Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fredrika Bremer (1801-1865)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Bremer, Fr.: Nina. En Tegning af Hverdagslivet. Fra det Svenske ved J. R. Reiersen. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 376 + 368 sider. (Familiebibliothek, Ny Suite, 4-5) (1836-1837, roman) EMP3280
originaltitel: Nina, 1835
del af: Familiebibliothek
Detaljer
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
1836 Samhørende, 2. del af: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 2. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 29-11-1836: Familiebibliotheket
4de Bind 1ste Hefte har forladt Pressen, indeholdende Begyndelsen af Nina af Suiten, "Teckningar utur Herdagslifvet." Hele Romanen, der er dobbelt saa stor som "Præsidentens Døttre", leveres i denne Udgave for 8 mk. Flere af denne aandrige Forfatterindes Romaner ville vorde optagne i Bibliotheket, som udgaaer ugentligen med 1 Hefte paa 96 Sider. Subscription modtages hos Hr. Bogtrykker Trier, Snarregaden Nr. 23, og hos Udgiveren
J.R. Reiersen, Holmenscanal Nr. 249.
 Bog anonym [Bremer, Fredrika]: Tegninger af Hverdagslivet. Efter det Svenske af Theodor Schorn. ♦ 1836. 378 sider (1836, roman) EMP3282
originaltitel: Teckningar utur hvardagslifvet, 2, 1830
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Indhold

[a] anonym [Bremer, Fredrika]: Den Eensomme (1836, roman)
[b] anonym [Bremer, Fredrika]: Famillien H*** (1836, roman)
 Bog pseudonym [Bremer, Fredrika]: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider (1836, roman) EMP3281
originaltitel: Presidentens döttrar, 1834
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
1836-1837 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nina. En Tegning af Hverdagslivet. Fra det Svenske ved J. R. Reiersen. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 376 + 368 sider. (Familiebibliothek, Ny Suite, 4-5)
1845 Senere udgave: Præsidentens Døttre. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1845. 299 sider
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 1. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel På smudstitelblad med undertitlen: Fortælling af en Gouvernante.
 url Fuld visning af den svenske tekst ([1. afdeling], pdf) på:  Link til ekstern webside Göteborgs Universitet
 url Fuld visning af den svenske tekst (sednare Afdelningen, pdf) på:  Link til ekstern webside Göteborgs Universitet
 Bog pseudonym [Bremer, Fredrika]: Nabofamilierne. Af Forf. til "Præsidentens Døttre, Nina o.s.v." Overs. af det Svenske. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-4, 176 + 145 + 169 + 168 sider (1837, roman) EMP3283
originaltitel: Grannarne, 1837
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
1846 Senere udgave: Nabofamilierne. Overs. af Julin Fabricius. 2. Opl. ♦ Schubothe, 1846.
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 3. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note om oversættelse Del 1-2: Overs. ved C. Julin-Fabricius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog anonym [Bremer, Fredrika]: Hjemmet eller Familie-Sorger og Glæder. I fire Afdelinger. Oversat efter det Svenske af Julin-Fabricius. ♦ 1840. [Bind] i-iv, 184 + 224 + 175 + 95 sider (1840, roman) EMP3284
originaltitel: Hemmet, 1839
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 4. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel Del 1, side 3: [Tilegnelse "Til min Moder!" af oversætteren].
 Dramatik pseudonym [Bremer, Fredrika]: Trælternen. En Skildring fra Fortiden, af Forfatterinden til "Præsidentens Døttre, Nabofamilierne", etc. Oversat af Julin-Fabricius. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. 97 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Trälinnan, 1840
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog pseudonym [Bremer, Fredrika]: Strid og Fred eller nogle Scener i Norge. Af Forfatterinden til "Præsidentens Døttre", "Hjemmet" og Fl. Overs. fra det Svenske. ♦ 1841. 249 sider (1841, roman) EMP3285
originaltitel: Strid och frid, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 5. del af serien: Nya teckningar utur hverdagslifvet.
 note til oversat titel Side 248-49: Efterord [af forf.].
 Bog Bremer, Fr.: En Dagbog. Tegning af Hverdagslivet. Overs. fra Svensk. ♦ 1844. Deel 1-2, 166 + 214 sider (1844, roman) EMP3286
originaltitel: En dagbok, 1843
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 6. del af serien: Nya teckningar utur hverdagslifvet.
 Bog Bremer, Fr.: I Dalarne. Overs. fra det Svenske. ♦ 1845. 328 sider (1845, roman) EMP3287
originaltitel: I Dalarna, 1845
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 7. del af serien: Nya teckningar utur hverdagslifvet.
 note til oversat titel Side 3: [Forord af forf.].
 Bog Bremer, Fr.: Præsidentens Døttre. Andet Oplag. ♦ Schubothe, 1845. 299 sider (1845, roman) EMP3281
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
1836 1. udgave: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider
 Bog Bremer, Fr.: Nabofamilierne. Overs. af Julin Fabricius. 2. Opl. ♦ Schubothe, 1846. (1846, roman) EMP3283
Detaljer
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius (1802-1875)
1837 1. udgave: Nabofamilierne. Af Forf. til "Præsidentens Døttre, Nina o.s.v." Overs. af det Svenske. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-4, 176 + 145 + 169 + 168 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Adresseavisen 21-4-1846, som: Udkommen er: Nabofamilierne af Frederikke Bræmer, oversat af Julin Fabricius. Anden Udgave, complet, 1 Rbd. 32 sk.
Af Præsidentens Døttre er tidligere udkommen en lignende priisbillig Udgave, der faaes for 1 Rbd.
J.H. Schubothes Boghandel.
 Bog Bremer, Fredrika: Sødskendeliv. ♦ Kjøbenhavn, Løsers og Jordans Forlag, 1848. 1-3 Deel, 235 + 255 + 232 sider (1848, roman) EMP3288 👓
originaltitel: Syskonlif, 1848
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Fuld visning af den svenskte tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog pseudonym [Bremer, Fredrika]: Midsommerrejsen. En Valfart af Forf. til "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen. ♦ 1849. 272 sider (1849, roman) EMP3289
originaltitel: Midsommarresan, 1848
Detaljer
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse "Til mine Kjæreste" af forf.].
 note til oversat titel Side 1-51: Indledning [af forf.].
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Bremer, Fr.: Hertha eller En Sjæls Historie. ♦ 1857. Deel 1-2, 231 + 187 sider (1857, roman) EMP3290
originaltitel: Hertha, 1856
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Bremer, F.: Fader og Datter. En Livsskildring. ♦ Skjelskør, Jordan, 1859. 232 sider (1859, roman)
originaltitel: Fader och dotter, 1858
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk del 10 af serien: Nya teckningar utur vardagslivet.
 Bog Bremer, Frederika: Hr. og Fru Smiths Hovedpine (1872, novelle(r)) EMP 89
 Bog Bremer, F.: En Julefortælling. Af "Diakonissestiftelsens Almanak". ♦ 1895 (1895, novelle(r)) EMP3291
originaltitel: ?
del af: Diakonissestiftelsens almanak
Detaljer
oversat af Richard Petersen (1838-1905)
1903 Senere udgave: En Julefortælling fra Sverrige. Efter "Diakonissestiftelsens Almanak". ♦ 1903. 24 sider. (Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 65)
kollaps Noter
 note til titel Berlingske Tidende 24-8-1894, aften: ... for første Gang omplantet paa dansk Grund og meddeelt Udgiveren af Pastor Richardt Petersen.
 Trykt i periodicum Bremer, Frederikke: Barnets Bøn. [2 sider] (1896, novelle(r)) EMP3291 👓
originaltitel: Barnets bön, 1868
del af: Diakonissestiftelsens almanak
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i: Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter, Senare delen, 1868.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Bremer, F.: En Julefortælling fra Sverrige. Efter "Diakonissestiftelsens Almanak". ♦ 1903. 24 sider. (Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 65) (1903, novelle(r))
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 65
Detaljer
oversat af Richard Petersen (1838-1905)
1895 1. udgave: En Julefortælling. Af "Diakonissestiftelsens Almanak". ♦ 1895

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden