Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635)

Sprog: spansk
(henvisning) Lopez de Vega
(henvisning) Vega Carpio, Lope Félix de

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Lopes de Vega: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [1s035]] Skinsyge indtil Døden. Side 35-52 (1820, novelle(r)) EMP 9 BD4:sp440 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Skinsyge indtil Døden af Lopez de Vega.
 note til oversat titel Også solgt separat, 12 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 Tekster Vega, Lopez de: [indgår i antologien: Fortællinger og Idyller [f]] Den dobbelte Overraskelse (1823) EMP 13
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Dramatik Hertz, Henrik: [indgår i: Nytaarsgave for 1868 [e]] Kongen og Bonden. Romantisk Skuespil i 3 Acter efter Lope de Vega og Fr. Halm (1868, dramatik)
originaltitel: König und Bauer, 1841
Detaljer
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 Dramatik Vega, Lope de: Udvalgte Skuespil. Oversatte fra spansk af Emil Gigas. Med Indledning og Noter. ♦ København, V. Pios Boghandel - Povl Branner, 1917-18. Første-Andet Bind, 441 + 531 [1] sider (1917-18, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af Emil Gigas (1849-1931)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, bagsiden af titelbladet: Carlsbergfondet bringes herved en ærbødig Tak for den til Udgivelsen af Bogen ydede Understøttelse.
 note til oversat titel Bind 1, side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Bind 1, side [7]-24: I. Kilder og nyere Forskning angaaende spansk Nationaldrama. Tallet paa Lope de Vega's dramatiske Arbejder. Digterens Levned.
 note til oversat titel Bind 1, side 24-41: II. Det spanske Rige og det spanske Folk paa Lope de Vega's Tid. Skikkelser og Optrin fra omkring 1600, efter Datidens Vidnesbyrd.
 note til oversat titel Bind 1, side 41-54: III. Nationaldramaets Udvkling indtil Lope de Vega's Fremtræden. HAns Indsats: Det er ham fremfor nogen Anden, som giver det Særpræg, baade i Form og Indhold.
 note til oversat titel Bind 1, side 54-68: IV. Spansk Theatervæsen i Lope de Vega's Tid.
 note til oversat titel Bind 1, side 68-89: V. Om de stykker, som ere oversatte i første Bind. Markgrevinde Parisina af Ferrara: Den historiske Sandhed og Digtningen. - Midsommerfestens Folketro og Folkeskik i Spanien, særlig i gamle Dage; den dramatiske Havefest 1631. - Lope og Moreto [signeret: 27. April 1916, E.G.].
 note til oversat titel Bind 1, side 392-441: Noter.
 note til oversat titel Bind 2, side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Bind 2, side 7-31: Om de Skuespil, som findes oversatte i dette Bind. Johan II af Portugal, Braganza'erne og Hertugen af Viseo: den virklige historiske Sammenhæng og Lope de Vega's Behandling af Æmnet. - Bondestandens stilling i Kastillien i ældre Tid. Det spænske Æresbegreb. Kong Henrik III i Historien og Digtningen. - Spansk Fængelvæsen i gamle Dage.
 note til oversat titel Bind 2, side [484]-531: Noter.
 note til oversat titel Bind 2, side [532]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 123 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
kollaps Indhold

[1s091] Vega, Lope de: Straffen. Tragisk Drama i 3 Akter. Side [91]-181 (1917, dramatik)
originaltitel: El castigo sin venganza, 1634
[1s183] Vega, Lope de: Sankt Hans' Aften. Komedie i 3 Akter. Side [183]-288 (1917, dramatik)
originaltitel: La noche de San Juan, 1635
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 21 af: Comedias, 1635.
[1s289] Vega, Lope de: Det umuligste af alt. Lystspil i 3 Akter. Side [289]-391 (1917, dramatik)
originaltitel: El mayor imposible, 1647
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1614, trykt i bind 25 af: Comedias, 1647.
[2s033] Vega, Lope de: Hertugen af Viseo. Historisk Drama i 3 Akter. Side [33]-146 (1918, dramatik)
originaltitel: El duque de Viseo, 1615
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 6 af: Comedias, 1615.
[2s147] Vega, Lope de: Peribáñez og Herren til Ocaña. Skuespil i 3 Akter. Side [147]-254 (1918, dramatik)
originaltitel: Peribáñez y el comendador de Ocaña, 1614
[2s255] Vega, Lope de: Hvem er hun? (Amar sin saber á quién). Komedie i 3 Akter. Side [255]-360 (1918, dramatik)
originaltitel: Amar sin saber á quién, 1630
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 22 af: Comedias, 1630 (den "falske" del, som forfatteren fralagde sig). Udgivet af datteren efter hans død som bind 22, 1635.
[2s361] Vega, Lope de: Fjern og dog nær. Lystspil i 3 Akter. Side [361]-483 (1918, dramatik)
originaltitel: El ausente en el lugar, 1617
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 9 af: Comedias, 1617.
 Tekster Rostrup, Egill: -0002 danske Gaadefulde Skuespil fra Det XVII Aarhundrede. Udgivet med Understøttelse af Carlsbergfondet. ♦ København, 1918. 191 sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri) (1918)
Detaljer
af Isaac Vos (d. 1653, sprog: hollandsk)
oversat af Anonym
redigeret af Egill Rostrup (1875-1940)
andet: Leonora Christina (1621-1698)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Tak til Carlsbergfondets direktion, personalet på Rigsarkivet, Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket].
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carpio, Lope Félix de Vega: Kongen og Bonden
Skuespil i 3 Akter, efter Lope de Vega (Villano en su rincon), af Fr. Halm, bearbejdet af Henrik Hertz
bearbejdelse af Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen (1806-1871, sprog: tysk)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
(premiere 08-10-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Carpio, Lope Félix de Vega: Slavinden af Kærlighed
Lystspil i 3 Akter af Lope de Vega. Oversat af Sille Beyer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
(premiere 21-03-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Carpio, Lope Félix de Vega: Jødinden fra Toledo
historisk Drama i 5 Akter af Franz Grillparzer. Sujettet efter Lope de Vegas Tragedie »Los Paces de los reyes y la Judia de Toledo«. Oversat af Julius Lehmann
af Franz Grillparzer (1791-1872, sprog: tysk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
(premiere 30-04-1890 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden