Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Agnes Vollmar (1836-1910)

Sprog: tysk

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter ...Bind 7, 1913
0000  Web Link Omtale i elektronisk form: www.wikidata.org

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Vollmar, A.: Spurvene se det. En Fortælling for Unge og Gamle. Ved A. Th. Jacobsen. ♦ 1893. 36 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 219) (1893, roman)
serietitel: Gudelige Småskrifter, 219
Detaljer
oversat af A.Th. Jacobsen (f. 1837)
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1893.
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær) (1894, roman) EMP2951
originaltitel: Das Pfarrhaus im Harz, 1864
serietitel: De unges Bibliothek
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 Samhørende, fortsættes af (2. del): Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
1902 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen og Indien. M. 1 Bill. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. 332 sider. Pris: kr. 2,15
1902 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. ? sider. Pris: kr. 1,30
1911 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. De fleste Digte af J. B. R. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 288 sider
1920 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen. Oversat af Ellen [Götzsche]. (4. Opl.). ♦ Lohse, 1920. 252 sider. Pris: kr. 2,50
1922 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. (3. Opl.). ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1922. 180 sider. Pris: kr. 2,25
1924 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet, 1924. 453 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: Forord til tidligere Udgaver [signeret A.V.] og: Til 10. Oplag [signeret A.V.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær) (1894, roman) EMP2952
originaltitel: Das Pfarrhaus in Indien, 1871
serietitel: De unges Bibliothek
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 Samhørende, 2. del af: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
1902 Senere udgave: Præstegaarden i Harzen og Indien. M. 1 Bill. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. 332 sider. Pris: kr. 2,15
1902 Senere udgave: Præstegården i Indien. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. ? sider. Pris: kr. 1,10
1911 Senere udgave: Præstegaarden i Indien. Fortælling. Oversat af G. Münster. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 352 sider
1920 Senere udgave: Præstegaarden i Indien. Oversat af Ellen [Götzsche]. ♦ Lohse, 1920. 246 sider. Pris: kr. 2,50
1922 Senere udgave: Præstegaarden i Indien. Fortælling. Oversat af G. Münster. (3. Opl.). ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1922. 216 sider. Pris: kr. 2,25
1924 Senere udgave: Præstegaarden i Indien. [Fortælling. Oversat af G. Münster]. ♦ [Herning], [Eksprestrykkeriet], [1924]. 421 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: [En række forord til forskellige oplag, signeret A.V.].
 Bog Vollmar, A.: To Julefortællinger. Oversat af Olga [Andersen]. ♦ C.B. Kiær, 1897 (1897, novelle(r))
oversat af Olga Andersen (1876-1947)
 Bog Vollmar, Agnes: Funden. En Julefortælling. Fra Tysk ved Olga [Andersen]. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Kjærs Forlag, 1897. 42 sider. ([De Unges Bibliothek]) (1897, novelle(r)) EMP2953
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
Detaljer
oversat af Olga Andersen (1876-1947)
1912 indgår i: To Julefortællinger [s027] Senere udgave: Ærlighed varer længst Side [27]-62
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Ude i Skoven laa det saakaldte Hyrdehus, det var det sidste i Landsbyen og saa gammelt og forfaldent, at Hyrden forlængst havde søgt sig en anden Bolig.
kollaps Indhold

[b] Vollmar, Agnes: Penge og Lykke. Af A. Vollmar. (Fra Tysk ved Olga). Side [35]-42 (1897, novelle(r))
originaltitel: ?
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: "Ikke sandt, Bedstemoder, naar man har Penge, saa er man lykkelig?" spurgte Susanne, en ung Pige paa 14 Aar, den gamle Kone, som sad ved Vinduet og lappede.
 Bog Vollmar, A.: Lokomotivføreren. Ved Gudmoder. ♦ Søndagsskoler, 1897 (1897, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1924 Senere udgave: Lokomotivføreren. Fortælling. Overs. af L. N. ♦ C.B. Kiær, 1897
1915 Senere udgave: Lokomotivføreren. En Fortælling. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 48 sider
1932 Senere udgave: Lokomotivføreren. Frit efter A. Vollmar. ♦ [ikke i boghandlen], 1932. 16 sider
 Bog Vollmar, A.: Lokomotivføreren. Fortælling. Overs. af L. N. ♦ C.B. Kiær, 1897 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1897 1. udgave: Lokomotivføreren. Ved Gudmoder. ♦ Søndagsskoler, 1897
 Bog Vollmar, A.: Tre Juleaftener. Af A. Vollmar, Forfatterinde til Præstegaarden i Harzen og Præstegaarden i Indien o.s.v. Fra Tysk ved Olga [Andersen]. ♦ Kjøbenhavn, Bethesdas Bogh., 1898. 265 sider. Pris: kr. 2,30. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær) (1898, roman) EMP2954
originaltitel: Drei Weihnachtsabende, 1866
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Olga Andersen (1876-1947)
 Bog Vollmar, A.: I Bølgerne. Fortælling. Oversat af L. N. ♦ C.B. Kiær, 1898 (1898, roman)
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1915 Senere udgave: I Bølgerne. En Fortælling. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 72 sider
 Bog Vollmar, A.: Glæden i Herren. Fortællinger. Autoriseret Overs. af caritas. Med et Forord af Pastor A[s]schenfeldt-Hansen. ♦ Odense, Milo, 1900. 193 sider (1900, novelle(r)) EMP2955
Detaljer
forord af C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1893-00 anfører udgivelsesåret til 1899.
kollaps Indhold

[a] Vollmar, A.: Det banker! (1900, novelle(r))
[b] Vollmar, A.: Guds Sendebud (1900, novelle(r))
[c] Vollmar, A.: Hvor er Lykken at finde? (1900, novelle(r))
[d] Vollmar, A.: Eget Hjem (1900, novelle(r))
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. ? sider. Pris: kr. 1,30 (1902, roman)
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen og Indien. M. 1 Bill. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. 332 sider. Pris: kr. 2,15 (1902, roman)
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Præstegården i Indien. Oversat af Ellen. 3. Opl. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. ? sider. Pris: kr. 1,10 (1902, roman)
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. De fleste Digte af J. B. R. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 288 sider (1911, roman)
serietitel: Kristeligt Folkebibliothek
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
oversat af J.B.R. (pseudonym)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. Oplag anfører oversætteren af digtene som: J.B.-r.
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Indien. Fortælling. Oversat af G. Münster. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 352 sider (1911, roman)
serietitel: Kristeligt Folkebibliothek
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1916. 330 sider.
 Børnebog Vollmar, A.: Uden Hænder. ♦ 1911. 62 sider (1911, børnebog)
originaltitel: Ohne Hände
serietitel: Børnenes egne Bøger, 19
Detaljer
1912 Senere udgave: Handavana. Saga með myndum. ♦ Rykjavík, Prentsmiðjan Gutenberg, 1912. 72 sider
1915 Senere udgave: Uden Hænder. 2. Oplag. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 45 sider
 Bog Vollmar, A.: To Julefortællinger. Af A. Vollmar, Forf. til "Præstegaarden i Harzen" m. fl. ♦ København, Kristeligt Folkeblad: Hjemlandsposten, 1912. 62 sider (1912, novelle(r))
del af: Kristeligt Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Tillæg til "Kristeligt Folkeblad. Hjemlandsposten".
kollaps Indhold

[s003] Vollmar, A.: En Juleaften. Side [3]-25 (1912, novelle(r))
originaltitel: Christblume, 1878
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Volksblatt, 1878, No. 50-52.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
[s027] Vollmar, A.: Ærlighed varer længst Side [27]-62 (1912, novelle(r))
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Funden. En Julefortælling. Fra Tysk ved Olga [Andersen]. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Kjærs Forlag, 1897. 42 sider. ([De Unges Bibliothek])
 Bog Vollmar, A.: Handavana. Saga með myndum. ♦ Rykjavík, Prentsmiðjan Gutenberg, 1912. 72 sider (1912, børnebog)
Detaljer
af Bjarni Jónsson (frá Vogi) (1863-1926, sprog: islandsk)
1911 1. udgave: Uden Hænder. ♦ 1911. 62 sider
 Bog Vollmar, A.: I Bølgerne. En Fortælling. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 72 sider (1915, roman)
Detaljer
af Anonym
1898 1. udgave: I Bølgerne. Fortælling. Oversat af L. N. ♦ C.B. Kiær, 1898
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1927. 64 sider [på omslaget: Juleaften i Bølgerne].
 Bog Vollmar: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s035]] Krøblingen. Af Vollmar. Side [35]-71 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog Vollmar, A.: Lokomotivføreren. En Fortælling. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 48 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Lokomotivføreren. Ved Gudmoder. ♦ Søndagsskoler, 1897
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag (13.-18. Tusinde), 1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1922.
 note om oplag 4. Oplag (26.-31. Tusinde), 1924. 46 sider.
 Bog Vollmar, A.: Uden Hænder. 2. Oplag. ♦ Kristeligt Folkebibliothek, 1915. 45 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Kristeligt Folkebibliothek
Detaljer
oversat af Anonym
1911 1. udgave: Uden Hænder. ♦ 1911. 62 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 Tekster Vollmar, A.: Englevagt. Fra Tysk ved caritas. ♦ [ikke i boghandlen], 1919. 16 sider (1919, tekster)
originaltitel: ?
serietitel: Søndagsskolernes Smaaskrifter, 81
oversat af caritas (pseudonym)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Oversat af Ellen [Götzsche]. (4. Opl.). ♦ Lohse, 1920. 252 sider. Pris: kr. 2,50 (1920, roman)
serietitel: Hjemmets Bøger, 1932
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1932. 256 sider. (Hjemmenes Bøger).
 anmeldelse Morsø Folkeblad 17-11-1932, side 7 [Nyt Oplag, Anmeldelse af Jacob Lund].
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Indien. Oversat af Ellen [Götzsche]. ♦ Lohse, 1920. 246 sider. Pris: kr. 2,50 (1920, roman)
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Diamantringen. ♦ Næstved, Kristeligt Folkebibliotek, 1921. 24 sider. Pris: kr. 0,60 (1921, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. (3. Opl.). ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1922. 180 sider. Pris: kr. 2,25 (1922, roman)
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Indien. Fortælling. Oversat af G. Münster. (3. Opl.). ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1922. 216 sider. Pris: kr. 2,25 (1922, roman)
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Harzen. Fortælling. Oversat af G. Münster. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet, 1924. 453 sider (1924, roman) 👓
del af: Herning Avis
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Harzen. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. Med et Billede. ♦ 1894. 327 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C.B. Kjær)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Herning Avis fra 7-8-1924 til 20-10-1924. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Vollmar, A.: Præstegaarden i Indien. [Fortælling. Oversat af G. Münster]. ♦ [Herning], [Eksprestrykkeriet], [1924]. 421 sider (1924, roman) 👓
del af: Herning Avis
Detaljer
oversat af G. Münster (1867-1946)
1894 1. udgave: Præstegaarden i Indien. Overs. af Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 323 sider. (De Unges Bibliothek. Samlet og udgivet af C.B. Kjær)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i forlængelse af Præstegaarden i Harzen uden separat titelblad, men med separat paginering.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Herning Avis fra 20-10-1924 til 28-1-1925. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Vollmar, A.: Om én, som gerne vilde rejse. Fortælling. ♦ Kristeligt Folkebibliotek, [1928]. 46 sider. Pris: kr. 0,50 (1928, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog [Vollmar, A.]: Lokomotivføreren. Frit efter A. Vollmar. ♦ [ikke i boghandlen], 1932. 16 sider (1932, novelle(r))
serietitel: Søndagsskolernes Smaaskrifter, 94
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Lokomotivføreren. Ved Gudmoder. ♦ Søndagsskoler, 1897

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden