Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)

Sprog: engelsk
(henvisning) Beecher-Stowe, Harriet

0000  Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Stowe, H. B.: Majblomsten. Fortælling. Oves. fra Engelsk. ♦ 1853. 141 sider (1853, roman) EMP1316
originaltitel: The mayflower, or Sketches of scenes and characters among the descendants of the pilgrims, 1843
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af 7 af novellerne fra samlingen: The Mayflower.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[a] Stowe, H. B.: Oprigtighed (1853, novelle(r))
originaltitel: Frankness, 1843

[b] Stowe, H. B.: Det meget Overhæng. En Skizze (1853, novelle(r))
originaltitel: (1843)

[c] Stowe, H. B.: Lad hvert Menneske passe sine egne Sager (1853, novelle(r))
originaltitel: Let every man mind his own business, 1843

[d] Stowe, H. B.: Tante Mary (1853, novelle(r))
originaltitel: Aunt Mary, 1843

[e] Stowe, H. B.: Fætter William (1853, novelle(r))
originaltitel: Cousin William, 1843

[f] Stowe, H. B.: Florence L'Estrange, eller: Godheds-Belønning (1853, novelle(r))
originaltitel: The tea rose, 1843

[g] Stowe, H. B.: Gamle Fader Morris. En Skizze af Naturen (1853, novelle(r))
originaltitel: Old father Morris. A sketch from nature, 1843
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider (1853, roman) EMP1318
originaltitel: Uncle Tom's cabin, 1852
del af: Verdens-romanen
se også: Onkel Toms Staldbrødre
Detaljer
oversat af Otto Heinrich Schädtler (1814-1893)
1856 Senere udgave: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. af P. V. Grove. ♦ Pio, 1856. 849 sider
1868 Senere udgave: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. fra Engelsk. [2. Udgave]. ♦ Pio, 1868. 624 sider
1884 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Fortælling. Bearbejdet for Ungdommen ved Br. Hoffmann. ♦ [1884]. 173 sider + 1 farvelagt tavle
1897 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Ved Zakarias Nielsen. Med 36 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ H. Hagerup, 1897. 376 sider
1901 Senere udgave: Tómas frændi. Skáldasaga. Eftir Mrs. Harriet Beecher Stowe. Þýtt hefur Guðrún Lárusdóttir. ♦ Reykjavík, L. Halldórsson, 1901. 88 sider. Pris: kr. 0,50
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. M. 35 Tegn. af P. Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Fortælling. For Ungdommen. Nyt Oplag. ♦ J. Erslev, 1905. 176 sider. Pris: kr. 2,00
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Ved Z. Nielsen. Pragtudgave. M. Illustr. af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 334 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1905 Senere udgave: "Onkel Toms Hytte". Fortælling fra Slavelivet i Amerika. Frit bearb. for Ungdommen af Palander. ♦ Strandberg, 1905. 36 sider. Pris: kr. 0,25
1906 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af H. Verder. ♦ E. Jespersen, 1906. 200 sider, 8 billeder. Pris: kr. 2,50
1909 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Af H. Becher Stove. Paa ny bearbejdet af E. Wermund. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" (Bogforlaget) [ikke i boghandlen], 1909. 334 sider
1910 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. I Overs. ved Aslaug Mikkelsen. ♦ John Martin, 1910. 174 sider
1912 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. [Bind] I-II, 128 + 128 sider
1914 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. ♦ Forlaget "Europa" [ikke i boghandlen], 1914. 284 sider
1920 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ E. Jespersen, 1920. 192 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Onkel Toms hytte. (På norsk ved Maud Debes). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. 152 sider, 8 tavler
1923 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa norsk ved Clara Thue Ebbell. ♦ Kristiania, Lutherstiftelsens Forlag (Lohse [Kommission for Danmark]), 1923. 258 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved C. Th. Meldal. ♦ Gyldendal, 1923. 158 sider, illustreret og 8 talver
1928 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. 4. omarb. Udg. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 218 sider, 8 tavler. Pris: kr. 3,00
1943 Senere udgave: onkel Tomip igdlúngua. [Onkel Toms Hytte]
1944 Senere udgave: Onkel Toms Hytte
1945 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved Zakarias Nielsen. Med Tegninger af Poul Steffensen. Erichsen, 1945. 272 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af O. Galløe. Ill. af Erik Stockmarr. Schous Fabrikker, 1946. 150 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af Rebekka Rasmussen. Ill. af Primus Nielsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1946. 192 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. [Ny Udg.]. Hernovs Forlag, 1946. 266 sider
1948 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. [Ny Udg.]. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. Korch, 1948. 254 sider
1970 Senere udgave: Onkel Toms hytte. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret
1971 Senere udgave: Onkel Toms hytte. Genfortalt af Niels H. Jespersen. ♦ Grønbech, 1971. 95 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Onkel Toms hytte. Ved Else Schiøler. Ill.: Oskar Jørgensen. 4. udg. ♦ Gad, 1974. 164 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
1975 Senere udgave: Onkel Toms hytte. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1975. 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom 1852-53 i syv hefter.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 22-10-1852: Onkel Thomas eller en christen Slaves Historie, oversat af Adjunct P. Blicher. 1ste Hefte udkommer om nogle Dage. Bestillinger modtages af Forlæggeren. [signeret: Andr. Fred. Høst].
 note til oversat titel Adresseavisen 17-11-1852: Om nogle Dage udkommer 1ste Hefte (Priis 8 sk) af: Onkel Thomas. Efter H.B. Stowe ved Capitain Otto v. Schädtler.
Da jeg, ved mine forlængst indrykkede og gjentagne Collisions-Bekjendtgjørelser, ikke har kunnet forhindre at vor lille Literatur faaer 2 Oversættelser af dette Værk, leverer jeg dem, der subskribere paa min, omhyggeligt oversatte og smukt udstyrede, Udgave, denne indtil Nytaar for omtrent Halvdelen af den Priis, dHrr. Iversen og Lose & Delbanco maatte bestemme for den hos dem udkommende Oversættelse. [Signeret: Andr. Fred. Høst, Kongens Nytorv 206].
 note til oversat titel Adresseavisen 2-12-1852: Hos Andr. Fred. Høst, Kongens Nytorv 206, er udkommet: Onkel Thomas. 1ste Hefte. 8 sk.
 anmeldelse Flyve-Posten, 1852, nr. 371 [anmeldelse].
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Med 48 Illustrationer. ♦ C.C. Lose, Delbanco og C.G. Iversen, 1853. 427 sider, 48 tavler (1853, roman) EMP1317
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1893 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Ny gjennemset Udgave. Med 24 Illustrationer. ♦ 1893. 498 sider, 24 tavler
1916 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Oversat og bearbejdet af C. Vejlby. Illustr. af K. Hansen Reistrup. ♦ Hagerup, 1916. 128 sider
1918 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Ny Udg. ♦ Prior, [1918]. 394 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom, 1852-53, i otte hefter.
 anmeldelse Flyve-Posten, 1852, nr. 371 [anmeldelse].
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. af P. V. Grove. ♦ Pio, 1856. 849 sider (1856, roman) EMP1319
Detaljer
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Note (andet) Edwards, J. P: Onkel Toms Staldbrødre. Et Supplement til Onkel Toms Hytte. En Samling rædsomme Tildragelser i berømte undvegne Slavers Liv. Overs. fra Engelsk ved P. V. Grove. ♦ 1856. 333 sider (1856, roman) EMP 576
originaltitel: Uncle Tom's companions, 1852
se også: Onkel Thomas
Detaljer
af John Passmore Edwards (1823-1911, sprog: engelsk)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Frederick Douglass. James Pennington, den undvegne Smed. Josiah Henson. William Wells Brown. Henry Bibb. Henry Hyland Garnet. Moses Roper. Peter Wheeler.
 Bog Stowe, H. B.: Dred. Fortælling. Overs. fra Engelsk af L. C. Sørensen. ♦ 1857. Deel 1-3, 328 + 365 + 280 sider (1857, roman) EMP1320
originaltitel: Dred. A tale of the great dismal swamp, 1841
Detaljer
oversat af Lauritz Severin Sørensen (1826-1889)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-12: Fortale [af forf.].
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. fra Engelsk. [2. Udgave]. ♦ Pio, 1868. 624 sider (1868, roman) EMP1321
Detaljer
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Den tidligere oversættelse lettere bearbejdet.
 note om oplag Tredie Oplag, 1876. Del [1]-2, 348 + 304 sider.
 Bog Stowe, Harriet Beecher: [indgår i antologien: Glædelig Jul [b]] Det er nu hans Maner (1872, novelle(r)) EMP 143
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Stowe, Harriet Beecher: [indgår i antologien: Glædelig Jul [a]] Vor lille Kallemand (1872, novelle(r)) EMP 143
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Min Hustru og Jeg. ♦ 1873. 738 sider (1873, roman) EMP1322
originaltitel: My wife and I, 1871
oversat af Anonym
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Rosenrødt Tyranni. ♦ 1873. 427 sider (1873, roman) EMP1323
originaltitel: Pink and white tyranny, 1871
oversat af Anonym
 Bog Stowe, H. B.: Oldtown og dets Beboere. Et Tidsbillede af Livet i Amerika i gamle Dage. Roman i to Dele. ♦ 1876. Del 1-2, (viii + 529) + 470 sider (1876, roman) EMP1324
originaltitel: Oldtown folks, 1869
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Fortale [signeret: Horace Holyoke].
 Bog Stowe, H. B.: Vi og vore Naboer. ♦ Odense, 1876. 739 sider (1876, roman) EMP1325
originaltitel: We and our neighbours, 1875
oversat af Anonym
 Bog Stowe, H. B.: Øen Orrs Perle. ♦ 1877. Del 1-2, 220 + 271 sider (1877, roman) EMP1326
originaltitel: The pearl of Orr's island, 1862
Detaljer
oversat af Anonym
1911 Senere udgave: Øen Orrs Perle. En Fortælling. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 222 sider
1913 Senere udgave: Øen Orrs Perle. En Fortælling. ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. 184 sider
 Bog Stowe, H. B.: Vore gode Poganuk'er. En amerikansk Fortælling. ♦ 1879. 263 sider (1879, roman) EMP1327
originaltitel: Poganuc people, 1878
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forord [af udgiveren (Oversættelse efter føljeton i: The Christian Globe)].
 note om oplag [Titeloplag], [uden år]. Med titlen: Præstens Datter eller Medens Tiderne skifte. (Vore gode Poganuk'er).
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Fortælling. Bearbejdet for Ungdommen ved Br. Hoffmann. ♦ [1884]. 173 sider + 1 farvelagt tavle (1884, roman) EMP1328
Detaljer
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om oplag Nyt Oplag. ♦ [1897]. 176 sider. [Note om bogen på titelbladets bagside, af udgiveren].
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Ny gjennemset Udgave. Med 24 Illustrationer. ♦ 1893. 498 sider, 24 tavler (1893, roman) EMP1317
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Med 48 Illustrationer. ♦ C.C. Lose, Delbanco og C.G. Iversen, 1853. 427 sider, 48 tavler
kollaps Noter
 note til titel Side 3-4: Fortale [af forf.].
 Bog Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Ved Zakarias Nielsen. Med 36 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ H. Hagerup, 1897. 376 sider (1897, roman) EMP1329
serietitel: Børnenes Bogsamling, 3
Detaljer
oversat af Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 note om oplag Andet Oplag, 1900. [Hermed trykt i 40.000 eksemplarer].
 note om oplag 7. Oplag, 1920.
 note om oplag 8. Oplag, 1920.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Tómas frændi. Skáldasaga. Eftir Mrs. Harriet Beecher Stowe. Þýtt hefur Guðrún Lárusdóttir. ♦ Reykjavík, L. Halldórsson, 1901. 88 sider. Pris: kr. 0,50 (1901, roman)
Detaljer
oversat af Guðrún Lárusdóttir (1880-1938, sprog: islandsk)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, H. B.: Onkel Toms Hytte. M. 35 Tegn. af P. Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20 (1905, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1911. 312 sider.
 note om oplag 6. Oplag, 1918. 288 sider [M. 36 Tegn.].
 Bog Stowe, H. B.: Onkel Toms Hytte. Fortælling. For Ungdommen. Nyt Oplag. ♦ J. Erslev, 1905. 176 sider. Pris: kr. 2,00 (1905, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, H. B.: Onkel Toms Hytte. Ved Z. Nielsen. Pragtudgave. M. Illustr. af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 334 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1905, børnebog)
Detaljer
oversat af Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Bog Stowe, H. B.: "Onkel Toms Hytte". Fortælling fra Slavelivet i Amerika. Frit bearb. for Ungdommen af Palander. ♦ Strandberg, 1905. 36 sider. Pris: kr. 0,25 (1905, børnebog)
Detaljer
oversat af Palander (pseudonym)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, H. B.: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af H. Verder. ♦ E. Jespersen, 1906. 200 sider, 8 billeder. Pris: kr. 2,50 (1906, børnebog)
Detaljer
oversat af M. Markussen
illustrationer af H. Verder
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, H. Becher: Onkel Toms Hytte. Af H. Becher Stove. Paa ny bearbejdet af E. Wermund. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" (Bogforlaget) [ikke i boghandlen], 1909. 334 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af E. Wermund
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. I Overs. ved Aslaug Mikkelsen. ♦ John Martin, 1910. 174 sider (1910, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
Detaljer
oversat af Aslaug Møller (1876-1964)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Øen Orrs Perle. En Fortælling. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 222 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1877 1. udgave: Øen Orrs Perle. ♦ 1877. Del 1-2, 220 + 271 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. [Bind] I-II, 128 + 128 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Øen Orrs Perle. En Fortælling. ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. 184 sider (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1877 1. udgave: Øen Orrs Perle. ♦ 1877. Del 1-2, 220 + 271 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. ♦ Forlaget "Europa" [ikke i boghandlen], 1914. 284 sider (1914, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Oversat og bearbejdet af C. Vejlby. Illustr. af K. Hansen Reistrup. ♦ Hagerup, 1916. 128 sider (1916, børnebog)
serietitel: »Vor Ven«s Bøger, 35
Detaljer
oversat af C. Vejlby
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1853 1. udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Med 48 Illustrationer. ♦ C.C. Lose, Delbanco og C.G. Iversen, 1853. 427 sider, 48 tavler
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Ny Udg. ♦ Prior, [1918]. 394 sider (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Med 48 Illustrationer. ♦ C.C. Lose, Delbanco og C.G. Iversen, 1853. 427 sider, 48 tavler
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ E. Jespersen, 1920. 192 sider, illustreret (1920, børnebog)
Detaljer
oversat af M. Markussen
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved C. Th. Meldal. ♦ Gyldendal, 1923. 158 sider, illustreret og 8 talver (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af C.Th. Meldal (1846-1926)
illustrationer af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. (På norsk ved Maud Debes). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. 152 sider, 8 tavler (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Maud Debes (sprog: norsk)
illustrationer af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Paa norsk ved Clara Thue Ebbell. ♦ Kristiania, Lutherstiftelsens Forlag (Lohse [Kommission for Danmark]), 1923. 258 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Clara Thue Ebbell (1880-1971, sprog: norsk)
illustrationer af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Beecher-Stowe, Harriet: Onkel Toms Hytte. 4. omarb. Udg. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 218 sider, 8 tavler. Pris: kr. 3,00 (1928, børnebog)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Beecher-Stowe, Harriet: onkel Tomip igdlúngua. [Onkel Toms Hytte] (1943, tekster)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte (1944, roman)
Detaljer
oversat af Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved Zakarias Nielsen. Med Tegninger af Poul Steffensen. Erichsen, 1945. 272 sider, illustreret (1945, børnebog)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. [Ny Udg.]. Hernovs Forlag, 1946. 266 sider (1946, børnebog)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af O. Galløe. Ill. af Erik Stockmarr. Schous Fabrikker, 1946. 150 sider, illustreret (1946, børnebog)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af Rebekka Rasmussen. Ill. af Primus Nielsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1946. 192 sider, illustreret (1946, børnebog)
serietitel: Ungdommens Bibliotek, 22
Detaljer
oversat af Rebekka Rasmussen
illustrationer af Primus Nielsen
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1948.
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms Hytte. [Ny Udg.]. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. Korch, 1948. 254 sider (1948, børnebog)
Detaljer
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
 Børnebog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. Ved Else Schiøler. [Ny udg.] (1958, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
 Børnebog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. Overs. og bearbejdet fra amerikansk af Jørgen Larsen. Ill. af Ib Jørgensen (1958, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 10
oversat af uidentificeret
illustrationer af Ib Jørgensen, f 1932 (1932-2017)
 Børnebog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. Genfortalt af Kjartan Holm (1960, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
oversat af Kjartan Holm
 Børnebog antologi: Uncle Tom's cabin. Ved O. Friis-Hansen, Poul Steller og H. C. Eller. Vignetter af Ole Byskov. ♦ Hirschsprung, 1961. 34 sider, illustreret (1961, børnebog)
serietitel: Easy English stories, C02
Detaljer
redigeret af O. Friis-Hansen
redigeret af Poul Steller (f. 1918)
redigeret af H.C. Eller
illustrationer af Ole Byskov (1925-1998)
1971 Senere udgave: Uncle Tom's cabin. Ved O. Friis-Hansen, Poul Steller og H. C. Eller. Vignetter af Ole Byskov. 2. udg. ♦ Hirschsprung, 1971. 34 sider, illustreret
 Bog Stowe, Harriet Beecher: [indgår i antologien: Facetter i sort [t]] Cassy (1965, novelle(r))
 Bog (baseret på værk) anonym: Onkel Toms hytte. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 6
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Harriet Beecher Stowe's roman: Uncle Tom's cabin.
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. Genfortalt af Niels H. Jespersen. ♦ Grønbech, 1971. 95 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Ordblindeserien
Detaljer
oversat af Niels H. Jespersen
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 Bog antologi: Uncle Tom's cabin. Ved O. Friis-Hansen, Poul Steller og H. C. Eller. Vignetter af Ole Byskov. 2. udg. ♦ Hirschsprung, 1971. 34 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Easy English stories, C02
Detaljer
redigeret af O. Friis-Hansen
redigeret af Poul Steller (f. 1918)
redigeret af H.C. Eller
illustrationer af Ole Byskov (1925-1998)
1961 1. udgave: Uncle Tom's cabin. Ved O. Friis-Hansen, Poul Steller og H. C. Eller. Vignetter af Ole Byskov. ♦ Hirschsprung, 1961. 34 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Bearb. efter Harritet Beecher Stowe's roman.
 note om oplag 2. oplag, 1972.
 Bog Stowe, H. Beecher: Onkel Toms hytte. Ved Else Schiøler. Ill.: Oskar Jørgensen. 4. udg. ♦ Gad, 1974. 164 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere) (1974, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
illustrationer af Oskar Jørgensen
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 Bog Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1975. 140 sider, illustreret (1975, børnebog)
serietitel: Lademanns Junior Klassikere
Detaljer
oversat af Grete Juel Jørgensen (f. 1912)
illustrationer af Giovanni ("Gianni") Benvenuti (1926-2005, sprog: italiensk)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave af: Uncle Tom's cabin.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)Onkel Toms HytteFolkekomedie af Fleming Lynge, Flemming Geill og Mogens Dam efter H. Beecher Stowes Roman. Musik: Emil Reesen
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Flemming Geill (1892-1974)
af Mogens Dam (1897-1979)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
(premiere 16-10-1947 på Nørrebros Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden