Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Nestroy]: [indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [2]] Lumpacivagabundus (1837, dramatik) BDsupp:sp784
originaltitel: Der böse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, 1833
Detaljer
1850 Senere udgave: Lumpacivagabundus. Tryllefarce med Sang i 3 Acter. Fri Bearb. efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Gandrup, 1850. 25 sider
1878 Senere udgave: Lumpacivagabundus eller Svirebrødrene. Hexefarce med Sange i 3 Akter. Frit oversat. ♦ Høst, 1878. 77 sider
 Dramatik Nestroy, Joh.: Den onde Aand. Lumpacivagabundus eller Svirebrødrene. Udg. af C. E. Wiberg. Kbh., 1837 (1837, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Der böse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, 1833
Detaljer
udgiver: C.E. Wiberg (1807-1860)
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af Lommebibliothek f. Skuespilyndere. Kbh., 1837.
 Dramatik anonym [Nestroy]: Talismanen. Musikalsk Farce i 3 Akter. (Efter det Tydske). ♦ H.P. Møller, 1849 (1849, dramatik)
originaltitel: Der Talisman, 1840
Detaljer
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
kollaps Noter
 Bog Nestroy: Lumpacivagabundus. Tryllefarce med Sang i 3 Acter. Fri Bearb. efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Gandrup, 1850. 25 sider (1850, dramatik)
Detaljer
oversat af Gottlieb Siesby (1803-1884)
1837 indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [2] 1. udgave: Lumpacivagabundus
 Dramatik Nestroy: Han gaaer paa Commers. Musicalsk Farce i 5 Acter. Efter Nestroy. ♦ H.P. Møller, 1851 (1851, dramatik)
Detaljer
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
kollaps Noter
 Dramatik Nestroy: Lykkens Omveie. Farce med Sang i 3 Acter efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Kbh., Gandrup, 1851 (1851, dramatik)
oversat af Gottlieb Siesby (1803-1884)
 Bog Rosenkilde, Adolf: [Mellem Saisonerne [2f]] Scener i Helvede. Forspil til "God Djævel, ond Kvinde", Bearbeidelse efter et Tryllespil i 1 Akt af Nestroy. Side [349]-368 (1872, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af Adolph Rosenkilde (1816-1882)
1853 Scener i Helvede [Forspillet] 1. udgave: God Djævel, ond Qvinde. Tryllespil i 1 Act med Forspil, Sang og Chor. ♦ Gandrup, 1853. 16 sider. Pris: 20 Sk.
 Bog Nestroy, J.: Lumpacivagabundus eller Svirebrødrene. Hexefarce med Sange i 3 Akter. Frit oversat. ♦ Høst, 1878. 77 sider (1878, dramatik)
Detaljer
oversat af Anonym
1837 indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [2] 1. udgave: Lumpacivagabundus
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1878.
 Dramatik Nestroy, Johann: Væddemaalet. Lystspil i 1 Akt. Oversat fra Tysk af Christine Andersen. ♦ Jens Marinus Jensen, Brøderup Højskole, 1933. 24 sider. (Skuespil for Ungdomsforeninger, V) (1933, dramatik)
originaltitel: ?
serietitel: Skuespil for Ungdomsforeninger, 5
oversat af Christine Andersen

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Nestroy, Johann Nepomuk: Talismanen
musikalsk Farce i 3 Akter efter Nestroy, ved C. Borgaard. [Paa Casino:] fra 63. Opførelse i delvis ny Oversættelse ved Lauritz Swendsen
[På Sønderbros Teater forkortet af Charles Wilken og med revyviser af Schrøder, undertitlen:] eller De to Rødhaarede, Sangspil i to Akter
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
bearbejdelse af Charles Wilken (1866-1956)
sange af Richard Schrøder (1840-1901)
(premiere 26-12-1848 på Casino)
Nestroy, Johann Nepomuk: Lumpacivagabundus
Tryllefarce med Sange i 3 Akter, fri Bearbejdelse af Nestroy, ved G. Siesbye
[På Nørrebros Teater 1893:] Tryllefarce med Sange i 3 Akter 8 Afdelinger efter Nestroy
[På Frederiksberg Morskabsteater 1895:] Farce med Sang, Kor og Dans i 5 Akter
[På Nørrebros Teater 1909:] Tryllefarce med Sange og Kor i 5 Akter (8 Afdelinger)
[På Casino 1933:] Bearbejdet af Moth-Lund og Ludvig Brandstrup
oversat af Gottlieb Siesby (1803-1884)
oversat af Paul Moth-Lund (1900-1961)
oversat af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
(premiere 20-09-1850 på Casino)
Nestroy, Johann Nepomuk: Han gaar paa Commers
musikalsk Farce i 5 Akter, frit bearbejdet efter Nestroy (oprindelig et fransk Stykke »Il fait ses farces«) ved Carl Borgaard
af John Oxenford (1812-1877, sprog: engelsk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 19-02-1851 på Casino)
(bearbejdelse) Lykkens Omveje
Farce med Sange i 3 Akter efter Nestroy Bearbejdelse af Duverts og Lausannes »L'homme blasé«, ved G. Siesbye
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
af Augustine Théodore Lauzanne (1805-1877, sprog: fransk)
oversat af Gottlieb Siesby (1803-1884)
(premiere 18-05-1851 på Casino)
Nestroy, Johann Nepomuk: God Djævel, ond Kvinde
Tryllekomedie med Sang i 1 Akt og et Forspil (efter et Nestroysk Sujet) af Adolf Rosenkilde
af Adolph Rosenkilde (1816-1882)
(premiere 11-02-1853 på Casino)
Nestroy, Johann Nepomuk: Robert og Bertram
Folkekomedie-Farce i 3 Akter (4 Afdelinger) af Johann Nestroy
[Til National:] Oversættelse: Charles Kjerulf
[På Nørrebros Teater:] eller De lystige Vagabonder. Folkekomedie med Sange i 5 Akter
[På Sønderbros Teater under titlen:] Lersøbøllerne. Folkekomedie med Sang og Kor i 5 Afdelinger ved Robert Schønfeldt. Musiken er arrangeret af Victor Jørgensen
[På Røde Kros Teater under titlen:] Lersøbøllerne, Folkekomedie med Sange i 4 Akter af Robert Schønfeld, Komponist: Lauritz Petersen
bearbejdelse af Gustav Räder (1810-1868, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
oversat af Robert Schønfeld (1876-1958)
musik af Victor Jørgensen
musik af uidentificeret
(premiere 1856? på Vesterbroes nye Theater)
Nestroy, Johann Nepomuk: Stuen og første Sal
eller Lykkens Luner, Folkekomedie med Kor og Sange i 3 Akter efter J. Nestroy. (En Bearbejdelse af Mélesville og Carmouches »Du haut en bas ou banquier et fripier«). Oversat af V. Fristrup
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
oversat af Vilh. Fristrup
(premiere 08-09-1865 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden