Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Almqvist, C. J. L.: Colombine eller Duen fra Skaane. Oversat af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ 1837. 98 sider (1837, roman) EMP3234
originaltitel: Colombine, 1835
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 7. del af: Fria fantasier, ... Törnrosens bok.
 note til oversat titel [2 upaginerede sider:] Forord af oversætteren.
 note til titel Dramatiseret fortælling.
 Bog Almqvist, C. J. L.: Amalia Hillner. Roman. Oversat efte det Svenske af C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1840-41. Deel 1-4, 125 + 141 + 117 + 134 sider (1840-41, roman) EMP3235
originaltitel: Amalia Hillner, 1840
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
 Bog Almqvist, C. J. L.: Frie Phantasier. Overs. fra det Svenske. ♦ Schubothe, 1839-40. Deel 1-3, 137 + 188 + 228 sider (1840, roman) EMP3236
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til original titel Af: "Fria fantasier", 1832-. (Del 1 efter bd. 8 (1838), Del 2 af bd. 9 (1838) og bd. 11 (1838), Del 3 efter bd. 6 (1835) og bd. 9 (1838)).
kollaps Indhold

[1a] Almqvist, C. J. L.: Hjemkomsten (indledning) (1840, novelle(r))
originaltitel: Återkomsten, 1838
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 8 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[1b] Almqvist, C. J. L.: Araminta May eller et Besøg i Grönhamns Provstegaard. Brevvexling (1840, novelle(r))
originaltitel: Araminta May, 1838
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 8 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[1c] Almqvist, C. J. L.: Urnen (1840, novelle(r))
originaltitel: Urnan, 1838
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 8 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[2a] Almqvist, C. J. L.: Kapellet (1840, novelle(r))
originaltitel: Kapellet, 1838
1872 Senere udgave: Kapellet. Fortælling fra Skjærgaardslivet. Overs. fra Svensk af Fr. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk af "Folkelæsning" 1872. Smaastykker V, 4. ♦ 1872. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 9 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[2b] Almqvist, C. J. L.: Skällnora Mølle (1840, novelle(r))
originaltitel: Skällnora qvarn, 1838
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 11 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[3a] Almqvist, C. J. L.: Baron Julius K*. Reiseerindringer (1840, novelle(r))
originaltitel: Baron Julius K*, 1835
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 6 ,1835.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
[3b] Almqvist, C. J. L.: Paladset (1840, novelle(r))
originaltitel: Palatset, 1838
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Fria fantasier, bind 9 ,1838.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Bog Almqvist, C. J. L.: Det gaaer an. Et Billede af Livet. Overs. fra Svensk. ♦ L. Jordan, 1841. 167 sider (1841, roman) EMP3237
originaltitel: Det går an, 1839
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel (Titeloplag) 1846 [ikke anført i Dansk Bogfortegnelse].
 note til titel Oplaget 1846 har undertitlen: "eller Den smukke Glarmesterdatter og den unge Sergeant, der blev forlovet paa Dampskibet fra Stockholm til Lidköping, med mere, som denne interessante Fortælling indeholder".
 Bog anonym [Almqvist, C.J.L.]: Gabrielle Mimanso. En Roman. Overs. fra Svensk. ♦ Schubothe, 1844. Deel 1-3, 227 + 204 + 207 sider (1844, roman) EMP3238
originaltitel: Gabrièle Mimanso, 1840
oversat af Anonym
 Bog Almqvist, C. J. L.: [indgår i antologien: Folkeskrifter [4]] Grimstahavns Opdyrkning. Fortælling. Overs. fra Svensk. ♦ 1844. 55 sider (1844, novelle(r)) EMP3226
originaltitel: Grimstahamns nybygge, 1839
 Bog Almqvist, C. J. L.: Herrerne til Ekolsund. Roman fra Midten af forrige Aarhundrede. Af Forfatteren til "Törnrosens Bok" (C. J. L. Almqvist). Oversat af D. Dessau. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søns Forlag, 1848. Deel 1-3, 435 + 398 + 488 sider (1848, roman) EMP3239 👓
originaltitel: Herrarne på Ekolsund, 1847
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af David Dessau (1819-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 257 (3-11-1847) til Nr. 176 (14-7-1848).
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Almqvist, C.J.L.]: Smaragd-Bruden. Følgerne af en riig nordisk Arv. Frit efter det Svenske. Udg. af E.C. Løser. ♦ [1859-60]. [Deel] 1-2, 277 + 212 sider (1859-60, roman) EMP3240
originaltitel: Smaragdbruden, 1845
Detaljer
udgiver: E.C. Løser (1809-1885)
kollaps Noter
 note til titel På smudstidelblad med undertitel: Romantisk Fortælling.
 Bog Almquist, C. J. L.: [indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [a]] Nybyggerne paa Grimstahamn (1868, novelle(r)) EMP 79
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1868 Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn. Overs. fra Svensk af F. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. ♦ 1868. 45 sider
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s051] Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
 Bog Almquist, C. J. L.: Nybyggerne paa Grimstahamn. Overs. fra Svensk af F. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. ♦ 1868. 45 sider (1868, novelle(r)) EMP3241
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1868 indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [a] 1. udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1879. 45 sider.
 Bog Almquist, C. J. L.: Kapellet. Fortælling fra Skjærgaardslivet. Overs. fra Svensk af Fr. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk af "Folkelæsning" 1872. Smaastykker V, 4. ♦ 1872. 50 sider (1872, novelle(r)) EMP3242
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1840 i: Frie Phantasier [2a] 1. udgave: Kapellet
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1881. 50 sider.
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 5-7-1873 til 27-7-1873, under titlen: Kapellet. Fortælling fra Skjærgaardslivet. Af K. J. L. Almqvist. (Efter "Folkelæsning"). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Almquist, C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s051]] Nybyggerne paa Grimstahamn (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
1868 indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [a] 1. udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
 Bog Almquist, C. J. L.: Paladset og Araminta May. (Originalens Titel "Fria fantasier". Paa Dansk ved Kjeld Elfelt. Tegninger af Anne Fabricius). ♦ Carit Andersen, 1945. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1945, roman)
originaltitel: Fria fantasier, 1832-51
serietitel: Karatserien, 9
Detaljer
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af Anne Fabricius
kollaps Noter
 note til titel Den svenske udgave består af 14 bind undgivet 1832-51, den danske bog formodes at indeholde: 2. del af bind 8 (Palatset, 1838) og 2. del af bind 7 (Araminta May, 1838).
 Bog Almqvist, C. J. L.: Det går an (1968, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 274
forord af Knut Ahnlund (1923-2012, sprog: svensk)
oversat af Annette Gudme

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden