Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Gudelige Småskrifter

serie: Gudelige Småskrifter, (1858-)
Detaljer
Gudelige Småskrifter. Udgivet af Foreningen for gudelige Smaaskrifter Udgivelse
Gudelige Småskrifter, serie
6 Monika. Den christelige Historie (faglitteratur)
33 se: "Det Kostede ham Livet" (1886) (Power, P. B.)
170 se: Julen ved Nordpolen (1870) (Bungener, Félix)
183-184 se: Sælsomme Fortællinger af "de Elendiges Liv" (1871) (Ashworth, John)
185 se: Johanne (1870) (anonym)
189 se: Prøvelser (1872) (Ashworth, John)
189 se: Prøvelser (1896) (Ashworth, John)
206 se: Mikael (1873) (anonym)
219 se: Spurvene se det (1893) (Vollmar, A.)
228 se: Under den Almægtiges Skygge (1875) (Fries, N.)
236 se: Det nytter ikke! (1876) (anonym)
244 se: En ti-ugers Arbeidsnedlæggelse (1877) (anonym)
250 se: Jessikas første Bøn (1878) (Stretton, Hesba)
257 se: Nellys mørke Dage (1879) (Stretton, Hesba)
268 se: De to Brødre (1880) (anonym)
270 se: Æbletrægydens Erobring (1880) (Stretton, Hesba)
275 se: Nabokonerne (1881) (Feilitzen, O. v.)
276 se: En Hverdagshistorie af Arbeidslivet (1881) (anonym)
290 se: Stines Historie (1882) (Feilitzen, O. v.)
303 se: Gudhengivenhed (1883) (Feilitzen, O. v.)
312 se: En Nat og en Dag (1884) (Stretton, Hesba)
319 se: Venner til Døden (1884) (Stretton, Hesba)
324 se: Den gamle Vest (1885) (Stretton, Hesba)
331 se: Hvad et lille Barn duer til (1885) (Stretton, Hesba)
335 se: Solstraalen (1886) (anonym)
337 se: Fru Burtons bedste Gjæstekammer (1886) (anonym)
340 se: Kun magelig! (1886) (anonym)
345 se: "Vaager og beder" (1887) (Vilhelm Immanuel)
351 se: John Middeltons Hjerte (1888) (anonym [Gaskell, Elizabeth])
360 se: Mad. Cox's Trøst (1888) (anonym)
361 se: Elise Leigh (1888) (pseudonym [Gaskell, Elizabeth])
364 se: Dore (1889) (anonym)
367 se: Droschekudsken (1889) (Fries)
370 se: "Han vilde ikke!" (1889) (anonym)
387 se: Beseiret (1891) (anonym)
397 se: Kamppladsen (1892) (anonym)
418 se: Rachels Erindringer (1893) (anonym)
441 se: Agenten (1895) (anonym)
467 se: Underfulde Førelser (1899) (Engelhardt, E. von)
485 se: Hver sin Vej (1902) (anonym [Münster, Laurits Christian])
487 se: Lys i Lyset (1902) (anonym [Münster, Laurits Christian])
488 se: Høvlen (1902) (Berg, C. O.)
496 se: Fra Død til Liv (1903) (Evers, Ernst)
503 se: Den store Forsoningsdag (1904) (Gordon, P.)
506 se: Gennem Portene (1904) (Gerhardt)
511 se: Mælkebondens Datter (1905) (Richmond, L.)
522 se: En dansk Søgut (1906) (Albert)
530 se: Det store Maal (1908) (Gerhardt)
563 se: Naar det stormer - -! (1912) (Rasmussen, Martin)
569 se: Frøken Elises Overfrakke (1913) (Le Feuvre, Amy)
571 se: Naar Vejret blæser (1913) (Rasch, Vilh.)
571 se: Naar Vejret blæser (1915) (Rasch, Vilh.)
573 se: Et lykkeligt Barndomshjem (1913) (Karoline Amalie)
580 se: Uforgængelige Skatte (1915) (Rasmussen, Martin)
588 se: Zinna og Kurli (1916) (anonym [Plinzner, Frida])
589 se: I Lys og Løn (1916) (Rasmussen, Martin)
590 se: Jens og Kirstine (1916) (Sørensen, Ikast)
591 se: Troldmanden og hans Søn (1916) (Nørgaard, P.)
600-601 se: Saa meget maatte der til (1918) (Sørensen, Hurup)
606-7 se: Brydningstider i et jydsk Landsbysogn (1919) (Ingeborg)
614 se: Det var Hjemmets Skyld (1921) (Nielsen, K. F. L.)
617 se: Stille Daad (1921) (Ingeborg)
618 se: Lærer Brinckmann (1922) (Schrill, Ernst)
619 se: Af en lille Hindupiges Liv (1922) (Poulsen, Agathe)
622 se: Sigøjnerdrengen (1923) (Michalsky-Knak, M.)
624 se: Zakæus (1923) (anonym)
628 se: Doktorens Æbler (1924) (Hans)
634 se: Den nye Smed i Rolykke (1925) (Hans)
649 se: Herregaarden og Strandsmedjen (1929) (Vibe-Petersen, Johs.)
692 se: Ad bugtede Veje mod Maalet (1939) (Bjerredam, Jens)
697 se: Gennem Vader og dybe Vande (1940) (Bjerredam, Jens)
702 se: I Pottemagerens Værksted (1941) (Bjerredam, Jens)
712 se: Blandt sorte og brune (1944) (Legène, P. M.)
716 se: En Eftersommer (1946) (Herlufsen, J.)
718 se: Et hjem udslettes (1947) (Madsen, M. J.)
719 se: Et Skib! et Skib! (1947) (Miller, A. Donald)