Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Hoffmann, [E.T.A.]: [indgår i antologien: Noveller [1e]] Ignatius Denner. Side 257-366 (1818, novelle(r)) EMP 8 BD4:sp440
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog Hoffmann, [E.T.A.]: [indgår i antologien: Noveller [2b]] Majoratet. Side 61-218 (1819, novelle(r)) EMP 8 BD4:sp440
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Fortællinger. Paa Dansk overs. af A. P. Liunge. ♦ 1821. Deel 1-2, 101 + 102 sider (1821, novelle(r)) EMP2141 BD4:sp460
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[1a] Hoffmann, E. T. A.: Den rædselsfulde Gjæst (1821, novelle(r))
originaltitel: Der unheimliche Gast, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Serapionsbrüder, 3, 1819.
[1b] Hoffmann, E. T. A.: Sandmanden (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Sandmann, 1816
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s043] Senere udgave: Sandmanden. Side 43-69
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Nachtstücke, 1816.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[2a] Hoffmann, E. T. A.: Tingenes Sammenhæng (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Zusammenhang der Dinge, 1821
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Serapionsbrüder, 4, 1821.
[2b] Hoffmann, E. T. A.: Sylvesternatten. (Fragment af en reisende Ethusiasts Dagbog) (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Abenteuer der Silvester-Nacht, 1815
1954 Senere udgave: Sylvesternatten. En sælsom fortælling. Overs. fra tysk af J. Årup Hansen efter "Die Abenteuer in der Sylvester-Nacht". Noter ved Bent W. Dahlstrøm. ♦ Grafisk Cirkel [ikke i boghandlen], 1954. 52 sider
1964 indgår i antologien: Peter Schlemihl [b] Senere udgave: Sylvesternatten. Side 91-130. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i samlingen: Fantasiestücke, 4, 1815. Revideret udgave 1919.
 url Fuld visning af den tyske tekst (revideret udgave 1919) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Hoffmann: [indgår i antologien: Phantasiestykker [e]] Popowicz og Agafia (1821, novelle(r)) EMP1578
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Tekster Hoffmann, E. T. A.: [indgår i antologien: Ny Samling af Fortællinger og interessante Smaastykker [1a]] En gammel Malers Mindeskrivt (1826, tekster) EMP 17
 Tekster Hoffmann: [Gnidia [2s087]] Et Brev (1830) EMP 23
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Hansemand med Tilnavn Zinnober. Et Eventyr. Paa Dansk udg. ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ 1841. 154 sider (1841, roman) EMP2142
originaltitel: Klein Zaches genannt Zinnober, 1819
Detaljer
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
1944 Senere udgave: Lille Zacharias kaldet Zinnober. Et Æventyr. Oversættelse og Indledning af Frederik Schyberg. Illustr. af Arne Ungermann. ♦ Thaning & Appel, 1944. 138 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s007] Senere udgave: Lille Zacharias kaldet Zinnober. Et Eventyr. På dansk ved Frederik Schyberg. Side [7]-[123]
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 2: [Anmærkninger af Oversætteren (oversættelsen bearbejdet)].
 Bog Hoffmann, E. T. A.: »Nøddeknækkeren og Musekongen« og »Det fremmede Barn«. To Æventyr, oversatte af Forfatterinden til »Clara Raphael«. ♦ Hagerup, 1856. 143 sider (1856, novelle(r)) EMP2143
originaltitel: Nussknacker und Mausekönig og, 1819
Detaljer
oversat af Mathilde Fibiger (1830-1872)
1932 Senere udgave: Nøddeknækker og Musekonge. Et Eventyr. Overs. af H. F. Feilberg. ♦ Kolding, [Ikke i Bogh.], 1932. 78 sider. (»Dansk Børneblad«s Smaaskrifter, Nr. 14)
kollaps Noter
 note til titel På tysk oprindelig trykt i: Die Serapionsbrüder, 1, 1819.
kollaps Indhold

[b] Hoffmann, E. T. A.: Det fremmede Barn (1856, novelle(r))
originaltitel: Das fremde Kind, 1819
kollaps Noter
 note til titel På tysk oprindelig trykt i: Die Serapionsbrüder, 2, 1819.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Fire Fortællinger. Oversatte af F. L. Mynster. ♦ Fr. Wöldikes Forlag, 1858. x + 310 sider. Pris: 1 Rd. 24 sk. (1858, novelle(r)) EMP2145
Detaljer
oversat af F.L. Mynster (1811-1885)
andet: C.N. Rosenkilde (1786-1861)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af oversætteren tilegnet "Vor Scenes gamle, fortræffelige Skuespiller, Hoffmanns tidligere Oversætter, Hr. Rosenkilde senior". Rosenkilde, C.N. C.N. Rosenkilde
 note til oversat titel Side iii-x: Forord [af Oversætteren (om forf.)].
 note til oversat titel Bogen indeholder fem fortællinger.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 18-12-1868, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Hoffmann, E. T. A.: Mester Martin og hans Svende (1858, novelle(r))
originaltitel: Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, 1818
1897 indgår i: Fantastiske Noveller [s199] Senere udgave: Mester Martin og hans Svende. Side [199]-275
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt (Gleditsch'schen Buchhandlung, Leipzig) i 1818. Medtaget i samlingen: Die Serapionsbrüder, 1-4, 1819-21.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[b] Hoffmann, E. T. A.: Signor Formica (1858, novelle(r))
originaltitel: Signor Formica, 1821
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapionsbrüder, 1-4, 1819-21.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[c] Hoffmann, E. T. A.: Frøken Scuderi (1858, novelle(r))
originaltitel: Das Fräulein von Scuderi, 1819
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
1897 indgår i: Fantastiske Noveller [s009] Senere udgave: Frøken Scudéri. Fortælling fra Ludvig XIV's Tid. Side [9]-96
1930 Senere udgave: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Ærø Venstreblad], [1930]. 107 sider
1931 Senere udgave: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Helsingørs Avis], [1931]. 107 sider
1931 Senere udgave: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1931]. 107 sider
1944 Senere udgave: Frøken Scudéri. En Fortælling fra Ludvig d. XIV.s Frankrig. Med Indledning af Niels Kaas Johansen. Illustr. af Povl Christensen. (Overs. af Niels Kaaas Johansen). ♦ Carit Andersen, 1944. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapionsbrüder, 1-4, 1819-21.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Fireogtyvende Bind (1880), side 289-380, under titlen: Frøken Scudery. En Fortælling af E. T. A. Hoffmann ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[d] Hoffmann, E. T. A.: Mester Johannes Wacht (1858, novelle(r))
originaltitel: Meister Johannes Wacht, 1823
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Geschichten, Märchen und Sagen. Von Fr.H.v. Hagen, E.T.A. Hoffmann u. H. Steffens, 1823.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
[e] Hoffmann, E. T. A.: Min Fætters Hjørnevindue (1858, novelle(r))
originaltitel: Des Vetters Eckfenster, 1822
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Der Zuschauer. Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung, fra 23-4-1822 til 4-5-1822.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Brudevalget og Guldskaalen. To Eventyr. Oversatte af Forf. til Clara Raphael. ♦ K. Schønbergs Forlag, 1858. VIII + 202 sider. Pris: 1 Rd. (1858, novelle(r)) EMP2144
originaltitel: Die Brautwahl, 1819
Detaljer
oversat af Mathilde Fibiger (1830-1872)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Serapionsbrüder, 3, 1819.
 note til oversat titel Side III-VIII: Forord af oversætter [om forf.].
 anmeldelse Dagbladet Nr. 274 (20-11-1858), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[b] Hoffmann, E. T. A.: Guldskaalen (1858, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Topf, 1814
1954 Senere udgave: Guldskålen. (Overs. efter "Der goldene Topf" af Clara Fibiger. Revideret af Ebbe Neergaard). ♦ Gyldendal, 1954. 120 sider. Pris: kr. 5,50
1966 Senere udgave: Guldskålen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Phantasiestücke, 3, 1814.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s189]] De tre Venner. (Frit efter E. T. A. Hoffmann). Side 189-254 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Salvator Rosa. Novelle. Overs. af -s-d. ♦ 1874. 167 sider (1874, roman) EMP2146
originaltitel: Sigmor Formica, 1821
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapionsbrüder, 4, 1821.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Fantastiske Noveller. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn og Christiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1897. 314 sider, illustreret (1897, novelle(r)) EMP2147 👓
serietitel: Christiansens Serier, 1:06
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s009] Hoffmann, E. T. A.: Frøken Scudéri. Fortælling fra Ludvig XIV's Tid. Side [9]-96 (1897, novelle(r))
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
[s097] Hoffmann, E. T. A.: Stamhuset. Side [97]-197 (1897, novelle(r))
originaltitel: Das Majorat, 1817
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk tryk i: Nachtstücke, 1817.
[s199] Hoffmann, E. T. A.: Mester Martin og hans Svende. Side [199]-275 (1897, novelle(r))
1858 indgår i: Fire Fortællinger [a] 1. udgave: Mester Martin og hans Svende
[s277] Hoffmann, E. T. A.: Lykke i Spil. Side [277]-314 (1897, novelle(r))
originaltitel: Spielerglück, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapiensbrüder, 3, 1819.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Bjergværkerne i Fahlun. Fantastisk Fortælling. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1899. 48 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, novelle(r)) EMP2148
originaltitel: Die Bergwerke zu Falun, 1819
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapionsbrüder, 1, 1819.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Mester Cardillac. ♦ R. Matthiesen, 1912. 64 sider (1912, roman)
serietitel: 10 Øres Bibliotek, 1
oversat af Anonym
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Smykkeskrinet. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1914. 126 sider (1914, roman)
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 3
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 13
oversat af Anonym
 Bog Hoffmann, E. Th. A.: Djævleeliksiren. Oversat af Carl Kjersmeier. ♦ Høst, 1920. 194 sider. Pris: kr. 5,00 (1920, roman)
originaltitel: Die Elixiere des Teufels, 1815-16
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1965 Senere udgave: Djævelens eliksir
kollaps Noter
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1976. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
 Bog Hoffmann, E. T. A.: [indgår i antologien: Tyske romantiske Fortællinger [b]] Anselmus og den guldgrønne Slange (1929, novelle(r))
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Ærø Venstreblad], [1930]. 107 sider (1930, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
oversat af Anonym
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 20-11-1930 til 6-12-1930. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Helsingørs Avis], [1931]. 107 sider (1931, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 3-6-1931 til 22-6-1931. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Juvelskrinet. Af E. T. A. Hoffmann. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1931]. 107 sider (1931, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 30-9-1931 til 17-10-1931. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Nøddeknækker og Musekonge. Et Eventyr. Overs. af H. F. Feilberg. ♦ Kolding, [Ikke i Bogh.], 1932. 78 sider. (»Dansk Børneblad«s Smaaskrifter, Nr. 14) (1932, børnebog)
serietitel: »Dansk Børneblad«s Smaaskrifter, 14
Detaljer
oversat af H.F. Feilberg, f 1865 (1865-1940)
1856 1. udgave: »Nøddeknækkeren og Musekongen« og »Det fremmede Barn«. To Æventyr, oversatte af Forfatterinden til »Clara Raphael«. ♦ Hagerup, 1856. 143 sider
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Magnetisøren. En Familjebegivenhed. Paa Dansk ved Poul Linneballe. ♦ Hasselbalch, 1943. 60 sider. Pris: kr. 2,50 (1943, novelle(r))
originaltitel: Der Magnetiseur, 1814
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 23
Detaljer
oversat af Poul Linneballe (1916-1990)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Fantasiestücke in Callots Manier.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Frøken Scudéri. En Fortælling fra Ludvig d. XIV.s Frankrig. Med Indledning af Niels Kaas Johansen. Illustr. af Povl Christensen. (Overs. af Niels Kaaas Johansen). ♦ Carit Andersen, 1944. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1944, roman)
serietitel: Karatserien, 3
Detaljer
oversat af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Lille Zacharias kaldet Zinnober. Et Æventyr. Oversættelse og Indledning af Frederik Schyberg. Illustr. af Arne Ungermann. ♦ Thaning & Appel, 1944. 138 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1944, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Frederik Schyberg (1905-1950)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
1841 1. udgave: Hansemand med Tilnavn Zinnober. Et Eventyr. Paa Dansk udg. ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ 1841. 154 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1944.
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, september, side 328-29 [Anmeldelse af Hagmund Hansen].
 Trykt i periodicum Hoffmann, E. T. A.: Den hvide Dame (1949, novelle(r)) EMP2145
originaltitel: ?
del af: Cavalcade
Detaljer
illustrationer af Frits Bruzelius (1919-1974)
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 2, side 31-36.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Guldskålen. (Overs. efter "Der goldene Topf" af Clara Fibiger. Revideret af Ebbe Neergaard). ♦ Gyldendal, 1954. 120 sider. Pris: kr. 5,50 (1954, roman)
serietitel: Gyldendals Nye Serie, 7
Detaljer
oversat af Mathilde Fibiger (1830-1872)
oversat af Ebbe Neergaard (1901-1957)
1858 indgår i: Brudevalget og Guldskaalen [b] 1. udgave: Guldskaalen
 Bog Hoffmann, E. T. A.: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s043]] Sandmanden. Side 43-69 (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Johannes Wulff (1902-1980)
1821 i: Fortællinger [1b] 1. udgave: Sandmanden
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Sylvesternatten. En sælsom fortælling. Overs. fra tysk af J. Årup Hansen efter "Die Abenteuer in der Sylvester-Nacht". Noter ved Bent W. Dahlstrøm. ♦ Grafisk Cirkel [ikke i boghandlen], 1954. 52 sider (1954, novelle(r))
Detaljer
noter af Bent W. Dahlstrøm (1923-1992)
1821 i: Fortællinger [2b] 1. udgave: Sylvesternatten. (Fragment af en reisende Ethusiasts Dagbog)
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Don Juan (1960, novelle(r))
Detaljer
udgiver: Bent W. Dahlstrøm (1923-1992)
udgiver: C.H. Borch
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: En eventyrlig hændelse som er overgået en entusiastisk rejsen.
 Bog Hoffmann, E. T. A.: [indgår i antologien: Tyve mesterfortællinger [e]] Sandmanden (1963, novelle(r))
 Bog Chamisso, Adelbert von: Peter Schlemihl. E. T. A. Hoffmann, Sylvesternatten. To sælsomme fortællinger. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1964, roman) 👓
serietitel: Sesam Biblioteket, 12
Detaljer
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Peter Schlemihl er oversat af Johs. V. Jensen. Illustrationerne af George Cruikshank. Sylvesternatten er oversat af J. Årup Hansen.
 note til oversat titel Side 5-[9]: Forord [til Peter Schlemihl, signeret: Johannes V. Jensen].
 note til oversat titel Side 11-[90]: Peter Schlemihl.
kollaps Indhold

[b] Hoffmann, E. T. A.: Sylvesternatten. Side 91-130. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret (1964, novelle(r))
1821 i: Fortællinger [2b] 1. udgave: Sylvesternatten. (Fragment af en reisende Ethusiasts Dagbog)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [127]: Den dæmoniske rejsendes efterskrift.
 note til oversat titel Side 128-30: Noter [dels om E.T.A. Hoffmann og noter til teksten].
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Djævelens eliksir (1965, roman)
serietitel: Bings Billigbøger, 2-3
Detaljer
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1920 1. udgave: Djævleeliksiren. Oversat af Carl Kjersmeier. ♦ Høst, 1920. 194 sider. Pris: kr. 5,00
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Guldskålen (1966, roman)
Detaljer
oversat af Mathilde Fibiger (1830-1872)
oversat af Ebbe Neergaard (1901-1957)
noter af H.G. Tybirk
1858 indgår i: Brudevalget og Guldskaalen [b] 1. udgave: Guldskaalen
 Bog Hoffmann, E. T. A.: [indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s007]] Lille Zacharias kaldet Zinnober. Et Eventyr. På dansk ved Frederik Schyberg. Side [7]-[123] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Frederik Schyberg (1905-1950)
1841 1. udgave: Hansemand med Tilnavn Zinnober. Et Eventyr. Paa Dansk udg. ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ 1841. 154 sider
 Bog Hoffmann, E. T. A.: Brudevalget. En historie i hvilken flere helt usandsynlige eventyr forekommer (1967, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 257
oversat af Mogens Dupont-Petersen (1928-1990)
 Bog (formodet) Hoffmann, E. T. A.: Søster Monika. Overs. fra tysk og bearbejdet af Sigurd Nielsen efter "Schwester Monika erzählt und erfährt". ♦ Point Press, 1967. 143 sider. (De Sorte Bøger, 3) (1967, roman)
originaltitel: Schwester Monika erzählt und erfährt, 1815
serietitel: De Sorte Bøger, 3
Detaljer
oversat af Sigurd Nielsen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1965-69 opført med anonym forfattern, men med note: På titelbladet: Af E.T.A. Hoffmann.
 note til titel På tysk genudgivet af Gustav Gugitz, 1910, efter oprindelig udgave fra 1815. Den danske oversættelse måske efter udgave fra 1965.
 url Om E.T.A. Hoffmann kan være forfatteren, se artikel fra 13-10-1965 trykt i: Der Spiegel. Link til ekstern webside www.spiegel.de

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Hoffmanns Eventyr
fantastisk Opera i 3 Akter med Forspil og Efterspil af Jacques Offenbach, Tekst af Jules Barbier efter Barier's og Michel Carré's Skuespil, efter E.T.A. Hoffmanns Fortællinger. Oversat af Erik Bøgh
[Fra 1938:] Oversættelse: Torben Krogh, dans: Harald Lander
[Fra 1960:] fantastisk opera i 3 akter med prolog og epilog. Oversættelse: Jens Louis Petersen, dans: Ole Palle Hansen
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
oversat af Torben Krogh (1895-1970)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Ole Palle Hansen, f 1913 (1913-2002)
(premiere 01-01-1890 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 124)
(andet) Coppélia
Ballet i 2 Akter af Ch. Nuitter og A. Saint-Léon efter E.T.A. Hoffmanns fortælling »Der Sandmann«, Musiken af Léo Delibes
[Fra 1934:] ballet i 3 billeder
[Fra 1945: ungarsk solo II: Harald Lander]
[Fra 1972:] ballet i 3 akter
af Charles-Louis-Étienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
musik af Clément Philibert Léo Delibes (1836-1891, sprog: fransk)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 27-12-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 529)
(andet) Nøddeknækkeren
Pas de deux, ballet af Marius Petipa efter E.T.A. Hoffmanns eventyr »Nussknacker und Mäusekönig«. Musik: P.I. Tjaikovskij, koreografi: Lev. I. Ivanov
af Marius Ivanovich Petipa (1818-1910, sprog: fransk)
musik af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
danse af Lev Ivanovic Ivanov (1934-1901, sprog: ukendt)
(premiere 26-10-1950 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 62)
(andet) Nøddeknækkeren
ballet i 2 akter efter E.T.A. Hoffmanns eventyr »Nussknacker und Mäusekönig«. Musik: P.I. Tjaikovskij, koreografi: Flemming Flindt
musik af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
danse af Flemming Flindt (1936-2009)
(premiere 11-12-1971 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 76)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden