Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christine Sophie Ludwig (1764-1815)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Ludvig, Madame C. S.: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:9]] De tre Veninder (1801) EMP 1
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
 Tekster Ludvig, Madame C. S.: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:8]] Austæds Beliggenhed (1801) EMP 1
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
 Tekster Ludvig, Madame C. S.: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:21]] Hvo som giver paa en venlig Maade giver dobbelt (1801) EMP 1
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
 Bog Ludewig, Chr. Sophie: Julius og Emilie eller Den belønnede Dyd. En Fortælling. Af Chr. Sophie Ludewig [ie: Ludwig]. Overs. ved A.C. Rasmussen. ♦ Randers, 1815. Deel 1-2, 156 + 158 sider (1815, roman) EMP2436 BD4:sp466
originaltitel: Lohn der Tugend, 1805
Detaljer
oversat af Andreas C. Rasmussen (1793-1835)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Dydens Løn.
 note til titel Også medtager i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 481, Tydske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn, under titlen: Dydens Løn. Overs. af A.C. Rasmussen. ♦ Randers, 1815. 1-2. D.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden