Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Wilhelm Contessa (1777-1825)

Sprog: tysk
(henvisning) Salice-Contessa, C. W.

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (bearbejdelse) Contessa, [C. W. S.]: [Theaterstykker [1c]] Gaaden. Lystspil i 1 Act, paa Vers. Ved K.L. Rahbek. Efter Contessas tydske Original, [der er en Oversættelse af Marie Joseph Pains: Rien de trop] (1815, dramatik) BD4:sp300
originaltitel: Das Räthsel, 1808
Detaljer
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 Dramatik Contessa, [Carl Wilh. Salice]: Jeg er min Broder. Comedie i een Act, oversat ved N. T. Bruun. Kbh. 1820 (1820, dramatik) BD4:sp353
originaltitel: Ich bin mein Bruder, 1809
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 Bog Contessa, [C. W. S.]: Mester Diderik. Fortælling. Overs. af J[ørg. Overgaard] Thisted. ♦ Kbh. 1820 (1820, roman) EMP1780 BD4:sp456
originaltitel: Meister Dietrich, 1809
Detaljer
oversat af Jørgen Thisted (1795-1855)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Contessa: [indgår i antologien: Eros [a]] Manon (1821, novelle(r)) EMP1577
originaltitel: Manon, 1803
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Erzählungen und Märchen, 1826.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Trykt i periodicum Comtessa: Den sorte Jæger. Novelle af Contessa (1830, novelle(r))
del af: Etui-Bibliothek for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Etu-Bibliothek for Damer, No. 12, 1930.
 Bog Contessa, C. W. S.: Magister Rösslein. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1945. 44 sider. Pris: kr. 2,00 (1945, roman)
originaltitel: Magister Rößlein, 1812
serietitel: Tyske Digterværker
Detaljer
oversat af Jørgen Hendriksen (1908-1967)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Contessa, Wilhelm: Jeg er min Broder
Lystspil i 1 Akt af Contessa, frit bearbejdet af C.N. Rosenkilde
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
(premiere 09-08-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(oversætter) Gaaden
Lystspil i 1 Akt paa rimede Vers af Pain (Rien de trop), oversat, efter Contessas Oversættelse, af K.L. Rahbek
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 30-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden