-4, (iv + 289) + 256 + 305 + 294 sider (1850-51, roman) EMP4646
Detaljer
oversat af P. Mariager (1827-1894)
1840 1. udgave: Serpenten. Novelle i to Dele. Overs. efter det Franske ved J. Davidsen. ♦ 1840. 337 sider (fortsat paginering)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side i-iv: Nogle faa Bemærkninger om Forfatterens Forhold og Virksomhed.
 note til oversat titel Oversættelsen er forkortet.
 note til oversat titel Delenes titler: 1: Noel Varneuil. 2: Polyer.-Fabien. 3: Gregoire Valvins. 4: Deville.-Lesly.
 Bog Soulié, F.: Leon Massaillan, eller Neveu og Tante. Fortælling efter "Deux séjours: Province et Paris". Udg. og overs. af P. Mariager. ♦ Roeskilde, 1850. 120 sider (1850, roman) EMP4647
originaltitel: Deux séjours: Province et Paris, 1836
oversat af P. Mariager (1827-1894)
 Bog Soulié, Fr.: [indgår i antologien: Tre Fortællinger for Ungdommen [b]] Den lille Sapeur (1850, novelle(r)) EMP3699
 Bog Soulié, F.: Det var paa Tiden, eller Ulykken er altid god for Noget. Novelle. Overs. fra Fransk af P. Mariager. ♦ 1851. 234 sider (1851, roman) EMP4648
originaltitel: ?
oversat af P. Mariager (1827-1894)
 Bog Soulié, F.: Løvinden. Udg. paa Dansk af J. H. Halvorsen. ♦ 1851-52. Deel 1-2, 214 + 230 sider (1851-52, roman) EMP4649
originaltitel: La lionne, 1846-48
Detaljer
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
1847 Samhørende, fortsættes af (2. del): Grevinden af Monrion. Efter den franske Original
kollaps Noter
 note til titel Første del af serien: La comtesse de Monrion, 1-7.
 Bog Soulié, Fr.: Slottet i Pyrenæerne. Roman af Fr. Soulié. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Sally B. Salomons Bogtrykkeri, 1852-53. 1.-4. Deel, ? + ? + ? + ? sider (1852-53, roman) EMP4650 👓
originaltitel: Le château des Pyrénées, 1843
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Søndagsbladet (udgivet af Dagbladet) fra Nr. 12 (4-4-1852). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Soulié, F.: Guldkalven. Familiemysterier. Overs. fra Fransk af V. Herrmann. ♦ A. Levy, 1854. Deel 1-4, 384 + 387 + 348 + 525 sider (1854, roman) EMP4651
originaltitel: Le veau d'or, 1853
serietitel: Fiirskillings-Bibliotheket
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
 Bog Soulié, F.: Margarethe. Fortælling. ♦ 1854. 275 sider (1854, roman) EMP4652
originaltitel: Marguerite, 1842
oversat af Anonym
 Bog Soulié, Fr.: Afsløret (1914, roman)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek, 33
 Bog Soulié, Fr.: En Pariser Løves Kærlighed. ♦ 1914. 80 sider (1914, roman)
 Bog Souliée, Frédéric: Medaillonen. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 96 sider (1915, roman)
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 17
oversat af Anonym

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Soulié, Frédéric: Et Eventyr under Carl den niendeLystspil i 3 Akter af Soulié og Badon. Oversat af J.L. Heiberg
af Edmond Badon (d. 1849, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 08-10-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden