Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Jakob Engel (1741-1802)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Engel: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [2e]] Den taknemmelige Søn. Comoedie i een Act, efter Herr Engels tydske Original af F[r.] S[chwarz]. 42 sider (1776, dramatik) BD4:sp289 👓
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 457) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Engel: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3d]] Pagen. Comoedie i een Act. Efter Hr. Engels Tydske Original oversat for den Danske Skueplads [ved D.C. Biehl]. 50 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 357) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Engel, Johann Jakob: Lorenz Stark. En Carakteerskildring. Ved K. L. Rahbek. ♦ 1804. 344 sider. (Bibliothek for Menneskekundskab, 1) (1804, roman) EMP1846
originaltitel: Herr Lorenz Stark, 1801
serietitel: Bibliothek for Menneskekundskab, 1
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Lovise Regine Poulsen" signeret: Forlæggeren [ie. C.S. Hansen]].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Engel, Johann Jakob: Den taknemlige Søn
Komedie i 1 Akt af Engel. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 23-01-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Engel, Johann Jakob: Pagen
Komedie i 1 Akt af Joh. Engel. Oversat af Jens Musted
oversat af Jens Musted (1730-1798)
(premiere 07-10-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden