Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Mellem Saisonerne

Rosenkilde, Adolf: Mellem Saisonerne, (1872, samling, dansk)
af Adolph Rosenkilde
Detaljer
Mellem Saisonerne. Smaaskrifter af Adolf Rosenkilde. ♦ 1872. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om oplag 2det Oplag, 1874.
 url Fuld visning af teksten (Første Del) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (Anden Del, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Rosenkilde, Adolf: Kjøbenhavnske Skizzer. Side [1]-150 (1872, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: En Morgentour til "Zoologisk Have". En Ildebrand midt paa Kongens Nytorv. Et Drømmesyn ind i Fremtiden. Fataliteter i Theatret (To Epistler). Fra Nytaarsoptøierne 1860. Fastelavn. En Miskjendt. "Alhambra". Musikalske Anmeldelser. En "Islænder" udskibes. Handelsberetninger til "Illustreret Tidende". En Barnedaab paa Gamle Kongevei. Fragmenter af Selskabslivet. Nørrefælled, Sommeren 1868. Original og Portrait. Et Par løbske Heste. Emil forbedres.
[1b] Rosenkilde, Adolf: Sandfærdige Bekendelser af Morten Brams, Kapellan pr. pers., forhen Kunst-Kritikus! Side [153]-203 (1872, novelle(r))
[1c] Rosenkilde, Adolf: Peter og Johanne. Side [204]-248 (1872, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1868 (1867), 17. årgang, side 113-44, illustreret.
[1d] Rosenkilde, Adolf: En *Novellette fra Verdensudstillingen. (1867). Side [249]-260 (1872, novelle(r))
[1e] Rosenkilde, Adolf: Karstens Skriftemaal. (1867). Side [261]-424 (1872, novelle(r))
1896 Senere udgave: Karstens Skriftemaal. Optegnelser paa Baggrund af Forfatterens Erindringer fra Barndomshjemmet i Adelgade. ♦ G.E.C. Gad, 1896. 175 sider
kollaps Noter
 note til titel [Note side 261:] For at stille Læserne paa det rette Standpunkt over for "Karstens Skriftemaal", troer Forfatteren at burde forudskikke den Bemærkning, at disse Optegnelser nærmest indeholder Erindringer, hvortil hans egen Barndom danner Baggrund.
[1f] Rosenkilde, Adolf: Anders Tikjøb. (En jydsk Degns Reiseerindringer). Side [425]-602 (1872, novelle(r))
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
[2a] Rosenkilde, Adolf: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. Side [1]-94 (1872, novelle(r))
1896 Senere udgave: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. ♦ Gad, 1896
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1867 (1866), 16. årgang, side 62-125, illustreret.
[2b] Rosenkilde, Adolf: Peer Mortens So. Side [95]-110 (1872, novelle(r))
[2c] Rosenkilde, Adolf: Lars og Mette. En Landsbyhistorie. Side [111]-169 (1872, digte)
1864 1. udgave: Lars og Mette. En Landsbyhistorie af A. Rosekilde. Med Tegninger af A. Plum. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.C. Lose & Delbanco, [1864]. 75 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
[2d] Rosenkilde, Adolf: Et og Andet. Side [170]-238 (1872, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Fra et Besøg paa Bornholm (1866). En Aften i Thisted (Fra en Sommerudflugt. 1868). 1848 og 1863. "Maalstræv". "Aus dem Felde der Literatur". En Sprogstrid (1862). Pag. 755-59. Aforismer.
 note til titel Flere bidrag under overskriften "Et og Andet", i: Illustreret Tidende, årgang 16 (1874-75), nr. 815 (9-5-1875), side 322-23, deloverskrifter: Jernpiller. Levende begravet. I Hønsegaarden. Larven og Storken.  Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
[2e] Rosenkilde, Adolf: En Jøde i Mandal. Vaudeville i 1 Akt. Opført i Christiania 1849. Side [239]-348 (1872, dramatik)
1849 1. udgave: En Jøde i Mandal. Vaudeville i een Act af Adolph Rosenkilde. ♦ Christiania, West & Steensballe, 1849. 110 sider
[2f] Rosenkilde, Adolf: Scener i Helvede. Forspil til "God Djævel, ond Kvinde", Bearbeidelse efter et Tryllespil i 1 Akt af Nestroy. Side [349]-368 (1872, dramatik)
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
1853 Scener i Helvede [Forspillet] 1. udgave: God Djævel, ond Qvinde. Tryllespil i 1 Act med Forspil, Sang og Chor. ♦ Gandrup, 1853. 16 sider. Pris: 20 Sk.
[2g] Rosenkilde, Adolf: ! [Udråbstegn]. Lyrisk Drama i to Akter. Side [369]-72 (1872, dramatik)
[2h] Rosenkilde, Adolf: Nye A-B-C-Vers. 1871. Side [373]-81 (1872, digte)